Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pedagógus-továbbképzés Csekő Krisztina Commitment Köznevelési Kht. projekt igazgató 2008. augusztus 25. Pest megyei tanévnyitó konferencia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pedagógus-továbbképzés Csekő Krisztina Commitment Köznevelési Kht. projekt igazgató 2008. augusztus 25. Pest megyei tanévnyitó konferencia."— Előadás másolata:

1 Pedagógus-továbbképzés Csekő Krisztina Commitment Köznevelési Kht. projekt igazgató 2008. augusztus 25. Pest megyei tanévnyitó konferencia

2 www.opszi.hu www.commitment.hu 2 Akkreditált pedagógus-továbbképzések a Commitment Köznevelési Kht. és pedagógiai intézetei szervezésében „a közoktatás minőség-fejlesztésének szolgálatában”

3 www.opszi.hu www.commitment.hu 3 Mottó: „Az oktatási rendszer csak annyira jó, amennyire a tanárok, akik alkotják.„ (McKinsey jelentés 2007. szeptember) Előadás felépítése: I. Pedagógus továbbképzések célja II. Pedagógusok szerepe az oktatási folyamat eredményessége szempontjából (nemzetközi kitekintés) III. Pedagógus továbbképzés Magyarországon IV. Pedagógus továbbképzek a Commitment Köznevelési Kht és pedagógiai intézetei szervezésében Az előadás felépítése

4 www.opszi.hu www.commitment.hu 4 I. A pedagógus-továbbképzések céljai A továbbképzési célokat az OECD Oktatáskutató és Innovációs Központja az 1993-as „Élen járni. A pedagógusok továbbképzése és fejlesztése” című projectben Németország, Írország, Japán, Luxemburg, Svédország, Nagy-Britannia és az Amerikai Egyesült Államok részvételével elvégzett vizsgálata nyomán a célokkal kapcsolatban a következő csoportosítást alkalmazta. A tanárok szakmai ismereteinek felfrissítése. Egyéni képességeik, attitűdjük, szemléletük megújítása. Az ismeretek és a képességek kívánatos transzferének megalapozása. A tanítási stratégia megváltoztatása. A tanárok és a nem tanárok közötti információcsere hatékony módszereinek kialakítása. A tanári eredményesség fokozása. I. II. III. IV.

5 www.opszi.hu www.commitment.hu 5 A pedagógus-továbbképzések céljai A pedagógus-továbbképzések céljai (2): oktatás eredményességének szolgálatában a közoktatási intézmény eredményességének szolgálatában pedagógusok egyéni szakmai fejlődésének szolgálatában (A pedagógus-továbbképzés a szakmai fejlődés, fejlesztés eszköze; hozzájárul a pedagógusok szakmai felkészültségének javításához.) törvény által előírt továbbképzési kötelezettségnek való megfelelés I. II. III. IV.

6 www.opszi.hu www.commitment.hu 6 II. Pedagógusok szerepe az oktatási folyamat eredményessége szempontjából (nemzetközi kitekintés) McKinsey jelentés 2007*: Az oktatási rendszerek fejlesztésének és eredményességüknek vizsgálata világ oktatási rendszerei közül 25-nek a vizsgálata (köztük a 10 legjobb teljesítményűé) vizsgálták: –mi a közös a jól teljesítő iskolarendszerekben, és –milyen eszközöket használnak a diákok teljesítményének fejlesztése érdekében. Az élenjáró rendszerek vizsgálata három különösen fontos tényezőt azonosított: annak biztosítása, hogy 1. a megfelelő emberek váljanak tanárrá, 2. eredményes oktatókká képezzék őket, és 3. a lehető legjobb oktatást kapjon minden gyermek. (* McKinsey & Company: „Mi áll a világ legsikeresebb iskolai rendszerei teljesítményének hátterében?” c. kutatási összefoglaló) I. II. III. IV.

7 www.opszi.hu www.commitment.hu 7 A pedagógusok kulcsfontosságú és meghatározó szerepe „A legeredményesebb rendszerek mindenekelőtt azt igazolják, hogy az oktatás színvonala és a tanárok rátermettsége egymástól elválaszthatatlan.” 1. „Az oktatási rendszer csak annyira jó, amennyire a tanárok, akik alkotják.„ 2. „Az eredményes tanulás elképzelhetetlen színvonalas tanítás nélkül.” 3. „A kiváló teljesítményhez minden gyermek sikere szükséges.” I. II. III. IV.

8 www.opszi.hu www.commitment.hu 8 I. II. III. IV.

9 www.opszi.hu www.commitment.hu 9 I. II. III. IV.

