Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

10. ÉVFOLYAMOS BEMENETI MÉRÉS 2008. szeptember Készítette: Gálosné Szűcs Emília Gyuricza Zsolt 2009. január.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "10. ÉVFOLYAMOS BEMENETI MÉRÉS 2008. szeptember Készítette: Gálosné Szűcs Emília Gyuricza Zsolt 2009. január."— Előadás másolata:

1 10. ÉVFOLYAMOS BEMENETI MÉRÉS 2008. szeptember Készítette: Gálosné Szűcs Emília Gyuricza Zsolt 2009. január

2 TARTALOM FELMÉRÉSBEN RÉSZTVEVŐKFELMÉRÉSBEN RÉSZTVEVŐK FELADATLAP SZERKEZETEFELADATLAP SZERKEZETE EGYES FELADATOKEGYES FELADATOK A BEMÉRÉSEK EREDMÉNYEIA BEMÉRÉSEK EREDMÉNYEI 3 ÉV MÉRÉSEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA3 ÉV MÉRÉSEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA TAPASZTALATOKTAPASZTALATOK

3 I/1. A FELMÉRÉSBEN RÉSZTVEVŐK: az „ A ” tesztet megírta: 3633 fő a „ B ” tesztet megírta: 3589 fő I/2. TANULÓK MOTIVÁLÁSA - Nem féltek bejönni az iskolába felméréskor! - Tavaly már írtak egy ilyen (ekvivalens) tesztet, volt mintájuk. - Egy év alatt több mérésben vettek részt, rutinosabbak. - Maguk is kíváncsiak voltak, mennyit fejlődtek. - A tavalyi visszajelzés tetszett nekik. - Érdekes volt a feladatlap. - Érettebbek.

4 KOMPETENCIATÉRKÉP ELSAJÁTÍTÁSI SZINTEK 2008. –A szöveg és információ észlelése –Olvasás, szövegértés –Szövegkezelés –A szöveg megjelenítése – informatikai és kommunikációs technológiák használata

5 II /1. FELADATLAPOK SZERKEZETE „ A3 ”: 10 feladat „ B3 ” : 12 feladat „ A4 ”: 42 (+4) item „ B4 ”: 41(+4) item (Eredetileg a filmes feladatokkal = 46–45 item) 5 feladatcsoport A szerkezetet és struktúrát megtartottuk, az el ő z ő évi tesztekkel ekvivalens mér ő lapok készültek.

6 II/2. EGYES FELADATOK „ A” teszt 1. feladat: szeméthalmaz az óceánban gond: szövegtranszformáció 2. feladat: japán szerelmes-vers gond: szövegátírás, szövegértelmezés 3. feladat: Küküll ő vize gond: metaforák megfejtése, szókincs 4. feladat: sapkafogó-játék gond: átképzeléses előadás, szabályértelmezés 5. feladat: levélírás képek értelmezése alapján gond: összefüggő eseménnyé alakítása, személyes hangvétel

7 II/2. EGYES FELADATOK 6. feladat: Web-olda l értelmezése gond: idegen nyelvű szöveg felismerése 7. feladat: térbeli testek értelmezése gond: pontos megfigyelés, fantázia 8. feladat: formai megjelenítés változtatás a, szövegkonvertálás gond: hosszú magánhangzó felismerése 9. feladat: hadova nyelv megfejtése gond: analizálás, azonosítás, megjelenítés

8 II/3. EGYES FELADATOK „ B” teszt 1. feladat: pszichológus gyerekfenyítés gond: figyelmetlen olvasás (két elem összetévesztése) 2. feladat: versb ő l prózára alakított szöveg gond: metafora „lefordítása” 3. feladat: szendvicsevés gond: szituáció értelmezése 4. feladat: könyvolvasó érzelmei gond: képi jelentés értelmezése 5. feladat: előadó és teremőr beszélgetése gond: szituáció értelmezése 6. feladat: képregény rajz-szöveg gond: rajz készítése szöveghez

9 II/3. EGYES FELADATOK „B” TESZT 7. feladat: gyertya képvers gond: értelmezés, és szövegtagolás, központozás 8. feladat: betör ő és áramkimaradás gond: nyomozás megfejtésének leírása 9. feladat: levélszöveg átírása köznyelvire gond: helyesírás 10. feladat: megszólítások, köszönés i formák gond: kevéssé ismert a felnőttek közti udvarias viszony 11. feladat: „Mi fáj, tubicám?” „Elhallgass, te kígyó!” gond: szituációazonosítás 12. feladat: Mimmó és a tanító viszonya gond: szereplők, nyelvi kivitelezés A gondok a figyelmetlenség és az alapképességek hiányán túl az analógiás gondolkodás, a logika, a denotatív és a konnotatív jelentések megértése, értelmezése, valamint a néz ő pontváltás nehézségeib ő l fakadtak.

