Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Needs assessment guidance for adult drug treatment (National Treatment Agency for Substance Misuse July 2007) alapján Topolánszky Ákos Nemzeti Drogmegelőzési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Needs assessment guidance for adult drug treatment (National Treatment Agency for Substance Misuse July 2007) alapján Topolánszky Ákos Nemzeti Drogmegelőzési."— Előadás másolata:

1 Needs assessment guidance for adult drug treatment (National Treatment Agency for Substance Misuse July 2007) alapján Topolánszky Ákos Nemzeti Drogmegelőzési Intézet Szükséglet-elemzés

2 Topolánszky Ákos2 Mi a szükséglet-elemzés? “Az egészségszükséglet-elemzés egy olyan rendszerszemléletű módszer, mely a népesség ki nem elégített egészségügyi és egészségügyi ellátási szükségleteit azonosítja… és olyan változtatásokat kezdeményez, mely ezeket a szükségleteket célozza meg.” Wright J (2001). Oxford Handbook of Public Health Practice. Oxford: Oxford University Press

3 Topolánszky Ákos3 széles értelemben: Szükséglet-elemzések széles értelemben: ► ► Epidemiológia és kutatás – az adatok összegyűjtése, elemzése és értelmezése (kvalitatív és kvantitatív egyaránt); hipotézisek felállítása és az azokra adott válaszok ► ► Közöségi/testületi – helyi és regionális stakeholderek sokaságának nézeteit meghatározni és kiegyenesúlyozni; elkötelezni őket a kialakított cselekvési programhoz ► ► Összehasonlító – létező ellátásokat a szakmai standardok, nemzeti célok és összahsonlítható területek szempontjából értékelni

4 Topolánszky Ákos4 HNA (drogkezelés) stratégiai folyamat

5 Topolánszky Ákos5 A szükséglet-elemzés a problémás droghasználó minden szükségletét vizsgálja, beleértve az ártalom- csökkentő szolgáltatásoknak a strukturált drogellátások keretein belül való igénybe vételét is.

6 Topolánszky Ákos6 Feladat és célok A szükséglet-elemzés célja annak - amennyire lehetséges, rendszerezett módon való - megvizsgálása, hogy melyek a relatív ártalmak és szükségletek különböző csoportokon belül, s ennek megfelelően tény- és etikai lapú döntéseket hozni, hogyan lehet a meglévő források között a szükségleteket a leghatékonyabban kielégíteni.

7 Topolánszky Ákos7 A drogkezelések hatékony SzE megkívánja az azonosítás folyamatát: Mi működik a nyitott elérhetőségű és strukturált kezelési szolgáltatásokban lévő számára és melyek a ki nem elégített szükségletek az ellátások keresztmetszetében? Mely pontokon nem alkalmasa rendszer, hogy bátorítsa és benntartsa a klienseket az ellátásban? Rejtett populációk és profiljuk feltérképezése Támogató és akadályozó faktorok a kezelés folyamatában (nyitott elérhetőség és strukturált beavatkozások) Kapcsolat a kezelési elköteleződés és az ártalmak profilja között

8 Topolánszky Ákos8 A SzE elemei: Lokális folyamat felállítása a SzE informálása és vezetése érdekében Meglévő helyi, regionális és országos források áttekintése, a legfontosabb válaszra váró kérdések meghatározása a partneri szinten létező szolgáltatások feltérképezése és a kliens profil leírása A jelenleg kezelésben nem lévő csoportok szükségleteinek és ártalmainak azonosítása A ki nem elégített szükségletek megért(et)ése. Az előbbiek elemzése és értelmezése, beleértve a szakmai csoportok vitáit is, kezdeti stádiumban következtetések elérése. Értékelés és priorizáció. Hiány analízis (gap analyzis). Az azonosított szükségletek, ártalmak és hiányok, valamint az azok megoldásához vezető eszközök rangsorolása. A drogkezelési terv felvázolása és megvalósítása, ideértve a források biztosításának kérdését.

9 Topolánszky Ákos9 A kezelés modellje (Model of Care) ( (National Treatment Agency for Substance Misuse (2006) Models of Care for Treatment of Adult Drug Misusers: Update 2006.London: NTA. Download: http://www.nta.nhs.uk/publications/documents/nta_modelsof care_update_2006_moc3.pdf http://www.nta.nhs.uk/publications/documents/nta_modelsof care_update_2006_moc3.pdf Kezelési erdeményességi profil (Treatment Outcomes Profile, TOP) http://www.nta.nhs.uk/areas/outcomes_monitoring/

10 Topolánszky Ákos10 A beavatkozás (kezelés) tervezés célja A négy oszlop model Helyi szűrés és értékelési rendszer Az ellátás tervezése és koordinációja a strukturált drogkezelések középpontjában Integrált kezelési útvonal fejlesztése „Model of care…”

11 Topolánszky Ákos11 A terápia oszlopai Oszlop 1 kábítószerrel kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás, szűrés és speciális drogkezelésbe irányítás szolgáltatásai Oszlop 2 kábítószerrel kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás, prioritás-becslés, strukturált kezelésbe irányítás, rövid pszichoszociális beavatkozások, ártalomcsökkentő beavatkozások (beleértve a tűcserét is) és utógondozás Oszlop 3 közösség alapú specializált drogértékelés és koordinált gondozástervezési kezelés és drog specialista összekötő Oszlop 4 bentfekvéses specializált drogkezelés, amely gondozás tervezett és gondozás koordinált, annak érdekében, hogy biztosított legyen a kezelés folyamatossága és az utógondozás.

12 Topolánszky Ákos12 A SzE önmagában nem végeredmény, hanem egy olyan eszköz, mely partneriség segítségével lehetőség nyílik tényalapú és pragmatikus döntések meghozatalára a kezelés, és azon belül az ártalomcsökkentési kezdeményezések vonatkozásában helyi környezetükben.

13 Topolánszky Ákos13 Szükséglet-elemzés éves ciklusa

14 Topolánszky Ákos14 Átfogó témák: ► Diverzitás ► Büntető-igazságszolgáltatás ► Munkaerőpiaci rendszer ► Ártalomcsökkentés ► A népegészségügyi vezető szerepe ► Család és hozzátartozók, speciális szükségleteik ► Szolgáltatások használóinak bevonása ► Lakhatás ► Szakképzés és foglalkoztatás

15 Topolánszky Ákos15 Helyi folyamat a szükséglet felmérésben ► Irányító csoport (a cél meghatározása, biztosítása, megfelelő szakemberek, időkeretek, eredmények priorizálása és tettekké fordítása) ► Szakértői csoport(ok) (szaktekintélyek, szakmaterületek, folyamat-menedszerek, érintetti képviselet stb.) ► Időkeretek (három fontos időpont betartása) ► Szakértői csoport folyamat (bevontak köre, irányító, értékelő, időkeretek, módszer, tájékoztatás, facilitátor) ► Meghatározandó. Eredmények elérése, írott jelentés, háttér információk és megközelítések, módszer,

16 Topolánszky Ákos16 Létező információk áttekintése: ► Átfogó kép (puzzle) Nem minden darabnak kell meglennie! a rendelkezésre álló szolgáltatások lefedik-e a helyi szükségleteket? Létezik-e bizonyíthatóan olyan nem szükséglet, melyet mindenképpen kezelni kell? Az ami rendelkezésre áll, fejleszthető-e elérhetőség, hatékonyság és költséghatékonyság szempontjából? Kvalitatív technikák is: fókusz csoport, interjúk, beszámolók stb.

