Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Oktatási Hivatal által koordinált állami köznevelési feladatok a 2016/2017-es tanévben Brassói Sándor Köznevelési elnökhelyettes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Oktatási Hivatal által koordinált állami köznevelési feladatok a 2016/2017-es tanévben Brassói Sándor Köznevelési elnökhelyettes."— Előadás másolata:

1 Az Oktatási Hivatal által koordinált állami köznevelési feladatok a 2016/2017-es tanévben Brassói Sándor Köznevelési elnökhelyettes

2 1 Pedagógiai Oktatási Központ 15 8 Pedagógiai-szakmai szolgáltatási terület protokollja Pedagógiai- szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya A pedagógiai-szakmai szolgáltatás egységes hálózat alakult ki

3 Oktatási Hivatal köznevelési szakterületi koordináció Köznevelési elnökhelyettes Köznevelési Programok Főosztálya Pedagógiai Oktatási Központok (15) Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály Köznevelési intézmény fenntartók Köznevelési intézmények Szaktanácsadó Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) Országos Kompetenciamérés Középiskolai felvételi eljárás A pedagógusok minősítő eljárása Országos pedagógiai- szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) A PSZKF ellátja a pedagógiai- szakmai szolgáltatások országosan egységes működtetését, koordinálja a Pedagógiai Oktatási Központok tevékenységét.

4 Országos, illetve területi igényfelmérésen alapuló feladattervezés Oktatási Hivatal KIR adminisztrációs felület KIR kérdőívek menüpont

5 Szolgáltatási protokollok használata a pedagógiai-szakmai szolgáltatási területeken 1.a műveltségterületi és tantárgygondozói hálózat működtetése, szaktanácsadói kirendelés 2.a pedagógiai tájékoztatási tevékenység 3.tanügy-igazgatási tájékoztatási tevékenység 4.a pedagógiai-értékelési feladatok 5.a továbbképzési, szakmai konferenciák, tájékoztatók szervezése 6.tanulmányi versenyek szervezése 7.tanulótájékoztatás, tanácsadás 8.a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó rendszerszintű támogatás (229/2012. korm. rendelet módosítása szerint)

6 A szaktanácsadás szakmai szolgáltatás a pedagógusok munkájának fejlesztő célú támogatása szakterületükkel, munkakörükkel összefüggő szakmódszertani segítése a pedagógusok szakmai előmenetelének támogatása az intézményvezetők és az intézmények pedagógiai munkájának a támogatása a központi igényfelmérőben leadott szolgáltatási igények ellátása

7 Szaktanácsadói kapacitás 2016. Mesterpedagógus szaktanácsadó 1377 fő Tantárgygondozói szakterület: 1308 fő Tematikus szakterület: 729 fő Mesterpedagógus szakértő, szaktanácsadó 966 fő Szaktanácsadók száma: 4091 fő (Mesterpedagógus, PedII)

8 Pedagógiai tájékoztatás OH honlap www.oktatas.huwww.oktatas.hu POK honlapok működtetése szakmai tájékoztató értekezletek pedagógiai napok szervezése szakmai anyagok közzététele

9 Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek Oktatási Hivatal feladat és hatáskörébe tartozó versenyek országos versenyek szervezésében a POK-ok részt vesznek az OH egyéb szervezeti egységeihez (ÉVO, nemzetiségi POK) tartozó versenyek más intézmény által kiírt országos verseny, amelynek megyei vagy kerületi fordulóját a POK-ok bonyolítják le megyei versenyek más intézmény által kiírt verseny, amelynek szervezésében az adott POK is részt vesz az adott POK által kiírt és szervezett versenyek Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása és a versenykiírásokban meghatározott feladatok ellátása.

10 OH által támogatott és a POK-ok által szervezett országos versenyeken résztvevő tanulók: 10 901 fő megyei versenyeken résztvevő tanulók: 4932 fő Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek "Édes anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny "Szép magyar beszéd" verseny 5-8. évfolyam "Szép magyar beszéd" verseny középiskolai tanulók részére BOD PÉTER Országos Könyvtárhasználati Verseny Implom József Helyesírási verseny középiskolás tanulók részére Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny Kaán Károly Természet- és Környezetismereti Verseny Kitaibel Pál Biológia és Környezetvédelmi Verseny Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny Országos angol nyelvi verseny 7-8. évfolyam részére Országos német nyelvi verseny 7-8. évfolyam részére Országos történelem verseny 7-8. évfolyam részére SAVARIA történelem verseny középiskolások részére Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási verseny szaktanácsadók részvétele: 647 fő

11 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése A köznevelési intézményekkel szoros partnerség kialakítása a szolgáltatási területen, egységes működési keretek alkalmazása. A nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok munkájának támogatása képzésszervezéssel, pedagógus-továbbképzések tartásával. A Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (DIFER) használata és az erre alapozott fejlesztés 4-8 éves korban "Mindennapi pénzügyeink" - a gazdasági, pénzügyi ismeretek tanítási lehetőségei a középfokú köznevelési intézményekben Erkölcstan az iskolában (etika) Országos Kompetenciamérés adatainak feldolgozására felkészítő képzés Felkészítés érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására (VET)

12 Tehetségpályázatok TehetségTár A pályázati kategória kódja: NTP-TTKIR-M-15-0001 A pályázat célja: a tehetségazonosítás és tehetséggondozás koordinációját valamint a tehetségkövetést támogató információs rendszer létrehozásának támogatása. MaTalent A pályázati kategória kódja: NTP-MTB-M-15-0001 A pályázat célja: a matematikai tehetségazonosítás bevezetése legalább egy évfolyamon. TehetségKapu A pályázati kategória kódja: NTP-ENK-M-15-0001 A pályázat célja: egységes, nemzeti, komplex tehetségazonosítási rendszer kidolgozása és bevezetésének támogatása.

13 tanügy-igazgatási képzések fejlesztése a szaktanácsadói eljárásrend és a dokumentáció felülvizsgálata, fejlesztése szaktanácsadói továbbképzések továbbfejlesztése vezető szaktanácsadói rendszer kialakítása Szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos fejlesztéseink a tanév során 2017. évi Diákparlament előkészítése és szervezése már ősszel Pénzügyek a hétköznapokban Tehetségpályázatok NTP 2 indítása

14 bázisintézmények szerepe OH-POK Bázisintézmények rendszerének kialakítása a bázisintézményi struktúra kialakítása beillesztése a pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszerébe

15 Változások a 235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet alapján július 30-tól Mesterpedagógus és Kutatótanári fokozatot megcélzó minősítési eljárás részletszabályai, a mester- és kutatóprogram megújításának szabályai; Néhány határidő módosulása (pl. portfólió feltöltése: nov. 30. helyett nov. 25.!); Eljárási szabályok pontosítása; Hiánypótló szabályok a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők minősítésével kapcsolatban; A 2015. január 1-jén ideiglenes Pedagógus II. fokozatba sorolt pedagógusok 2017. január 1-jétől véglegesen Pedagógus II. fokozatba kerülnek minősítési eljárás lefolytatása nélkül, KIVÉVE azok a pedagógusok, akik sikertelen eljárásban vettek részt; Az a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus akinek 2016. szeptember 1-jén a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzéséig hét év, vagy annál kevesebb ideje van hátra, vagy öregségi nyugdíjra jogosult, 2017. január 1-jén Pedagógus II. fokozatba és a Kjt. alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába kerül besorolásra, kivéve, ha korábban sikertelen minősítési eljárásban vett részt.

16 Minősítési terv-Tanfelügyeleti terv 2017. Az emberi erőforrások minisztere 2016. június 20-án döntött a 2017. évi minősítési tervről. Az Oktatási Hivatal 2016. június 30-ig valamennyi érintett pedagógust, valamint intézményvezetőjét elektronikus úton értesítette a tervbe való bekerülésről. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 147. § (1) a) bekezdése értelmében az Oktatási Hivatal ebben az évben is július 20-ig elkészítette a 2017. évre vonatkozó tanfelügyeleti ellenőrzési tervet és egyeztette a Köznevelésért Felelős Államtitkársággal. A tanfelügyeleti tervbe való bekerülésről valamennyi érintett pedagógust, intézményvezetőt, intézményt az erre vonatkozó jogszabályban foglalt határidőig, 2016. július 31-ig elektronikus úton értesítette az Oktatási Hivatal.

17 Szakmai ellenőrzés 2016/2017. tanévben A 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 12. §-a értelmében, az Oktatási Hivatal a középfokú köznevelési intézmények reprezentatív körét érintő szakmai ellenőrzést végez 2017. január 2. és 2017. március 31. között. A vizsgálat tárgya: az iskolákban az iskolai közösségi szolgálat teljesítése és dokumentálása. Terveink szerint: A szakmai ellenőrzés a 2012/2013., 2013/2014., 2014/2015., 2015/2016. tanévekre, a 9-12. évfolyamon jogviszonnyal rendelkező tanulók által végzett közösségi szolgálat keretein belül folytatott tevékenység teljesítésére és dokumentálására terjed ki. Az ellenőrzés mintavételes eljárással történik majd, az érettségi végzettséget adó középiskolák (gimnáziumok, szakközépiskolák) 10%-ában. A kiválasztott nevelési- oktatási intézmények online adatszolgáltatása mellett - az OH Tanügy-igazgatási és Ellenőrzési Osztálya munkatársainak közreműködésével, és köznevelési szakértők bevonásával – kb. 20-50 db intézménynél helyszíni ellenőrzésre is sor kerül.

18 Érettségi vizsgák A május-júniusi vizsgaidőszakban hatályba lépnek a kerettantervekhez igazított közismereti érettségi vizsgakövetelmények A május-júniusi vizsgaidőszakban a szakgimnáziumban először lesz kötelező ötödik vizsgatárgyként az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (várhatóan közép vagy emelt szinten) A vizsgaidőpontok megjelentek a tanév rendjében Középfokú felvételi eljárás Az eljárásban nincsenek érdemi változások Az időpontok, határidők megjelentek a tanév rendjében Országos tanulmányi versenyek Az eljárásrendek változatlanok: Országos Középiskolai tanulmányi versenyek (OKTV) Országos művészeti versenyek SNI versenyek Országos köznevelési programok irányítása (1)

19 Országos mérések A mérési rendszer főbb elemei változatlanok (időpontok a tanév rendjében): Országos kompetenciamérés (OKM), DIFER, Idegen nyelvi mérés (6-8, angol német),Célnyelvi mérések a két tanítási nyelvű iskolákban (6-8), NETFIT Terveink szerint folytatódik a hivatalnak az OKM felhasználási, elemzési lehetőségeivel kapcsolatos továbbképzési programja Minden program esetében az OH folytatja a szokásos és bevált kommunikációs gyakorlatát: Részletes tájékoztató anyagok a honlapon (www.oktatas.hu)www.oktatas.hu Célzott elektronikus levelek az adott programban érintett intézményeknek Az iskolák szervezési folyamatait (is) támogató szoftverek üzemeltetése Elektronikus kommunikációs felületek folyamatos működtetése (kérdés-felelet) A közvetlen kommunikáció lehetőségének biztosítása (telefon) OH naptár az iskoláknak (augusztus 24-től, kb. 5000 példányban) A POK-ok bevonása az iskolákkal való közvetlen kapcsolattartásba Országos köznevelési programok irányítása (2)

20 EFOP 3.1.1-14-2015-00001 „Kisgyermekkori nevelés támogatása” Nemzetközi kutatás A hazai óvodai nevelés helyzetének elemzése Workshopok Óvodák és fenntartók kiválasztása Óvodape- dagógusok képzése Megyei konferenciák Önkormány- zati köztisztviselők képzése Megyei konferenciák CÉL: Képzéssel és támogató szolgáltatásokkal az óvoda esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítése CÉL: Képzéssel és támogató szolgáltatásokkal az óvoda esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítése http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/efop311_kisgyermekkori_neveles_tamogatasa

21 Sikeres 2016/2017-es tanévet kívánunk az Oktatási Hivatal munkatársai nevében!


Letölteni ppt "Az Oktatási Hivatal által koordinált állami köznevelési feladatok a 2016/2017-es tanévben Brassói Sándor Köznevelési elnökhelyettes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések