Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Zánka 2016. 02. 24.. A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 9.§ (5) alapján: Az éves szakmai tanácskozást minden év február 28-áig kell megszervezni, és arra.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Zánka 2016. 02. 24.. A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 9.§ (5) alapján: Az éves szakmai tanácskozást minden év február 28-áig kell megszervezni, és arra."— Előadás másolata:

1 Zánka 2016. 02. 24.

2 A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 9.§ (5) alapján: Az éves szakmai tanácskozást minden év február 28-áig kell megszervezni, és arra meg kell hívni a) a települési önkormányzat polgármesterét, a képviselő-testület tagját (tagjait) és a jegyzőt, b) a gyermekjóléti alapellátást és a szociális alapszolgáltatást nyújtó szolgáltatások fenntartóit, c) a településen szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények képviselőit, d) a jelzőrendszer tagjainak képviselőit, e) a gyámhivatal munkatársait, f) a fiatalkorúak pártfogó felügyelőjét, megelőző pártfogó felügyelőjét, és g) a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalban működő gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátort.

3 Demográfiai adatok A 0 -18 éves korú gyermekek száma korcsoportonkénti bontásban (2015) 0 – 3 évesek 4 – 6 évesek 7 – 14 évesek 15 – 18 évesek Összesen (fő) Zánka19166424 123 Monoszló32 11319 Balatonszepezd44 224 34

4 Zánka Község Önkormányzatának szociális igazgatási tevékenysége a gyermeket nevelő családok vonatkozásában (2015) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült : 13 fő iskolás korú: 9 fő óvodás korú : 3 fő bölcsődés 1 fő Hátrányos helyzetű : 4 fő Halmozottan hátrányos helyzetű : 3 fő gyermekek száma a kiadott igazolások alapján: Gyermeket nevelő családok részére nyújtott támogatások: Iskolakezdési támogatásban részesült: 88 fő /12.000,- Ft Bursa ösztöndíj pályázat: 2 fő / 10.000,- Ft/hó Születési támogatás: 4 fő/ 50.000, - Ft gyermek

5 Monoszló Község Önkormányzatának szociális igazgatási tevékenysége a gyermeket nevelő családok vonatkozásában (2015) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült : 2 fő iskolás korú: 2 fő óvodás korú : 0 fő bölcsődés 0 fő Hátrányos helyzetű : 0 fő Halmozottan hátrányos helyzetű : 0 fő gyermekek száma a kiadott igazolások alapján: Gyermeket nevelő családok részére nyújtott támogatások: Iskolakezdési támogatásban részesült: 13 fő 153.000,- Ft Bursa ösztöndíj pályázat: 2 fő / 5.000,- Ft/hó Karácsonyi támogatás: 1 4 fő/ 5.000, - Ft

6 Balatonszepezd Község Önkormányzatának szociális igazgatási tevékenysége a gyermeket nevelő családok vonatkozásában (2015) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült : 4 fő iskolás korú: 4 fő óvodás korú : 0 fő bölcsődés 0 fő Hátrányos helyzetű : 0 fő Halmozottan hátrányos helyzetű : 0 fő gyermekek száma a kiadott igazolások alapján: Gyermeket nevelő családok részére nyújtott támogatások: Iskolakezdési támogatásban részesült: 30 fő / 525.000,- Ft Arany János ösztöndíj pályázat: 1 fő / 5.000,- Ft/ hó Karácsonyi támogatás: 6 fő/ 5.000, - Ft/ gyermek

7 Gyermekjóléti alapellátások biztosítása (2015) Gyermekjóléti szolgálat: (szervezési,szolgáltatási, gondozási feladatok ellátása) Az ellátást biztosító intézmény: Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálat Kellerné Papp Ágnes, Perger Zoltánné családgondozó(Balatonszepezd) Gyermekek napközbeni ellátása: Az ellátást biztosító intézmények: Bozzay Pál Általános Iskola Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde

8 Gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása Napközisek száma: 88 fő Tanulószobára járók száma: 0 fő Pszichológiai ellátás: 2 hetente 2 órában Tanórákon túli foglalkozások biztosítása: sakk, labdarúgás, néptánc,képzőművész szakkörök, táborok: tánc,német nemzetiségi, sport korrepetálás (havi 4-8 óra/ hó ZánkaMonoszlóBalatonszepezd alsós3046 felsős2327

9 A Védőnői Szolgálat, háziorvosi tevékenysége (2015) Gondozott várandósok száma: Zánka: 2 fő Balatonszepezd: 2 fő 0-6 éves gondozottak száma: - Zánka: 34 fő - Balatonszepezd: 13 fő Házi/ gyermekorvosi praxisba bejelentkezett 0-18 évesek száma Zánka:59 fő Balatonszepezd: 13 fő Monoszló: 8 fő Jellemző betegségek: allergia, felsőlégúti -, emésztőrendszeri -, vesebetegségek,

10 A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége (2015) Balatonszepezd községben 4 gondozási eset (2 családból) szerepelt Szolgálatunk nyilvántartásában. Ebből 1 esetben alapellátás, 3 esetben védelembe vett gyermek vérszerinti családjának gondozása történt. Tanácsadás keretében történt szolgáltatásnyújtásra, nem került sor. Tárgyévben 1 új gondozási eset keletkezett.

11 A családgondozási tevékenység során feltárt, és kezelt problémák (2015) Balatonszepezd C s a l á d i k o n f l i k t u s Szülők vagy a család életvitele Gy e r m e k n e v e l é s i A ny a g i (megélhetési, lakhatással összefüggő) Magatartás és/vagy teljesítményzavar Szülői elhanyagolás Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség

12 BŰNMEGELŐZÉSI-, ÉS DROG-PREVENCIÓS TEVÉKENYSÉG (2015) Tárgyév folyamán is aktívan részt vettünk a Városi és Járási Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság ülésein, valamint a fenti bizottság Kábítószerügyi Munkacsoportjának értekezletein

13 AZ ÉSZLELŐ ÉS JELZŐRENDSZER MŰKÖDTETÉSE (2015) Szakmaközi megbeszélések keretén belül, aktuális, közérdekű témákra fókuszálva, valamint Konkrét esetkezelésekhez kapcsolódó esetmegbeszélések útján történik.

14 SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGÜNK (2015) A prevenciós céllal életre hívott „Szivárvány” Klubunk keretein belül 45 foglalkozást, ill. rendezvényt szerveztünk. Intézményünk sikeres pályázatának eredményeként, hátrányos helyzetű ellátott gyermekeink - augusztus hónapban – eltölthettek egy hetet a Fonyódligeten megszervezett Erzsébet-Táborban is. (1 fő gyermek Balatonszepezdről) A nyári szünidő időszakában (fentiek mellett) egynapos kirándulásokon is részt vehettek ellátott gyermekeink.

15 Kézműves foglalkozás Paloznakon

16 Paloznak Mézesbáb készítés

17 Erzsébet tábor Fonyódliget

18 Gondoskodunk magánszemélyek, vállalkozók, egyházi-és civil szervezetek által felajánlott anyagi és tárgyi eszközök rászorulókhoz történő eljuttatásáról is. 2015-ben 184 alkalommal, összesen 74 gyermek részesült a BSZAK Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül élelmiszer, valamint ruhanemű adományban. Fentiek mellett a Baptista Szeretetszolgálat KARÁCSONYI CIPŐSDOBOZ AKCIÓJÁBAN is gyűjtőpontként vettünk részt. Valamennyi ellátott gyermekünkhöz eljuttattunk „egy cipősdoboznyi szeretetet” Karácsony előtt.

19


Letölteni ppt "Zánka 2016. 02. 24.. A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 9.§ (5) alapján: Az éves szakmai tanácskozást minden év február 28-áig kell megszervezni, és arra."

Hasonló előadás


Google Hirdetések