Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az adakozásról Lukács evangéliuma 20:25

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az adakozásról Lukács evangéliuma 20:25"— Előadás másolata:

1 Az adakozásról Lukács evangéliuma 20:25
Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené… …de mi Istené? Az adakozásról Lukács evangéliuma 20:25

2 …de mi Istené?

3

4 …de mi Istené?

5 …minden a tiéd Uram Szeretném az életem minden részét úgy alakítani,
ahogy azt Te mutatod nekem!

6 Rálátás az egész témára
Hányszor fordul elő? tized: 80 felajánlás: 40 adomány: 35 adakozás: 15 pénz: 120 egyéb: 10 összesen: 300 átlagosan minden 4. oldalon szerepel Végigvonul az egész Biblián Az adakozás Ó- és Újszövetségben egyaránt fontos téma A törvényből a Szentszellem vezetése lett A törvényben nincsenek olyanok, amik lényegileg rosszak Bizonyos célok változtak (áldozat, lévita nincs, presbiter, tanító, evangélista lett) Azóta bizonyos igények változtak (máshogy épül fel a világ)

7 Alapigazságok Mindenünk az Úré, Isten jónak látja, ha a nekünk adott
javak egy részét neki ajánljuk „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené.” Lukács evangéliuma 20:25

8 Alapigazságok Javaink megosztásra adattak A gazdagok tegyenek jót,
legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, adakozzanak szívesen, javaikat osszák meg másokkal, gyűjtsenek maguknak jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igazi életet. Pál első levele Timóteushoz 6:18

9 Alapigazságok Küzdenünk kell, hogy adhassunk Aki lopni szokott,
többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Ef 4:28 Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” Apcsel 20:35

10 Alapigazságok Minden korszakban fontos igei elv, hogy akik Isten szolgálatában állnak, azok részesedjenek az Istennek felajánlott adakozásból Lévi fiainak pedig örökségül adtam minden tizedet Izráelben. Munkájukért kapják ezt, mert ők végzik a szolgálatot a kijelentés sátránál. 1Móz 18:21 Mert Mózes törvényében meg van írva: „A nyomtató ökör száját ne kösd be.” Vajon az ökörről gondoskodik-e így az Isten? Nem teljes egészében értünk mondja ezt? Bizony, értünk íratott meg, hogy aki szánt, reménységgel kell szántania, és aki csépel, azzal a reménységgel csépeljen, hogy részesedik a termésből. 1Kor 9:9-10

11 A Bibliában jól elkülöníthető három féle adakozás:
Alapigazságok A Bibliában jól elkülöníthető három féle adakozás: Rendszeres adakozás a szolgálók és az istentisztelet működése számára – tized Eseti adakozás nagyobb beruházások illetve segítségnyújtások számára – felajánlás Eseti adakozás a rászorultak számára – adomány

12 Az adakozás az istentiszteletünk része
Alapigazságok Az adakozás az istentiszteletünk része Dicsőítés Szolgálat Odaszánás (egész életemet és minden kincsemet – fizikai, lelki, szellemi) Amikor feltekintett, látta, hogyan dobják a gazdagok áldozati ajándékaikat a perselybe. Észrevett ott egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillért dobott abba, és így szólt: „Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije volt, az egész vagyonát.” Lukács evangéliuma 21:1-4

13 Az adakozás nem lelki üzlet, hanem az élő Istennel való kapcsolatunk
Alapigazságok Az adakozás nem lelki üzlet, hanem az élő Istennel való kapcsolatunk egyik kifejeződése És ilyen fogadalmat tett Jákób: Ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetül ruhát, és békességben térek vissza apám házába, akkor az ÚR lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Mózes első könyve 28:20-22

14 Alapigazságok A Bibliában sehol sem látunk arra példát, hogy az adakozás titokban történt volna, kivétel ez alól, amikor Jézus az adománnyal kapcsolatban tanít, de ez egy konkrét visszásságra adott válasz „Vigyázzatok: a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei Atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek… … amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék; a te Atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked.” Máté evangéliuma 6:3-4

