Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

GAZDASÁGI ESEMÉNYEK Minden olyan esemény, amely a vállalkozás vagyonát közvetlenül, vagy közvetetten megváltoztatja. VAGYON ESZKÖZÖK = FORRÁSOK Ha az.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "GAZDASÁGI ESEMÉNYEK Minden olyan esemény, amely a vállalkozás vagyonát közvetlenül, vagy közvetetten megváltoztatja. VAGYON ESZKÖZÖK = FORRÁSOK Ha az."— Előadás másolata:

1

2 GAZDASÁGI ESEMÉNYEK Minden olyan esemény, amely a vállalkozás vagyonát közvetlenül, vagy közvetetten megváltoztatja. VAGYON ESZKÖZÖK = FORRÁSOK Ha az összes eszköz nő, akkor az összes forrás is nő. Ha az összes eszköz csökken, akkor az összes forrás is csökken. MÉRLEGELV !!!!

3 EGYSZERŰ GAZDASÁGI ESEMÉNYEK Közvetlenül az eszközöket és/vagy a forrásokat érintik. Nincs eredményhatásuk.

4 GAZDASÁGI ESEMÉNYEK FAJTÁI I. típusú ESZKÖZ NŐ, FORRÁS NŐ A mérleg főösszege nő. Pl. Árut vásároltunk 400 000 Ft értékben, halasztott fizetéssel. Áru+ 400 000 Szállító+ 400 000

5 II. típusú ESZKÖZ NŐ, ESZKÖZ CSÖKKEN Forrás nem változik. Mérleg főösszeg nem változik. Pl. Készpénzért anyagot vásároltunk 8 000 Ft értékben. Anyagok + 8 000 Pénztár - 8 000

6 III. Típusú ESZKÖZ CSÖKKEN, FORRÁS CSÖKKEN A mérleg főösszege csökken. Pl. Megérkezett a bankértesítés a szállító kiegyenlítéséről. Szállító- 400 000 Bankszámla- 400 000

7 IV. típusú FORRÁS NŐ, FORRÁS CSÖKKEN A mérlegfőösszeg nem változik. Eszközök nem változnak. Pl. Megérkezett a bankértesítés az előző évi – 340 000 Ft-os szállítói tartozás kiegyenlítéséről forgóeszköz hitelből. Szállító- 340 000 Forgóeszközhitel+ 340 000

8 ÖSSZETETT GAZDASÁGI ESEMÉNYEK Azok a gazdasági események, amelyek közvetetten, az eredményen keresztül érintik az eszközöket, illetve a forrásokat. A hozamok és a ráfordítások változnak. Az eredményt is megváltoztatják.

9 V. típusú Ráfordításra ható események. Eredmény csökken, eszköz csökken. Pl. Leemelt a bank a folyószámláról 24 000 Ft hitelkamatot. Pénzügyi ráfordítás + 24 000 (eredmény -) Bankszámla - 24 000

10 VI. típusú Hozamra ható gazdasági események Eredmény nő, eszköz nő Pl. Jóváírt a bank a folyószámlánkon 15 000 Ft betéti kamatot. Bankszámla+ 15 000 Pénzügyi bevétel+ 15 000 ( eredmény + )

11 A KÖNYVVITELI SZÁMLA A könyvviteli számla olyan kétoldalú kimutatás, amelyen egy adott vagyoncsoport vagy vagyonelem értékváltozását rögzítjük a kettős könyvvitel szabályai szerint.

12 A KÖNYVVITELI SZÁMLA FORMÁJA A FŐKÖNYVVI SZÁMLAVÁZ Tartozik(T) A számla megnevezése Követel (K)

13 A KÖNYVVITELI SZÁMLA TARTALMA A számla neve: pl. Anyagok Egyik oldalon a növekedést, másik oldalon a csökkenést könyveljük. Az egyik oldalon könyvelt értékek összegét forgalomnak nevezzük. ( Tartozik és követel forgalom) A két forgalom különbségét egyenlegnek nevezzük.(Tartozik és követel egyenleg) Az üzleti év elején és végén ezt az egyenleget nyitó, illetve záró egyenlegnek nevezzük.

14 A KÖNYVVITELI SZÁMLA FAJTÁI A könyvelés módja szerint:  analitikus számlák,  szintetikus, főkönyvi számlák. Az értékadatok alapján:  Eszközszámla  Forrásszámla  Költségszámla  Ráfordításszámla  Hozam-(bevétel) számla

15 Technikai számlák: Valamilyen technikai művelet elvégzésére szolgálnak.  Nyitás, zárás, átvezetés használjuk,  Nem lehet egyenlegük, meg kell egyezzen a két forgalom. Helyesbítő számlák: Már egy létező főkönyvi számlához kapcsolódnak. Pl. Az ingatlanok számlán a bekerülési érték szerepel, az ingatlanok értékcsökkenése számlán az elszámolt értékcsökkenés.

