Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális ellátás a településeken - család- és gyermekvédelem -

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális ellátás a településeken - család- és gyermekvédelem -"— Előadás másolata:

1 Szociális ellátás a településeken - család- és gyermekvédelem -

2 A családvédelem és a települések
Családvédelem általános elvei 2011. évi CCXI. tv. Családok támogatása 1998. évi LXXXIV. tv. Családi pótlék folyósításának egyes eseteiben a tel. ök. jegyzője hatósági jogkörrel bírt  ma már ez a járási gyámhivatal feladat- és hatásköre Tb-jogviszonytól független családtámogatási ellátási formák esetében a települési szint jelentősége marginális kivétel 10 óra igazolatlan hiányzás: figyelmeztetés 50 óra esetén: védelembe vétel, iskoláztatási támogatás felfüggesztése Védelembe vétel egyéb esetei: családi pótlék a járási gyámhivatal döntése alapján természetben is folyósítható Nem tanköteles korú gyermek Nevelési ellátás Családi pótlék Iskoláztatási támogatás Tanköteles korú gyermek

3 A gyermekvédelem és a települések
1997. évi XXXI. tv. Tb-jogviszonyhoz kötött ellátások Tb-jogviszonyhoz nem kötött ellátások ezen belül Tel. ök-i feladat: (a) a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése (b) a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése A jegyző feladat- és hatáskörét érintő legutóbbi elvonásokhoz vö. még: 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

4 Pénzbeni és természetbeni ellátások
(1a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Feltétel: Öregségi nyugdíjmin. 130%-a (különleges esetekben: 140%-a)/fő/család Tartalma: természetbeni támogatás (2012-ben 2*5800 Ft) – Erzsébet-utalványban bizonyos támogatási formák (gyermekétkeztetés normatív kedvezménye, ingyenes tankönyv) igénybevételének lehetősége megállapítja: tel. ök. jegyzője évente (1b) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás  rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény speciális esetévé változott Címzettek: (1) kedvezményre jogosult gyermek tartására kötelezett gyám, ha nyugellátásban, illetve ehhez hasonló szoc. ellátásban részesül Összege: önym. 22%-a/hó + 2*8400 Ft, amelyet a jegyző (évenkénti felülvizsgálattal) határozatlan időtartamra állapít meg

5 Pénzbeni és természetbeni ellátások
(2) Óvodáztatási támogatás Címzettek: (1a) kedvezményre jogosult gyermek szülője, ha 3,4 éves gyermekét beíratja/rendszeresen járatja óvodába Összege: gyermekenként első alkalommal Ft, majd a gyermek óvodai nevelési jogviszonyának fennállásáig esetenként és gyermekenként (tárgyév júniusában és decemberében) Ft A jegyző ök-i rendelet alapján első alkalommal természetben is folyósíthatja! (3) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, időszakos létfenntartási gondok esetén folyósítja a képviselő-testület Feltételeit, összegét ök-i rendelet szabályozza

6 Pénzbeni és természetbeni ellátások
(4) Gyermektartásdíj megelőlegezése Feltétele: (a) a jogerősen megítélt tartásdíj behajtása átmenetileg lehetetlen (b) Gyermek tartását a gondozó nem tudja biztosítani (praktikusan: a gondozó család havi átlagjövedelme 2* önymin./fő) Folyósítja: a járási hivatal a központi költségvetés terhére Megtérítendő/behajtandó: a tartásra kötelezettől, a Ptk. Által meghatározott kamattal megterhelve az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint (5) Otthonteremtési támogatás Célja: az átmeneti vagy tartósnevelésből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutásának, lakhatásának elősegítése Feltétele: min. 3 év nevelésbe vétel a nagykorúvá válásig, max. 60*önym vagyon Értéke: vagyontól és nevelésbe vétel időtartamától függően max. 60*önym. Folyósítja: a járási hivatal a központi költségvetés terhére

7 Pénzbeni és természetbeni ellátások
(6) Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekek után megállapítható ellátások Közlekedési támogatás Gépkocsiszerzési támogatás 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről 1 éves kortól igényelhető 3 éves kortól igényelhető Szociális rászorultság: Önym. 250%-os családi átlagjövedelem Alapösszeg: 7000 Ft/év (tanulói jogviszony fennállása esetén 3,5*-es szorzó) Összege: Max. 300 e Ft (tanulói jogviszony fennállása esetén 3,5*-es szorzó)

8 Gyermekjóléti alapellátások
(1) Gyermekjóléti szolgáltatás/szolgálat (kötelező) Önálló intézményként vagy a családsegítő központ részeként végzi a gyermekjóléti krízismenedzselést (gyermekjóléti kp. 40 e fő + megyei jogú városok számára kötelező) (2) Gyermekek napközbeni ellátása (kötelező) Itt: kizárólag a köznevelési törvény hatálya alá ne eső intézményekben történő (pl. családi napközi) ellátásformákról van szó  Tulajdonképpen azokról a gyermekekről gondoskodik, akikről nevelőik, gondozóik különböző okok miatt nem képesek napközben gondoskodni

9 Gyermekjóléti alapellátások
(3) Bölcsőde (10 ezer fő felett kötelező) Családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, gondozását, nevelését biztosító intézmény  probléma: férőhelyek szűkössége (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek - ha szülei/törvényes képviselői munkaviszonyban állnak - előnyt élveznek + bölcsődei gondozási díjak (4) Gyermekek átmeneti gondozása (kötelező) Feladata: gyermekek teljes körű ideiglenes (max. 1 év + 6 hónappal vagy a tanév végéig meghosszabbítható) ellátása, ha azt a szülő/törvényes képviselő kérelmezi vagy beleegyezik -> szülővel együtt is lehetséges Legjellemzőbb formája: gyermekek átmeneti otthona (20 e fő felett kötelező) hajléktalan családok elhelyezése a családok átmeneti otthonában (30 e fő felett kötelező) is megoldható

10 Gyermekjóléti szakellátások
Marginális kapcsolat a településszinttel: Nem képezi a vizsga anyagát!


Letölteni ppt "Szociális ellátás a településeken - család- és gyermekvédelem -"

Hasonló előadás


Google Hirdetések