Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Erika F. Puni, PhD Stewardship Ministries Director General Conference.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Erika F. Puni, PhD Stewardship Ministries Director General Conference."— Előadás másolata:

1 Erika F. Puni, PhD Stewardship Ministries Director General Conference

2 A sáfárság = MINDENT odaadok, mert Isten MINDENT, ideadott Szív Tized és Adomány Krisztus az Úr Gyülekezeti tag Isten mint tulajdonos Program Zseb és Tárca Értékek Viselkedési mód Életmód SZÉLES LÁTÁS SZŰK LÁTÁS

3 Jézus mindennek Ura

4 Pénzügyi sáfárság u Isten, mint Teremtő elismerése u Az Istennel való partnerség kifejezése u Elkötelezettség Jézus uralmának u Isten kegyelmi áldásainak elismerése u A hívő szeretetből és hálából való válasza u A Krisztusban való hit bizonyítása u Szövetséges kapcsolatban élni Istennel

5 Isten, adományok és adakozás 1.Isten jelleméhez hozzátartozik az, hogy ad. 2.Mindenben Isten adott elsőnek 3.Isten a legjobbat adta Jézus Krisztusban 4.Isten adása ment meg bennünket a haláltól 5.Isten a legjobbat várja el és fogadja el népétől 6.Önkéntes adományaink annak a kifejezői, hogy valaki először önmagát adja Istennek

6 „Istennek nincs szüksége az adományainkra. Nem tehetjük gazdagabbá Őt adományainkkal. A zsoltáros ezt mondja: „Bizony tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk.” Isten megengedi nekünk, hogy megmutassuk, mennyire értékeljük kegyelmét azáltal, hogy önfeláldozó módon mi is kegyelmet tanúsítunk mások iránt. Ez az egyetlen lehetséges módja annak, hogy kifejezzük Isten iránti szeretetünket és hálánkat. Ő gondoskodott rólunk, nem más.” (R&H, 1887. dec. 6.).

7 Az adományok természete 1.Az adományok kézzel fogható kifejezői szívünk Istennek való odaszentelésének. 2.Amit adunk, annak értéke és értelme van – ára van az adakozó számára 3.Haszon, illetve áldás társul az adományok adásához. 4.Az adományok az Isten iránti hála és dicsőítés eszközei 5.Az istentisztelet és az öröm közös nevezők az adományok adásában.

8 Jézus és az adományok 1.Jézus elfogadta az imádat és a hálaadás adományait 2.Jézus számára az Istennek való adásnak összeférhetőnek kell lenni a mások iránti szeretetünkkel. 3.Az adásban a szív állapota és indítéka a lényeges 4.Az adás személyes és közösségi is egyszerre 5.Az istentisztelet magába foglalja a keresztény szolgálatra és a szegények megsegítésére adott támogatásokat

9 Elfogadható adás 1.Magunkat adjuk teljesen Istennek 2.Olyan adakozás, amely elismeri azt, hogy Isten az első. 3.A hit kifejeződése és teljes bizalom Istenben 4.Szeretet-válasz Isten megmentő kegyelmére 5.A hálás szív önkéntes cselekedete 6.Az Istennel és emberrel való helyes kapcsolat túlcsordulása 7.Az egyház Istentől kapott küldetéséhez való elkötelezettség tükröződése 8.Az adakozás spontán, rendszeres és áldozatot igényel

10 A pénzügyi sáfárság megnyilvánulási formái ADOMÁNYOKTIZED Istené Istennek szentelt Istené Isten határozza megHívő dönti el Istentiszteleti cselekmény Lelki válasz Hűséget fejez kiHálát fejez ki

11 Adakozási paradigma ÚJRÉGI Önmagára összpontosít Kötelességet hangsúlyoz Istenre összpontosít Isten uralmát hangsúlyozza Cselekedet orientáltKegyelem orientált Pénzügyi kérdésLelki cselekedet Fenntartás ösztönziMisszió ösztönzi A tagok adományozókA tagok sáfárok

12 Adományozók vagy sáfárok SÁFÁROKADOMÁNYOZÓK Az én pénzem Én irányítok Isten ajándéka Isten irányít Az én programomIsten munkája Rólam szólIstenről szól Az adakozás eseti és ritkaAz adakozás életmód A mennyiség fontosA szív a fontos

13 Tized Önkéntes adományok Jótékonyság és projektek 10% vagy1/10-ed + több mint a tized = tizeddel egyenlő - tizednél kevesebb + több mint a tized = tizeddel egyenlő - tizednél kevesebb Hetednapi Adventista gyakorlat

14 Szisztematikus adakozás 1.Tervezett és NEM ösztönszerű adakozás 2.A tized visszaadásával kezdődik 3.Folytatódik az önkéntes adományokkal 4.Lehetőséget ad a projekt adakozásra 5.Ismeri a globális és a helyi szükségleteket 6.Rendszeres adakozás 7.Mindig Istenre és a misszióra összpontosít.