15 a jókedvű adakozót szereti, aki csak színből adakozik,
Alapigazságok Az adakozás örömben és szerénységben kell, hogy történjen, Isten a jókedvű adakozót szereti, aki csak színből adakozik, az nem kedves Isten előtt Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten”. Pál második levele a korinthusiakhoz 9:7

16 Alapigazságok Az adakozás szintjei: Semmit
Fölöslegből, kevesebbet a kelleténél Erő szerint Erőn felül Mindent

17 Három alapelv Mindenünk Istené. Adni jó dolog.
Ennek kifejezéseként fontos, hogy javaink egy részét – teljesen kiengedve kezünkből, a gyülekezeten keresztül – Istennek ajánljuk. A kegyelem korszakában (ez a mai kor) a helyi gyülekezetek Krisztus Egyházának a földi képviselői. Az adakozás az Istennel való élő kapcsolatunk egyik kifejeződése. Adni jó dolog. Az adakozás kedves dolog Isten előtt. A jókedvű adakozás gyümölcsöt terem. Ez lehet anyagi áldás, de a gyümölcsöző élet alapvetően a teljes életünk minőségét jelenti.

18 Rendszeres adakozás – tized
Havi rendszerességgel jövedelmünk egy részét a gyülekezeten keresztül Istennek ajánljuk. Erről az összegről nem mi rendelkezünk, hanem teljesen Istenre bízzuk. Bízunk abban, hogy Isten a gyülekezeten keresztül a legjobb helyre fogja juttatni. Ennek mértékére irányadó lehet a tized, hiszen ez végigvonul az egész Biblián, de ez semmiképpen sem tekinthető törvénynek. Mindenkinek magának kell Isten előtt a Szentszellem vezetésére figyelve eldöntenie, hogy jövedelme mekkora részét adja vissza Istennek.

19 A gyülekezet ebből a forrásból a következő feladatokat látja el:
A misszió (helyi, bel- és külmisszió) anyagi szükségleteinek ellátása Gyülekezetépítő programok támogatása A lelki munkások bérezése A gyülekezet alkalmazásában álló egyéb munkások bérezése A gyülekezeti ingatlanok fenntartása Építkezések finanszírozása Más gyülekezetek támogatása Ide tartozhat egy missziós alapítvány támogatása is Ezeket inkább rendkívüli adományokból fedezzük, de szükség esetén a rendszeres adományokból is fordíthatunk rájuk Rászorultak támogatása Ez inkább az egyes gyülekezeti tagok személyes felelőssége, de a gyülekezetnek figyelemmel kell kísérnie a rászorultakat, és aki szükségben szenved, azt támogatnia kell

20 Rendkívüli adakozás – felajánlás
Ez lehet személyes felajánlás, vagy a gyülekezeten keresztüli felajánlás is Mértéke az „ahogy a szívünk indít” elv alapján dönthető el Személyes felajánlások: Önkéntes felajánlás, „csak úgy”, mert szeretjük Istent Hála felajánlás, mert valami nagy öröm ért minket Fogadalmi felajánlás, valamilyen fogadalmunkat megerősítendő Valamilyen konkrét célra adott felajánlás A gyülekezeten keresztüli felajánlások: Imaházépítés Más gyülekezetek segítése Rászorult embercsoportok segítése Valamilyen egyéb konkrét dolog támogatása

21 Adakozás a rászorultaknak – adomány
Ez az egyes hívő ember felelőssége. Erről mondja Isten Igéje, hogy „ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb”. Egyéni felelősségünk, hogy érzékenyek legyünk a környezetünkben élő embertársaink szükségeire. Mértéke az „ahogy a szívünk indít” elv alapján dönthető el

22 Imatémák Megértsem Isten nekem szóló útmutatását az adakozás területén
Legyen hitem a gyakorlatba átültetni Isten szavát Megtapasztaljam, hogy adakozni jó dolog Jókedvű adakozásom gyümölcsöt teremjen Isten Országában és az én életemben


Letölteni ppt "Az adakozásról Lukács evangéliuma 20:25"

Hasonló előadás


Google Hirdetések