10 Itemmutatók III/1. Itemmutatók „ A ” teszt Leggyengébb itemek: - Leggyengébb itemek: 10%-osak: 3. b) 16,7 % (Küküllő vize: metaforák értelmező átírása ) 3. c) 18,9 %(Küküllő vize: metaforák értelmező átírása: ) 3. a) 12,7 % (Küküllő vize: metaforák értelmező átírása) 4. b) 17,9 % (Sapkafogó játék: nézőpontváltás) A leggyengébb eredmények azokban az itemekben születtek, amelyek értelmezést vártak, ill. logikai képességeket igényeltek. Feladatmutatók: - Feladatmutatók: Leggyengébb feladatok: 3.) 25,4 (Küküllő vize) 4.) 27,9 (Sapkafogó játék)

11 Item 3a)3b)4b)3c) Megoldottság % 12,7%16,7%17,9%18,9% Relatív szórás % 161 223214207 Feladat 3.4. Megoldottság % 25,4%27,9% Relatív szórás % 10999 Az alacsony értékekhez nagyon nagy szórás tartozik ezekben az itemekben, sok tanulóra vonatkozik a gyenge eredmény.

12 Legjobb itemek : 70 %-osak: 6. c) (Sherlock Holmes) 8. a) ( képregény rajz) 80 %-osak: 1. a) (étteremi vacsora) Feladatmutatók: Legjobb feladatok: 8.) 69,2 % (szavak átírása, analógiás gondolkodás, megértés) A legjobb teljesítmények azokban az itemekben születtek, amelyek legérdekesebbek voltak, e krimin feln ő tt nemzedék „mindennapjaiban” el ő fordultak, ill. kevés megfigyelésen alapultak.

13 Item 8a)6c)1a) Megoldottság 74,8 % 78,5 % 82,5 % Relatív szórás %585246 Feladat8. Megoldottság 69,2% Relatív szórás %58 A magas értékekhez aránylag kis szórások tartoznak ezekben az itemekben, a tanulók zöme közel azonosan jó eredményt ért el bennük.

14 III/2. Itemmutatók „ B ” teszt - Leggyengébb itemek : 10%-osak: 7c) (gyertyaképvers ) 11f) (Mi fáj, tubicám? ) 12a) (Mimmó és a tanár viszonya) 12e) (Mimmó és a tanár viszonya) A leggyengébb eredmények azokban az itemekben születtek, amelyek értelmezést vártak, ill. logikai képességeket igényeltek. - Feladatmutatók: Leggyengébb feladatok: 2.) (idézetek metafora lefordítása) 4.) (könyvolvasó érzelmei értelmezése) 8.) (bűnügy megfejtése, értelmezés)

15 Item 7c)11f)12a)12e) Megoldottság % 20,320,52220,8 Relatív szórás % 198197189195 Feladat 2.)4.)8.) Megoldottság % 3135,434 Relatív szórás % 11910386

16 Legjobb itemek: 80 %-osak: 1b) (pszichológus: felismerése a szereplőknek) 1c) (pszichológus: azonosítása a tettnek ) 1d) (pszichológus: azonosítása a szülői akaratnak 6a) (képvers hozzárendelés képhez szöveg) 6b) (képvers hozzárendelés képhez szöveg) 6c) (képvers hozzárendelés képhez szöveg) 90 %-osak: 1a) (pszichológus: megfigyelése napszaknak ) Feladatmutatók: Legjobb feladatok: 1.) (pszichológus) 6.) (képvers) A legjobb teljesítmények azokban az itemekben születtek, amelyek legkönnyebbek voltak, mert csak figyelmet kívántak és egyszer ű azonosítást, hozzárendelést.

17 Item1b 1c)1d)6a)6b)6c)1a) Megoldottság % 82,2581,181,680,282,288 93,8 Relatív szórás % 4648 475046 Feladat 1.6. Megoldottság % 8488 Relatív szórás % 26 41

18 FELADATOK KORREKÁCIÓS MÁTRIXA „A” Eredmény 1.(A)2.(B)6.(F)8.(H) 1.(A)0,59 2.B0,42 3.(C)0,520,330,31 4.(D)0,450,3 5.(E) 0,72 0,33 6.(F)0,43 7.(G)0,43 8.(H)0,510,35 9.(I )0,430,310,43

19 FELADATOK KORREKÁCIÓS MÁTRIXA „B” 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. 0,430,530,470,38 0,460,42 0,520,490,680,6 2.(B)11.(K) 0,3 0,34 Az „A” lapon a szövegalkotás, sz.transzformálás és sz. megjelenítés korrelációja a legmagasabb érték ű. A „B” lapon pedig a helyzetérelmezés, sz.átalkítás. U gyanazon képességek más-más feladatokban ugyanolyan szinten m ű ködnek.

20 2006. 9. 2007. 10. 2007. 9. 2008. 10. „A-1” TESZT „B-1” TESZT „B-2” TESZT „ B-2 ” TESZT „ A-3 ” TESZT „ B-3 ” TESZT „ A-4 ” TESZT „ B-4 ” TESZT Tanulók 4624 fő4625 fő3805 fő3793 fő4808 fő4799 fő3633 fő3589 fő Itemszám 46454645464542(46)41(45) % nehézségii index 35,6 %38,2%48,6% nőtt < 58,4% nőtt < 34,5%40,7%51,4% nőtt < 47% nőtt < Egy tanuló pontszáma 16,417,622,4 nőtt < 26,3 nőtt < 15,918,3 19,8 nőtt < 21,1 nőtt < Reliabili- tás, meg- bízhatóság 0,9270,9260,9220,9080,9090, 8930, 8460,808 Relatív szórás 54,24%47,35%39,05% csökkent 27,4%49,7%38,9%31% jobb 39% ua. Ebben az évben is n ő tt a teljesítménye a tanulóknak, mégpedig általában mindenkire jellemz ő en. A szórás az er ő teljesebb javulás esetén kisebb lett.

21 A tavalyi bejöv ő 9. évfolyamos méréshez képest a javulás idén a 10. osztályban: Egy év alatti fejlődés: „A3” lapon: 34,5% → „A4” 51,4% nőtt: +16,9% -kal „B3” lapon: 40,7% → „B4” 47, -% nőtt: + 6,3% -kal A tavalyi 10-esek teljesítményéhez képest az idei 10- esek teljesítménye: „A2” lapon: 48,6% → „A4” 51,4% nőtt: +2,8 % „B2” lapon: 58,4% → „B4” 47, -% csökkent: - 11,4% Előző periódusban a változások: A tavaly el ő tti bejöv ő 9. évfolyamos méréshez képest a javulás tavaly a 10. osztályban: „A1”35,6% →„A2” lapon: 48,6% nőtt: +13 % -kal „B1”38,2% → „B2” lapon: 58,4% nőtt: +20,2% -kal

22

23 A 9. ÉS A 10. ÉVFOLYAMOS FEJL Ő DÉSEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2006.2007. 2008.2007.2008. 9.10. fejl ő dé s 9.10. fejl ő dé s 10. fejl ő dé s „A”1 35,6% „A”2 48,6% +13%„A”3 34,5% „A”4 51,4% +16,9 % „A”2 48,6% „A”4 51,4% +2,8 % „B”1 38,2% „B”2 58,4% +20,2 % „B”3 40,7% „B”4 47, -% + 6,3% „B”2 58,4% „B”4 47, -% - 11,4% Az első évben volt a legnagyobb fejlődés. A „B” teszt kompetenciáinak fejlesztése könnyebbnek bizonyult, illetve jobban fejlesztették ezeket a képességeket. A 2. évben jobban fejlesztették az „A” lapon levő képességeket, hogy korrigálják az előző évi lemaradást, de közben kissé elhanyagolódott a másik terület. A két fejlesztés között a teljesítményekben vagy a csoportképességek különbsége látszik, vagy a felzárkóztatás intenzitásának csökkenése. Az eredmény átlag alatt maradt, egyenetlen ezen belül a feladatok teljesítményszintje.

24

25 TAPASZTALATOK oMegbízhatók a mérési mutatóink. oMegegyeznek a 2006-2007-es megállapításaink a kompetenciákat illetően. oAz adatok jól orientálnak, a kollégák is jártasabbak a mérési eredmények értelmezésében és felhasználásában. oA továbblépésükhöz módszerbeli segítséget is adott az előző években a visszajelzésünk.

26 HOGYAN TOVÁBB? A javulások ellenére az előző években megfogalmazott feladatok most is érvényesek. A kommunikáció minden formájának szükséges a fejlesztése. A kommunikáció fejlesztése az iskolai képzés szintjeinek megfelelően az összes iskolai foglalkozásban egyre tudatosab- ban kell, hogy megjelenjék. A gyakorlati tárgyaknak is, a munkára való felkészítésnek is nélkülözhetetlen eleme a kommunikáció, ezért nagyobb szerepet kell kapnia az életszerűbb oktatásnak, a modern módszereknek. Egyre fontosabb lesz a multimédiás eszközhasználat és információhordozók beépítése is a tanítási és tanulási folyamatba. A kollégák módszertani ismereteinek bővítése folyamatosan szükséges.

27 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "10. ÉVFOLYAMOS BEMENETI MÉRÉS 2008. szeptember Készítette: Gálosné Szűcs Emília Gyuricza Zsolt 2009. január."

Hasonló előadás


Google Hirdetések