Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Fény vagy Te is, ragyogj, hát” TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0093 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Fény vagy Te is, ragyogj, hát” TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0093 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek."— Előadás másolata:

1 „Fény vagy Te is, ragyogj, hát” TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0093 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 134. Tel.: 52/214-021

2 Engem ne emeljen a magasba senki, ha nem tud addig tartani, míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, ki nem csak hallani, de érteni akar, hogy közel legyen a szívdobogásunk. /Birtalan Ferenc/

3 A Pályázat célja A közoktatási intézmények alkalmassá váljanak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek köztük roma gyermekek eredményes nevelésére-oktatására, támogassák iskolai sikerességüketA közoktatási intézmények alkalmassá váljanak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek köztük roma gyermekek eredményes nevelésére-oktatására, támogassák iskolai sikerességüket

4 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: Pedagógiai módszerekben való megújulás  A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességét elősegítő, befogadó szemléletet közvetítő, a gyermekek, tanulók szükségleteit figyelembe vevő, differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazási feltételeinek megteremtése az eszközök fejlesztése, bővítése  Átmenetek kezelését támogató, szülőknek és gyermekeknek szóló programok, tevékenységek megvalósítása (család-óvoda, óvoda-iskola átmenet,)

5 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: Pedagógiai módszerekben való megújulás  Átmenetek kezelését támogató a gyermekkel foglalkozó pedagógusoknak szóló tevékenységek megvalósítása (szakmai együttműködések megteremtése, után követési gyakorlatok, módszertani továbbképzések  Modell értékű programok továbbfejlesztése  Az oktatási-nevelési intézmények pedagógiai munkáját szabályozó dokumentumok módosítása pályázat keretében vállalt tevékenységek, adaptációk beépítése érdekében

6 A projekt első lépései A megvalósítást segítő együttműködési megállapodások megkötéseA megvalósítást segítő együttműködési megállapodások megkötése Szülők támogatásának megszerzéseSzülők támogatásának megszerzése Az óvoda-iskola átmenet team létrehozásaAz óvoda-iskola átmenet team létrehozása A megfelelő pedagógiai asszisztens kiválasztásaA megfelelő pedagógiai asszisztens kiválasztása A dajka alkalmazása szülői kapcsolatok megerősítése érdekében.A dajka alkalmazása szülői kapcsolatok megerősítése érdekében.

7 A projekt megvalósításának folyamata

8 Együttműködések kiszélesítése Kerekasztal megbeszélésekKerekasztal megbeszélések Közös ünnepekre való készülődés/jeles napokKözös ünnepekre való készülődés/jeles napok

9 Szülők bevonása Kézműves foglalkozásokKézműves foglalkozások Sport napokSport napok Nyitott óvodai napokNyitott óvodai napok EgészségnevelésEgészségnevelés Szülők akadémiájaSzülők akadémiája

10 Igénybevett szolgáltatások KépzésekKépzések SzupervízióSzupervízió

11 Szakmai megvalósítás Módszertani munkacsoportMódszertani munkacsoport Folyamat tanácsadás:Folyamat tanácsadás: –Óvoda – iskola átmenet munkacsoport

12 Intézményen kívüli partneri kapcsolatok Margitai Borisszák Nóta EgyesületMargitai Borisszák Nóta Egyesület Újszentmargitai Roma EgyesületÚjszentmargitai Roma Egyesület Hunyadi Mátyás Általános IskolaHunyadi Mátyás Általános Iskola VédőnőVédőnő Házi- és gyermekorvosHázi- és gyermekorvos

13 A „Legyen élmény az iskola”jó gyakorlat továbbfejlesztése Az innováció szükségessége A pedagógus személyiségének szerepe az átmenet időszakában A szülők bevonása az óvodai és iskolai életbe Szociális terület ( Gyermekjóléti szolgálat) bevonása

14 Eddigi eredményeink és a fejlesztési lehetősségek átgondolásának szükségessége A „ Legyen élmény az iskola” jó gyakorlatunk évek óta működik több-kevesebb sikerrel. A siker hiányának érzését a HHH illetve a problémás gyermekek beilleszkedésének még mindig érezhető nehézségei okozzák. Ezért éreztük szükségesnek a jó gyakorlatunk újbóli átgondolását, továbbfejlesztését természetesen építve az évek alatt összegyűjtött tapasztalatokra. A „ Legyen élmény az iskola” jó gyakorlatunk évek óta működik több-kevesebb sikerrel. A siker hiányának érzését a HHH illetve a problémás gyermekek beilleszkedésének még mindig érezhető nehézségei okozzák. Ezért éreztük szükségesnek a jó gyakorlatunk újbóli átgondolását, továbbfejlesztését természetesen építve az évek alatt összegyűjtött tapasztalatokra.