10 www.opszi.hu www.commitment.hu 10 A McKinsey tanácsadó cég által készített elemzés megállapítja, hogy a pedagógus tanári kvalitása, szakmai teljesítménye a tanítási-tanulási folyamat minden más összetevőjénél erőteljesebben befolyásolja a tanulói teljesítményt, a tanítási-tanulási folyamat eredményességét. Mit tesz, mit tehet egy intézményvezető, vagy egy fenntartó, hogy intézményének tanárai jók és egyre jobbak legyenek? I. II. III. IV.

11 www.opszi.hu www.commitment.hu 11 Jogszabályi háttér Magyarországon: A pedagógus-továbbképzésről rendelkező 277/1997. (XII. 22.) Korm. Rendelet értelmében: „A továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítás ára, bővítés ére, fejlesztés ére szolgál, amelyekre szükség van –a nevelő és oktató munka keretében a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozás megtartásához, –a közoktatási intézmény tevékenységének megszervezéséhez, –a pedagógiai szakszolgálatok és a pedagógiai- szakmai szolgáltatások ellátásához, –a vizsgarendszer működtetéséhez, –a mérési, értékelési feladatok, –a közoktatási intézmény irányítási, vezetési feladatainak ellátásához.” (4. §.) I. II. III. IV. III. Pedagógus továbbképzés Magyarországon

12 www.opszi.hu www.commitment.hu 12 III. Pedagógus továbbképzés Magyarországon „A hétévenkénti pedagógus-továbbképzés – egy vagy több továbbképzés keretében – legalább százhúsz tanórai foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg.” (5. §). „A költségek fedezéséhez – a közoktatásról szóló törvény alapján, az éves költségvetésről szóló törvényben foglaltak szerint – hozzájárul a központi költségvetés.” (16. §.) I. II. III. IV.

13 www.opszi.hu www.commitment.hu 13 IV. Pedagógus továbbképzek a Commitment Köznevelési Kht és pedagógiai intézetei szervezésében Akkreditált pedagógus-továbbképzések a 2008/2009-es tanévben: óvodák, általános iskolák és középiskolák pedagógusai számára I. II. III. IV.

14 www.opszi.hu www.commitment.hu 14 Célunk: intézményvezetők, fenntartók és a pedagógusok számára a pedagógus továbbképzések megszervezésében minden szakmai segítséget megadjanak. továbbképzési programajánlatunkkal segítséget szeretnénk nyújtani a pedagógusok színvonalas, a közoktatás aktuális témáira fókuszáló továbbképzéséhez és az intézményi továbbképzési program és beiskolázási terv elkészítéséhez; A pedagógus-továbbképzések helyben illetve egy egész tantestület számára való megszervezésével hozzáájulni az adott közoktatási intézmény eredményességének növeléséhez I. II. III. IV. Az OPSZI, a megye pedagógiai-szakmai szolgáltatójaként szervezi meg a pedagógus továbbképzéseket Pest megyében

15 www.opszi.hu www.commitment.hu 15 A pedagógus-továbbképzések a közoktatási intézmények eredményességének szolgálatában A megszervezés hatékony módja: Összehangolt továbbképzések a tantestület egésze számára I. II. III. IV.

16 www.opszi.hu www.commitment.hu 16 Az OPSZI, a megye pedagógiai-szakmai szolgáltatójaként szervezi meg a pedagógus továbbképzéseket Pest megyében Kihelyezett képzések tantestületek, intézmények, intézményi társulások, kistérségek pedagógus csoportjai számára. Ajánlatunk intézményvezetők, fenntartók és tantestületek számára: a képzést saját településükön szervezzük meg! a tantestület igényeihez igazodó időbeosztással! intézményvezetők, fenntartók igényeihez igazodó témakörben Tanácsadás intézményvezetők és fenntartók számára: Az intézmények számára kötelezően elkészítendő továbbképzési program és a beiskolázási terv elkészítésével kapcsolatos tanácsadással segítjük az intézményvezetőket, fenntartókat. Tanácsadás pedagógusok részére I. II. III. IV.

17 www.opszi.hu www.commitment.hu 17 Az OPSZI kiemelt képzései. 2008/2009-es tanév Fő témakörök (Továbbképzések a közoktatás aktuális témaköreiben!) Kompetencia alapú oktatás; Módszertani továbbképzések; Mentálhigiénés képzések; Óvodapedagógia; Informatikai továbbképzések és az interaktív tábla használata. I. II. III. IV.

