Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Válság és a szegénységben élők kilátásai MSZEH 2009. június 24.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Válság és a szegénységben élők kilátásai MSZEH 2009. június 24."— Előadás másolata:

1 Válság és a szegénységben élők kilátásai MSZEH 2009. június 24.

2 "Legyen jobb a gyermekeknek!" 1092/2007. (XI. 29.) Korm. határozat a Nemzeti Stratégia célkitűzéseit megvalósító hároméves időszakra szóló kormányzati terv alapvetően szűkös költségvetési források a válságintézkedések és a kormányhatározat viszonya a Gyerekes családok szegénységét enyhítő intézkedések fejezetben

3 Gyermekes családok szegénységét enyhítő intézkedések – 1. A gyermekek szociális biztonságának növelése érdekében 2010-ig fokozatosan be kell vezetni az általános iskola felső tagozatán is a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára az ingyenes étkeztetést. felelős: szociális és munkaügyi miniszter, oktatási és kulturális miniszter, pénzügyminiszter határidő: 6. osztály – 2009. január 1, 7-8. osztály – 2010. január 1. ✔ - 2009: 700,0 millió Ft – kiterjesztés a 6. osztályosokra (a fejlesztés évek óta folyamatos) !! - 2010: kb. 1,5 Mrd Ft forrás szükséges az eredetileg tervezett 7-8. osztályosokra való kiterjesztéshez

4 Gyermekes családok szegénységét enyhítő intézkedések – 2. A nyári hónapokban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek napi egyszeri melegétkeztetése érdekében ki kell dolgozni a nyári gyermekétkeztetés rendszerszerű működtetésének szabályait és biztosítani kell az ehhez szükséges forrásokat. Pályázati forrásokkal is ösztönözni kell az ehhez szükséges feltételek kialakítását felelős: szociális és munkaügyi miniszter, oktatási és kulturális miniszter, pénzügyminiszter határidő: ?? a szabályozás kidolgozására: 2008. január 1. (127/2007.(VI.1.) Korm rendelettel rendelkezett a szociális nyári gyermekétkeztetéssel összefüggő kormányzati feladatokról) újabb szabályozás azóta nincs a nyári étkeztetés kiterjesztésére: 2008. július l-jétől 2009: 2,4 Mrd Ft – 1 hónap helyett 2 hónap ?? Kivételes esetben, ha a települési önkormányzat a melegétkeztetést nem tudja megszervezni, a támogatás felmelegíthető étel biztosítására is fordítható.

5 Gyermekes családok szegénységét enyhítő intézkedések – 3. Az egészséges táplálkozás biztosítása, az étkeztetés minőségének és körülményeinek javítása érdekében felül kell vizsgálni a gyermekétkeztetés normatíváját, az elismerhető költségeket, a díjrendszert, az állami hozzájárulást felelős: szociális és munkaügyi miniszter, oktatási és kulturális miniszter, pénzügyminiszter ??? határidő: 2008. január 1. – semmi nem történt

6 Gyermekes családok szegénységét enyhítő intézkedések – 4. A családok lakáshoz jutásának elősegítése, a lakhatási körülményeik javítása, a lakásvesztés kockázatának, a családok lakásfenntartási terheinek csökkentése érdekében felül kell vizsgálni a lakáscélú állami támogatások rendszerét. A szociális bérlakás és lakhatási támogatások átalakításával elő kell segíteni az egészséges, biztonságos, szegregációmentes lakhatást Felelős: önkormányzati és területfejlesztési miniszter, szociális és munkaügyi miniszter, pénzügyminiszter határidő: 2009. december 31. ???? július 1-től az eddigi támogatási rendszer legtöbb eleme megszűnik, októbertől új támogatási rendszer: az új rendszer 2,5-3 milliárd forint kiadást jelent évente. Az intézkedésekkel elérhető költségvetési megtakarítás 2009-ben (július 1-jei felfüggesztéssel számolva) 25,6 milliárd forint, 2010-ben évi 68,6 milliárd forint, 2011-ben évi 78,3 milliárd forint. Összesen 172,5 milliárd forint.

7 Gyermekes családok szegénységét enyhítő intézkedések – 4. folyt.

8 Gyermekes családok szegénységét enyhítő intézkedések – 5. Felül kell vizsgálni a gyermekes családoknak nyújtott támogatások egész rendszerét, így a családi pótlék további differenciálásának lehetőségét, különös tekintettel a három- és többgyermekesek, valamint az egyszülős családok családi pótlékának emelésére felelős: szociális és munkaügyi miniszter, pénzügyminiszter határidő: 2008. december 31. ???? a családi pótlék értékének befagyasztása – 2009-2010 2009. szeptember 1-jétől megszűnik a családi pótlék adómentessége, adóterhet nem viselő járandóság lesz változatlanul vita tárgya az ellátásra való jogosultságban a rászorultság érvényesítése, a támogatás jövedelmi plafonhoz kötése gyvt és családtámogatási törvény módosítása: védelembe vett gyerekek családi pótlékának folyósítása

9 Gyermekes családok szegénységét enyhítő intézkedések – 5. (forrás:http://www.darby.hu/)

10 Gyermekes családok szegénységét enyhítő intézkedések – a kormányrendeletben nem szereplő tétel Rendszeres gyerekvédelmi kedvezmény jogosultsági határának növelése felelős: szociális és munkaügyi miniszter Ha a gyermeket egyedülálló szülő (más törvényes képviselő) gondozza, vagy a gyermek tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, vagy a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, illetve felsőfokú iskola nappali tagozatán tanul, akkor az egy főre jutó jövedelem összege az öregségi nyugdíjminimum 140%-át nem haladhatja meg (jelenleg a 135%-át). Más esetben az egy főre jutó jövedelem összege az öregségi nyugdíjminimum 130%-át nem haladhatja meg (jelenleg a 125%-át).

11 Egyéb jogszabályváltozások és az ún. krízisalap családtámogatási törvény – gyes, gyed napközbeni ellátások Krízisalap (még semmi sem biztos, a körvonalak)Krízisalap (még semmi sem biztos, a körvonalak) –Kiknek? Egy főre jutó jövedelem 57800 Ft alatt + a jövedelem 30%-kal csökkent/ lakáshitel részlete 30%-kal nőtt + nem részesülnek önkormányzati segélyben + kérelmező aktívkorú –Mennyi? 20-50 ezer Ft egyszeri támogatás (100 ezer Ft) –Mikor? 2009. aug.1. - nov.30. között –Hogy? jegyző – regionális nyugdíjfolyósító intézetek (30 napos ügyintézés)

12 Mit lehet tenni? A hatályos jogszabályok alapján elérhető támogatásokhoz való hozzájutás biztosítása: –Lakásfenntartási támogatás –Közgyógyellátás –RÁT – szociális segély –Rendszeres gyerekvédelmi kedvezmény –Tájékoztatás az ellátásokról és szolgáltatásokról + helyi rendeletek esetleges jogszabálysértő részeinek megváltoztatása!!! –Fellebbezés, jogorvoslat komolyan vétele!!!

13 MTA Gyerekszegénység Elleni Program www.gyerekesely.hu


Letölteni ppt "Válság és a szegénységben élők kilátásai MSZEH 2009. június 24."

Hasonló előadás


Google Hirdetések