15 A „Legyen élmény az iskola..” jó gyakorlatunk az alábbi területekre, tevékenységekre fókuszált: Leendő tanítók - gyermekek ismerkedése Leendő tanítók - gyermekek ismerkedése Az első osztályos gyermekek számára Az első osztályos gyermekek számára óvodapedagógusi végzettséggel rendelkező szakember biztosításával, otthonos légkör kialakításával az átmeneti időszak megkönnyítése óvodapedagógusi végzettséggel rendelkező szakember biztosításával, otthonos légkör kialakításával az átmeneti időszak megkönnyítése A két intézmény szemléletbeli, módszertani közelítése a társintézményben történő hospitálásokkal, egymás dokumentumainak megismerésével A két intézmény szemléletbeli, módszertani közelítése a társintézményben történő hospitálásokkal, egymás dokumentumainak megismerésével A gyermekek fejlődésének nyomon követése, lehetőség szerint csak a megfelelő fejlettségi szinten álló gyermekek beiskolázása A gyermekek fejlődésének nyomon követése, lehetőség szerint csak a megfelelő fejlettségi szinten álló gyermekek beiskolázása

16 A „Legyen élmény az iskola..” jó gyakorlatunk az alábbi területekre, tevékenységekre fókuszált: Olyan kulcskompetenciákat tartalmazó átadólap használata és olyan megbeszélési rendszer kiépítése, amely segíti a gyermekekről a szükséges és elégséges információk átadását Olyan kulcskompetenciákat tartalmazó átadólap használata és olyan megbeszélési rendszer kiépítése, amely segíti a gyermekekről a szükséges és elégséges információk átadását A gyermekek iskolai fejlődésének nyomon követése A gyermekek iskolai fejlődésének nyomon követése Segítségnyújtás a gyermekek esélyegyelőségének megvalósulásához Segítségnyújtás a gyermekek esélyegyelőségének megvalósulásához

17 Új célok kijelölése A gyermek megismerési módszereink átdolgozását láttuk a legfontosabb elemnek, ezen a területen is a viselkedést befolyásoló tényezőket.A gyermek megismerési módszereink átdolgozását láttuk a legfontosabb elemnek, ezen a területen is a viselkedést befolyásoló tényezőket. Kiemelt fontosságú területnek ítéltük a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek családja és közvetlen környezete által közvetített társas alkalmazkodási mód vizsgálatát, mint a gyermek magatartásának befolyásoló tényezőtKiemelt fontosságú területnek ítéltük a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek családja és közvetlen környezete által közvetített társas alkalmazkodási mód vizsgálatát, mint a gyermek magatartásának befolyásoló tényezőt

18 Új célok kijelölése Az átmenet megkönnyítése a család, az óvoda és az iskola segítő, támogató nevelési módszereinek, együttműködi formáinak felülvizsgálataAz átmenet megkönnyítése a család, az óvoda és az iskola segítő, támogató nevelési módszereinek, együttműködi formáinak felülvizsgálata Legfőbb problémának a két intézmény módszertani megközelítése közötti még mindig meglévő különbségeket találtuk.Legfőbb problémának a két intézmény módszertani megközelítése közötti még mindig meglévő különbségeket találtuk.

19 Óvoda-iskola átmenet munkaközösség óvodapedagógusokóvodapedagógusok óvodavezetőóvodavezető elsős nevelőelsős nevelő alsós munkaközösség vezetőjealsós munkaközösség vezetője igazgatóigazgató

20 Óvoda-iskola átmenet team Nagycsoportos óvodapedagógusokNagycsoportos óvodapedagógusok Leendő elsős nevelőkLeendő elsős nevelők Folyamat tanácsadóFolyamat tanácsadó

21 Team foglalkozások Fejlődés-lélektani sajátosságok az óvoda–iskola átmenet éveiben – elméleti megközelítés: felelevenítés és tudatosítás az elfogadó, befogadó nevelői attitűd elemzése.Fejlődés-lélektani sajátosságok az óvoda–iskola átmenet éveiben – elméleti megközelítés: felelevenítés és tudatosítás az elfogadó, befogadó nevelői attitűd elemzése. Aktuális viselkedés és magatartás problémákAktuális viselkedés és magatartás problémák ( esetmegbeszélések) ( esetmegbeszélések) Részképesség fejlesztési lehetőségek, az elvárt ismeretek, képességek,attitűdök körének közös meghatározása.Részképesség fejlesztési lehetőségek, az elvárt ismeretek, képességek,attitűdök körének közös meghatározása.

22 Megismerési folyamat A program megírásakor egyértelművé vált, hogy a szocializációs színterek tartalmi együttműködését át kell gondolni, egymással szorosabb, tudatosan tervezett, tartalmilag megújult, intenzív együttműködésre van szükség.A program megírásakor egyértelművé vált, hogy a szocializációs színterek tartalmi együttműködését át kell gondolni, egymással szorosabb, tudatosan tervezett, tartalmilag megújult, intenzív együttműködésre van szükség. A program átdolgozásánál tudatosan választottuk a megismerés folyamatának fordított sorrendjét.A program átdolgozásánál tudatosan választottuk a megismerés folyamatának fordított sorrendjét.

23 Legfontosabb 10 eleme az átdolgozott „Legyen élmény az iskola” jó gyakorlatnak

24 Óvodai környezetben zajlik a folyamat Május - Június hónapokban I, A tanító hozzásegítése a gyermek megismerésének folyamatához az egyéni értékei megmutatása által. II. A viselkedési-beilleszkedési problémát kiváltó okok feltárása és az odafigyelés, odafordulás által a probléma mérséklése. III. A család bevonása az óvoda-iskola átmenet folyamatába- építve az óvoda-család jó kapcsolatára, az óvodapedagógus és tanító közös családlátogatása IV. Gyermekjóléti Szolgálat bevonása a folyamatba a szociális munka eszközeinek alkalmazása

25 Iskolai környezetben Szeptember hónapokban: Tanító néni és volt nagycsoportos óvodapedagógus együttes tevékenysége: V. Az átadólap eredményeire építve a gyermek pozitívumainak figyelembevétele a kezdő időszak tervezésénél V. Az átadólap eredményeire építve a gyermek pozitívumainak figyelembevétele a kezdő időszak tervezésénél VI. Bemeneteli (Difer) mérés, kiértékelés, egyéni fejlesztési tervek elkészítése, megbeszélése a szülőkkel fogadóórák alkalmával VI. Bemeneteli (Difer) mérés, kiértékelés, egyéni fejlesztési tervek elkészítése, megbeszélése a szülőkkel fogadóórák alkalmával

26 Tanító néni és volt nagycsoportos óvodapedagógus együttes tevékenysége : VII. Az iskolai tevékenységek lépcsőzetes bevezetése (idő, tartalom), a teendők megosztása, a módszertani feladatok, az értékelési rendszer egyeztetése VII. Az iskolai tevékenységek lépcsőzetes bevezetése (idő, tartalom), a teendők megosztása, a módszertani feladatok, az értékelési rendszer egyeztetése VIII. Esetmegbeszélés, megoldás keresése az esetleges beszokásból eredő problémák kapcsán VIII. Esetmegbeszélés, megoldás keresése az esetleges beszokásból eredő problémák kapcsán IX. A gyermekek iskolaszintű programjaiba, tevékenységeibe való bekapcsolódás segítése IX. A gyermekek iskolaszintű programjaiba, tevékenységeibe való bekapcsolódás segítése X. Az óvodapedagógus fokozatos háttérbe vonulása X. Az óvodapedagógus fokozatos háttérbe vonulása

27 Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, Megtanulnak hittel élni. Ha a gyerekek megerősítve élnek, Megtanulják magukat szeretni. Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, Megtanulják megtalálni a szeretetet a világban. Dorothy Law Noltte

28 Köszönöm megtisztelő figyelmüket


Letölteni ppt "„Fény vagy Te is, ragyogj, hát” TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0093 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések