Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

JÁRULÉKKAL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLY MÓDOSULÁSOK 2008.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "JÁRULÉKKAL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLY MÓDOSULÁSOK 2008."— Előadás másolata:

1 JÁRULÉKKAL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLY MÓDOSULÁSOK 2008

2 JÁRULÉKMÉRTÉK 2008. jan. 1-től Munkáltatói társadalombiztosítási járulék 2007. 2008. Jan.1. Mérték : 29 %29 % nyugdíjbiztosítási járulék 21 % 24 % egészségbiztosítási járulék 8 % 5 % természetbeni 6 %, 4,5 % pénzbeli 2 %. 0,5 % Egyéni járulék Mérték: 15,5 %15,5 % nyugdíjjárulék 8,5 % 9,5 % (0,5 és 8 %)(1,5 és 8 %) egészségbiztosítási járulék 7 % 6 % természetbeni 4 %, 4 % pénzbeli 3 %. 2 %

3 MINIMUM JÁRULÉKALAP 2008. január 1-től Minimum-járulékalap” helyett „Minimálbér kétszerese” kifejezés Összege: 69.000.-Ft X 2 = 138.-eFt/hó januárra: 65.500.-Ft februártól: 69.000.-Ft

4 A JÁRULÉK EGYÉB MÓDOSULÁSAI 2008. Január 1-től A mezőgazdasági őstermelő esetében Mezőgazdasági őstermelő: akinél a nyugdíjkorhatárig hátralévő idő + a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év. Kivéve: Gazdálkodó család kiskorú tagja Egyéb jogcímen biztosított őstermelő Közös őstermelő igazolvány alapján őstermelő kiskorú személy Saját jogú nyugdíjas őstermelő Özvegyi nyugdíjban részesülő őstermelő, ha a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte A mezőgazdasági őstermelő biztosítási kötelezettsége az őstermelői igazolványban feltüntetett időponttól az igazolvány visszaadásáig áll fenn.

5 A JÁRULÉK EGYÉB MÓDOSULÁSAI 2008. Január 1-től Mezőgazdasági őstermelő járulékfizetési kötelezettsége: 7 millió Ft bevétel fölött: Minimálbér után fizeti az összesen 44,5 % járulékokat 7 millió Ft bevétel alatt: Bevétel 20%-a után ( a támogatás nem számít bele) 13,5 % 9,5 % NY 7,2 % állami nyugdíj 2,3 % magánnyugdíj 4 % E (természetbeni) Nyilatkozatban vállalhat magasabb összeget Tételes és %-os EHO-t nem kell fizetnie.

6 A JÁRULÉK EGYÉB MÓDOSULÁSAI 2008. január 1-től Természetbeni egészségbiztosítási Járulékfizetési kötelezettség kiterjesztése Prémiumévek és különleges foglalkoztatási állomány keretében járó juttatás után Ezáltal ez a kör is jogosulttá válik természetbeni egészségügyi ellátásra Nyugdíj mellett foglalkoztatottak terheinek kompenzálása A nyugdijjárulék fizetés alapjául szolgáló jövedelemnek 0,5%-val növekszik a nyugellátás a 0,4 % helyett, ha 365 napig fizette a nyugdíjjárulékot

7 A JÁRULÉK EGYÉB MÓDOSULÁSAI 2008. január 1-től Egészségügyi szolgáltatási járulék Eddig a minimálbér 9 % volt 2008-tól: 4.350.-Ft/hó fix összegű (145Ft/nap) Fizetésre kötelezett: Központi Költségvetés fizeti meg, körükben minimális változás: Táppénz,gyes,gyed,baleseti táppénzes, baleseti járadékos után Nyugdíjas után Öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi stb. járadékos után, kiegészülve mezőgazdasági járadákkal rendelkezővel Nemzeti gondozási díjban részesülő után Bányászati keresetkiegészítésben részesülő után Egyháztól, felekezettől, és kiegészült Alkotóművészeti Közalapítványtól nyugdíjas után Rendszeres szociális segélyben, ápolási díjban, időskorúak járadékában részesülő után Új megfogalmazás Közoktatásról szóló tv. hatálya alá tartozó közép és felsőfokú intézmény nappali tagozatos hallgatója, ill. ösztöndíjas külföldi, a diákigagzolványra jogosultság alatt Szintén új megfogalmazás: megváltozott munkaképességű 50 %, egészségkárosodást szenvedett 40 % mérték elérése esetén Nyugdíjkorhatárt betöltötte, de jövedelme nem éri el a min. bér 30 %-át Kiskorú után Szociális gondozott után Fogvatartott, hajléktalan után Nem biztosítottak (eltartott közeli hozzátartozó) Kiegészítő tevékenységet folytató (nyugdíjas) egyéni vállalkozó

8 A JÁRULÉK EGYÉB MÓDOSULÁSAI 2008. január 1-től Egészségügyi szolgáltatási járulékra jogosultak bejelentési kötelezettsége Bejelentésre kötelezettek és módja –Egyházak, intézmények, önkormányzatok, járadékot, segélyt, ellátást folyósító szervezetek –Jogosultság kezdetét és megszűnését követő 10 napon belül az egészségbiztosító szervhez –Bejelentést követő napon vagy a biztosított kérésére igazolást köteles kiadni 3 napon belül a bejelentésről –Bejelentés elmulasztása, hibás vagy késedelmes teljesítése esetén, ill. igazolás kiadásának elmulasztása esetén 100 ezer Ft-ig terjedő bírságot szabhat ki az egészségbiztosítási szerv

9 A JÁRULÉK EGYÉB MÓDOSULÁSAI 2008. január 1-től Járulékfizetési kötelezettség moratóriuma 2007. XII/31-ig ha bejelentési kötelezettségének eleget tesz, APEH utólagos ellenőrzés során mentesül a szankciók alól. (mul. bírság alól) Adatszolgáltatások: nyugdíjat és rehab.járulékot munkaviszony mellettinek folyósít  APEH felé jan. 31-ig APEH ezen adatokat megküldi az állami foglalkoztatási szervnek havonta is esetileg kérésre OEP ellenőrzése  átadás APEH-nak (ellenőrzés, bírságolás) Eb. törvény. 45 napig jogosult az ellátásra a biztosítási jogviszony megszűnését követően

10 A JÁRULÉK EGYÉB MÓDOSULÁSAI 2008. január 1-től Járulékalap módosulása: –bővült a hallgatói munkadíjjal –nem képezi: - jövedelmet pótló kártérítés - kifizetett késedelmi kamat Járulékfizetési felső határ (NY) –Összeg (ktsg. vetési törvényben majd) –I/1 – XII/31-ig kell számolni (arányosítás, ha nem áll fenn egész évben a jogviszony) –Többes jogviszonyosok esetében: Az ellátásokból (pl. GYES) levont NY-járulékot össze kell vonni a munkaviszony keretében levont NY-járulékokkal a felső határ számítása szempontjából. Ha az egyik jogviszonyban a foglalkoztatás eléri a heti 36 órát, pénzbeli egészségbiztosítási járulékot (2 %) a többinél nem kell vonni

11 A JÁRULÉK EGYÉB MÓDOSULÁSAI 2008. január 1-től Társas vállalkozók járulékfizetése a minimálbér 2X-e után (138 eFt) kiegészítő tevékenységet folytatók (nyugdíjasok) a tényleges jövedelem után: –Eü. szolg. járulék: 4.350.-Ft/hó(145 Ft/nap) –NY: 9,5 % (a tényleges jövedelem után)

12 A JÁRULÉK EGYÉB MÓDOSULÁSAI 2008. január 1-től Egyéni vállalkozók Kiegészítő tevékenységű (nyugdíj melletti) egyéni vállalkozók –4.350 Ft/hó fix összegű egészségügyi szolgáltatási járulék –a tényleges kifizetés után 9,5 % nyugdíjjárulék EVA-s egyéni vállalkozó: –évente 1X választhatja a magasabb járulékalapot –többes jogviszonyú EVA-s egyéni vállalkozók »nem választhatnak »ha év közben a munkaviszony megszűnik, főfoglalkozású EVA-sá válnak, az év során bármikor választhatják a magasabb járulékalapot

13 A JÁRULÉK EGYÉB MÓDOSULÁSAI 2008. január 1-től Kirendelés esetén történő járulékfizetés A kötelezettségek azt a munkáltatót terhelik, ahová a biztosítottat kirendelték Külföldi fogalmának pontosítása Korkedvezmény-biztosítási járulék fizetése alóli mentesülés 2007. Január 1-től mértéke tb alap +13 %-a Központi költségvetés fizeti 2008. Január 1-től fokozatosan csökkenő mértékben, 2011-től már a foglalkoztatónak kell fizetni

14 AZ EHO VÁLTOZÁSAI

15 EHO MÉRTÉKEK VÁLTOZÁSA –Ingatlan bérbeadásából származó jövedelem (ha az összevont adóalap részeként adózik az SZJA-ban) –11 % helyett 14 % EHO kötelezettség –Osztalék: 14 %-os EHO kötelezettség (kifizetés időpontja!) –EHO felső határ: 450 ezer Ft/év

16 AZ EKHO VÁLTOZÁSAI

17 EKHO MÉRTÉKEK VÁLTOZÁSA Egyéni EKHO 15 % maradt, de SZJA-ra 11 % helyett 9.5 % Nyugdíjjárulékra 5,5 % helyett 3,9% (0,1+3,8) Természetbeni eb.jár. 0 % helyett 1,6 % Kifizetőt terhelő Nyugdíjjárulék 11 % helyett16,7% Egészségbizt.jár. 9 % helyett 3,3 % Magánszemély átvállalhatja vállalkozási szerződés vagy eseti megbízás során, negyedévente befizeti, évente bevallja, de az adatszolgáltatást a kifizetőnek kell teljesteni jan. 31-ig Kör kiegészül a díszlettervezővel, népi iparművésszel

18 Magánnyugdíjpénztárak és Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak

19 Változások 2008. január 1-vel Pénztárak átalakulása esetén meghatározásra került az átalakulás napja A befektetési hozam ezentúl ún. elszámoló egységre épül Alapszabály változást 2 napon belül a honlapon kell közzétenni Ingatlanbefektetésre vonatkozó új előírások a pénzti működés biztonságát erősítik

20 Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény Foglalkoztatói hozzájárulás: a minimálbér 50 %-áig nincs közteher-fizetési kötelezettség Saját befizetés után: 30 %-os kedvezmény (jóváírás, mint ÖPT és NYESZ-R) (max.100.-eFt/év) Foglalkoztatási feltétel: min 5. évig jövőbeni jogviszony! ha hamarabb megszűnik, a saját rész marad csak meg!

21 JÁRULÉKBEVALLÁS 2008

22 0 adattartalommal is be kell adni, ha egy hónapról már beadta „A” lapok változásai: Magánszemélyek adatainak Ft-os és eFt-os összesítése egy lapra kerül Egyéb kötelezettségek között szerepel minden olyan halmozott adat, melyről adatot kell szolgáltatni(START,START PLUSZ, START EXTRA, ekho-s kötelezettség megbontva alaponként) Negatív szám beírási lehetősége Önellenőrzési lapon 20 mnypénztári tagdíjnak sor A 0808-as bevallás legfontosabb változásai

23 „M” lapok változásai: Magánszemélyenkénti összesítőlap B blokkjában pénztárak azonosítására 4 jegyű vezérlőkód A 4-12 lap fejrészén a foglalkoztató adószáma és a magánszemély adóazonosítójele és neve szerepel Járulékkal kapcsolatos lapokon a biztosítási jogviszony időtartama, alkalmazás minősége, kapcsolódó kedvezmény kóddal jelölhető Járulékkal kapcsolatos lapok száma csökken Először a jogviszonyra vonatkozó adatokat kell kitölteni Nyjár, eü jár. részletes, évenkénti %-os alábontása megszűnik START Plusz, START Extra esetén 0,15,25 % járulékkötelezettség alapját szerepeltetni kell Járulékmértékek a tv. szerint módosulnak, megszűnő mértékek sorai kikerülnek, új mértékek bekerülnek Egészségügyi szolgáltatási járulék alapja is kikerül a fix érték miatt A 0808-as bevallás legfontosabb változásai

24 Korkedvezményes-biztosítási járulék miatt is új sor kerül be A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató megjelenésével az ezzel kapcsolatos adatok is bekerülnek a bevallásba Különadó évvégi elszámolása megjelenik a bevallásban Egyszerűsödik az adóév előtt kifizetett osztalékelőleg elszámolási szabálya

25 0 adattartalommal is be kell adni, ha egy hónapról már beadta 0758-as és 07085-ös bevallás összevonásra kerül a 0858- as bevallásban A mezőgazdasági őstermelő magasabb járulékalap választására vonatkozó nyilatkozata a bevallás része lesz A főlapon nyilatkozik milyen időszakra és milyen minőségben vall be és az vezérli a kitöltést 1-20 sort egyéni vállalkozó, 1-12 sort és 21-26 sort az őstermelő tölti ki 03-s lapon is vannak vagylagosan töltendő sorok A 0858-as bevallás legfontosabb változásai

26 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET


Letölteni ppt "JÁRULÉKKAL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLY MÓDOSULÁSOK 2008."

Hasonló előadás


Google Hirdetések