15 “Az adakozást nem lehet az ösztönre bízni. Isten határozott útmutatásokat adott ezzel kapcsolatban. Ő azt akarja, hogy rendszeresen és tervszerűen adakozzunk. Rendszeresen ellenőrizzük bevételeinket, amelyek mind Isten áldásai, tegyük félre a tizedet különálló alapba, hogy szent legyen az Úrnak. A tized elkülönítése után az adományokat is határozzuk meg.” (R&H, May 6, 1893).

16 Önkéntes adományok 1.Olyan adomány, amely elismeri Isten áldását, amely ingyen érkezik hozzánk a Jézus Krisztusban való kegyelme által. (5Móz 16:17) 2.Olyan adomány, amely egy hálával és örömmel telt szívből származik, Istennek Krisztusban megnyilvánuló szeretetéért. (2Kor 8:12; 9:6-7) Az önkéntes adomány NEM azt jelenti, hogy semmit sem adok, hanem azt a döntést, hogy a minimumon (tized) túl mennyit adok).

17 Isten szeretet szövetsége (Malakiás sáfársági vázlata) 1. fejezet: A szövetség megtört - Az elfogadhatatlan adományok 2. fejezet: A szövetség veszélybe került - A hűtlen vezetők miatt 3. fejezet: A szövetség helyreállt - Isten jelenlétével és áldásaival 4. fejezet: A szövetség megvalósult - A vezetők új generációjával

18 Az adakozás elvei 18 „Ha valaki áldozatot akar bemutatni akár fogadalmi, akár önkéntes áldozatként, amit csak égőáldozatul szoktak bemutatni az Úrnak, 19 azért, hogy ő kedvesen fogadja tőletek, hibátlan hím marhát, bárányt vagy kecskét vigyetek. 20 Ne mutassatok be olyat, amiben fogyatkozás van, mert akkor nem fogadja kedvesen tőletek.” 3 Móz 22:18-20

19

20 Elfogadhatatlan adományok „Bárcsak volna valaki köztetek, aki bezárná a templom ajtaját, és ne égne hiába oltáromon a tűz! Nem telik kedvem bennetek - mondja a Seregek Ura -, nem kívánok tőletek áldozatot!” Mal 1:10

21 Elfogadhatatlan adományok 13 „lopott állatot hoztok, vagy sántát és bénát. Ha ilyen áldozatot akartok hozni, nem kívánom tőletek! - mondja az Úr. 14 Átkozott a csaló! Van ép hím állat a nyájában, mégis hitványat áldoz az Úrnak, ha fogadalmat tesz.” Mal 1:13-14

22 1 Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; 2 …változzatok meg értelmetek megújulásával Róm12:1-2 A legjobb ajándék Istennek

23 Isten a legjobbat fogadja el „Minden kapott jó és áldás egyedül Istentől származik; mi az Ő kegyelmének és földi javainak – a legkisebb tálentumot és a legegyszerűbb szolgálatot is felajánlhatjuk Jézusnak odaszentelt ajándékként, és az Ő érdemének illatával be fogja mutatni azt az Atya előtt. Ha a LEGJOBBAT amink van, őszinte szívvel, Isten iránti szeretettel, Jézus szolgálatának vágyával adjuk, az adomány teljesen elfogadható.” Ellen W. White, Counsels on Stewardship, p.161

24 Department Contact Larry Evans-Associate Director Email:EvansL@gc.adventist.org Mario Nino - Associate Director Email:NinoM@gc.adventist.org Erika Puni- Director Email:PuniE@gc.adventist.org Website: www.adventiststewardship.com


Letölteni ppt "Erika F. Puni, PhD Stewardship Ministries Director General Conference."

Hasonló előadás


Google Hirdetések