Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pannon-Víz Zrt. 2014. május 6.. A Győri Vízvezetéki Részvénytársaság Fent: Bierbauer Lipót, Khuen-Héderváry Károly, lent:Kautz Gusztáv, Zechmeister Károly.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pannon-Víz Zrt. 2014. május 6.. A Győri Vízvezetéki Részvénytársaság Fent: Bierbauer Lipót, Khuen-Héderváry Károly, lent:Kautz Gusztáv, Zechmeister Károly."— Előadás másolata:

1 Pannon-Víz Zrt. 2014. május 6.

2 A Győri Vízvezetéki Részvénytársaság Fent: Bierbauer Lipót, Khuen-Héderváry Károly, lent:Kautz Gusztáv, Zechmeister Károly

3

4 Víztorony építése: Koller János helyi építőmester, mint legolcsóbb ajánlattevő, Víztorony faburkolatának készítése és tetőfedése: a Hets testvérek. Épült 1884. áprilisában, üzemel 1884. júniustól. Korabeli fénykép a Xantus János múzeum gyűjteményéből.

5

6 2011. évi CCIX. Törvény a víziközmű-szolgáltatásról (hatálybalépés: 2011.12.31.) 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról (hatálybalépés: 2013.03.01.) 2013 évi LIV. törvény a rezsicsökkentés végrehajtásáról (hatálybalépés: 2013.05.09.) 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről (hatálybalépés: 2013.11.21.)

7 Felhasználók felhasználó: a víziközmű-szolgáltatást szerződéses jogviszony keretében igénybe vevő természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan használója, és sorban mögötte az ingatlan tulajdonosa lakossági felhasználó: az a természetes személy felhasználó, aki nem jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében, saját háztartása, üdülő vagy hétvégi ház, garázs ellátása érdekében veszi igénybe a víziközmű szolgáltatást, valamint a társasház és a lakásszövetkezet nem lakossági felhasználó – minden más felhasználó

8 Üzletszabályzat Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal hagyta jóvá. 20 napig a szolgáltató honlapján közzé kell tenni Nemzeti Fogyasztóvédelmi Felügyelőséggel véleményeztetni kell

9 Szerződéskötés Felhasználási helyenként közszolgáltatási szerződést kell kötni. A víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan tekintetében, a víziközmű-szolgáltató és a lakossági felhasználó között a közszolgáltatási szerződés a víziközmű-szolgáltatás igénybevételével is létrejön. Mellékmérők esetében a szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

10 Leolvasás, számlázás lakossági felhasználók esetében Családi házas övezet esetében: leolvasás, elszámoló számla készítése évente egyszer, köztes időszakban havi fogyasztást tartalmazó részszámlákat küldünk ki; Idényfogyasztók esetében: félévente történik a leolvasás és a számlázás is; Mellékmérők esetében: részlegesen mérősített társasháznál kéthavonta történik a leolvasás és a számlázás is. A bekötési mérő szintén ekkor kerül leolvasásra. teljesen mérősített ingatlanok esetében leolvasás, elszámoló számla készítése évente egyszer, köztes időszakban havi fogyasztást tartalmazó részszámlák kerülnek kiküldésre. A bekötési mérőre nem számlázunk.

11 Vízmérők hitelesítési ideje Hitelesítési idő: mellékmérők esetében 8 év bekötési mérők esetében 4 év

12 Vízmérők cseréje A mérésügyi hatóság által hitelesített fogyasztásmérő beépítéséről, cseréjéről, időszakos hitelesítéséről a mérőeszköz tulajdonosa a saját költségén köteles gondoskodni. Szolgáltatási pont előtt beépített fogyasztásmérő tulajdonjoga a víziközmű- szolgáltatót, szolgáltatási pont után beépített mellékvízmérő tulajdonjoga az elkülönített vízhasználót illeti meg. (2013.03.01.) 2005, illetve ez előtti évszám szerepel a plombán, akkor a vízmérő cseréjét és hitelesítését díjmentesen végezzük el. 2006. évet követő hitelesített vízmérők esetében a csere költsége a felhasználót terheli.

13 Mi történhet, ha lejár a hitelesítés időpontja? a főmérő alapján történik a számlázás, amíg a mellékmérő cseréjére nem kerül sor Lejárt hitelességű vagy lejárt kalibrációval rendelkező fogyasztásmérő esetében a víziközmű-szolgáltató szabálytalan közműhasználatra kizárólag abban az esetben hivatkozhat, ha bizonyítja, hogy a fogyasztásmérő megfelelő időben történő hitelesítése, kalibrálása vagy cseréje a felhasználó érdekkörében fennálló okból nem vezetett eredményre, és a hitelesítés, kalibrálás vagy mérőcsere érdekében a felhasználási helyre való bejutást kezdeményezte.

14 S0205 83321000 ET11, 13, 14, 15 01/01 6 673 Ft 8 475 Ft27% Mellékmérő csere (1 db) S0206 83321000 ET11, 13, 14, 15 01/01 8 976 Ft 11 400 Ft27% Mellékmérő csere (2 db) S0207 83321000 ET11, 13, 14, 15 01/01 11 260 Ft 14 300 Ft27% Mellékmérő csere (3 db) S0208 83321000 ET11, 13, 14, 15 01/01 22 835 Ft 29 000 Ft27% Mellékmérő csere (4-10 db) S0209 83321000 ET11, 13, 14, 15 01/01 45 276 Ft 57 500 Ft27% Mellékmérő csere (11-20 db) S0210 83321000 ET11, 13, 14, 15 01/01 68 031 Ft 86 400 Ft27% Mellékmérő csere (21-30 db) S0044 83440010 EG10, HR 02/02 3 071 Ft 3 900 Ft27% Lakásmérő NA15 (1/2") S0130 83440010 EG10, HR 02/02 4 331 Ft 5 500 Ft27% Lakásmérő NA20 (3/4") Mellékvízmérő cseréjének díjai

15 Bejelentési kötelezettség Nem mérősített, illetve részlegesen mérősített ingatlanok esetében: A közvetített szolgáltatásban részes közbenső szereplő a fogyasztásmérő leolvasásával egyidejűleg a víziközmű-szolgáltató részére adatot szolgáltat, hogy az elszámolási időszak fogyasztása milyen arányban oszlik meg a vele szerződéses kapcsolatban álló rezsicsökkentésre jogosult és más felhasználók között. A víziközmű-szolgáltató ezen adatszolgáltatás alapján külön-külön számlát bocsát ki a víziközmű-szolgáltatást közvetítető személy részére a rezsicsökkentésre jogosult és más felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjáról. Ha az adatszolgáltatást a közvetített szolgáltatásban részes közbenső szereplő határidőben nem teljesíti, a víziközmű-szolgáltató csak egy, a díjcsökkentést nem tartalmazó számlát bocsát ki.

16 2015. évtől várható változások -minden bekötési vízmérő visszakerül számlázásba -mellékmérőkre kéthavonta önleolvasás alapján készül számla Az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó. A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékvízmérők mérési különbözetéből megállapított fogyasztási különbözet esetén a bekötési vízmérő szerinti felhasználó köteles a fogyasztási különbözetet a víziközmű-szolgáltatónak megfizetni.. Társasházban nem hitelesített mellékmérők. Hátralékkal rendelkező felhasználók.

17 Marcalvárosi torony Szőgye Vízmű Révfalu Vízmű 10 000 tározó Erzsébet torony Szabadhegy torony

18

19

20

21

22 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 38. § (1) 33 Föld alatti és földfeletti tűzcsapok esetében (a továbbiakban: tűzcsapok) az épületek, építmények használatba vételi eljárása során a kérelem 33 benyújtása előtt legfeljebb fél évvel korábban készült, a legkedvezőtlenebb fogyasztási időszakban végzett, a tűzcsapok vízhozamának méréséről felvett vízhozam mérési jegyzőkönyvvel igazolni kell az előírt oltóvíz mennyiség meglétét. A mérést az épület, építmény 100 m-es körzetén belüli tűzcsapok egyidejű működésével kell elvégezni. Ha az oltáshoz szükséges oltóvíz víztározóról és vízhálózatról együttesen került biztosításra, akkor a vízhozam mérés csak a vízhálózatból kiveendő vízmennyiségre vonatkozik.

23

24

25

26

27

28

29

30

31


Letölteni ppt "Pannon-Víz Zrt. 2014. május 6.. A Győri Vízvezetéki Részvénytársaság Fent: Bierbauer Lipót, Khuen-Héderváry Károly, lent:Kautz Gusztáv, Zechmeister Károly."

Hasonló előadás


Google Hirdetések