Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Krisztus uralma alatt élni 5.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Krisztus uralma alatt élni 5."— Előadás másolata:

1 Krisztus uralma alatt élni 5.
Megváltóm és Királyom Krisztus uralma alatt élni 5. András hadművelet Johan Lukasse írása nyomán

2 Hasznos elemek Misztikus dolgok Szimbólumok Hasznos elemek
A társadalom folyamatosan mozgásban van. Minden folyamatosan változik, és az embereknek emiatt megváltozik az érdeklődése is. Nekünk, keresztyéneknek erre oda kell figyelnünk, ha el szeretnénk érni a Krisztust még nem ismerő és környezetünkben élő embereket. Mostanában az embereket mindenféle misztikus dolgok, szimbólumok érdeklik, és keresik az összetartozás élményét. - (1) A misztikus dolgok iránti érdeklődés bizonyítéka például a Harry Potter könyvek és filmek iránti hihetetlen érdeklődés. Emberek sokasága keresi az irracionalitást, a nehezen megfogható és rejtett dolgokat egészen a kifürkészhetetlen mélységekig. Egyházi körökben is növekszik az érdeklődés az ortodox egyházak ősi rítusai és hagyományai iránt. Mi ebből előnyt is kovácsolhatunk az András-hadművelet során, amikor például arról beszélünk másoknak, hogy az ima valami csodálatos és misztikus dolog egyben. Parányi emberek vagyunk ugyan, de mindent elmondhatunk a Mindenhatónak, a Csodálatosnak, az idők Királyának, az egyedül láthatatlan Istennek. Mondjuk el nekik ezt! Kérdezzük meg őket, hogy megengedik-e, hogy imádkozzunk értük, és tegyük ezt a jelenlétükben. Erre hivatkozhatsz egy későbbi találkozáskor is, és megkérdezheted : hogyan érzik magukat jelenleg? – Mi történt az ima hatására? - (2) A szimbólumok közel állnak a misztikus dolgokhoz. Az emberek gyertyát gyújtanak, szobrok előtt imádkoznak, vagy amuletteket viselnek. Ezt mindennapi dolgokban is megfigyelhetjük. Lance Armstrong egy sárga csuklópántot visel a csuklóján a rák elleni küzdelem szimbólumaként. A filmek és szórakoztató műsorok is számos szimbólumot használnak. Ez egy láthatatlan világ gondolatát ébreszti bennük, és gyakran olyan dolgot fejez ki, amit szavakkal nem tudnak leírni. A Biblia is tele van szimbólumokkal, és Jézus is használta őket példázataiban: ilyen többek között a „nagy értékű gyöngy“ és a „a földbe rejtett kincsek“ példázata. Amikor az Úr Jézus felállította az úrvacsorai közösség szokását, vette a kenyeret és azt mondta: „Ez az én testem.“, és amikor a bort vette így szólt: „Ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kionttatik.“ . Ilyen szimbólum a mély tartalmú bemerítés is. Szimbólumok Hasznos elemek

3 A teremtett világ Isten dicséri!
Zsolt 139:14  Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. 2. Szimbólumok - folytatás A természet szintén óriási kifejeződése Isten erejének és nagyságának. A 19 és a 104. Zsoltárban azt olvassuk: „Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny.” Ezeket az elemeket is fel lehet használni arra, hogy az embereket közelebb vigyük Jézushoz. Róm 1:19 Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Róm 1:20 Ami ugyanis nem látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennélfogva nincs mentségük, Róm 1:21 hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiábavalóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Ne feledjük el, mi hívő emberek az örökké való és örök hatalmú Istent, mint Atyánkat ismerhetjük és tisztelhetjük! Őróla tehetünk bizonyságot, másoknak is megmutatva a Krisztus által hozzá vezető utat! A teremtett világ Isten dicséri!

4 Hasznos elemek Misztikus dolgok Szimbólumok Összetartozás
- (3) Nő az összetartozás iránti igény is. Az emberek tartozni akarnak valahova. Belefáradtak az egoista, individualista, önző világba. A családok szétesnek, a gyermekeknek több anyukájuk és apukájuk is van, nincs többé állandó „otthonuk”; keresik a biztonságot, a védelmet és a stabilitást. Jézus Krisztus egyháza biztos menedék lehet számukra, ahol önmaguk lehetnek, és ahol elfogadják őket. Ez kinek nem vonzó? Hasznos elemek

5 Zsid 5:11 (10-12)  Erről nekünk sok mondanivalónk van, amit nehéz megmagyarázni, minthogy eltompult a hallásotok. Jel 3:13 Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!" Zsid 5:10  Mert az Isten őt a Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte. Zsid 5:11  Erről nekünk sok mondanivalónk van, amit nehéz megmagyarázni, minthogy eltompult a hallásotok. Zsid 5:12  Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire, mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre. 2Kor 3:12  Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk; 2Kor 3:13  és nem úgy, mint Mózes, aki leplet tett az arcára, hogy ne lássák Izráel fiai a mulandó dicsőség végét. 2Kor 3:14  De az ő gondolkozásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. 2Kor 3:15  Sőt mindmáig, valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. 2Kor 3:16  De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. 2Kor 3:17  Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. - A Lélek szabadságában éljünk, engedelmeskedve örömmel az Úrnak és ne menjünk a törvény igája alá. Péld 24:10  Ha a nyomorúság idején gyenge vagy, kevés az erőd. Péld 24:11  Mentsd meg azokat, akiket halálra visznek, és ne fordulj el azoktól, akiket a vesztőhelyre hurcolnak! Hallás

6 Ján 7: Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: "Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek!" Összefoglalásképpen János 7,37-38-ban (Újford.) Jézus egy csodálatos ígérettel áll elő: „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek!”  Ezek nagyszerű szavak, és ez egyben egy gazdag ígéret. Nemcsak a szomjúságodat csillapítja, de annyira bőségesen megtelít, hogy túlcsordulsz. Összefoglalásképpen

7 Ján 7:39 Ezt pedig a Lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a Lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Összefoglalásképpen János utána rögtön megmagyarázza, hogy az ÚR mit ért ezen: „Ezt pedig a Szellemről mondta, akit a benne hívők fognak kapni,” és ez az a Szellem, amely „leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek énbennem” - mondta Jézus. Mint hívő, ezáltal mindig Jézus teljességében élhetsz, és hagynod kell, hogy a folyam, amit megtaláltál, másokat is elérjen. Az András-hadművelet segít abban, hogy ezt cselekedd, éppúgy, mint egy régi típusú víz-szivattyú esetében. Mielőtt be tudnád üzemelni, vizet kell hogy töltsél bele, és azt követően tud a víz bőségesen áradni. Összefoglalásképpen

8 Apcs 1:8 Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig." Apcs 11:20/b …Antiókhiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. Apcs 11: Amikor megérkezett, és látta az Isten kegyelmét, megörült, és bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban; mivel derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel. És igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Összefoglalásképpen Jézus ezekkel a szavakkal küld ki téged: „Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” (Apcsel 1:8) Apcs 11:19 Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókhiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Apcs 11:20 Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Mikor ők eljutottak Antiókhiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. Apcs 11:21 És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz. Apcs 11:22 Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, ezért kiküldték Barnabást Antiókhiába. Apcs 11:23 Amikor megérkezett, és látta az Isten kegyelmét, megörült, és bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban; Apcs 11:24 mivel derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel. És igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Apcs 11:25 Barnabás azután elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókhiába. Apcs 11:26 Így történt, hogy egy teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókhiában nevezték először keresztyéneknek. Összefoglalásképpen

9 Összefoglalásképpen Az András-lista: 1. 2. 3. 4. 5.
Jézus ezekkel a szavakkal küld ki téged: „Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” (Apcsel 1:8) Összefoglalásképpen

10 Ki-ki írja le egy papírra azoknak a neveit, akikkel hetente találkozik és beszél. Írja le továbbá azokat is, akik a kapcsolatrendszerében vannak, de ritkábban, vagy régen találkozott velük, viszont nyitottak felé. Amint meg van a lista, ki-ki mondja meg hány személyt írt a lapra. Ezt követően tegyen ki-ki azon nevek mellé egy felkiáltójelet, akikben valamilyen szintű nyitottságot lát az evangélium, a hit, és Isten felé – Tudjuk ez a Szent Szellem munkáját jelzi életükben! Ezt követően imádkozzunk az alábbi módon a személyekért: Krisztus nyisson lehetőséget az evangélium megosztására feléjük. Krisztus nyissa meg a szánkat, hogy a Szent Szellem által tudjuk azt mondani, amire szüksége van az adott személynek. Isten nyissa meg a hallgatók szívét, hogy be tudják fogadni Isten üzenetét. Kérjük Isten vezetését, hogy megértsük milyen keresztyén megérintő alkalomra hívjunk el ezeket az ismerőseinket. Havonta, kéthetente, de akár minden találkozón imádkozzunk értük újra. Aki nincs jelen a kiscsoport találkozón kérjétek, hogy ő is készítse el az András listáját. Imádkozzatok azokért is, akik nem járnak a kiscsoportba! Adjon az ÚR szabadítást, változást, megújulást életükben! Ef 6:18 Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentekért; Ef 6:19 és énértem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, Ef 6:20 amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Imádkozzunk a 2. pont alapján összeállított listán lévő drága lelkekért, akik jelenleg még a sötétségben lévő drágaságok! Ézs 9:2 (1) A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Ézs 45:3 Neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat, hogy megtudd: én vagyok az Úr, aki téged néven szólított, Izráel Istene. Ne feledjük! Dán 11:32 Akik vétkeztek a szövetség ellen, azokat ráveszi, hogy elhagyják hitüket. De azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. Csoportos feladat

11 Ézs 9:2 (1) A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát
Ézs 9:2 (1) A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Ézs 45:3 Neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat, hogy megtudd: én vagyok az Úr, aki téged néven szólított, Izráel Istene. Dán 11:32 Akik vétkeztek a szövetség ellen, azokat ráveszi, hogy elhagyják hitüket. De azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. Ef 6:18 Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentekért; Ef 6:19 és énértem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, Ef 6:20 amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Imádkozzunk a 2. pont alapján összeállított listán lévő drága lelkekért, akik jelenleg még a sötétségben lévő drágaságok! Ézs 9:2 (1) A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Ézs 45:3 Neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat, hogy megtudd: én vagyok az Úr, aki téged néven szólított, Izráel Istene. Ne feledjük! Dán 11:32 Akik vétkeztek a szövetség ellen, azokat ráveszi, hogy elhagyják hitüket. De azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez.


Letölteni ppt "Krisztus uralma alatt élni 5."

Hasonló előadás


Google Hirdetések