Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fejlesztések hasznosulása az ágazati tervezésben 2012. október 18.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fejlesztések hasznosulása az ágazati tervezésben 2012. október 18."— Előadás másolata:

1 A fejlesztések hasznosulása az ágazati tervezésben 2012. október 18.

2 Felsőoktatási Tervezési Központ előzményei 1.Évtizedes hiány a felsőoktatási kormányzat munkáját támogató stratégiai elemző, tervező, modellező, döntés-előkészítő kapacitásokból. 2.Úgyszintén hiányzik a kiépített/kiépülő felsőoktatási adatbázisok integrálása az „evidence based” felsőoktatás-politikai döntések metodikájába. 3.Felkérés egy döntően kormányzati delegálású miniszteri tanácsadó testületre (Felsőoktatási Tervezési Testület – FTT), és a munkáját segítő háttérszervezetre (Felsőoktatási Tervezési Központ – FTK az OH-ban).

3 Felsőoktatási Tervezési Testület 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 11 tagú testület (2012. április 21. alakuló ülés) a) szakértői tevékenysége keretében felméri a felsőoktatással, a felsőoktatási képzéssel kapcsolatos társadalmi, gazdasági és munkaerő-piaci igényeket és szükségleteket, b) előrejelzést készít és annak alapján javaslatot tesz szakpolitikai és felsőoktatás-fejlesztési kérdésekben, Fejlesztési tervezés (pl.: IFT-k értékelése) Finanszírozási tervezés (pl.: állami ösztöndíjas keretszámok tervezése) c) a miniszter felkérésére ca) egyedi szakértői véleményt ad, cb) az oktatáspolitikai döntéseket megalapozó elemzéseket készít, kutatást végez.

4 Felsőoktatási Tervezési Központ FTT titkársága, szakmai döntés-előkészítő szervezete, jelenleg 7 fő munkatárs Feladatai (FTT, OH, EMMI FHÁT számára): 1.Háttéradatok biztosítása a társadalmi elvárások és képzési stratégiák összehangolását célzó kampányokhoz, beavatkozásokhoz. 2.Kutatások, elemzések elvégzése, modellek megalkotása a felsőoktatási kormányzat számára az átalakuló felsőoktatási rendszer hosszú távú működéséhez. 3.Kutatások és háttérelemzések a TÁMOP 4. projektek ágazat fejlődésre gyakorolt hatásainak vizsgálatára, az OP tervek megalkotásának segítésére, a 2014-2020-as fejlesztési igények felmérésére.

5 TÁMOP 7.2.1 Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése érdekében – TÁMOP 7.2.1 Tevékenységek: –Képzési szerkezet felülvizsgálata, képzési fejlesztési irányok meghatározása, hallgatói kereslet- és hallgatói vonzáskörzet elemzések –Felsőoktatási tudástérkép, intézményfejlesztési tervek és K+F valamint IKT fejlesztés lehetőségeinek vizsgálata –Felsőoktatási elektronikus tananyagok minőségi elemzése –Országos és regionális reprezentatív vizsgálatok a képzésekkel és a tudománnyal kapcsolatos attitűdökről –Felsőoktatási informatikai és hallgatói szolgáltatási területek, a hallgatók képzésben való részvételét támogató rendszerek felmérése

6 DPR eredmények felhasználása I. Keretszámok tervezése 1. Nftv 68 § (4) A Kormány a felvétel időpontját megelőző évben (…) határozattal állapítja meg a felvehető magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott hallgatói létszámkeretet, és dönt ennek képzési szintek, képzési területek és képzési munkarendek közötti megosztásáról. (…) (5) A miniszter a Felsőoktatási Tervezési Testület véleményének kikérése után határozatban dönt a (4) bekezdésben meghatározottak szerint megállapított hallgatói létszámkeretnek a felsőoktatási intézmények közötti megosztásáról. (6) A Kormány és a miniszter a (4)–(5) bekezdésekben meghatározott döntéseinek meghozatalakor figyelembe kell venni a) a nemzetstratégiai és vidékfejlesztési stratégiai célokat, b) a közép- és hosszú távú munkaerő-piaci előrejelzéseket, c) a végzett hallgatók pályakövetési adatait, d) a képzési területen alap- és osztatlan képzésben indított szakok arányát.

7 DPR eredmények felhasználása I. Keretszámok tervezése 2. –Nem intézményi, hanem a képzési területi bontásnál –Mutatók: munkanélküliség, szakterület és munka illeszkedése, munkahelykereséssel töltött idő hossza

8 DPR eredmények felhasználása II. Képzési szerkezet felülvizsgálata  Képzések és kimenetek felülvizsgálata.  Társadalmi-, gazdasági- és munkaerőpiaci-igények feltárása, a szakpolitikai, fejlesztéspolitikai irányokba való illesztése  Képzések fejlesztési lehetősége valamint intézményi képzési kínálat összhangjának elemzése  Párhuzamosságok feltárása, intézményi fejlesztési elképzelések és képzési portfólió bővítési / szűkítési tendenciák vizsgálata Felsőoktatás középtávú stratégiájának készítése során

9 Köszönöm a figyelmet! Czakó Andrea OH FTK


Letölteni ppt "A fejlesztések hasznosulása az ágazati tervezésben 2012. október 18."

Hasonló előadás


Google Hirdetések