17 Topolánszky Ákos17 Kezelési rendszer feltérképezés ► Ok: azonosítani azon kliensek számát és profilját, akik szolgáltatásokba, onnan ki-, és között áramlanak. a partneriség bepillantást nyer abba, hogyan működik a rendszer és kiknek számára? Spending decisions in the treatment plan can be evidenced using the treatment map

18 Topolánszky Ákos18 Kezelési térkép modell: Grafikus reprezentáció a kezelés folyamatáról Egyén vagy csoport Kezelés folyamata (4 lépcsőfok): Belépés a kezelési rendszerbe– irányítás (referral) Büntető igazságszolgáltatás, háziorvosok, önmaga és mások. Az elémúlt időszakban történt szükségletváltozások összehasonlítása. Kezelésben – a különböző szolgáltatásokban kapott ellátások közötti különbségek megértése, valamint a kezelésben maradás különbségeinek feltérképezése (+- 1 év). A kezelési rendszeren belüli mozgás Kilépés a kezelési rendszerből (profil - tervezett, nem tervezett módon)

19 Topolánszky Ákos19 A szükségleteket felmutató populáció meghatározása (kezelési ökörszem – bullseye): ► Nem egyértelmű a definíció (bv is) ► Helyi prevalencia ► Relatív ártalom ► Kezelési penetráció ► Kezelésből kimaradók (miért, hol vannak, mire lenne szükségük?) ► Országos és helyi PDU profil

20 Topolánszky Ákos20 profiling clients within each ring of the bullseye (age, gender, ethnicity, drug use etc)

21 Topolánszky Ákos21 Kereszt referenciák

22 Topolánszky Ákos22

23 Topolánszky Ákos23 Ki nem elégített szükségletek megértése By identifying groups of drug users in contact with other health, social care and criminal justice services, partnerships will: Build up a clearer picture of local prevalence, testing statistical estimates of PDUs against locally available data sources Develop a more sophisticated profile and understanding of groups not in treatment, factors which may be influencing that, and thereby improving evidence-based commissioning.

24 Topolánszky Ákos24 Rutin adatok: ► Tűcsere adatok (meglévő adatok vagy snapshot) ► ► The General Practice Research Database (GPRD) ► ► Prescribing Analyses and Cost data (PACT) ► ► Egészségügyi adatok (OSAP) ► ► KSH ► Böntető-igazságszolgáltatási adatok (ERÜBS) ► ► Rendőrség ► ► Egyéb egészségügyi szolgáltatási adat ► ► Képzési és foglalkoztatási adatok ► ► Lakhatási adatok, hajléktalanság ► ► Szociális adatok ► ► Helyi adatszolgáltatás

25 Topolánszky Ákos25 Kutatás: Hozzátartozók és a családok megkérdezése a szakértői csoportokban Rutin adatvétel a szolgáltatások igénybevevőitől, valamint hozzátartozóiktól és családjaiktól Kutatások azon kockázatos használók hozzátartozói és családjaik között, akik nehezen elérhetőek más módszerekkel Térkép elemzés: geográfiai reprezentációk elemzése, a meglévő adatokkal való összevetés

26 Topolánszky Ákos26 Adatok kezelése és elemzése: ► ► Konzisztencia ellenőrzés ► ► Adatok teljességének (reprezentativitás) kérdése ► ► Adatmegosztás, protokoll konszenzualitás kérdése eltérő ellátási szintek esetében ► ► Duplikációk kiszűrése ► ► Van-e elégséges adatmező - ellenőrzése

27 Topolánszky Ákos27 Adatok felhasználása: Adatok nem döntések! Kérdések: Is there a difference between the profiles of drug users engaged in treatment now compared to those known in the past two years or to those unknown to services? If so, what are these differences? Does it vary by drug, gender, ethnicity, age, referral source, housing status, GP registration and so on? Where are the groups who fair less well? Why do they fair less well? What can be done? Is treatment engagement geographically influenced? (for example, distance to travel to service, or variation in quality of service and initial assessment across the area) How does local NDTMS data compare, demographically, to the general population at risk? Are there discrepancies in the profile and what might explain these? What is the local incidence and prevalence of hepatitis C among drug users in treatment and needle exchange?

28 Topolánszky Ákos28 Hiány (rés) elemzés Érdemes kisebb kérdésekre bontani: egészséggel kapcsolatos szükségletek addikció-specifikus szükségletek lakhatással kapcsolatos szükségletek elkövetéssel kapcsolatos szükségletek munkáltatással kapcsolatos szükségletek

29 Topolánszky Ákos29 Evaluáció és priorizáció A különleges szükségletekkel bírók aránya a megcélzott populációban Szolgáltatók és célpopuláció közötti egyetértés/egyet-nem-értés Eddig nem felismert szükségletek a célpopulációban Melyek kerülnek most kielégítésre, s melyek nem? Mely szolgáltatások elérhetősége nagy, és melyek kicsi? (akadályok) Kockázatok, ha szükségletek nem kerülnek kielégítésre. Meggyőződés a probléma-felismerés vonatkozásában Létező szolgáltatások kapacitása a felismert szükségletek kielégítésére A források megfelelő helyre irányítottak-e? Melyek az implikációk a tervezői és forrásteremtő folyamatra? A jelenlegi partneriség prioritásai megfelelnek-e a felsimert szükségleteknek?

30 Topolánszky Ákos30 Prioritások meghatározása a létező források között Az ellátási rendszer döntéshozási folyamat, vagy organikus fejlődés eredménye? A jelenlegi rendszer meggyőző-e? Hatékonyak, hatásosak, a helyi szükségleteket célozzák-e meg, és megfelelő spektrumot biztosít a Models of Care szempontjából? A szolgáltatások fejlesztése stratégiai jellegű volt-e? Elkerülhetővé váltak-e a fölösleges párhuzamosságok és hiányok (rések)? A döntéshozói csoport azzal foglalkozik-e, mi felismerésre került, vagy újra szükséges strukturálni a folyamatot? Vajon a nyitott elérhetőség, az ártalomcsökkentés és a strukturált kezelés területén dolgozók eléggé kompetensek és elkötelezettek-e a szükséges beavatkozások elvégzésére?

31 Topolánszky Ákos31 Kezelési munkaerő helyzet Munkaerő kompetencia Képzési szükséglet azonosítása Válaszok Kapacitások A priorizált szükségletek felbecslése: Mely változtatásoknak lenne a legpozitívabb hatása a célzott populáció szükségleteinek megcélzásában? Az azonosított szükséglet kapcsolódik-e más helyi vagy országos prioritáshoz? Mi lenne annak a hatása, ha nem céloznák meg a célzott populáció azonosított szükségletét? Kicserélhetőség, elfogadhatóság Forrás megvalósíthatóság

32 Topolánszky Ákos32 Folyamat befejezése Kezelés tervezés A stratégiai áttekintés formátuma: A kezelés tervezés partneri stratégiájának alapirányultsága és oka, célja Az elérésre, ártalomcsökkentésre és strukturált drogkezelésre való valószínűsíthető igény. Negatív hatások felmérése is! Jelenlegi szükséglet-elemzés, alapadatai, beleértve a prevalencia és penetrációs szint, kezelési rendszer térkép, a kielégített és ki nem elégített szükségletek jellemzői, attriciós arány, és kezelési eredményességi adatok Elérendő fejlődés iránya, formája, tervezés. A fejlesztés kulcsprioritásainak meghatározása a következő költségvetési évben.

33 Topolánszky Ákos33 Folyamat befejezése Folyamat befejezése Commissioning, monitoring and evaluation

34 Topolánszky Ákos34 Egyéni kezelési útvonal The map shows that the client self referred to agency A during the course of the year. Agency A then referred onto agency D. Agency A discharged the client during the course of the year, but agency D did not. Therefore, each arrow represents an element of the treatment journey.

35 Topolánszky Ákos35 Összegzett térkép An example of a treatment map after all the client journeys over a period are added together. The number of times that an element of a treatment journey happens during the year is shown on the diagram (next to the arrow). It is these groups of clients that the map investigates though profiling, and it is these profiles that are used to identify local need.

36 Topolánszky Ákos36 Standard kliens kezelési útvonal


Letölteni ppt "Needs assessment guidance for adult drug treatment (National Treatment Agency for Substance Misuse July 2007) alapján Topolánszky Ákos Nemzeti Drogmegelőzési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések