Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Számvitel I. Könyvviteltan

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Számvitel I. Könyvviteltan"— Előadás másolata:

1 Számvitel I. Könyvviteltan
Dr. Sziva Miklós

2 I. Információ és számvitel
Bevezetés számvitel és a közgazdaságtudomány gyakorlatra orientált tudományterület több lépcsős tananyag és ismeretszint KÖNYVVITEL

3 I. Információ és számvitel
alanyok – vállalkozás, gazdálkodó, szervezet, makrogazdaság elmélet és gyakorlat, példatár a számvitel jogi környezete KÖNYVVITEL

4 I. Információ és számvitel
a számvitel jogi környezete adat és információ külső és belső információ gazdaság szereplői és az információ az információ, mint termelési tényező pontosság, gyorsaság KÖNYVVITEL

5 I. Információ és számvitel
a számvitel által feldolgozott információ a számvitel előállított információ KÖNYVVITEL

6 I. Információ és számvitel
érdekhordozók és információ igényűk tulajdonosok menedzserek hitelezők vevők-szállítók /piaci partnerek/ dolgozók költségvetés vetélytársak KÖNYVVITEL

7 I. Információ és számvitel
az „ingyenes”, nyilvános információ minimuma: az éves beszámoló /2000. évi C. trv/ A számvitel a vagyon, a gazdálkodási folyamatok, a gazdasági események meg­figyelését, mérését, feljegyzését, előre kialakított rendszerben való feldolgozását, ellenőrzését, elemzését, és a megfelelő információs outputok előállítását jelenti passzív és aktív nyilvánosság KÖNYVVITEL

8 2. A számvitel és a vagyon /1.
Gazdasági esemény és a vagyon gazdasági esemény és vagyon először valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet KÖNYVVITEL

9 2. A számvitel és a vagyon /1.
a számvitel területei bizonylatolás könyvvezetés /könyvvitel/ beszámolás könyvvizsgálat letétbehelyezés, közzététel KÖNYVVITEL

10 2. A számvitel és a vagyon /1.
a vagyon fogalma kétféle szemlélet – mi az? miből, honnan származik? eszközök fogalma források fogalma KÖNYVVITEL

11 2. A számvitel és a vagyon /1.
Ha a vállalkozás vagyonát a gazdálkodásban, az újratermelésben betöltött funkciója szerint tartjuk nyilván, akkor eszközökről (idegen szóval aktívák) beszélünk. Ha a vállalkozás vagyonát a származása, az eredete szerint tartjuk nyilván, akkor forrásokról (idegen szóval passzívák) beszélünk. KÖNYVVITEL

12 2. A számvitel és a vagyon /1.
a leltár fogalma a leltározás folyamata a leltár jellemző /vagyonelem mélység, fordulónap/ KÖNYVVITEL

13 2. A számvitel és a vagyon /1.
mérleg fogalma A könyvviteli mérleg egy olyan számviteli okmány, amely egy adott időpontra vonatkozóan mutatja be a vállalat eszközeit és forrásait pénzértékben, összevontan. KÖNYVVITEL

14 2. A számvitel és a vagyon /1.
mérleg létrehozása a mérleg jellemzői a mérleg és a leltár viszonya KÖNYVVITEL

15 2. A számvitel és a vagyon /1
Azonosságok: Mindkettő számviteli okmány. Mindkettő a vállalkozás eszközeit és forrásait mutatja be. Azonos fordulónapra vonatkoznak. Mindkettőt felelős személyek írják alá. A vállalkozás számviteli okmányainak hitelességéért a vállalkozás vezetője – menedzsere a végső felelős. (Függetlenül attól, hogy hozzáértő szakember vagy sem!) KÖNYVVITEL

16 2. A számvitel és a vagyon /1.
a mérleg belső logikája és felépítése aktiválási és passziválási kritériumok múltbeli bekerülési érték és más értékelések – piaci érték likviditási sorrend, mérlegsémák főcsoport, csoport, tétel KÖNYVVITEL

17 2. A számvitel és a vagyon /1
KÖNYVVITEL

18 3. Mérleg /2./ Eszközök a mérlegben főcsoportok
befektetett eszközök csoportjai immateriális javak vagyoni értékű jogok egyéb immateriális javak KÖNYVVITEL

19 3. Mérleg /2./ tárgyi eszközök csoportja
ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok műszaki és nem műszaki berendezések beruházások KÖNYVVITEL

20 3. Mérleg /2./ befektetett pénzügyi eszközök
részesedések és más értékpapírok más pénzügyi eszközök KÖNYVVITEL

21 3. Mérleg /2./ forgóeszközök készletek
vásárolt és saját termelésű készletek áru, anyag, göngyöleg kész, félkész és befejezetlent termelés állatok helye a mérlegben KÖNYVVITEL

22 3. Mérleg /2./ a besorolás alapja: az eszközben rejlő lehetőség és a gazdálkodó szándéka – példa: esztergagép KÖNYVVITEL

23 3. Mérleg /2./ követelések – elismertség vevők
váltókövetelés – névérték és kamat KÖNYVVITEL

24 3. Mérleg /2./ forgóeszközként kezelt értékpapírok és más értékpapírok
materializált és nem materializált papírok pénzeszközök devizás eszközök – választott árfolyam KÖNYVVITEL

25 3. Mérleg /2./ Források a mérlegben rendelkezésre álló vagyon
saját vagyon, idegen tőke KÖNYVVITEL

26 3. Mérleg /2./ a saját tőke főcsoportja jegyzett tőke
jegyzett, de be nem fizetett tőke tőketartalék eredménytartalék lekötött tartalék mérleg szerinti eredmény negatív elemek lehetősége a saját tőkében KÖNYVVITEL

27 3. Mérleg /2./ kötelezettségek főcsoport hátrasorolt kötelezettségek
hosszúlejáratú kötelezettség hitelek, kölcsönök, kötvény KÖNYVVITEL

28 3. Mérleg /2./ rövid lejáratú kötelezettségek mérleg csoport
átsorolások szállítók más rövidlejáratú kötelezettségek KÖNYVVITEL

29 3. Mérleg /2./ Számított eszközök és források a mérlegben
időbeli elhatárolások és az összemérés elve aktív időbeli elhatárolások passzív időbeli elhatárolások KÖNYVVITEL

30 3. Mérleg /2./ céltartalék képzés és hatása a saját tőkére
értékhelyesbítés és értékelési tartalék – piaci értéken való értékelés eszközökre adott előlegek szerepe a mérlegben KÖNYVVITEL

31 4. Könyvelés alapjai Vagyoni helyzet belső összefüggései és gazdasági események összes eszköz = összes forrás saját vagyon = saját tőke vagyonváltozások – szerkezet és nagyság gazdasági esemény = vagyonváltozás szándékolt és elszenvedett változások KÖNYVVITEL

32 4. Könyvelés alapjai KÖNYVVITEL

33 4. Könyvelés alapjai Gazdasági események típusai, hatásuk a mérlegre
1/ csak az eszközoldal változik + E – E struktúra változik, mérleg főösszeg nem KÖNYVVITEL

34 4. Könyvelés alapjai KÖNYVVITEL

35 4. Könyvelés alapjai KÖNYVVITEL

36 4. Könyvelés alapjai 2/ csak a forrás változik + F – F – pl.
struktúra változik, mérleg főösszeg nem KÖNYVVITEL

37 4. Könyvelés alapjai KÖNYVVITEL

38 4. Könyvelés alapjai KÖNYVVITEL

39 4. Könyvelés alapjai 3/ mindkét oldal változik – nő + E – F – pl.
struktúra változik, főösszeg nő KÖNYVVITEL

40 4. Könyvelés alapjai KÖNYVVITEL

41 4. Könyvelés alapjai KÖNYVVITEL

42 4. Könyvelés alapjai 4/ mindkét oldal változik – csökken - E – F – pl.
struktúra változik, főösszeg csökken KÖNYVVITEL

43 4. Könyvelés alapjai KÖNYVVITEL

44 4. Könyvelés alapjai KÖNYVVITEL

45 4. Könyvelés alapjai probléma: több száz, millió gazdasági esemény naponta – információ vesztés + világosság elve megoldás – kettős könyvvitel KÖNYVVITEL

46 5. Könyvelés alapjai /2/ Könyvvezetés és a bizonylati rend
információ megőrzése bizonylat, mint elsődleges információt hordozó eszköz a bizonylati rend a bizonylati elv – könyvelni csak hiteles irat alapján lehet külső és belső bizonylat szabályszerű bizonylat – alaki kellékek KÖNYVVITEL

47 5. Könyvelés alapjai /2/ szigorú számadási kötelezettségek alá vont nyomtatványok és fajtái bizonylat kiállítása, javítása a bizonylat útja és megőrzése bizonylati szabályzat és album KÖNYVVITEL

48 5. Könyvelés alapjai /2/ a főkönyvi számla
a megválaszolandó kérdések – mi, mikor, milyen nagyságban egyszeres és kettős könyvvitel analitika – szintetika számlasoros – idősoros KÖNYVVITEL

49 5. Könyvelés alapjai /2/ KÖNYVVITEL

50 5. Könyvelés alapjai /2/ a főkönyvi számla T. és K. oldal KÖNYVVITEL

51 5. Könyvelés alapjai /2/ KÖNYVVITEL

52 5. Könyvelés alapjai /2/ eszköz és forrásszámla T. és K. forgalom
a számla egyenlege könyvelési tétel szerkesztése – kontírozás pl. KÖNYVVITEL

53 5. Könyvelés alapjai /2/ KÖNYVVITEL

54 5. Könyvelés alapjai /2/ főkönyvi számlára való könyvelése a négy alapvető gazdasági eseménynek 1/ gazdasági esemény - + E - E KÖNYVVITEL

55 5. Könyvelés alapjai /2/ KÖNYVVITEL

56 5. Könyvelés alapjai /2/ 2/ gazdasági esemény - + F – F KÖNYVVITEL

57 5. Könyvelés alapjai /2/ KÖNYVVITEL

58 5. Könyvelés alapjai /2/ 3/ gazdasági esemény - + E + F KÖNYVVITEL

59 5. Könyvelés alapjai /2/ KÖNYVVITEL

60 5. Könyvelés alapjai /2/ 4/ gazdasági esemény - - E – F KÖNYVVITEL

61 5. Könyvelés alapjai /2/ KÖNYVVITEL

62 5. Könyvelés alapjai /2/ ellenszámla
főkönyvi számlavázlat /”akasztófa”/ és a valós főkönyvi számla formája, tartalma kéthasábos, több hasábos számlák KÖNYVVITEL

63 5. Könyvelés alapjai /2/ KÖNYVVITEL

64 5. Könyvelés alapjai /2/ KÖNYVVITEL

65 5. Könyvelés alapjai /2/ KÖNYVVITEL

66 6. Főkönyvi számla és idősoros elszámolás
két számlasoros számlaelmélet számlák nyitása – zárása nyitó mérleg és nyitás KÖNYVVITEL

67 6. Főkönyvi számla és idősoros elszámolás
nyitás mérleg és forrás számlák egymással szemben nyitás technikai számlával – nyitómérleg számla technikai számla sajátosságai KÖNYVVITEL

68 6. Főkönyvi számla és idősoros elszámolás
KÖNYVVITEL

69 6. Főkönyvi számla és idősoros elszámolás
KÖNYVVITEL

70 6. Főkönyvi számla és idősoros elszámolás
KÖNYVVITEL

71 6. Főkönyvi számla és idősoros elszámolás
főkönyvi számlák zárása egyenleg megállapítás levonalazás zárás technikai számlával KÖNYVVITEL

72 6. Főkönyvi számla és idősoros elszámolás
KÖNYVVITEL

73 6. Főkönyvi számla és idősoros elszámolás
helyesbítő és kiegészítő számlák átvezetési számla tárgyi eszközök bruttó értéke, értékcsökkenése, nettó értéke megjelenése a könyvelésben elhasználtsági és használhatósági fok KÖNYVVITEL

74 6. Főkönyvi számla és idősoros elszámolás
KÖNYVVITEL

75 6. Főkönyvi számla és idősoros elszámolás
hibás könyvelés javításának módjai áthúzás és föléírás (a legegyszerűbb:). stornó tétellel való javítás KÖNYVVITEL

76 6. Főkönyvi számla és idősoros elszámolás
Az idősoros elszámolás a gazdasági eseményeknek a történés sorrendjében való nyilvántartása, könyvelése. Ezáltal a gazdasági esemény legalább két dimenzióban jelenik meg, az egyik a vagyonszerkezet változása (számlasoros), a másik a vagyon időbeli változása (idősoros). Az idősoros könyvelésben elsőbbsége a „mikor?” kérdésnek van és másodlagos a „mi?”, valamint a „hogyan?” kérdése KÖNYVVITEL

77 6. Főkönyvi számla és idősoros elszámolás
Idősoros könyvelés idősoros és számlasoros különbsége napló napló fajtái könyvelés naplóba – pl. átvitel – áthozat – napló zárás KÖNYVVITEL

78 6. Főkönyvi számla és idősoros elszámolás
KÖNYVVITEL

79 6. Főkönyvi számla és idősoros elszámolás
KÖNYVVITEL

80 6. Főkönyvi számla és idősoros elszámolás
KÖNYVVITEL

81 6. Főkönyvi számla és idősoros elszámolás
ellenőrzési lehetőségek a naplóban, egyezőségek Az idősoros elszámolás és a számlasoros könyvelés között többféle egyezőségnek kell fennállni, amelyek a könyvvitel további ellenőrzési lehetőségei. A napló T és K forgalma meg kell, hogy egyezzen egymással és a főkönyvi számlák, így a főkönyvi kivonat (lásd később!) hasonló rovatainak végösszegével. A nyitás T és K forgalma egymással és a forgalmi kimutatás T és K nyitó egyenlegeivel. Hasonló egyezőségnek kell fennállni a záró T és K egyenlegek között KÖNYVVITEL

82 7. Áfa a könyvvitelben és az összesítő kimutatások
az áfa semleges adó értelmezése vállalkozó – vállalkozó - állami költségvetés áfás összefüggése KÖNYVVITEL

83 7. Áfa a könyvvitelben és az összesítő kimutatások

84 7. Áfa a könyvvitelben és az összesítő kimutatások
az áfa fizetője és a teher viselője levonható és fizetendő áfa az áfa megfizetése három áfás számla értelmezése KÖNYVVITEL

85 7. Áfa a könyvvitelben és az összesítő kimutatások
fizetendő áfaszámla természetére nézve is forrásszámla K egyenlege van az előzetesen felszámított áfaszámla viszont alaptermészetében követelést testesít meg tehát eszközszámlának tűnik T egyenlege van az áfa pénzügyi rendezése számla az áfával kapcsolatos költségvetésbe átutalt és onnan érkező pénzmozgásokat fogadja be egyenlegétől függően (T vagy K) látszik forrás- vagy eszközszámlának mindhárom számla forrásszámla KÖNYVVITEL

86 7. Áfa a könyvvitelben és az összesítő kimutatások
könyvelés az áfás számlákra – pl. ugyanennek a gazdasági eseménysornak a lekönyvelése a másik vállalkozásnál KÖNYVVITEL

87 7. Áfa a könyvvitelben és az összesítő kimutatások
Az „A” vállalkozás januárban anyagot vásárol a „B” vállalkozástól (tehát „B” elad). A szállítói számla adatai: nettó ár Ft, az áfa (20%) Ft, bruttó ár tehát Ft. Az „A” vállalkozás elad „B”-nek Ft nettó eladási ár, az áfa (20%) Ft, bruttó eladási ár Ft. „B”-nél anyagként veszik raktárra. (Az eladáshoz kötődő készletváltozást még nem könyveljük. Az árbevételszámlát magyarázat nélkül csak jelöljük. (Ezek a következő fejezetek témáját ölelik fel.) Minkét tétellel kapcsolatban megtörténik a pénzügyi rendezés Megállapítják a költségvetési pozíciót az áfa szempontjából. KÖNYVVITEL

88 7. Áfa a könyvvitelben és az összesítő kimutatások

89 7. Áfa a könyvvitelben és az összesítő kimutatások

90 7. Áfa a könyvvitelben és az összesítő kimutatások
azonosságok és megállapítások KÖNYVVITEL

91 7. Áfa a könyvvitelben és az összesítő kimutatások
áfa kulcsok alulról és felülről Az áfakulcs (%), a nettó és bruttó érték (eladási ár)[1] Ha a nettó érték adott, akkor a megadott áfakulccsal (% tizedes tört alakban) történő szorzással adódik az áfa összege: 5 000 · 0,20 = 1 000 Ha a bruttó érték adott, akkor egy úgynevezett felülről számított kulccsal való szorzással adódik az áfa összege: 6 000 · 0,1667 = 1 000 [1] Itt a bruttó érték az áfá-val növelt nettó érték KÖNYVVITEL

92 7. Áfa a könyvvitelben és az összesítő kimutatások
0,1667 , bruttó) áfa 0,20 1 érték (nettó 1,20 %) (áfa 20 = + KÖNYVVITEL

93 7. Áfa a könyvvitelben és az összesítő kimutatások
főkönyvi kivonat fogalma és kellékei a főkönyvi kivonat rovatai KÖNYVVITEL

94 7. Áfa a könyvvitelben és az összesítő kimutatások

95 7. Áfa a könyvvitelben és az összesítő kimutatások
a főkönyvi kivonat összeállítása a főkönyvi kivonat oszlopainak értelmezése ellenőrzési összefüggések KÖNYVVITEL

96 7. Áfa a könyvvitelben és az összesítő kimutatások
az összes T forgalom = összes K forgalom, az összes T egyenleg = összes K egyenleg KÖNYVVITEL

97 7. Áfa a könyvvitelben és az összesítő kimutatások

98 a forgalmi kimutatás fogalma a forgalmi kimutatás összeállítása
az oszlopok értelmezése KÖNYVVITEL

99 7. Áfa a könyvvitelben és az összesítő kimutatások

100 7. Áfa a könyvvitelben és az összesítő kimutatások
ellenőrzési lehetőségek a napló, a főkönyvi kivonat és a forgalmi kimutatás együttes ellenőrzési lehetőségei KÖNYVVITEL

101 7. Áfa a könyvvitelben és az összesítő kimutatások
analitikus nyilvántartások és könyvelés fogalma nyilvántartások értékben, mennyiségben és minőségben csak mennyiségi, csak értékbeni, egyszerre mennyiségi és értékbeni. KÖNYVVITEL

102 7. Áfa a könyvvitelben és az összesítő kimutatások

103 7. Áfa a könyvvitelben és az összesítő kimutatások

104 7. Áfa a könyvvitelben és az összesítő kimutatások

105 7. Áfa a könyvvitelben és az összesítő kimutatások
analitikus és szintetikus könyvelés párhuzamosan analitikus és szintetikus könyvelés logikai alá-fölérendeltsége analitikus és szintetikus könyvelés feladás alapján KÖNYVVITEL

106 7. Áfa a könyvvitelben és az összesítő kimutatások
Az analitikus és szintetikus könyvelés viszonyára alapvetően kétféle kapcsolódás jellemző: a logikai és tényleges alá-fölérendeltségi viszony, amikor az analitikai összesítés (feladás) lesz a szintetikus könyvelés alapja (itt az időbeli egymásutániság is megvalósul), párhuzamos, amikor az alapbizonylatokból egymástól függetlenül vezetnek nyilvántartást az analitikában és a szintetikában, tehát az egyidejűség sincs kizárva. KÖNYVVITEL

107 8. A számvitel éves folyamatainak összefoglalása és egy mintafeladat bemutatása
folyamatábra alapján – áttekintés a nyitástól a beszámoló elkészítéséig, zárómérlegig komplex feladat nyitó mérlegtől, alapvető gazdasági eseményeken át a záró mérlegig KÖNYVVITEL

108 8. A számvitel éves folyamatainak összefoglalása és egy mintafeladat bemutatása
KÖNYVVITEL

109 9. Költség és eredmény madártávlatból
mérlegegyezőségeket szétfeszítő gazdasági események gazdasági esemény – értékesítés - + E – E, de a két változás nem egyezik meg egymással különbség = eredmény eredmény kezelése nettósítva eredmény kezelése bruttósítva, de csak mérlegszámlák felhasználásával KÖNYVVITEL

110 9. Költség és eredmény madártávlatból
KÖNYVVITEL

111 9. Költség és eredmény madártávlatból
Ez az összetett gazdasági eredmény két elemi eseményre bontható fel: az egyik + E ; + F (vevői követelés nő és a saját vagyon is) a másik – E ; – F (készlet csökken és a saját vagyon is) KÖNYVVITEL

112 9. Költség és eredmény madártávlatból
KÖNYVVITEL

113 9. Költség és eredmény madártávlatból
Kontírozva: 1. T Vevők K Eredmény számla Értékesítés eladási áron 2. T Eredmény számla K Késztermékek Értékesítés nyilvántartási áron 8 000 bruttó elszámolás elve KÖNYVVITEL

114 9. Költség és eredmény madártávlatból
információ vesztés, szabályozással ellentétes megoldás KÖNYVVITEL

115 9. Költség és eredmény madártávlatból
KÖNYVVITEL

116 9. Költség és eredmény madártávlatból
erőforrás felhasználás (költségfelmerülés) is szétfeszíti a mérlegszámlák kereteit megoldás: befejezetlen termelés? – vagy KÖNYVVITEL

