Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc"— Előadás másolata:

1 KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc
Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

2 Az idősoros és számlasoros könyvelés A könyvviteli zárlat
55. lecke

3 IDŐSOROS KÖNYVELÉS FORMÁJA a FOGALMA   könyvviteli napló    
A gazdasági műveletek megtörténtük sorrendjében történő feljegyzése. FOGALMA A GYAKORLATBAN ALKALMAZZÁK AZ: egy naplós és a több naplós eljárást. FORMÁJA a könyvviteli napló A TÖBB NAPLÓS ELJÁRÁS ESETÉN VEZETETT NAPLÓK: Nyitónapló, Pénztár napló, Elszámolási betétszámla naplója, Beérkezett számlák naplója, Kimenő számlák naplója, Vegyes napló, Zárónapló. SZEREPE, hogy biztosítja: a könyvelés folyamatosságát, teljességét, ellenőrizhetőségét és a számszerű egyeztetés lehe- tőségét. A NAPLÓ TARTALMAZZA: a hivatkozási számot (bizony- lat száma, számla száma), a bizonylat keltét, a művelet megnevezését, a T és K összeget.

4 SZÁMLASOROS KÖNYVELÉS
A gazdasági műveletek főkönyvi számlákon történő feljegyzése. FOGALMA A KÖNYVELÉSI TÉTEL RÉSZEI: a könyvelés kelte, a bizonylat száma, a gazdasági művelet megnevezése, a könyvelendő összeg (T vagy K), az ellenszámla száma. FORMÁJA a könyvviteli számla SZEREPE, hogy a gazdasági műveleteket tartalmuk szerint csopor- tosítja, a könyvelési tételek össze- függéseit áttekinthetővé teszi. A KÉTOSZLOPOS SZÁMLA FORMÁJA K T Számlaszám (ellenszámla) Összeg Szöveg (művelet) Bizonylat száma Kelet

5 AZ ÉVES ZÁRLAT CÉLJA FOGALMA A KÖNYVVITELI ZÁRLAT
A könyvviteli számlák tartalmi teljességének biztosítása, olyan FŐKÖNYVI KIVONAT elkészítése, melynek adataira támaszkodva az éves BESZÁMOLÓ: mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet összeállítható. AZ ÉVES ZÁRLAT CÉLJA Egy-egy naptári időszak (hónap, negyedév, év) végén a folyamatos könyvelés teljessé és ellenőrizhe- tőbbé tétele érdekében végzett kiegészítő, helyesbítő, egyeztető, összesítő könyvelési munka, és év végén a számlák technikai lezá- rása. FOGALMA

6 ANALITIKUS SZÁMLAKIVONATOK
Egy-egy főkönyvi számlához kapcsolódó analitikus számlák értékadatait összesítik. FOGALMA AZ ANALITIKUS SZÁMLA-KIVONAT TARTOZIK ÉS KÖVETEL FŐÖSSZEGE, va-lamint a tartozik, illetve követel EGYENLEGE MEG KELL, hogy EGYEZZEN a MEGFELELŐ FŐKÖNYVI SZÁMLA TARTOZIK ÉS KÖVETEL FŐÖSSZEGÉVEL, valamint a tartozik, illetve követel EGYENLEGÉVEL. AZ ANALITIKUS SZÁMLA- KIVONAT EGYEZŐSÉGE az ANALITIKUS ANYAG- SZÁMLÁK KIVONATA AZ ANYAGOK FŐKÖNYVI SZÁM- LA főösszegét és egyenlegét tartalmazza anyagféleségen- ként. a VEVŐK FOLYÓSZÁMLA KIVONATA a VEVŐK FŐ- KÖNYVI SZÁMLA főösszegét és egyenlegét tartalmazza konkrét vevőnként. PÉLDÁUL