16 MÉRLEGSZÁMLÁK Tartozik(T) Eszköz számlák Követel (K) Nyitó egyenleg Csökkenés NövekedésZáró egyenleg Tartozik(T) Forrás számlák Követel (K) CsökkenésNyitó egyenleg Záró egyenleg Növekedés

17 EREDMÉNYSZÁMLÁK RÁFORDÍTÁSSZÁMLÁK HOZAMOK ( BEVÉTELEK) + Ráfordítások - - Hozamok(bevételek) + Növekedés Csökkenés CsökkenésNövekedés Egyenleg KÖLTSÉGSZÁMLÁK + Költségek - Növekedés Csökkenés Egyenleg

18 A KÖNYVELÉSI TÉTEL A könyvelési tétel a gazdasági esemény során érintett főkönyvi számlák megnevezése, illetve jellegük meghatározása (tartozik vagy követel ). A könyvelési tétel szerkesztése: Értelmezzük a gazdasági eseményt. Megnevezzük az érintett vagyonrészeket. Milyen irányú a változás? Növekedés vagy csökkenés. Meghatározzuk a könyvviteli számlát, és az ahhoz tartozó értékeket.

19 KÖNYVELÉSI MÓDSZEREK Kontírozás: Az alapbizonylatra számla kijelölésével könyvelünk. Idősoros könyvelés: Elsődlegesen időrendi sorrendben könyvelünk. Bizonylata a napló. Számlasoros könyvelés: A vagyonváltozás folyamatos követésére szolgál. Főkönyvi számlákon (számlavázakon )könyvelünk.

20 ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁS A könyvviteli számlán a gazdasági időszak záró és nyitó egyenlegének a különbsége, amely jellemzően vagyonváltozást jelent. Pl. Tartozik(T) Anyagok Követel (K) Nyitó egyenleg 300 000Csökkenés 860 000 Növekedés 1 200 000Záró egyenleg 640 000 640 000 – 300 000 = 340 000 állománynövekedés

21 AZ ÜZLETI ÉV NYITÁSA ÉS ZÁRÁSA Technikai számlák segítségével történik. A technikai művelet ( nyitás,zárás ) után nulla lesz az egyenlegük. Nyitómérleg számla olyan technikai számla, amelynek közbeiktatásával tudjuk a gazdasági év elején megnyitni a könyvelési számlákat. Zárómérleg számla olyan technikai számla, amelynek közbeiktatásával tudjuk a gazdasági év végén lezárni a könyvelési számlákat.

22 AZ EGYSÉGES SZÁMLAKERET Az egységes számlakeret a számviteli törvény alapján a könyvelési számlákhoz rendelt számlaszámok rendszere. Decimális ( tízes ) kódrendszert alkalmazunk. 1. számjegy jelzi a számlaosztályt, 2. számjegy jelzi a számlacsoportot, 3. számjegy jelzi a számlát, 4. számjegy jelzi az alszámlát, 5. a többi számjegy az analitikus nyilvántartást segíti.

23 SZÁMLAOSZTÁLYOK 1.számlaosztály: Befektetett eszközök 2. számlaosztály: Készletek 3.számlaosztály: Követelések, pénzügyi eszközök, aktív időbeli elhatárolások 4.számlaosztály: Források 5.számlaosztály: Költségnemek 6.számlaosztály: Költséghelyek, általános költségek 7.számlaosztály: Tevékenységek költségei

24 8. számlaosztály: Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások 9. számlaosztály: Értékesítés árbevétele és bevételek 0. számlaosztály: Nyilvántartási számlák

25 Pénztárszámla ( EUR készpénz ) 3. számlaosztály 38. számlacsoport ( pénzeszközök ) 382. számla(valutapénztár ) 3821. alszámla( EUR)

26 A SZÁMLAKERET ALAPELVEI Mérlegelv: Eszköz és forrás számlák ( 1,2,3,4) Üzemgazdasági ( kalkulációs elv ) : A mérlegszámlák és a ráfordítás számlák között kapcsolatot jeleníti meg. A ráfordítások és hozamok összehasonlítására szolgálnak.

27 A számlatükör a vállalati könyvelést segítő számlarendszer, amely felsorolja az alkalmazható főkönyvi számlákat. A számlarend a vállalati könyvelést segítő olyan számlatükör, amely kiegészül a főkönyvi számlák használatának leírásával és a könyvelést igazoló bizonylatok kezelésével.

28 ANALITIKUS ÉS SZINTETIKUS KÖNYVELÉS Gazdasági esemény: beszerzés vagy értékesítés Bizonylat: bejövő számla, kimenő számla Analitika: készletre vétel, készletkiadás, mennyiségben és értékben Szintetika ( főkönyvi könyvelés ) csak értékben Összesítő kimutatás: pl. az áruk részösszege Beszámoló: készletek értéke

29 Készítette: Juhászné Ponert Ágnes 2016. 29


Letölteni ppt "GAZDASÁGI ESEMÉNYEK Minden olyan esemény, amely a vállalkozás vagyonát közvetlenül, vagy közvetetten megváltoztatja. VAGYON ESZKÖZÖK = FORRÁSOK Ha az."

Hasonló előadás


Google Hirdetések