Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A munkaerő-kereslet és –kínálat előrejelzését megalapozó kutatások a HEFOP 1.2 intézkedésének keretében.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A munkaerő-kereslet és –kínálat előrejelzését megalapozó kutatások a HEFOP 1.2 intézkedésének keretében."— Előadás másolata:

1 A munkaerő-kereslet és –kínálat előrejelzését megalapozó kutatások a HEFOP 1.2 intézkedésének keretében

2 A kutatások indokolása Az iskolarendszerű képzések és munkanélküliek képzése- átképzése, valamint a felnőttképzés szerkezete, tartalma nem illeszkedik a munkaerőpiac igényeihez, Az iskolarendszerű képzés mindig késlekedve követi az igényeket, a jelenlegi igények nem tájékoztatnak arról, hogy a képzésből évek múlva kikerülőknek milyen szakmát célszerű választani a jelenlegi beiskolázáskor. A gazdasági- foglalkoztatáspolitikai döntések előkészítésében növekvő szerepe van a távlati prognózisokra épülő stratégiai tervezésnek

3 A stratégiai tervezést megalapozó kutatások A munkaerő-kereslet előrejelzése: Makrogazdasági előrejelzés – 1.2.12.számú projekt Ágazati előrejelzés, nemzetközi adatok alapján - 1.2 11.számú projekt Ágazati-foglalkozási előrejelzések - 1.2.13. projekt

4 A stratégiai tervezést megalapozó kutatások A munkaerő-kínálat előrejelzése: Regionális (megyei) munkaerőmérlegek – 1.2.5. Projekt Stratégiai adatbázis –1.2.9. Projekt Kibocsátási előrejelzés(Demográfiai és oktatási modell) – 1.2.10. projekt

5 A projektek közötti kapcsolatok : Keresleti előrejelzések Nemzetgazdasági Globális előrejelzés Nemzetközi Ágazati létszám Ágazati és szakmánkénti Munkaerő forrás Feltárás / kibővítés Megyei munka e. mérlegek Demográfiai Képzettségi színt Kereslet-kínálat összevetése A munkaerő-kereslet és –kínálat előrejelzését megalapozó kutatások a HEFOP 1.2 intézkedésének keretében Kínálati előrejelzések Szakmaszerkezeti Kibocsátás

6 A stratégiai tervezés eredményeinek hasznosítása A gazdasági- és foglalkoztatáspolitikai döntések megalapozása, A szakma-foglalkozási csoportok jövőjére vonatkozó információk felhasználása a munkaügyi szervezetben a tanulók, pályaválasztók,a szülők tájékoztatására, A képzőintézmények tájékoztatására.

7 1.2.11. Projekt tervezete „A munkaerő ágazati struktúrájának előrejelzése nemzetközi adatok alapján” Cél: a szakma-foglalkozási csoportok várható létszámának előrejelzéséhez ad keretet, első megközelítést. Az egyes ágazatok jövőjét a munkálatok során három megközelítésben vizsgáljuk: a makro-előrejelzés keretében, nemzetközi adatok magyar adatok és szakmai becslések alapján. A tapasztalatok szerint a prognózisok eredményeit jelentősen javítja, ha több megközelítésből vizsgálunk adott témát.

8 1.2.11. Projekt tervezete A projekt megvalósításának feltétele: A projekt megvalósításához megfelelő kompetenciával rendelkező kutatóintézet, szakértő, A szükséges anyagi források

9 1.2.11. Projekt tervezete A projekt tevékenységei: 1.Nemzetközi adatok alapján magyar gazdaság ágazatok szerinti létszámszerkezete 2013-ban Módszertan kidolgozása Előrejelzés 2. A „The Economic and Reserch Institut” /ESRI, Dublin/ folyó modellezési munkálatok tapasztalatainak felhasználása a magyar tervezési munkálatokban

10 1.2.11. Projekt tervezete A projekt eredményei: 1.Új előrejelzési módszer kidolgozása(2005. december) 2.Ágazati létszám-szerkezet prognózisa(2005. december) 3.Előrejelzési, modellezési nemzetközi tapasztalatok átvétele, hasznosítása(a munkálatok során folyamatosan)

11 1.2.11. Projekt tervezete A projekt költségei: Projektvezető: 1.290.000 Ft Ágazati előrejelzés (+módszertan): 8.385.000 Ft Szaktanácsadás: 1.290.000 Ft Kiadvány: 800.000 Ft Összesen: 11.765.000 Ft

12 1.2.11. Projekt tervezete Az előrejelzési munkálatokkal az MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpontját szeretnénk megbízni, tekintve, hogy ez az intézet vállalta azt, hogy nem csupán nemzetközi adatbázist állít össze, hanem módszertant és előrejelzést is készít. Az ESRI-ben folyó modellezési munkálatok tapasztalatainak hasznosítására Gács Jánossal szeretnénk megbízási szerződést kötni, amelynek keretében ismertetné az ESRI-ben folyó tevékenységet és tanácsaival, véleményezésével segítené a kutatásokat.

13 1.2.11. Projekt tervezete Döntést igényel: A program új tartalma A program új költségvetése Új határidők Kutatási szerződés, illetve szaktanácsadási szerződés kötése a megjelölt kutatóintézettel és szakértővel

14 1.2.13. Projekt tervezete „Ágazati-foglalkozási előrejelzések” Cél:Az egyes szakma-foglalkozási csoportok jövőjének előrejelzése, létszámuk várható alakulása, szakképzési szintjének, volumenének igénye A projekt megvalósításának feltétele: A projekt megvalósításához megfelelő kompetenciával rendelkező kutatóintézet, szakértő, A szükséges anyagi források biztosítása

15 1.2.13. Projekt tervezete A projekt tevékenységei: 1.A magyar gazdaság ágazatok szerinti létszámszerkezetének, területi elrendeződésének, valamint a gazdasági szervezetek létszámnagyság kategóriánkénti előrejelzése, 2013-ig, részlegesen 2010- ig, különböző (meglévő) adatbázisok felhasználásával, valamint szakértői kikérdezések alapján 2. A szakma-foglalkozási csoportok létszámának, képzési igényének előrebecslése, –Módszertan kidolgozása (új adatfelvétel a mutatószámok kidolgozásához) –Előrejelzés

16 1.2.13. Projekt tervezete A projekt eredményei: 1.Ágazati struktúra előrejelzése (területi eloszlás változása, szervezetek létszámnagyságának változása, kiemelt szakmák jövője) 2.Szakma-foglalkozási csoportok létszámának várható alakulása, képzési igények(szint, volumen), (módszertan)

17 1.2.13. Projekt tervezete A projekt költségei: Projektvezető: 1.290.000 Ft Szakértői megbízás(előtanulmány): 1.500.000 Ft Ágazati prognózis Módszertan: 1.290.000 Ft Tanulmány(interjúk): 14.500.000 Ft Foglalkozások prognózis: (Adatfelvétel, módszertan, tanulmány): 20.000.000 Ft KSH fogl. adatok: 500.000 Ft Megvalósíthatósági tanulmány: 1.290.000 Ft Szakértői véleményezés: 774.000 Ft Kiadvány, CD: 1.000.000 Ft Összesen: 42.144.000 Ft

18 1.2.13. Projekt tervezete Döntést igényel: A projekt tartalma Költsége, ütemezése Közbeszerzés formája Előleg kérdése, amennyiben az adatfelvétel jelentős költségét a kutatóintézet nem tudja vállalni


Letölteni ppt "A munkaerő-kereslet és –kínálat előrejelzését megalapozó kutatások a HEFOP 1.2 intézkedésének keretében."

Hasonló előadás


Google Hirdetések