7 A főkönyvi számlákból készített összesítő, ellenőrző kimutatás.
FŐKÖNYVI KIVONAT A főkönyvi számlákból készített összesítő, ellenőrző kimutatás. FOGALMA Tartozik főösszeg = Követel főösszeg Tartozik egyenleg = Követel egyenleg A FŐKÖNYVI KIVONAT EGYEZŐSÉGEI Egy olyan amely tartalmazza valamennyi főkönyvi számla nevét és számát, tartozik és követel főösszegét, tartozik, illetve követel egyenlegét. KÉT HASÁBOS KIMUTATÁS, A kettős könyvvitel hármas szabálya alapján végzett könyvviteli elszámolás. AZ EGYEZŐSÉG ALAPJA

8 A FŐKÖNYVI KIVONAT SÉMÁJA
FŐKÖNYVI KIVONAT DECEMBER Me.: e Ft Sor-szám A SZÁMLA FŐÖSSZEG EGYENLEG száma megnevezése TARTOZIK KÖVETEL 1. 12 INGATLANOK 3100 350 2750 . 34. 381 PÉNZTÁR 50 48 2 40. 411 JEGYZETT TŐKE 6000 43. 454 SZÁLLÍTÓK 150 200 ÖSSZESEN: 10356 8250 A FŐKÖNYVI KIVONAT SÉMÁJA

9 FOGALMA   FORGALMI KIMUTATÁS 
A forgalmi kimutatás az adott időszak FORGALMÁT IS BEMUTATJA. A főkönyvi számlákból ké-szített összesítő, ellenőrző kimutatás. FOGALMA A zárókimutatás egyezősége és az egyezőség alapja a főkönyvi kivonatnál leír-takkal elveiben megegyezik. Egy olyan amely tartalmazza vala-mennyi főkönyvi számla nevét és számát, nyitó egyenlegét, tartozik és követel forgalmát, záró egyenlegét. HÁROM HASÁBOS KIMUTATÁS,

10 A FORGALMI KIMUTATÁS SÉMÁJA
FORGALMI KIMUTATÁS DECEMBER Me.: e Ft Sor-szám A SZÁMLA NYITÓ EGYENLEG FORGALOM ZÁRÓ EGYENLEG száma megnevezése TARTOZIK KÖVETEL 1. 12 INGATLANOK 3000 - 100 350 2750 . 34. 381 PÉNZTÁR 1 49 48 2 40. 411 JEGYZETT TŐKE 6000 43. 454 SZÁLLÍTÓK 20 150 180 50 ÖSSZESEN: 8356 2000 8250 A FORGALMI KIMUTATÁS SÉMÁJA

11 A ZÁRÓKIMUTATÁS EGYEZŐ-SÉGEI: Tartozik főösszeg = Követel főösszeg
A főkönyvi számlákból készített összesítő, ellenőrző kimutatás. FOGALMA A ZÁRÓKIMUTATÁS EGYEZŐ-SÉGEI: Tartozik főösszeg = Követel főösszeg Tartozik egyenleg = Követel egyenleg Egy olyan amely tartalmazza valamennyi főkönyvi számla nevét és számát, tartozik és követel fő- összegét, tartozik és követel egyenlegét, NÉGY HASÁBOS KIMUTATÁS, Eszközök – Források egyenle- gének különbsége = Költségek (ráfordítások) – Bevételek egyenlegének különbsége, ELLENTÉTES ELŐJELLEL. a mérleg (eszköz és forrás) számlák egyenlegét az eredmény (költség, rá- fordítás és bevétel) szám- lák egyenlegét.

12 A ZÁRÓKIMUTATÁS SÉMÁJA
ZÁRÓKIMUTATÁS DECEMBER Me.: e Ft SZÁMLA FŐÖSSZEG EGYENLEG MÉRLEG EREDMÉNY Száma Neve T K Költség (ráford.) Bevétel 1-4 Mérleg számlák . 8, 9 Eredmény számlák ÖSSZESEN 3000 1000 430 400 570 600 30 MINDÖSSZESEN

13 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc"

Hasonló előadás


Google Hirdetések