18 www.opszi.hu www.commitment.hu 18 Az OPSZI kiemelt képzései. 2008/2009-es tanév Kompetencia alapú oktatás; A matematikai-logikai, probléma-megoldási kompetenciák fejlesztése korszerű módszertani eszközökkel és mérés- értékeléssel; 30 órás képzés Az olvasás, szövegértési kompetencia fejlesztését segítő korszerű tanítási-tanulási módszerek, eljárások, technikák; 30 órás képzés Módszertani továbbképzések; Nem szakrendszerű továbbképzés az 5-6. évfolyamon nem szakrendszerű oktatásban részt venni kívánó pedagógusok számára; 120 órás képzés Hatékony iskolát mindenkinek! A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának, integrált nevelésének eszközei; 30 órás képzés Tanulási képesség fejlesztése, a hatékony stressz-mentes tanulás és a kooperatív tanulás módszereinek oktatása ; 30 órás képzés Problémás gyerekek – az agresszió kezelése a közoktatási intézményekben; 30 órás képzés I. II. III. IV.

19 www.opszi.hu www.commitment.hu 19 Mentálhigiénés képzések; Csoportdinamika – az iskolai és óvodai közösségek működésének törvényszerűségei; 30 órás képzés A pedagóguspálya lelki terheinek oldása – burn-out tréning pedagógusoknak; 30 órás képzés Változásmenedzselés a közoktatási intézményekben; 30 órás képzés Az érzelmi intelligencia fejlesztése; 60 órás képzés Óvodapedagógia; A mese alkalmazása az óvodai nevelésben; 30 órás képzés Az óvodás gyermekek körében előforduló pszichés zavarok felismerése és korrekciója ; 60 órás képzés Az óvodáskorú gyermekek környezetkímélő és természetbarát szemléletének megalapozása, játékos cselekedtetésen, és élménynyújtáson keresztül; 30 órás képzés I. II. III. IV. Az OPSZI kiemelt képzései. 2008/2009-es tanév

20 www.opszi.hu www.commitment.hu 20 Az OPSZI kiemelt képzései. 2008/2009-es tanév Informatikai továbbképzések és az interaktív tábla használata; Interaktív tábla az oktatásban; 30 órás képzés Interaktív táblával segített, kompetencia alapú földrajz tanítás; 30 órás képzés A tankönyvek bírálatához és kiválasztásához szükséges pedagógiai-didaktikai elemzés és értékelés; 30 órás képzés Animáció készítése flash programmal; 30 órás képzés A szövegértési kompetenciák fejlesztése - sikeres tankönyvválasztás és eredményes tankönyvhasználat az 5-8. évfolyamokon; 30 órás képzés I. II. III. IV.

21 www.opszi.hu www.commitment.hu 21 A matematikai-logikai, probléma-megoldási kompetenciák fejlesztése korszerű módszertani eszközökkel és mérés-értékeléssel (30 órás képzés) A program célja, hogy a tanárok megismerjék a mérési rendszereket, azok tartalmi keretét, értékelési filozófiáját, hasznosítani tudják a kompetenciamérések eredményeit a tanulás-tanítás folyamatának minden szintjén. További cél a pedagógusok szemléletváltásának elősegítése, ami egyúttal paradigmaváltást is jelent mind a közoktatás tartalmi és módszertani kultúrájában. A tanfolyam végén a hallgató tudja elemezni és értékelni a kompetenciamérések eredményeit. Ismerje meg a „hozzáadott pedagógiai érték” fogalmát és tudja értelmezni azt a mérések tükrében. Legyen képes a kompetenciamérés eredményeinek feladatszintű elemzésére. Tudjon matematika-logikai fejlesztő feladatsorokat, óraterveket összeállítani. Ismerje azokat a feladatmegoldó stratégiákat, tanulási eljárásokat, technikákat, amelyek segítségével a fejleszthető a tanulók problémamegoldó képessége. Tudja a korszerű eljárásokat tudatosan használni a nevelés- oktatás folyamatában. I. II. III. IV.

22 www.opszi.hu www.commitment.hu 22 Az olvasás, szövegértési kompetencia fejlesztését segítő korszerű tanítási-tanulási módszerek, eljárások, technikák (30 órás képzés) A program célja, hogy a pedagógusok megismerjék, kipróbálják, alkalmazzák a kompetenciamérések feladatszinten elemzett eredményei visszacsatolásának és intézményi hasznosításának lehetőségeit, és újszerű megközelítésben szerezzenek ismereteket a tanári szerepről, a tudatos tanulásról, a felhasználható tudásról. cél a pedagógusok szemléletformálása, szemléletváltásuk elősegítése, mely tanítási gyakorlatuk megújulására ösztönzi őket. Legyen képes a kompetenciamérés eredményeinek feladatszintű elemzésre. Tudjon szövegértést, szövegalkotást fejlesztő feladatsorokat, óraterv részleteket összeállítani. Ismerje azokat a feladatmegoldó stratégiákat, tanulási eljárásokat, technikákat, amelyek segítségével fejleszthető a tanulók szövegértési és szövegalkotási képessége. Legyen képes a szövegértési kompetenciák fejlesztéséhez szükséges változatos tevékenységi formák, tanulási módszerek alkalmazására. I. II. III. IV.