117 9. Költség és eredmény madártávlatból
KÖNYVVITEL

118 9. Költség és eredmény madártávlatból
információ vesztés – a világosság elve két számlasoros könyvvitelt felváltotta a mérleg-, költség-, eredményszámlák rendszere négy számlasoros számla elmélet és gyakorlat KÖNYVVITEL

119 9. Költség és eredmény madártávlatból
költség fogalma kiadás költség – kiadás, azonosság különbség költség és kiadás időbelisége KÖNYVVITEL

120 9. Költség és eredmény madártávlatból
A számvitelben a gazdálkodási, termelési tevékenység érdekében felmerült erőforrás (élő- és holtmunka) -felhasználás pénzben kifejezett értékét költségnek nevezzük. KÖNYVVITEL

121 9. Költség és eredmény madártávlatból
minden költség előbb vagy utóbb kiadást is jelent A kiadás időben megelőzi a költség felmerülését és elszámolását (például az alapanyag-vásárlás készpénzkiadás, de költség csak akkor lesz, ha az anyagot ezután fel is használjuk). A kiadás időben követi a költség felmerülését és elszámolását (például a társadalombiztosítási járulékot előbb elszámoljuk költségként, és csak később utaljuk át, fizetjük ki, ugyanígy a béreket is előbb elszámoljuk költségként, azután történik a bérfizetés). A kiadás időben egybeesik a költségfelmerüléssel és -elszámolással (például kifizetik a taxiszámlát – természetesen az utazás a vállalkozás érdekében történt – a szolgáltatások nem készletezhetők, ezért az elfogyasztás és termelés egybeesik KÖNYVVITEL

122 9. Költség és eredmény madártávlatból
ráfordítás költség és ráfordítás, különbsége, azonossága minden költség előbb vagy utóbb ráfordítás lesz Összegezve a költség és a ráfordítás különbözőségét, azt a következők szerint fogalmazhatjuk meg: a költség mindig a tevékenység (termelés) érdekében történő felhasználást, míg a ráfordítás az eredmény (kibocsátás) terhére történő elszámolást jelent. KÖNYVVITEL

123 9. Költség és eredmény madártávlatból
költségek megjelenésük szerint azt jelenti, hogy a költség milyen erőforrás felhasználása miatt keletkezett, mi volt a költséghordozó. Így költségnemeket különböztetünk meg: anyag jellegű költségek (például anyagfelhasználás, szolgáltatás igénybevétele), személyi jellegű költségek (például bérek és járulékai), értékcsökkenési leírási költség (például tárgyi eszközök az elhasználódás arányában). KÖNYVVITEL

124 9. Költség és eredmény madártávlatból
elszámolhatóság szerinti csoportosítás közvetlen /költségviselő/ közvetett /költséghely/ költség szintek KÖNYVVITEL

125 9. Költség és eredmény madártávlatból
a közvetett költségeket egy-egy időszak végén rendezni kell (legalább évente egyszer), mert a költségszámláknak az időszak végén nem maradhat egyenlege a közvetett költségek teljes összegének átvezetését az eredmény terhére, a közvetett költségek teljes összegének felosztását a költségviselőkre, az előző kettő valamely kombinációja, ezek közötti választás alapvetően befolyásolhatja egy-egy vállalkozás adott évi eredményét, adózását KÖNYVVITEL

126 9. Költség és eredmény madártávlatból
A költségfogalmak szoros kapcsolatban állnak egymással, a következők szerint: + KÖZVETLEN KÖLTSÉG + Üzemi általános költség = SZŰKÍTETT KÖLTSÉG + Vállalati általános költség = TELJES KÖLTSÉG KÖNYVVITEL

127 9. Költség és eredmény madártávlatból
a fel nem osztott költség az általános költségeknek az a része vagy teljes egésze, amely az egyes tevékenységre, termékre felosztásra nem kerül, és emiatt egy-egy időszak eredményét (terheli) csökkenti. a fel nem osztott költség (FNOK) így költség és ráfordítás is egyidejűleg a FNOK tartalma és nagysága mindig attól függ, hogy melyik költségkategóriát választjuk értékelés alapjául (hiszen a FNOK, mint maradvány jelenik meg a kalkuláció után) ezért: minél kisebb a saját teljesítmény értékelése alapjául szolgáló költség tartalma, annál nagyobb a FNOK aránya, minél nagyobb a saját teljesítmény értékelése alapjául szolgáló költség tartalma, annál kisebb a FNOK aránya. KÖNYVVITEL

128 10. Költség elszámolás költségek a volumenhez való viszonyuk alapján
fix, lépcsősen fix költség változó költség lineáris, progresszív, degresszív változások KÖNYVVITEL

129 10. Költség elszámolás egységköltség, önköltség önköltség kalkuláció
előkalkuláció utókalkuláció közbenső kalkuláció KÖNYVVITEL

130 10. Költség elszámolás költségkimutatás fogalma költségnemi kimutatás
a költségkimutatás olyan számviteli okmány, amely egy időszak költségeit összesítve és megfelelő részletezettségben is tartalmazza. KÖNYVVITEL

131 10. Költség elszámolás KÖNYVVITEL

132 10. Költség elszámolás időszakban felmerült és az időszakot terhelő költségek különbsége a megtérülések és az időbeli elhatárolások szerepe KÖNYVVITEL

133 10. Költség elszámolás KÖNYVVITEL

134 10. Költség elszámolás KÖNYVVITEL

135 10. Költség elszámolás a költség számla költség elszámolási módszerek
elsődleges és másodlagos költségelszámolások KÖNYVVITEL

136 Elszámolhatósági mód szerint
10. Költség elszámolás KÖLTSÉGSZÁMLÁK Költségfajta szerint (KÖLTSÉGNEMEK) Elszámolhatósági mód szerint Közvetlen költségszámlák (KÖLTSÉGVISELŐK) Közvetett költségszámlák (KÖLTSÉGHELYEK) – anyag jellegű költségszámlák – személyi jellegű költségszámlák – értékcsökkenési leírás (költség) számlák – termékelőállítás költségszámlái – beruházási tevékenység – szolgáltatások költségszámlái stb. – üzemi általános költségszámlák – vállalati általános KÖNYVVITEL

137 10. Költség elszámolás KÖNYVVITEL

138 10. Költség elszámolás KÖNYVVITEL

139 10. Költség elszámolás KÖNYVVITEL

140 10. Költség elszámolás KÖNYVVITEL

141 10. Költség elszámolás KÖNYVVITEL

142 10. Költség elszámolás költségnövekedés
ha eszköz csökken – időbeli összefüggések ha forrás nő egyéb költségnövekedések KÖNYVVITEL

143 10. Költség elszámolás KÖNYVVITEL

144 10. Költség elszámolás költség csökkenés – megtérülések eszköz nő
forrás csökken más változások – FNOK KÖNYVVITEL

145 10. Költség elszámolás KÖNYVVITEL

146 11. Eredmény /1/ eredmény hozam ráfordítás KÖNYVVITEL

147 11. Eredmény /1/ az eredmény – vállalati szinten értelmezve – egy adott időszak hozamainak és ráfordításainak a különbsége. a számvitelben a hozam egy időszak tevékenységének társadalmilag elismert értéke. a ráfordítás a hozam elérése érdekében felhasznált erőforrások értéke, vagyis az a pénzben kifejezett összeg, amelybe a vállalkozásnak az adott tevékenység került. KÖNYVVITEL

148 11. Eredmény /1/ hozam és bevétel pénzügyi hozam és ráfordítás
elismert hozam és ráfordítás egyéb hozam és ráfordítás KÖNYVVITEL

149 11. Eredmény /1/ az összes hozam: H1 + H2 + H3 KÖNYVVITEL
A hozam (H) lehet: pénzügyileg is realizált – befolyt – ellenértéke (H1), a nettó (áfa nélküli) árbevételnek az a része, amelyet a vevők már kifizettek a gazdálkodói környezet által elismert – pénzügyileg még nem realizált termékek és teljesítmények értéke (H2). A kiszámlázott (a vevő által nem kifogásolt) teljesítmények értéke, amelynek ellenértéke még nem folyt be a vállalathoz. olyan létrehozott termékek és teljesítmények értéke, amely nem része az előző kettőnek (H3). Ide soroljuk azokat a vállalati teljesítményeket, amelyek nem kerülnek (például egy saját kivitelezésű beruházás), vagy még nem kerültek piacra (például a megtermelt javak az összes hozam: H1 + H2 + H3 KÖNYVVITEL

150 11. Eredmény /1/ a pénzügyileg is realizált kibocsátott termékek és teljesítmények értékének könyv szerinti értéke (általában bekerülési értéke) (R1) a kibocsátott (elismert) termékek és teljesítmények könyv szerinti értéke (általában bekerülési értéke) (R2) – az R1 részt nem tartalmazza olyan létrehozott termékek és teljesítményekhez felhasznált erőforrások könyv szerinti értéke (általában bekerülési értéke), amely az előző kettőt nem tartalmazza (R3), az összes ráfordítás: R1 +R2 + R3 KÖNYVVITEL

151 11. Eredmény /1/ pénzügyileg is realizált eredmény M1 = H1 - R1
elismert (pénzügyileg még nem realizált) eredmény M2 = H2 - R2 létrehozott, de a piac által még el nem ismert eredmény M3 = H3 - R3 az összes eredmény M1 + M2 + M3 KÖNYVVITEL

152 11. Eredmény /1/ eredmény állományi adatokból – /E – F/
eredmény forgalmi /időszaki/ adatokból – /H – R/ KÖNYVVITEL

153 11. Eredmény /1/ Állományi adatokból kiszámított eredmény esetén a mérleg adott időpontra vonatkozó adatait használjuk fel, amelyekből: M = E – F ahol E az eszközök összege, F a saját és idegen források összege M realizált eredmény: ha előjele +, akkor nyeresége (eszköztöbblete), ha –, akkor vesztesége (eszközhiánya) van a vállalkozásnak. KÖNYVVITEL

154 11. Eredmény /1/ Ha forgalmi adatok alapján számítunk eredményt, akkor az eredmény egy időszak hozamainak (árbevételének) és ráfordításainak a különbsége: M = H – R ahol H a hozamok összege, R a ráfordítások összege, M az eredmény, amely lehet nyereség (+), vagy veszteség (–), esetleg 0. KÖNYVVITEL

155 11. Eredmény /1/ hozam és pénzbevétel viszonya
a bevétel időben megelőzheti a pénzbevételt (például értékesítés utólagos fizetés mellett), a bevétel és pénzbevétel időben egybeeshet (például értékesítés készpénzért), a bevétel időben követheti a pénzbevételt (például vevő által átutalt előleg, később történő eladás fedezetéül). KÖNYVVITEL

156 11. Eredmény /1/ eredményszámla hozam és ráfordítás számlák KÖNYVVITEL

157 11. Eredmény /1/ KÖNYVVITEL

158 11. Eredmény /1/ KÖNYVVITEL

159 11. Eredmény /1/ KÖNYVVITEL

160 11. Eredmény /1/ KÖNYVVITEL

161 11. Eredmény /1/ könyvelés a hozamszámlákra
könyvelés a ráfordításszámlákra eszköz nő/csökken forrás nő/csökken egyéb változások KÖNYVVITEL

162 11. Eredmény /1/ KÖNYVVITEL

163 11. Eredmény /1/ az eredmény szerkezete és a számlaszerkezet
eredményszámlák zárása, eredmény megállapítás és eredmény felosztás KÖNYVVITEL

164 11. Eredmény /1/ KÖNYVVITEL

165 11. Eredmény /1/ adó osztalék
a mérleg szerinti eredményszámla pedig azt a tárgyévi eredményt tartalmazza, amellyel kapcsolatban a vállalkozásnak már semmiféle külső kötelezettsége nincs az adott évhez kötődően KÖNYVVITEL

166 12. Az eredmény /2/ szerkezete
bevétel szerkezete – árbevétel, egyéb bevétel, pénzügyi bevétel, rendkívüli bevétel ráfordítás szerkezete KÖNYVVITEL

167 12. Az eredmény /2/ szerkezete
KÖNYVVITEL

168 12. Az eredmény /2/ szerkezete
KÖNYVVITEL

169 12. Az eredmény /2/ szerkezete
KÖNYVVITEL

170 12. Az eredmény /2/ szerkezete
forgalmi költség típusú ráfordítás szerkezete összköltség típusú ráfordítás szerkezete fedezetszámítás lehetősége KÖNYVVITEL

171 12. Az eredmény /2/ szerkezete
KÖNYVVITEL

172 12. Az eredmény /2/ szerkezete
az eredmény-kimutatások formája összköltség és forgalmi költség eredmény-kimutatás különbsége a saját termelésű készletek és saját teljesítmények szerepe a saját termelésű készletek állomány változása /STKÁV/ ráfordítás, vagy hozam korrekció KÖNYVVITEL

173 12. Az eredmény /2/ szerkezete
KÖNYVVITEL

174 12. Az eredmény /2/ szerkezete
KÖNYVVITEL

175 12. Az eredmény /2/ szerkezete
A forgalmi költség eljárásra épülő eredmény-kimutatásokból a fedezeti összeget illetve a fedezeti hányadot lehet kiszámítani. A fedezeti összeg közelítően megfelel az árbevétel és a változó költség különbségének. + Értékesítés nettó árbevétele (áfa nélküli) – Értékesítés közvetlen ráfordításai = FEDEZETI ÖSSZEG – Értékesítés közvetett ráfordításai = EREDMÉNY KÖNYVVITEL

176 12. Az eredmény /2/ szerkezete
a két kimutatás közötti különbség bemutatása naturális adatokkal, darabszámmal készlet mérlegegyenlet /nyitó készlet + növekedés = csökkenés + záró készlet/ KÖNYVVITEL

177 12. Az eredmény /2/ szerkezete
Egy vállalkozás év elején rendelkezik 100 db késztermékkel (a nyitómérlegben B.I.4 alatt található, természetesen pénzértékben), és év közben még termel db-ot. Ha az db-ot el is adja az év folyamán és többet nem, akkor a tárgyidőszak összes költsége szembeállítható az időszak összes árbevételével (hiszen azt adta el, amelyet az adott időszak erőforrás-felhasználásával termelt). Ekkor zárókészlete 100 db, ugyanolyan értékben, mint a nyitáskor (itt most eltekintünk az esetleges értékváltozásoktól – leértékelésektől, amelyek a készleteket is érinthetik). KÖNYVVITEL

178 12. Az eredmény /2/ szerkezete
Ha a vállalkozás a fenti termelés mellett db-ot ad el (arányosan nagyobb árbevételért), és csak a tárgyidőszak összes költségét állítjuk vele szembe, akkor nagyobb eredményt fognak kimutatni, mint az előző változatban, pedig eközben a záró készletük 50 db-ra apadt le. Ha így tennének, akkor 50 db árbevételével szemben nem állna semmiféle ráfordítás. KÖNYVVITEL

179 12. Az eredmény /2/ szerkezete
Ha 950 darabot ad el, és ezzel is a tárgyidőszak összes költségét állítja szembe, az eredmény kisebb lesz, mint az 1. változatban, miközben a záró készlet 150 db-ra nőtt. Ha így tennének, akkor 50 db költségével szemben nem állna árbevétel, tehát a ráfordítás 50 db termék közvetlen költségének értékével lenne nagyobb a valóságosnál. KÖNYVVITEL

180 12. Az eredmény /2/ szerkezete
Az előbbi késztermék-eladási példában a forgalmi költség típusú eredmény-kimutatás a 3-féle árbevételhez 3-féle költséget rendel hozzá a II. és IV. pontban. Az összköltség típusú viszont a 3-féle árbevételhez ugyanazt az összköltséget (IV. + V. + VI.), ezért az összköltség típusú II-nek, az Aktivált saját teljesítmény értékének kiegyenlítő, egyenlegező szerepe van. KÖNYVVITEL

181 13. A számviteli alapelvek és a számviteli politika
a vállalkozás folytatásának elve a teljesség elve a valódiság elve a világosság elve a következetesség elve a folytonosság elve KÖNYVVITEL

182 13. A számviteli alapelvek és a számviteli politika
az összemérés elve az óvatosság elve a bruttó elszámolás elve az egyedi értékelés elve az időbeli elhatárolás elve a tartalom elsődlegessége a formával szemben a lényegesség elve a költség-haszon elv KÖNYVVITEL

183 13. A számviteli alapelvek és a számviteli politika
számviteli politikai döntések milyen lesz a beszámolás formája, milyen eredmény-kimutatást készít: összköltség típusút vagy forgalmi költség-eljárás szerintit, hogyan, milyen módon kapcsolódik az analitikus nyilvántartás a szintetikához, milyen lesz az amortizációs rendszer, a maradványérték meghatározása, a leírási módok, az elszámolás gyakorisága, milyen lesz a készlet-nyilvántartási rendszer, milyen nyilvántartási árakat használnak, mekkora a jelentős és lényeges hiba határa a vállalkozásnál, milyen deviza árfolyamon tartja nyilván a devizás tételeket, mikor és hogyan készül a leltár, lesz-e leltározás, hogyan határozza meg a saját termelés közvetlen költségeit, stb. KÖNYVVITEL

184 13. A számviteli alapelvek és a számviteli politika
számlarend a 10 számlaosztály tartalma a számlaszámon belüli pozíció tartalma számlatükör számlakeret a számlaosztályok összefüggése és az eredmény KÖNYVVITEL

185 13. A számviteli alapelvek és a számviteli politika
főkönyvi számlák nagy csoportjai: eszközszámlák, forrásszámlák, költségszámlák, eredményszámlák. KÖNYVVITEL

186 13. A számviteli alapelvek és a számviteli politika
KÖNYVVITEL

187 13. A számviteli alapelvek és a számviteli politika
Az így felépített rendszerben az szám pl. jelezhetné a következőt: 1 azt, hogy befektetett eszközről van szó, 12 azt, hogy ezen belül tárgyi eszközről, 121 azt, hogy ezen belül ingatlanról, 1211 azt, hogy ezen belül épületről, 12111 azt, hogy ezen belül raktárépületről. KÖNYVVITEL

188 13. A számviteli alapelvek és a számviteli politika
A számlatükör megalkotása a vállalkozás számviteli politikájának része. A számlatükör létrehozása önmagában csak a számvitel anatómiáját jelenti, de hiányzik még a fiziológia, amelyet szintén meg kell határozni a jogszabályi keretek között. A számlakeret a főkönyvi számlák csoportosítására, elnevezésére, tartalmára, vezetésére vonatkozó szabályok halmaza KÖNYVVITEL

189 13. A számviteli alapelvek és a számviteli politika
csak az eszközök és források körén belül idéz elő változást a négy alapvető gazdasági esemény (T. 1,2,3/K. 1,2,3 – T. 4/K. 4 – T. 1,2,3/K. 4 – T. 4/K. 1,2,3), tehát nincs eredményre gyakorolt hatása, erőforrás felhasználás a termelésben vagy azonnali vagy később bekövetkező eszköz csökkenéshez vezet ( T. 5/K. 1,2,3 – T. 5/K. 4), erőforrás megtérülés (pl. késztermék előállítás) eszköznövekedést okoz (T. 1,2/K. 5), eszköz csökkenés ráfordítás növekedést okoz azonnal vagy később (T. 8/K. 1,2,3 – T. 8/K. 4) a ráfordítás növekedést általában hozam és eszköz növekedés kíséri, de önálló jelenségként is létezik (T. 3/K. 9), a költség egy része ráfordítássá alakulhat át közvetlenül (T. 8/K. 5), és mindezek ellenkezője is megtörténhet. KÖNYVVITEL

190 13. A számviteli alapelvek és a számviteli politika
Fontos következtetés, ha megállítjuk a könyvelés folyamatát, mindig igaz lesz a következő pár összefüggés (feltéve, hogy a könyvelés nem hibás, és a szükséges rendező tételeket lekönyvelték): összes T. forgalom = összes K. forgalom, összes T. egyenleg = összes K. egyenleg, ha az 1-4. számlaosztályok összevont egyenlege T., akkor a vállalkozás nyereséges, ha az 1-4. számlaosztályok összevont egyenlege K., akkor a vállalkozás veszteséges, továbbá mindig igaz, hogy az 1-4. számlaosztályok összevont egyenlege T. és adott összegű, akkor az 5-9. számlaosztályok összevont egyenlege ugyanekkora összegű és K. jellegű, a vállalkozás nyereséges és megfordítva, akkor a vállalkozás veszteséges. KÖNYVVITEL

191 13. A számviteli alapelvek és a számviteli politika
beszámolási kötelezettség nincs egyszerűsített beszámoló egyszerűsített éves beszámoló egyszerűsített éves beszámoló közzététel KÖNYVVITEL

192 14. Az egyszeres könyvvitel alapjai és összefoglaló feladat
az egyszeres könyvvitel fogalma az egyszeres könyvvitel könyvvezetése a naplófőkönyv KÖNYVVITEL

193 14. Az egyszeres könyvvitel alapjai és összefoglaló feladat

194 14. Az egyszeres könyvvitel alapjai és összefoglaló feladat

195 14. Az egyszeres könyvvitel alapjai és összefoglaló feladat
összefoglalás KÖNYVVITEL


Letölteni ppt "Számvitel I. Könyvviteltan"

Hasonló előadás


Google Hirdetések