Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2016. 09. 21. 14:25 Master of Arts International Hotel Management Strategy 1 Dr. Juhász László PhD.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2016. 09. 21. 14:25 Master of Arts International Hotel Management Strategy 1 Dr. Juhász László PhD."— Előadás másolata:

1 2016. 09. 21. 14:25 Master of Arts International Hotel Management Strategy 1 Dr. Juhász László PhD

2 2016. 09. 21. 14:25 A második világháború után keresleti piac állapota állt vissza. Az első olajárrobbanás (1972) után a keresleti piac átalakult kínálati piaccá a világban. Ez Magyarországon a vállalati üdülők szállodai átsorolása miatt alakult ki 1990-ben. A piaci-gazdálkodás tevékenysége és tényezői felértékelődtek. Ennek hatására a több szervezet életében megjelentek a piaci célok. A környezeti változások hatására a stratégiai menedzsment került előtérbe. A klasszikusvezetés elemzési szakasza kibővül a külsőkörnyezet, a küldetés, jövőkép és a stratégia elemeivel. A stratégiai vezetés alapja a stratégiai gondolkodás, a stratégiai gondolkodás alapja pedig a tudatosság. A stratégiai vezetés folyamata a környezeti tényezők elemzésével a szervezet célhalmazának meghatározása, a célok eléréséhez vezető tervek és cselekedetek kidolgozása figyelembe véve a tervek végrehajtásához biztosítja a szükséges erőforrásokat. szállodaipar előtörténetét. 2 Dr. Juhász László PhD Stratégiai gondolkodás

3 2016. 09. 21. 14:25 Már az 1990-as évek második felében tudatosult a hazai szállodavetésben is, hogy a szervezetnek nem lehet egy célja. Egyértelművé vált, hogy egy cél nem cél. Még a mai hazai szakirodalomban és szálláshely szolgáltatási jegyzetekben is előfordul az egy cél megjelenítése nevezetesen „profit, profitmaximalizálás, hatékonyság, eredmény”, 1992-es évben Nobel-díjas paradigmaváltás hatására megváltozott. szállodaipar előtörténetét. A stratégiavezetés elengedhetetlen feltétele, hogy a szervezet meglévő, naprakész írott stratégiával rendelkezzen. A stratégia terv eltér az éves üzleti tervtől, a megvalósíthatósági tervtől is. Az éves terv (Budget) nagyon konkrétan a következő évre vonatkozó számszerűsített célokat tartalmazza, figyelembe véve a küldetést, a jövőképet és a stratégia célkitűzéseket. Stratégia terv a környezet várható változásait, prognosztizálja középtávon. Kialakít egy jövőképet (SWOT elemzéssel) a gazdaságról, a turizmusról, a szálláshely szolgáltatásról, a szállodaiparról és az adott létesítményről. A kitűzött stratégiai célok megvalósításának a lehetséges módjait is felvázolva, bemutatja az akcióterveket. A cselevési tervekben rögzíti, hogy mely célokat milyen eszközökkel, mikor, kivel és milyen források felhasználásával tudja teljesíteni. 3 Dr. Juhász László PhD Stratégiai vezetés

4 2016. 09. 21. 14:25 Küldetés, a misszió az elhívatottság, hitvallás, a credo. Küldetésben egy alapelvet fogalmaz meg a szervezet, mint például „Tizenöt perc alatt megoldjuk a kérését”, vagy „We are Ladies and Gentlemen and we serve Ladies and Gentlemen”. Sikeresség a szálláshely szolgáltatásban, sikeres egy vállalkozás, ha hosszútávon, - megőrzi versenyképességét, - fejlődik a gazdálkodás fenntarthatóság harmóniájával, - kitűzött céljait teljesíti. Versenyképesség összehasonlíthatóvá teszi a szállodáknak, vállalkozásoknak, szektoroknak vagy nemzetgazdaságoknak azt a képességét, hogy egy adott piacon szolgáltatásokat értékesítsenek, alapvetően piaci és forgalmi (bevételi) tényező. Az a képesség, hogy biztosítjuk a hosszú távú kereslet fenntartását, a forgalom biztosítása érdekében. Gazdálkodás fenntarthatóság harmóniája, a fenntartható gazdálkodást a piaci, emberi és gazdasági célok harmonikus egysége biztosítja. 4 Dr. Juhász László PhD Küldetés,

5 2016. 09. 21. 14:25 Szervezeti felépítés és stratégiai célok, a szervezeti felépítés minden esetben a jövőkép és a stratégiai célok elérésének biztosítása érdekében kerül kialakításra. A szervezeti felépítés a stratégiának van alárendelve. Szállodák szervezeti egységei, a szállodák általános öt plusz egy belső szervezeti tagozódását kisebb nagyobb eltérésekkel minden szálláshely szolgáltató egységnél megtalálhatjuk, - értékesítés, - szobakiadás, - szállodai vendéglátás, - karbantartás, - adminisztráció, - specializáció (+1). A vendég van fenn a diagram tetején, a vendégorientált szervezeti felépítésben, ahol a vendégkapcsolat megjelenik az első vonalbeli szolgáltatásokkal és szolgáltató munkakörökkel. A tevékenységeket (munkafolyamatokat) és az élőmunkát (munkatársakat) befolyásolja a vezetés a célok elérése érdekében. 5 Dr. Juhász László PhD Küldetés,