23 www.opszi.hu www.commitment.hu 23 Nem szakrendszerű továbbképzés az 5-6. évfolyamon nem szakrendszerű oktatásban részt venni kívánó pedagógusok számára (120 órás képzés) Célcsoport: azok a tanítók, akik nem rendelkeznek szakkollégiumi végzettséggel, illetve azok a tanárok, akik nem tanítói végzettségűek, de szeretnének az 5-6. évfolyamon nem szakrendszerű oktatást folytatni. A résztvevők elsajátítják a hat-tizenkét éves korosztály életkori sajátosságainak megfelelő pedagógiai módszereket, logopédiai, szociológiai, differenciáló pedagógiai, képességfejlesztő pedagógiai ismeretekhez juthatnak, illetve e területeken elmélyítik tudásukat. Konkrét technikákat, módszereket sajátítanak el e korosztály tanulásához szükséges kompetenciáinak kialakításához. Fokozottan képessé válnak foglalkozni a sajátos nevelési igényű, a tehetséges, és a hátrányos helyzetű gyerekekkel. Megfelelően tudják alkalmazni az integráció, az együttnevelés módszerét, megismerik lehetőségeit, korlátait. Megismerik dyslexia, dysgrafia, dyscalculia, valamint más tanulási zavarok okait. Felismerik az epochákban rejlő lehetőségeket, az egyéni képességek kiteljesítésének módszertanát. I. II. III. IV.

24 www.opszi.hu www.commitment.hu 24 Interaktív tábla az oktatásban 30 órás képzés A továbbképzésen a résztvevők megismerik és a mindennapi használathoz szükséges szinten elsajátítják az interaktív táblák iskolai alkalmazásának alapjait. A tanfolyam célja, hogy bemutassa az interaktív táblák táblaszoftverének funkcióit, a táblaszoftver alkalmazási lehetőségeit a tananyag prezentáció, a gyakoroltatás, ismeretek rendszerezése és az ismeretek tanórai számonkérése területén. A tanfolyam során a résztvevők elegendő gyakorlatra tehetnek szert az interaktív tábla önálló használatához, interaktív tanórák tervezéséhez, előkészítéséhez és megtartásához. A képzés egy képzési rendszer első eleme, amelyet kifejezetten az interaktív táblákkal most ismerkedőknek szól, de amely során a táblát már haladó módon használni képes pedagógusok is rendszerezhetik ismereteiket és új „jó gyakorlatokat”, módszereket, ötleteket ismerhetnek meg. I. II. III. IV.

25 www.opszi.hu www.commitment.hu 25

26 www.opszi.hu www.commitment.hu 26 További információk Képzések részletes leírása, valamint további képzéseink ismertetése: képzési tájékoztató kiadványunkban és honlapunkon (www.commitment.hu) olvasható.www.commitment.hu Jelentkezés a honlapról letölthető jelentkezési lap kitöltésével és irodánk részére történő visszaküldéssel (postai úton, fax-on, e-mailen, személyesen) kihelyezett képzésekre vonatkozó igény esetén kérjük, vegyék fel irodánkkal közvetlenül a kapcsolatot. (postai úton, fax-on, e-mailen). Részletes tájékoztatásért kérjük, forduljon hozzánk bizalommal megadott elérhetőségeink valamelyikén. Kollégáink készséggel állnak az Önök rendelkezésére. I. II. III. IV.

27 www.opszi.hu www.commitment.hu 27 Elérhetőségek OPSZI Országos Pedagógiai Szolgáltató Intézet igazgató: Ballangó Jánosné Diósd 2049, Gárdonyi Géza u. 14. Telefon: 06-30/578-5783 E-mail: janosne.ballango@opszi.hu Honlap: www.opszi.hu www.opszi.hu Commitment Köznevelési Kht. Budapest 1095., Máriássy u. 5-7. Email: info@commitment.huinfo@commitment.hu www.commitment.hu Telefon: (06-1) 412-09-09 Fax: (06-1) 412-09-08 Képzésfelelős: Fodor Gábor Mobil: 06-30/599-3444 Csekő Krisztina krisztina.cseko@commitment.hu Sikeres tanévkezdést és eredményes tanévet kívánok Önöknek! Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Pedagógus-továbbképzés Csekő Krisztina Commitment Köznevelési Kht. projekt igazgató 2008. augusztus 25. Pest megyei tanévnyitó konferencia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések