Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Fiatalon és képzetten a kisvárosból” TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0004 Az elfogadott elszámolható összköltség: 29 293 060 Ft Az elfogadott támogatási intenzitás:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Fiatalon és képzetten a kisvárosból” TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0004 Az elfogadott elszámolható összköltség: 29 293 060 Ft Az elfogadott támogatási intenzitás:"— Előadás másolata:

1 „Fiatalon és képzetten a kisvárosból” TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0004 Az elfogadott elszámolható összköltség: 29 293 060 Ft Az elfogadott támogatási intenzitás: 100% Projektnyitó konferencia Martfű, 2013.november 26. Molnár Aranka Igazgató, szakmai vezető

2 Pályázati előkészítés 2013. január-március • Együttműködés az Eduweb Zrt-vel • Pályázati útmutató tanulmányozása • Helyzetelemzés • Tanulói helyzet felmérése • Pályázatírás • Kérdőívek kitöltése a szakmai program összeállításához

3 A pályázat alapadatai • A projekt megvalósításának ideje 20 hónap, két tanév • 2013. november 1.- 2015. június 30. • 30 tanuló bevonása, akik mindannyian hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók. • 16 szakközépiskolai, 14 szakiskolai tanuló • 10 mentor bevonása, 3 mentorált pedagógusonként

4 A pályázat célja a tanulók esetében •alapkészségeinek fejlesztése, képességeinek kibontakoztatása; •a szakközépiskolában, illetve a szakképző iskolában tartása, tanulási motivációjuk erősítése; •felsőfokú oktatásban való részvételi szándékának megerősítése; •felsőfokú oktatásban való részvételének segítése; •tanulmányi eredményének javulása, kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében.

5 A projekt kiemelt fejlesztési területei • Az elsődleges célcsoport egyéni fejlesztése a pályázat kötelezően megvalósítandó tevékenységein keresztül. • A programban résztvevő tanulók szüleivel való kapcsolat bővítése. • Partnerkapcsolatok bővítése, ágazati együttműködések

6 Kiemelt iskolai célok • Minden hátránnyal küzdő diák pozitív megsegítése • Szociális kompetencia fejlesztése • Iskolai, partneri kapcsolatok szélesítése • Értékteremtő programok megvalósítása

7 A megvalósítás során elvárt eredmény I. • Az intézmény a projektbe 30 tanulót von be. • Iskolánk a projekt során öt partnerrel működik együtt, együttműködési megállapodás alapján. • A projekt megvalósítása során minimum 24 tanuló tanulmányi eredménye javul a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében. • Minimum 24 tanuló évfolyamismétlés nélkül halad tovább. • A projektbe bevont tanulók közül 29 tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben nem haladja meg a 250 órát.

8 A megvalósítás során elvárt eredmény II. • A projektbe bevont 11.,12., évfolyamos tanulók (14 fő) közül 6 fő végzettséget, képzettséget szerez. • A projektbe bevont tanulók közül minimum 2 tanuló jelentkezik felsőoktatási intézménybe. • A projekt keretében 20 közösségépítő programot szervezünk. • A projektbe 10 fő mentortanárt vonunk be. • A tantestület tagjai két akkreditált továbbképzésen vesznek részt, összesen 36 tanúsítványt szereznek meg.

9 Együttműködő partnerek • Martfűi József Attila Általános Iskola, • Városi Sportegyesület, • Martfű Város Önkormányzat Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ, • Városi Művelődési Ház és Könyvtár • Jóreménység Klub Egyesület

10 Miben számítunk a partnerekre? • Támogatnak programjainkban • Közösen szervezzük rendezvényeinket • Tapasztalataikat megosztják velünk a HH-s, HHH-s diákok tekintetében • Együtt oldjuk meg az átmenetet az általános iskolából a középiskolába • Hatványozottan erősítjük az elengedhetetlen szociális hálót a bevont tanulók esetében

11 A projekt szakmai részletei I. • Szülőkkel egyeztetés-megtörtént • Szándéknyilatkozatok elkészítése-megtörtént • A bevont tanulók belső kompetenciamérése: • Matematikai • Szövegértési • Szociális • Egyéni fejlesztési tervek elkészítése • Egyéni mentorálási tevékenység megkezdése-20 hónap • Folyamatos dokumentálása a fejlődésnek, előrehaladásnak

12 A projekt szakmai részletei II. A mentorálást erősítő foglalkozások megtartása: • Matematika szakkör, fejlesztés, tehetséggondozás • Kommunikációs szakkör, fejlesztés, tehetséggondozás • Informatika szakkör, fejlesztés, tehetséggondozás • Idegen nyelvi szakkör, fejlesztés, tehetséggondozás • Szakmai szakkör, fejlesztés, tehetséggondozás • Fejlesztő pedagógus tevékenysége Az iskola pedagógusai végzik 20 hónap alatt közel 4500 óra terjedelemben!!!

13 Mentorálás • 10 felkészült pedagógus végzi • 3-3 tanulót mentorálnak • Heti 1,5 óra megsegítése tanulónként • Nem szaktárgyi korrepetálás • Mentális, szociális segítségadás, erősítés • „Szülőpótló tevékenység” • Rendszeres adminisztrálás, a fejlődés nyomon követése • Kapcsolattartás a szaktanárokkal, szakkörvezetőkkel

14 Tanulást motiváló tevékenységek • Sportfoglalkozások • Kézműves foglalkozások • Filmklub • Tantárgyi fejlesztéshez szükséges eszközök bővülése • 1 tanulóbarát szoba, helyiség kialakítása • KRESZ- tanfolyam 5 fő részére ingyenesen • Színházlátogatás • Műveltségi vetélkedők

15 Családdal való kapcsolattartás • Mentorok, osztályfőnökök végzik • Évente 3 alkalommal családlátogatás • Családi napok szervezése évente 2 alkalom • Hagyományos, bevált kapcsolattartás

16 Pedagógusok módszertani lehetőségei • Akkreditált pedagógus-továbbképzés • Általános iskolából a középiskolába való átmenet segítése (30 óra) • Tantestületi hospitálás jó gyakorlatot folytató intézményben Budapesten • A Martfűi József Attila Általános Iskola testületével workshop az átmenet kérdéskörben

17 Taneszköz-fejlesztés • 1 laptop a projektmenedzsment részére • Nyomtató a projektmenedzsment részére • Digitális fényképezőgép • 9 laptop a projektben dolgozók részére • Digitális tananyagok, szakkönyvek • Tanulóbarát környezet kialakítása

18 Mentorálást erősítő programok • Műhelymunka szülőkkel 4 alkalommal • Részvétel pályaorientációs programokon • Felsőoktatási intézmény, szakképző intézmény meglátogatása a tanulókkal • Iparkamarával közös rendezvény megtartása • Szakmai gyakorlati helyek meglátogatása • Múzeumlátogatások 4 alkalommal

19 Iskola egészét segítő elemek • Fejlesztőórák számának jelentős emelkedése • Iskolai programok anyagköltségének biztosítása • Közel 4500 óra megfinanszírozott tevékenység • Intenzívebb iskolai szakköri- és tehetséggondozó tevékenység • Sikeresebb, motiváltabb tanulók, pedagógusok • Informatikai eszközállomány bővülése

20 „Fiatalon és képzetten a kisvárosból”elvárt eredménye

21 Köszönöm a figyelmet! Molnár Aranka


Letölteni ppt "„Fiatalon és képzetten a kisvárosból” TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0004 Az elfogadott elszámolható összköltség: 29 293 060 Ft Az elfogadott támogatási intenzitás:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések