Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc."— Előadás másolata:

1 Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

2 Az idősoros és számlasoros könyvelés A könyvviteli zárlat 55. lecke

3 IDŐSOROS KÖNYVELÉS  A gazdasági műveletek megtörténtük sorrendjében történő feljegyzése. FOGALMA  SZEREPE SZEREPE, hogy biztosítja: a könyvelés folyamatosságát, teljességét, ellenőrizhetőségét és a számszerű egyeztetés lehe- tőségét. FORMÁJA FORMÁJA a könyvviteli napló   A NAPLÓ TARTALMAZZA: a hivatkozási számot (bizony- lat száma, számla száma), a bizonylat keltét, a művelet megnevezését, a T és K összeget.  A GYAKORLATBAN ALKALMAZZÁK AZ: egy naplós és a több naplós eljárást.  A TÖBB NAPLÓS ELJÁRÁS ESETÉN VEZETETT NAPLÓK: Nyitónapló, Pénztár napló, Elszámolási betétszámla naplója, Beérkezett számlák naplója, Kimenő számlák naplója, Vegyes napló, Zárónapló.

4 SZÁMLASOROS KÖNYVELÉS  A gazdasági műveletek főkönyvi számlákon történő feljegyzése. FOGALMA  SZEREPE SZEREPE, hogy a gazdasági műveleteket tartalmuk szerint csopor- tosítja, a könyvelési tételek össze- függéseit áttekinthetővé teszi. FORMÁJA FORMÁJA a könyvviteli számla   A KÖNYVELÉSI TÉTEL RÉSZEI: a könyvelés kelte, a bizonylat száma, a gazdasági művelet megnevezése, a könyvelendő összeg (T vagy K), az ellenszámla száma. A KÉTOSZLOPOS SZÁMLA FORMÁJA KT Számlaszám (ellenszámla) ÖsszegSzöveg (művelet) Bizonylat száma Kelet

5 A KÖNYVVITELI ZÁRLAT Egy-egy naptári időszak (hónap, negyedév, év) végén a - folyamatos könyvelés teljessé és ellenőrizhe- tőbbé tétele érdekében végzett kiegészítő, helyesbítő, egyeztető, összesítő könyvelési munka, és év végén a - számlák technikai lezá- rása. FOGALMA  A könyvviteli számlák tartalmi teljességének biztosítása, olyan FŐKÖNYVI KIVONAT elkészítése, melynek adataira támaszkodva az éves BESZÁMOLÓ: mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet összeállítható. AZ ÉVES ZÁRLAT CÉLJA 

6 ANALITIKUS SZÁMLAKIVONATOK Egy-egy főkönyvi számlához kapcsolódó analitikus számlák értékadatait összesítik. FOGALMA  AZ ANALITIKUS SZÁMLA- KIVONAT TARTOZIK ÉS KÖVETEL FŐÖSSZEGE, va- lamint a tartozik, illetve követel EGYENLEGE MEG KELL, hogy EGYEZZEN a MEGFELELŐ FŐKÖNYVI SZÁMLA TARTOZIK ÉS KÖVETEL FŐÖSSZEGÉVEL, valamint a tartozik, illetve követel EGYENLEGÉVEL. AZ ANALITIKUS SZÁMLA- KIVONAT EGYEZŐSÉGE  az ANALITIKUS ANYAG- SZÁMLÁK KIVONATA AZ ANYAGOK FŐKÖNYVI SZÁM- LA főösszegét és egyenlegét tartalmazza anyagféleségen- ként. a VEVŐK FOLYÓSZÁMLA KIVONATA a VEVŐK FŐ- KÖNYVI SZÁMLA főösszegét és egyenlegét tartalmazza konkrét vevőnként. PÉLDÁUL 

7 FŐKÖNYVI KIVONAT A főkönyvi számlákból készített összesítő, ellenőrző kimutatás. FOGALMA  Tartozik főösszeg = Követel főösszeg Tartozik egyenleg = Követel egyenleg A FŐKÖNYVI KIVONAT EGYEZŐSÉGEI  Egy olyan amely tartalmazza valamennyi főkönyvi számla nevét és számát, tartozik és követel főösszegét, tartozik, illetve követel egyenlegét. KÉT HASÁBOS KIMUTATÁS,  A kettős könyvvitel hármas szabálya alapján végzett könyvviteli elszámolás. AZ EGYEZŐSÉG ALAPJA 

8 A FŐKÖNYVI KIVONAT SÉMÁJA Sor- szám A SZÁMLAFŐÖSSZEGEGYENLEG számamegnevezéseTARTOZIKKÖVETELTARTOZIKKÖVETEL 1.12INGATLANOK31003502750.......................................... 34.381PÉNZTÁR50482.......................................... 40.411JEGYZETT TŐKE6000.......................................... 43.454SZÁLLÍTÓK15020050.......................................... ÖSSZESEN:10356 8250 FŐKÖNYVI KIVONAT 2001. DECEMBER 31. Me.: e Ft

9 FORGALMI KIMUTATÁS A főkönyvi számlákból ké- szített összesítő, ellenőrző kimutatás. FOGALMA  A forgalmi kimutatás az adott időszak FORGALMÁT IS BEMUTATJA.  Egy olyan amely tartalmazza vala- mennyi főkönyvi számla nevét és számát, nyitó egyenlegét, tartozik és követel forgalmát, záró egyenlegét. HÁROM HASÁBOS KIMUTATÁS,  A zárókimutatás egyezősége és az egyezőség alapja a főkönyvi kivonatnál leír- takkal elveiben megegyezik. 

10 A FORGALMI KIMUTATÁS SÉMÁJA Sor- szám A SZÁMLANYITÓ EGYENLEGFORGALOMZÁRÓ EGYENLEG számamegnevezéseTARTOZIKKÖVETELTARTOZIKKÖVETELTARTOZIKKÖVETEL 1.12INGATLANOK 3000-1003502750-...................................................... 34.381PÉNZTÁR 1-49482-...................................................... 40.411JEGYZETT TŐKE -6000---...................................................... 43.454SZÁLLÍTÓK -20150180-50...................................................... ÖSSZESEN: 8356 2000 8250 FORGALMI KIMUTATÁS 2001. DECEMBER 31. Me.: e Ft

11 ZÁRÓKIMUTATÁS A főkönyvi számlákból készített összesítő, ellenőrző kimutatás. FOGALMA  A ZÁRÓKIMUTATÁS EGYEZŐ- SÉGEI: Tartozik főösszeg = Követel főösszeg Tartozik egyenleg = Követel egyenleg Egy olyan amely tartalmazza valamennyi főkönyvi számla nevét és számát, tartozik és követel fő- összegét, tartozik és követel egyenlegét, NÉGY HASÁBOS KIMUTATÁS,  Eszközök – Források egyenle- gének különbsége = Költségek (ráfordítások) – Bevételek egyenlegének különbsége, ELLENTÉTES ELŐJELLEL. a mérleg (eszköz és forrás) számlák egyenlegét az eredmény (költség, rá- fordítás és bevétel) szám- lák egyenlegét.

12 A ZÁRÓKIMUTATÁS SÉMÁJA SZÁMLAFŐÖSSZEGEGYENLEGMÉRLEGEREDMÉNY SzámaNeve TKTKTK Költség (ráford.) Bevétel 1-4Mérleg számlák........ 8, 9Eredmény számlák........ ÖSSZESEN 3000 1000 430400570600 EREDMÉNY 30 MINDÖSSZESEN 430 600 ZÁRÓKIMUTATÁS 2001. DECEMBER 31. Me.: e Ft

13 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc."

Hasonló előadás


Google Hirdetések