Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNY TÁMOP 3.1.4.C-14-2015-0678 „Az innováció útján a Szorgalmatosi Deák Ferenc Általános Iskola” Az elnyert támogatás: 12 millió Ft.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNY TÁMOP 3.1.4.C-14-2015-0678 „Az innováció útján a Szorgalmatosi Deák Ferenc Általános Iskola” Az elnyert támogatás: 12 millió Ft."— Előadás másolata:

1 PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNY TÁMOP 3.1.4.C-14-2015-0678 „Az innováció útján a Szorgalmatosi Deák Ferenc Általános Iskola” Az elnyert támogatás: 12 millió Ft

2 PÁLYÁZATI CÉLOK  A magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése szaktárgyi, módszertani, társadalmi felzárkóztatási és a pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő pedagógus továbbképzések megvalósításával,  Az idegen nyelvek, az informatika, valamint a közlekedési ismeretek oktatásának fejlesztése,  Hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózásának elősegítése,  A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket oktató köznevelési intézmények pedagógiai módszereikben való megújulása, beleértve szaktanárok szakmai fejlődését;  A környezeti nevelést, környezettudatos magatartást megcélzó tanórán kívüli tevékenységek megerősítése,  A diákok egészséges életmódra nevelés e, egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztését megcélzó tanórán kívüli tevékenységek ösztönzése,  A vállalkozói ismeretek bővítése és életpálya-építés érdekében tanácsadás bevezetése, nyújtása.

3 A TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE - A A. Köznevelési intézmények nevelési-oktatási tevékenységeinek támogatása az alábbi területeken :  1. a környezeti nevelést, környezettudatos magatartást szolgáló alábbi tanórán kívüli tevékenységek megvalósítása, legalább 15 tanuló bevonásával: i. ökoiskolák, ökotáborok, erdei iskola, tangazdaságok, ii. tanórán kívüli - szabadtéri jellegű – mozgásos tevékenységek, iii. természetközeli sporttáborok;  2. idegen nyelvek tanításának fejlesztése a köznevelési intézményben az alábbi tevékenységek megvalósításával: i. nyelvi táborok, ii. nyelvi vetélkedők, iii. nyelvi témahetek;  3. informatika tantárgy tanításának fejlesztése, illetve más tárgyak oktatásának IKT-val való támogatása a közoktatási intézményekben az alábbi tevékenységek megvalósításával: i. informatikai szakkör, ii. digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, iii. nyílt és zárt forráskódú szoftverek különbségeinek megismertetése;  4. komplex közlekedési ismeretek oktatása, ideértve különösen a fizikai aktivitásban gazdag közlekedési formákkal (pl. gyalogos és kerékpározás közlekedéssel) kapcsolatos (pl. baleset-megelőzési) ismeretek oktatását is.

4 A TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE - B B. Hátrányos helyzetű gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítése az iskolákban:  1. A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók iskolai sikerességét elősegítő, befogadó szemléletet közvetítő, a gyermekek, tanulók szükségleteit figyelembe vevő, differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazási feltételeinek megteremtése;  2. Pedagógusok továbbképzése, felkészítése hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozásra, mentorálásra;  3. Tanulmányi eredmény javítása a tanulók – kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében megvalósuló – mentorálása révén;  4. A továbbtanulást támogató tevékenységek, pályaorientációs programok megvalósítása;  5. Tanórán kívüli szaktárgyi foglalkozások, tanulási motivációt elősegítő tevékenységek megvalósítása mentori támogatással  6. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók szüleinek bevonása, aktív részvételének ösztönzése:

5 A TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE - C C. Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, valamint az egészséges életmód viselkedésbe épülése érdekében:  1. Nevelési-oktatási intézményekben egészségfejlesztő és a fizikai aktivitásban gazdag életmódra nevelő – a kerettanterv (helyi tanterv) testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott, a mindennapos testnevelés részét képező – oktatásszervezési formák, délutáni sport- és mozgásprogramok támogatása legfeljebb heti két órában, mely programok teljes időtartamának minimum felét legalább közepes terhelést jelentő testmozgástípusok (lásd: F.7. Fogalomjegyzék) teszik ki, és amelyek a mozgásélmény és mozgástapasztalat megszerzésére helyezik a hangsúlyt. A pedagógiai módszerek között alkalmazhatóak a lovas-oktatás elemei is;  2. Legalább egy egészségnap szervezése egészséges táplálkozással összefüggésben ;  3. Konfliktus- és iskolai agressziókezelési program az iskolapszichológus vagy mentálhigiénés, alternatív vitarendezésben és konfliktuskezelésben tapasztalt mediációs szakember, illetve iskolai szociális munkás bevonásával, az iskolán belüli bántalmazás és zaklatás, a tanulókat veszélyeztető bármilyen abúzus és az áldozattá válás megelőzését célzó programok, valamint a készségfejlesztést, a konfliktuskezelő-képességet, illetve az egyéni megküzdő-képesség5 (Lásd: F.7. Fogalomjegyzék) fejlődését elősegítő programok, megvalósítása;  4. Családi életre nevelést támogató programok megvalósítása;  5. A dohányzás megelőzést és dohányzásról leszokást, alkohol- és kábítószer fogyasztási problémák korai intervencióját, az illegális és legális szerek okozta kockázatok felismerését, illetve a viselkedési függőségek megelőzését célzó programok megvalósítása;  6. Elsősegély-nyújtási tanfolyam.

6 A TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE – D D. A vállalkozói- és életpálya-építés érdekében tanácsadási szolgáltatás bevezetése, nyújtása. A TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE – E E. Szaktárgyi továbbképzések megvalósítása: 1.Szaktárgyi továbbképzések (kivéve informatika); 2.Informatikai továbbképzések ; 3.Az infokommunikációs technológiák (IKT) szaktantárgyak oktatásban történő alkalmazását segítő képzés.

7 A TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE – F F. A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása:  1. Környezeti nevelés, környezettudatos magatartás tárgyú továbbképzés;  2. Egészséges életmódra nevelés (egészségvédelem) tárgyú továbbképzés,  3. Tanulási és magatartási, valamint konfliktus- és iskolai agressziókezelési problémák felismerését és fejlesztését segítő módszertani továbbképzések, valamint a megfelelő szolgálatokkal való együttműködés javítását célzó képzések ;  4. Családpedagógiai továbbképzések;  5. Lelki egészség fejlődését szolgáló, személyközpontú pedagógiai módszert átadó, illetve a pedagógiai műhelymunkát segítő továbbképzések;  6. Egészségtan és életviteli témájú (dohányzás megelőzése, leszokás; alkohol és kábítószer fogyasztási problémák, illegális szerek kockázata) továbbképzések.

8 A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA 2015. MÁJUS 1. – 2015. OKTÓBER 31. PROJEKTMENEDZSMENT  Projektmenedzser: Gombásné Veres Zsuzsa  Pénzügyi vezető: Precup Eliza  Szakmai vezető: Birkné Lázár Erzsébet  Likviditási referens: Gömzéné Bíró Kornélia  Beszerzési referens: Mogyorósi Kornél

9 SZAKMAI MEGVALÓSÍTÓK Árpád Sándorné Bukovics Éva Csikiné Nagy Erika Dancs Katalin Fehér Gábor Gombos Henrietta Lázár-Árpád Noémi Molnár Sándorné Munkácsiné Szabó Ida Nagy Ibolya Pethe Miklósné Péntekné Fehér Éva Ruda Lászlóné Vargáné Tóth Mária

10 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA A.1. Tanórán kívüli – szabadtéri jellegű – mozgásos tevékenység: kalandpark -A megvalósítás időpontja: 2015. június 9-12. -Résztvevő tanulók száma: 205 fő -A megvalósítás helyszíne: Feketeszakáll Kalandpark Tiszalök -Megvalósításban közreműködő partner: Centrum Tender Kft. 4450 Tiszalök, Kossuth u. 139. Ügyvezető: Dan Tamás

11 A Kalandpark képekben

12 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA A.1. Tanórán kívüli – szabadtéri jellegű – mozgásos tevékenység: Zumba tánc -A megvalósítás időpontja: 2015. június - október -Résztvevő tanulók száma: 20 fő/50 alkalom - A megvalósítás helyszíne: Szorgalmatosi Deák Ferenc Általános Iskola -Megvalósításban közreműködő partner: Kiss Éva táncoktató

13 A Zumba képekben

14 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA A.1. Természet közeli sporttábor – bejárós -A megvalósítás időpontja: 2015. június 29. – július 3. -Résztvevő tanulók száma: 40 fő - A megvalósítás helyszíne: Szorgalmatosi Deák Ferenc Általános Iskola -Megvalósításban közreműködő partner: Szorgalmatos Község Önkormányzata – Szociális konyha

15 A tábor képekben

16 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA A.1. Természet közeli sporttábor – Szilvásvárad -A megvalósítás időpontja: 2015. július 27 - 31. -Résztvevő tanulók száma: 40 fő -A megvalósítás helyszíne: Lipicai Hotel & Étterem Szilvásvárad -Megvalósításban közreműködő partner: Lipicai Hotel & Étterem 3348 Szilvásvárad Egri út 12.

17 A tábor képekben

18 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA A.2. Idegen nyelvek tanításának fejlesztése a köznevelési intézményben - Nyelvi vetélkedő -A megvalósítás időpontja: 2015. október 6. -Résztvevő tanulók: 5 – 8. osztály tanulói 4 fős csapatokban - A megvalósítás helyszíne: Szorgalmatosi Deák Ferenc Általános Iskola

19 A nyelvi vetélkedő képekben

20 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA A.2. Idegen nyelvek tanításának fejlesztése a köznevelési intézményben - Nyelvi témahét -A megvalósítás időpontja: 2015. október 12-16. - Résztvevő tanulók: 199 fő, az iskola valamennyi tanulója - A megvalósítás helyszíne: Szorgalmatosi Deák Ferenc Általános Iskola

21 A nyelvi témahét képekben

22 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA A.3. Az informatika tantárgy tanításának fejlesztése, illetve más tárgyak oktatásának IKT-val való támogatása a közoktatási intézményekben – Informatika szakkör -A megvalósítás időpontja: 2015. 09. 03. – 2015. 10. 15. - Résztvevő tanulók száma: 30 fő - A megvalósítás helyszíne: Szorgalmatosi Deák Ferenc Általános Iskola

23 Az informatika szakkör képekben

24 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA B.2. Pedagógusok továbbképzése, felkészítése hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozásra, mentorálásra – szakmai tanulmányút – gondolkodásfejlesztés terén szakmai tapasztalatszerzés -A megvalósítás időpontja: 2015. 09. 24. – 2015. 09. 25. - Résztvevő pedagógusok száma: 17 fő - A megvalósítás helyszíne: Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola, Kisnánai Szent Imre Általános Iskola

25 A szakmai tanulmányút képekben

26 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA B.3. Tanulmányi eredmény javítása a tanulók – kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében megvalósuló – mentorálása révén - A megvalósítás időpontja: 2015. 05. 15. – 2015. 10. 15. - Résztvevő tanulók száma: 30 fő - A megvalósítás helyszíne: Szorgalmatosi Deák Ferenc Általános Iskola

27 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA C.1. Nevelési-oktatási intézményekben egészségfejlesztő és a fizikai aktivitásban gazdag életmódra nevelő oktatásszervezési formák, délutáni sport- és mozgásprogramok – lovas oktatás -A megvalósítás időpontja: 2015. 09. 16. – 2015. 10. 13. - Résztvevő tanulók száma: 50 fő x 10 alkalom – 500 alkalom - A megvalósítás helyszíne: Szorgalmatos, Klapka út -A megvalósításban közreműködő partner: Kovács Zsolt Máté lovas oktató

28 A lovas oktatás képekben

29 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA C.2. Egészségnap szervezése egészséges táplálkozással összefüggésben - A megvalósítás időpontja: 2015. 06. 08. - Résztvevő tanulók száma: 205 fő - A megvalósítás helyszíne: Szorgalmatosi Deák Ferenc Általános Iskola -A megvalósításban közreműködő szakemberek: Ighnát Edit kozmetikus Matyasovszki Judit védőnő Sági István mentőtiszt

30 Az egészségnap képekben

31 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA C.2. Egészségfejlesztő kirándulás -A megvalósítás időpontja: 2015. 06. 25., 2015. 06. 30. - Résztvevő tanulók száma: 100 fő -A megvalósítás helyszíne: Szilvásvárad, Bükkszentkereszt

32 Az egészségfejlesztő kirándulás képekben

33 C.6. Elsősegély-nyújtási tanfolyam – 10 alkalom - A megvalósítás időpontja: 2015. 09. 15. – 2015. október 15. - Résztvevő tanulók száma: 28 fő -A megvalósítás helyszíne: Szorgalmatosi Deák Ferenc Általános Iskola -A megvalósításban közreműködő szakember: dr. Szim János traumatológus adjunktus A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA

34 Az elsősegély-nyújtási tanfolyam képekben

35 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA F. A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása:  2. Egészséges életmódra nevelés (egészségvédelem) tárgyú továbbképzés – 30 órában, a képzést elvégezte Lázár-Árpád Noémi pedagógus  3. Tanulási és magatartási, valamint konfliktus- és iskolai agressziókezelési problémák felismerését és fejlesztését segítő módszertani továbbképzések, valamint a megfelelő szolgálatokkal való együttműködés javítását célzó képzések – 30 órában, a képzést elvégezte Nagy Ibolya pedagógus

36 A PROJEKTBEN MEGVALÓSULT BESZERZÉSEK  Egyéb anyagszükséglet (irodaszer): 254 600 Ft értékben  A szakmai megvalósításhoz szükséges eszközbeszerzés: 1 356 396 Ft értékben

37 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNY TÁMOP 3.1.4.C-14-2015-0678 „Az innováció útján a Szorgalmatosi Deák Ferenc Általános Iskola” Az elnyert támogatás: 12 millió Ft."

Hasonló előadás


Google Hirdetések