6 2016. 09. 21. 14:25 Stratégiaalkotás a gyakorlatban Három alapvető kérdésre keresünk választ, hol vagyunk (környezet és adottság összevetése), hova akarunk eljutni a jövőbe (jövőkép, stratégiai célok, stratégiai tervezés) hogyan jutunk el oda (stratégiai vezetés). Stratégiai tudatosság (strategic awareness) a szervezet és a versenytársak által követett stratégiák megértése, annak keresése, hogy miként javítható a szervezet stratégiája, a változás szükségességének, lehetőségének és megfelelőségének felismerése. Stratégiai menedzsment (strategic management), komplex folyamat, amely a környezet mindenkori változásait visszacsatolásként figyelembe veszi, részei a missziók, célok meghatározása, elérésükhöz a lehetséges stratégiai alternatívák megfogalmazása (SWOT elemzés), stratégiai döntés, stratégia részleteinek kidolgozása, a végrehajtási akcióinak megtervezése, a végrehajtás menedzselése és az elért eredmények értékelése. Stratégiai tervezés (strategic planning) szűk értelemben a célok, stratégiák, akciók és éves operatív tervek elkészítésének folyamata. Tágabb értelmezésben beleértjük a terv megvalósításának ellenőrzését is. 6 Dr. Juhász László PhD Piacok fejlődése

7 2016. 09. 21. 14:25 Stratégiaalkotás a gyakorlatban Jövőkép, vízió (strategic intent, vision) a kívánatos, elérendő jövőbeli állapot, a szervezet inspirációja. Stratégiai célok (aims, objectives, goals) a jövőbeli állapot időskálán való konkrétabb bemutatása, beleértve olyan kérdéseket is, mint a szervezet típusa, mérete, a szóban forgó tevékenységi területek jellege, összetétele, a sikert meghatározó szintek megadása, releváns tényezők a siker elérése érdekében. Stratégia (strategy) a kijelölt út a misszió, a vízió és a stratégiai célok elérése érdekében. Tartalmazza a teendőket, azokat a stratégiai döntéseket, amelyek az adott sikerhez vezetnek. 7 Dr. Juhász László PhD Piacok fejlődése

8 2016. 09. 21. 14:25 Tervezés Jövőkép, megjelenítése a tudatban a terv Tervezés pedig maga az a folyamat, amely ezt a képet előállítja, a célok számszerűsítése (piaci, emberi, gazdasági). Éves vállalati és előrejelzési módszerek A következő tervezési módszerek alkalmazása terjed el a szállodai és vállalati tervezésben. Trend A múlt adatainak elemzése, értékelése és magyarázat módszert a trendmódszert használja a vállaltok 70%-a. Statisztikai modellezés A szálloda adatainak felhasználásával (VIR) indikátorok alakít ki a vezetés és ezek előrevetítésével dolgozzák ki az éves terveket. Delphi technika A görög jósda után kapta a nevét, a lényege a mi van, akkor ha kérdésre keressük a választ. A módszer egy kvalitatív prognosztizálás módszert alkalmazunk. Taktikai növekedési stratégiák A taktikai, vagy operatív tervezés elsődleges célja lehet a bevételnövelés, vagy a tulajdonosi befektetések értéknövekedésének biztos meghatározása. 8 Dr. Juhász László PhD Piacok fejlődése

9 2016. 09. 21. 14:25 Stratégia Előszó A szálloda története, a rólunk megfogalmazása fontos, mert a vállalti kultúra egyik eleme a történet. Küldetés, jövőkép, értékek, elvek Ezek együttes megfogalmazása a küldetésnyilatkozat, melynek célja a megmutatni, kifejezni a szálloda identitását, hovatartozásban és folyamatosságában más szervezettől való megkülönböztethetőségét fejezi ki. Küldetés operatív, cselekvő jellegű, választ ad a jövőkép elérésére. Jövőkép, megfogalmazása annak az állapotnak, amit végső soron el kívánunk érni. A jövőkép a hová kérdésre ad választ. Értékek, elvek szálloda által vallott „szakmai” elveket, értékek és normák rögzítése a küldetési nyilatkozatban. Jelenlegi helyzet bemutatása A helyzetelemzés és értékelés kierjed a számszaki mutatószámokra valamint a belső adottságok és külső körülmények elemzésére. A tevékenységek feltárása (listázással) a kritikus üzleti pontok meghatározása, SWOT elemzés és annak értékelése. Kritikus tényezők ok-okozati összefüggéseinek feltárása A vezetés határozza meg azokat a tényezőket, amelyek megváltoztatásával releváns eredményeket ér el a szálloda. 9 Dr. Juhász László PhD Piacok fejlődése

10 2016. 09. 21. 14:25 Stratégia Stratégia célok kitűzése A következő lépés az, hogy kiválasszuk azokat a programcélokat, amelyek küldetésünkkel koherensek és a belső adottságaink valamint a külső feltételek is lehetővé teszik. A hármas cél halmaz (piaci-, emberi-, gazdasági-célok) alkalmazásával Stratégia megfogalmazása A program majd projekt szintű célok megfogalmazása és ezek lebontása konkrét tevékenységekre már a projekttervezés témakörébe tartozik. A program, akciók, stratégia megfogalmazása a célok elérése érdekében, milyen feladatokat kell ellátni Értékelés Az értékelés módszereinek kidolgozása. A VIR indikátorok, mérések, értékek, visszacsatolások pontosítása. Összegzés A stratégiai terv összefoglalása és rövid áttekintő felvezetése. Az identitás én-hovatartozás, önmeghatározás szerepeken, magatartásformákon, értékrendszeren keresztül, mely a "teljes én" érzésével társul. A szervezeti hovatartozás és folyamatosság szubjektív érzésének megléte, amely egy közös világkép azonosságában jelenik meg. 10 Dr. Juhász László PhD Piacok fejlődése


Letölteni ppt "2016. 09. 21. 14:25 Master of Arts International Hotel Management Strategy 1 Dr. Juhász László PhD."

Hasonló előadás


Google Hirdetések