Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2012.11.30. Az egyenlő bánásmód érvényesülése az egészségügyi ellátás során Pécs, 2015.11.05. Dr.Szendy Erzsébet betegjogi képviselő Pécs, 2015.11.05.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2012.11.30. Az egyenlő bánásmód érvényesülése az egészségügyi ellátás során Pécs, 2015.11.05. Dr.Szendy Erzsébet betegjogi képviselő Pécs, 2015.11.05."— Előadás másolata:

1 2012.11.30. Az egyenlő bánásmód érvényesülése az egészségügyi ellátás során Pécs, 2015.11.05. Dr.Szendy Erzsébet betegjogi képviselő Pécs, 2015.11.05.

2 2012.11.30. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről BETEGJOGOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK KÖTELEZETTSÉGEI az emberi méltósághoz való jog az egészségügyi ellátáshoz az egészségügyi dolgozók való jog ellátási kötelezettsége tájékoztatáshoz való jog tájékoztatási kötelezettség egészségügyi dokumentáció dokumentációs kötelezettség megismerésének joga orvosi titoktartáshoz való jog titoktartási kötelezettség Pécs, 2015.11.05.

3 2012.11.30. BETEGJOGOK önrendelkezéshez való jog ellátás visszautasításának a joga kapcsolattartás joga intézmény elhagyásának a joga AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK JOGAI az egészségügyi dolgozók közfeladatot ellátó személyek a szakmai fejlődéshez való jog és kötelezettség Pécs, 2015.11.05.

4 2012.11.30. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ VALÓ JOG életmentő, károsodást megelőző fájdalomcsillapítás állapot által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető, egyenlő bánásmód követelményének megfelelő intézmény és orvosválasztás ( jogszabály) ha ott nem – akkor hol, második orvosi vélemény várólista AZ EMBERI MÉLTÓSÁGHOZ VALÓ JOG tisztelet, megbecsülés (hangvétel, bánásmód) személyi szabadság korlátozása – szigorú szabályozás várakoztatás – méltányolható okból és ideig szeméremérzetre tekintettel haldokló számára méltó körülmények megteremtése Pécs, 2015.11.05.

5 2012.11.30. TÁJÉKOZTATÁS, ÖNRENDELKEZÉS, AZ ELLÁTÁS VISSZAUTASÍTÁSA Ki? Hol?Miről? Hogyan? egyéniesített forma, teljeskörű – érthető módon – jelnyelvi tolmács - a kérdezés joga cselekvőképtelen – korlátozottan cselekvőképes is kapjon tájékoztatást (gyermekek) nyilatkozat lehetősége „tájékozott beleegyezés” ÖNRENDELKEZÉS – helyettes döntéshozó, hozzátartozói sorrend, formai követelmények VISSZAUTASÍTÁS – szigorú jogi szabályok, életszerűség? helyettes döntéshozó – élő végrendelet Pécs, 2015.11.05.

6 2012.11.30. A KAPCSOLATTARTÁS JOGA Korlátai: feltételek függvénye, betegellátás zavartalansága, a betegtársak jogai - HÁZIREND nyilatkozattételi lehetőség – látogatásból kizárás, ott létet se senkinek súlyos beteg, szülő nő, kiskorú vallási személy, személyes tárgyak használata A GYÓGYINTÉZET ELHAGYÁSÁNAK JOGA kezelés vége – bejelentve, önkényesen - értesítések elbocsátásról 24 órával előbb – hozzátartozót is Pécs, 2015.11.05.

7 2012.11.30. AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓ MEGISMERÉSÉNEK JOGA a dokumentációval a szolgáltató – az adattal az igénybevevő rendelkezik betekintés - kivonat - másolat - költségviselés Ki ismerheti meg? Milyen okból? ADATVÉDELEM - különleges adatok, Eü.Adatvédelmi tv. Adattovábbítás, adatkezelés - Célhoz kötöttség elve TITOKTARTÁS - bizalmas kezelés, felvilágosítást kinek? hozzájárulás nélkül - tv., mások élete, egészsége érdekében, körülmények, jelenlévők köre, nyilatkozattételi lehetőségek Pécs, 2015.11.05.

8 2012.11.30. GYÓGYÍTÁS - GYÓGYULÁS= EGYÜTTMŰKÖDÉS ORVOS BETEG JOGOK KÖTELEZETTSÉGEK KÖLCSÖNÖSSÉG BIZALOM AZ ALAPVETŐ EMBERI JOGOK ÉRVÉNYESÜLÉSE EGY SPECIÁLIS HELYZETBEN Pécs, 2015.11.05.

9 2012.11.30. A BETEG KÖTELEZETTSÉGEI 26. § (1) A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályokat és intézményi rendet. - köteles az ellátásában együttműködni: - tájékoztatási kötelezettség – előzményekről, fertőző betegségekről - a gyógykezelésével kapcsolatban kapott rendelkezéseket betartani, - az egészségügyi intézmény házirendjét betartani, - a jogszabály által előírt térítési díjat megfizetni, - jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni Pécs, 2015.11.05.

10 2012.11.30. A panaszok, észrevételek „természetrajza” Elvárás a bekerüléskor Kikerüléskori helyzet,állapot A TÁJÉKOZTATÁS szerepe ebben Pécs, 2015.11.05.

11 2012.11.30. Az emberi méltósághoz való jog megsértése Fölösleges várakoztatás A szeméremérzet megsértése Figyelmetlenség Helytelen bánásmód Bántó hang Pécs, 2015.11.05.

12 2012.11.30. 25. § (1) Az egyenlő bánásmód követelményét az egészségügyi ellátással összefüggésben érvényesíteni kell különösen az egészségügyi szolgáltatásnyújtás, ezen belül a) a betegségmegelőző programokban és a szűrővizsgálatokon való részvétel, b) a gyógyító-megelőző ellátás, c) a tartózkodás céljára szolgáló helyiségek használata, d) az élelmezési és egyéb szükségletek kielégítése során. (2) Törvény, illetőleg törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet e törvény rendelkezéseivel összhangban az egészségi állapot vagy fogyatékosság, illetve a 8. §-ban meghatározott tulajdonság alapján a társadalom egyes csoportjai részére a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül többletjuttatásokat állapíthat meg. Pécs, 2015.11.05.

13 2012.11.30. ESETEK 1. A védőnő és az elmaradt szülinap. Ki mehet be a kórházba járványügyi zárlat alatt? Kompatibilis-e a mammográfiás készülék és a kerekesszék? Kövér ember ne akarjon CT, MR vizsgálatot Miért fognak minden panaszomat, tünetemet a pszichiátriai betegségemre? Pécs, 2015.11.05.

14 2012.11.30. ESETEK 2. Már mindenki bement én a roma még mindig itt ülök a váróban HCV fertőzöttként szóljak-e foghúzás előtt a személyzetnek? Nem volt fogadott orvosom Hány éves a néni? A betegtársaim azóta már mind voltak rehabilitáción Pécs, 2015.11.05.

15 2012.11.30. ESETEK 3. Én 20 évig egészségügyi dolgozó voltam… A mozgáskorlátozott kártyámmal nem engedtek be a területre, mondván foglalt a felfestett hely. Nem jól hallottam amit az orvos mondott, mert nagyothalló vagyok. Nem tudom miről tájékoztatott. Nem tudom a korábbi munkámat folytatni látásromlás miatt, de csak 2015-re kaptam időpontot szürkehályog műtétre Pécs, 2015.11.05.

16 2012.11.30. A BETEG PANASZÁNAK KIVIZSGÁLÁSA A szolgáltató, fenntartó - határidő a válaszadásra nincsenek hierarchiában a fórumok „más szervekhez forduljon” a közvetítői tanács, Egyenlő Bánásmód Hatóság a betegjogi képviselő: országos lefedettség - elérhetőség segíti a beteget a jogai érvényesítésében – jelnyelvi alapkurzuson vettek részt a tevékenység „irányai” fogadóórák – „Mással ne forduljon elő” Pécs, 2015.11.05.

17 2012.11.30. AZ ORSZÁGOS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI, GYERMEKJOGI ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT - OBDK Feladatai: a betegek, ellátottak és gyermekek törvényben meghatározott jogainak védelme a jogvédelmi képviselők foglalkoztatása, munkájuk szervezése, szakmai, szervezeti irányítása a jogvédelem területén módszertani feladatokat végez, vezeti a jogvédelmi képviselők nyilvántartását Pécs, 2015.11.05.

18 2012.11.30. Az OBDK jogvédelmi tevékenysége Feladat: ügyintézés, problémakezelés, információátadás egységesítése A jogutód nélkül megszűnt egészségügyi intézményekben keletkezett egészségügy dokumentáció kezelése, nyilvántartása, tájékoztatás Nemzeti Kapcsolattartó Pont – határon átnyúló ellátás Képzési, módszertani feladatokat lát el – kompetencia bővítés – jelnyelvi képzés 2015.márciustól – minőségügyi feladatok a GYEMSZI-től Egységes megjelenés – központi zöld szám (06-80-620- 055), panaszláda (obdk@obdk.hu) Pécs, 2015.11.05.

19 2012.11.30. OBDK Ingyenesen hívható zöld számunk: 06-80-620-055 Honlap címe: www.obdk.hu Központi e-mail cím: obdk@obdk.hu Pécs, 2015.11.05.

20 2012.11.30. Köszönöm a figyelmet! Dr. Szendy Erzsébet betegjogi képviselő 20/4899-533 szendy.erzsebet@obdk.hu Pécs, 2015.11.05.


Letölteni ppt "2012.11.30. Az egyenlő bánásmód érvényesülése az egészségügyi ellátás során Pécs, 2015.11.05. Dr.Szendy Erzsébet betegjogi képviselő Pécs, 2015.11.05."

Hasonló előadás


Google Hirdetések