Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Elektrotechnikai Egyesület Dunaújvárosi Szervezete A VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS LIBERALIZÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁRHATÓ HATÁSAI A FELHASZNÁLÓKRA, FOGYASZTÓKRA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Elektrotechnikai Egyesület Dunaújvárosi Szervezete A VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS LIBERALIZÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁRHATÓ HATÁSAI A FELHASZNÁLÓKRA, FOGYASZTÓKRA."— Előadás másolata:

1 Magyar Elektrotechnikai Egyesület Dunaújvárosi Szervezete A VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS LIBERALIZÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁRHATÓ HATÁSAI A FELHASZNÁLÓKRA, FOGYASZTÓKRA Előadó: Tábori László ISD POWER Kft. energiastratégiai szakigazgató MEE tagja

2 A VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS LIBERALIZÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁRHATÓ HATÁSAI A törvénnyel kapcsolatos lényeges megállapítások Az Országgyűlés elfogadta a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt (a továbbiakban: VET), ami 2007. július 2-án a Magyar Közlönyben kihirdetésre került. Az új szabályozással a villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatosan a fogyasztóknak számos régi fogalmat, eljárást el kell felejteni, és helyette újakkal kell megismerkedni, amelyek közül kiemelendők:

3 A VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS LIBERALIZÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁRHATÓ HATÁSAI a.A teljes piacnyitáskor a hálózati eszközökkel rendelkező engedélyesek (elosztói engedélyesek) továbbra is természetes monopóliummal rendelkeznek, de a hálózatukhoz való hozzáférést kötelező biztosítaniuk bármely fogyasztó számára, aki megfelel a törvényben előírt feltételeknek; b.A fogyasztók /felhasználók/ az engedéllyel rendelkező áramkereskedők között szabadon választhatnak, vagy az egyetemes szolgáltatás keretében maradhatnak, amennyiben erre jogosultak; c.Megszűnik a közüzemi szolgáltatás, helyébe az egyetemes szolgáltatás lép;

4 A VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS LIBERALIZÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁRHATÓ HATÁSAI d.Nem lesz hatósági árszabályozás, helyette életbe lép az egyetemes szolgáltató esetében a Magyar Energia Hivatal árellenőrzési hatósági szerepe; e.Az eddig jól ismert közüzemi szerződést felváltják a „hálózati csatlakozási és a hálózathasználati”, valamint a „villamos-energia- vásárlási” szerződések. A VET előírja a szerződések főbb tartami elemeit, a szerződésmódosítás, felmondás és szerződésszegés eseteit; f.A fogyasztóvédelem területén is változás történt, a Magyar Energia Hivatalon kívül nagyobb szerepet kap a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség új nevén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, és megnő a hatásköre a Gazdasági Versenyhivatalnak is.

5 A VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS LIBERALIZÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁRHATÓ HATÁSAI A törvény egyik legfontosabb változása a fogyasztók szempontjából az, hogy 2008. január 1-jétől megszűnt a közüzemi szolgáltatás. A közüzemi szolgáltatást átmenetileg az úgynevezett „egyetemes szolgáltatás” vette át, de nem azonos hatáskörrel. a.Az egyetemes szolgáltatásra azok a fogyasztók (összes felhasználók) jogosultak, akiknek a csatlakozási teljesítménye nem haladja meg a 3*25 A-t. A törvény átmeneti rendelkezése szerint azok a fogyasztók is jogosultak még az egyetemes szolgáltatás igénybevételére, de csak 2008. december 31-ig, akik 3*50 A csatlakozási teljesítménnyel rendelkeznek. Ezt követően egyetemes szolgáltatásba a 3*25 A feletti fogyasztók már nem részesülhetnek, ezeknek a fogyasztóknak áramkereskedőt kell választaniuk;

6 A VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS LIBERALIZÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁRHATÓ HATÁSAI b.Az egyetemes szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség terheli az arra jogosultakkal szemben; c.Az egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult fogyasztók/felhasználók részére nem szolgáltathat villamos energiát; d.Az egyetemes szolgáltató a kormányrendeletben meghatározott árszabás szerint értékesíthet villamos energiát.

7 A VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS LIBERALIZÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁRHATÓ HATÁSAI A villamos energia szolgáltatás szervezeti rendszere a piacnyitás után két részre szakad: Hálózati Engedélyes Egyetemes szolgáltatóVersenypiaci Kereskedő Értékesítés Hálózat üzemeltetés

8 A VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS LIBERALIZÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁRHATÓ HATÁSAI Egyetemes szolgáltató Ki jogosult egyetemes szolgáltatásra? Az új VET alapján lakossági illetve a 3x25 A (2008.december 31-ig a 3x50 A) alatti üzleti ügyfelek jogosultak egyetemes szolgáltatásra. Ki lehet egyetemes szolgáltató? A mai közüzemi szolgáltató ha az erre vonatkozó engedély kérelmét 2007.október 31-ig benyújtja. Miben tér el az egyetemes szolgáltató a szabadpiaci kereskedőtől?  Ellenőrzött beszerzés;  Ellenőrzött értékesítés.

9 A VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS LIBERALIZÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁRHATÓ HATÁSAI Hogyan történik az átmenet? A szerződések megöröklésének intézménye Azok a 3x50 A feletti üzleti ügyfelek akik 2008. január 1-jén egyik szabadpiaci kereskedő mérlegköréhez sem tartoznak a megöröklés intézményében kaphatnak áramellátást. Hogyan történik a megöröklés? A jelenlegi határozatlan idejű közüzemi szerződés alapján. Melyik kereskedő lesz jogosult a szerződés, a fogyasztási hely öröklésére? Az a kereskedő aki az egyetemes szolgáltatóval azonos tulajdonban van és január 1-jétől rendelkezik szabadpiaci kereskedelmi engedéllyel.

10 A VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS LIBERALIZÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁRHATÓ HATÁSAI Felbontandó és megkötendő szerződések: a. Közüzemi Szerződés felmondása. b. Hálózat Csatlakozási Szerződés megkötése. c. Hálózat Használati Szerződés megkötése. d. Kereskedelmi Szerződés megkötése.

11 A VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS LIBERALIZÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁRHATÓ HATÁSAI A hálózati szerződések Hálózati csatlakozási szerződés tartalma: A rendszerhasználó hálózathoz csatlakozásának jogi és műszaki paraméterei. Megléte az ellátás alapú kereskedelmi szerződés és a mérlegkör szerződés megkötésének előfeltétele. Hálózathasználati szerződés tartalma: A rendszerhasználó a hálózathasználati szerződés hatályba lépésével, az ott meghatározott feltételek szerint, és díjfizetés ellenében jogosult a rendszerhasználatra. Hatálybalépésének feltétele az érvényes és hatályos hálózati csatlakozási szerződés.

12 A VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS LIBERALIZÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁRHATÓ HATÁSAI A fogyasztók szabadpiaci felkészülése érdekében szükséges ismeretek a.Pontosan ismerni kell, hogy a teljesítményigényt mi és hogyan generálja, lehetőleg negyedórás bontásban. b.Tisztában kell lenni azzal, hogyan tudja a fogyasztó teljesítményigényét változtatni. c.Pontosan ismerni kell a jelenleg fizetett díjakat, költségeket, hogy össze lehessen hasonlítani a versenypiaci ajánlatokkal. d.Meg kell határozni, hogy a cégnek mekkora a kockázattűrő képessége.

13 A VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS LIBERALIZÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁRHATÓ HATÁSAI Átmeneti rendelkezések Tájékoztatási kötelezettségek: a.2008. január 5-ig: közüzemi engedélyes minden fogyasztóját tájékoztatja a jogszabályi változásokról, az adott fogyasztási hely egyetemes szolgáltatásra jogosultságáról, és arról, hogy az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult fogyasztók ellátáshoz kérelmezte-e a kereskedelmi engedélyt.

14 A VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS LIBERALIZÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁRHATÓ HATÁSAI b.2008. június 30-ig: az elosztó minden a hálózatára csatlakozott és külön hálózathasználati szerződéssel nem rendelkező felhasználót tájékoztatja a hálózathasználati szerződés megkötésének feltételeiről, az adott csatlakozási pont egyetemes szolgáltatójának (ha jogosult rá), azon kötelezettségéről, hogy megbízottként, vagy bizományosként kezelheti a hálózati szerződést, ha a felhasználó ezt kéri, továbbá le kell írni azt, hogy a korábbi közüzemi szerződése legkésőbb 2009. december 31-ig hatályban maradhat.

15 A VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS LIBERALIZÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁRHATÓ HATÁSAI c.2008. december 31-ig: az egyetemes szolgáltató minden általa ellátható, egyetemes szolgáltatásra jogosult részére tájékoztatást ad az egyetemes szolgáltatás általános szerződési feltételeiről, az egyetemes szolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges adatokról, saját elérhetőségeiről, más kereskedőtől, vagy egyetemes szolgáltatótól történő vásárlás lehetőségéről, a hálózathasználati szerződés megkötésének szükségességéről, bizományosi vagy megbízotti kezelés szabályairól, valamint arról, hogy legkésőbb 2009. december 31-én a közüzemi szerződése megszűnik.

16 A VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS LIBERALIZÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁRHATÓ HATÁSAI Szerződéskötés kezdeményezési kötelezettségek: Törvényes jogutódlás esetén az írásbeli közüzemi szerződéssel rendelkező felhasználóknak 2009. március 31-ig, míg írásos közüzemi szerződéssel nem rendelkező felhasználóknak 2009. június 30-ig az egyetemes szolgáltató, vagy a kereskedő és az elosztó megküldi a szerződéskötési ajánlatát és a szerződéstervezetet, melyben a hálózati szerződések megbízás vagy bizományosként történő kezelhetőségére is ki kell térni.

17 A VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS LIBERALIZÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁRHATÓ HATÁSAI Mit jelent a villamosenergia-piacon a teljes piacnyitás? Megszűnik az áramszolgáltató társaságok eddigi monopóliuma. A fogyasztók attól a kereskedőtől vásárolhatnak villamos energiát, amelyiknek ajánlata a számukra leginkább megfelelő.

18 A VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS LIBERALIZÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁRHATÓ HATÁSAI Mi a különbség a kereskedő és az egyetemes szolgáltató között?  Az egyetemes szolgáltató méltányos, könnyen és tisztán összehasonlítható, átlátható árszabások alkalmazásával kínálja termékcsomagjait. Árképzésének szabályait, az általa alkalmazható árrés maximumát a gazdasági és közlekedési miniszter határozza meg a Magyar Energia Hivatal javaslata alapján. Mindez nem jelenti azt, hogy ezek a végfogyasztói árak jelentősen eltérnének a piaci áraktól, ármozgásoktól, hiszen az egyetemes szolgáltatók is a nagykereskedelmi piacon vásárolnak.

19 A VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS LIBERALIZÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁRHATÓ HATÁSAI  A kereskedők a saját üzletpolitikájuk, a pillanatnyi beszerzési ár, illetve a piaci verseny által diktált feltételek alapján fogják értékesítési áraikat, s ezen belül árrésüket kialakítani, természetesen figyelembe véve az általuk kiszolgálni kívánt fogyasztók fogyasztási szokásait, és egyéb szempontjait. A kereskedők célja a fogyasztók „megszerzése” és „megtartása”, ezért a piaci viszonyok által meghatározott árakat és fizetési feltételeket kínálnak majd.

20 A VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS LIBERALIZÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁRHATÓ HATÁSAI Milyen lehetőségek közül választhat egy kisipari intézményi fogyasztó? Az a fogyasztó, akinek a valamennyi telephelyére összesített csatlakozási értéke a 3 x 25 Ampert nem haladja meg, ugyanazon lehetőségek közül választhat, mint a lakossági fogyasztók. Az a fogyasztó, akinek a valamennyi telephelyére összesített csatlakozási értéke a 3 x 50 Ampert meghaladja, csak a kereskedők ajánlatai közül választhat. Az ilyen fogyasztó egyetemes szolgáltatásra nem jogosult. Az a fogyasztó, akinek a valamennyi telephelyére összesített csatlakozási értéke 3 x 25 Amper és 3 x 50 Amper között van, 2008. december 31-ig jogosult egyetemes szolgáltatásra. Ezen időpontot követően azonban már csak kereskedőtől vásárolhat villamos energiát. Ezen túlmenően a saját import lehetősége is nyitva áll a fogyasztók számára.

21 A VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS LIBERALIZÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁRHATÓ HATÁSAI Honnan fogom tudni, hogy milyen lehetőségeim vannak? Az új VET végrehajtási rendelete szerint a közüzemi szerződés szerint vételező fogyasztókat a jelenlegi közüzemi szolgáltatói engedélyes 2007. december 31-ig köteles írásban tájékoztatni a villamosenergia-ellátást érintő jogszabályváltozásról, valamint a villamosenergia- ellátáshoz kapcsolódó lényeges adatokról (pl. csatlakozási teljesítmény).

22 A VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS LIBERALIZÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁRHATÓ HATÁSAI Mit történik, ha a fogyasztó 2007. december 31-ig nem köt szerződést egyik kereskedővel sem?  Az új VET alapján az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztóknál a közüzemi szolgáltató helyébe automatikusan a közüzemi szolgáltató jogutódjának számító egyetemes szolgáltató lép.

23 A VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS LIBERALIZÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁRHATÓ HATÁSAI  Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult fogyasztókat az a helyi közüzemi szolgáltatóból lett kereskedő fogja ellátni energiával egy egyeztetett, mindkét fél által kölcsönösen elfogadott áron, amelyik kért és kapott kereskedői engedélyt. Ilyen kereskedő vagy egyeztetett megállapodás hiányában az engedéllyel rendelkező kereskedők ajánlatai közül kell választani. Fontos azonban tudni, hogy a kereskedőknek nincs sem ajánlat adási kötelezettsége, sem szerződési (ellátási) kötelezettsége a fogyasztók (felhasználók) irányában.

24 A VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS LIBERALIZÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁRHATÓ HATÁSAI Kereskedőváltás esetén milyen szerződéseket kell kötni? A liberalizált piacon minden fogyasztónak három szerződéssel kell rendelkeznie. Az első a hálózati engedélyessel egyszer megkötendő hálózatra csatlakozási szerződés. Célja annak biztosítása, hogy a villamosenergia-rendszerre kapcsolt fogyasztási hely megfeleljen a vonatkozó műszaki-biztonságtechnikai előírásoknak. A második, hálózathasználati szerződést is a hálózati engedélyessel kell megkötni. Ebben a villamos energia szolgáltatásának feltételeit kell rendezni. A harmadik, villamosenergia-vásárlási szerződés a kereskedővel, vagy az egyetemes szolgáltatóval kötendő szerződés. Ebben a számlázás, ügyfélkiszolgálás, fogyasztói kapcsolattartás részleteiről kell megállapodni.

25 A VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS LIBERALIZÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁRHATÓ HATÁSAI A három szerződés megkötéséhez három helyre kell menni? Nem. A fogyasztó kérésére az egyetemes szolgáltató, ill. a kereskedő köteles a hálózatra csatlakozási és hálózathasználati szerződéseinek megbízottként vagy bizományosként történő összevont kezelésére. Ennek következtében mindhárom szerződés egy lépésben megköthetővé válhat. Az új VET szerint a jelenleg szerződéssel nem rendelkező fogyasztók esetében az engedélyesek 2009. december 31-ig kötelesek a hiányzó szerződések megkötésére.

26 A VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS LIBERALIZÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁRHATÓ HATÁSAI Kereskedőváltás esetén milyen szerződéseket kell kötni? Minden fogyasztónak három szerződéssel kell rendelkeznie: 1.Hálózatcsatlakozási szerződés. (A fogyasztási helyhez kapcsolódó, csak egyszer megkötendő szerződés.) 2.Hálózathasználati szerződés. (Fogyasztó személyében bekövetkező változáskor, vagy a fogyasztói igény változása esetén kell újat kötni.) 3. Villamosenergia-vásárlási szerződés. (Minden kereskedőváltáskor kell újat kötni.)

27 A VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS LIBERALIZÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁRHATÓ HATÁSAI KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! Dunaújváros, 2008. január 23.


Letölteni ppt "Magyar Elektrotechnikai Egyesület Dunaújvárosi Szervezete A VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS LIBERALIZÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁRHATÓ HATÁSAI A FELHASZNÁLÓKRA, FOGYASZTÓKRA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések