Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pedagógia Didaktika Tanulási technikák Orosz Ildikó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pedagógia Didaktika Tanulási technikák Orosz Ildikó."— Előadás másolata:

1 Pedagógia Didaktika Tanulási technikák Orosz Ildikó

2 Babits Mihály: „ Gondolkodni és beszélni – nem lehetne rövidebben és mégis teljesebben megjelölni egész középiskolai tanításunk célját”

3 EMLÉKEZÜNK EMLÉKEZÜNK 10 % -ra annak, amit olvastunk 10 % -ra annak, amit olvastunk 20% - ra annak, amit hallottunk 20% - ra annak, amit hallottunk 30% - ra annak, amit láttunk 30% - ra annak, amit láttunk 50% - ra annak, amit hallottunk és láttunk 50% - ra annak, amit hallottunk és láttunk 70 % - ra annak, amit mondtunk 70 % - ra annak, amit mondtunk 90% - ra annak, amit csináltunk 90% - ra annak, amit csináltunk

4 Fejlesztési követelmények (Oroszlány Péter, 2004) A tanulási önismerete a tudás megszerzésének kiindulópontja, a reális célkitűzések föltétele. A tanulási önismerete a tudás megszerzésének kiindulópontja, a reális célkitűzések föltétele. A tanulási nehézségek közös megfogalmazása. A tanulási nehézségek közös megfogalmazása. A tanuláshoz való megfelelő viszony gondozása folyamatos követelmény. A tanuláshoz való megfelelő viszony gondozása folyamatos követelmény. A tanulási ritmusa jó életritmus nélkülözhetetlen része. A tanulási ritmusa jó életritmus nélkülözhetetlen része. A tanulási szokások tudatosítása, jó szokások fölvétele, rosszak átalakítása. A tanulási szokások tudatosítása, jó szokások fölvétele, rosszak átalakítása. A tanulás módszereinek bemutatása és elsajátítása. A tanulás módszereinek bemutatása és elsajátítása. A tanuláshoz szükséges alapkészségek fejlesztése. A tanuláshoz szükséges alapkészségek fejlesztése.

5 Fejlesztési követelmények (Oroszlány Péter, 2004) A figyelem iskolázása, a helyes figyelmi magatartás kialakítása. A figyelem iskolázása, a helyes figyelmi magatartás kialakítása. A beszéd fejlesztése (beszédtechnika, retorika (szóbeli szövegalkotás), szereplés gyakorlása, szókincsfejlesztés. A beszéd fejlesztése (beszédtechnika, retorika (szóbeli szövegalkotás), szereplés gyakorlása, szókincsfejlesztés. A könnyed, jó szövegértéssel való olvasás képessége ( hangos olvasással az interpretálásig kell eljutni). A könnyed, jó szövegértéssel való olvasás képessége ( hangos olvasással az interpretálásig kell eljutni). A néma értő olvasás gyakorlása („elolvasom – eltakarom - elmondom” 3el módszere). A néma értő olvasás gyakorlása („elolvasom – eltakarom - elmondom” 3el módszere). A dinamikus olvasás. A dinamikus olvasás. Emlékezetképesség fejlesztése memóriagyakorlással. Emlékezetképesség fejlesztése memóriagyakorlással. A gondolkodás fejlesztése. A gondolkodás fejlesztése.

6 (Oroszlány Péter, 2004) A memoriterek tanításának a haszna A világ befogadásának szimbólumává is emelhetjük a versek és prózai szövegek megtanítását. A világ befogadásának szimbólumává is emelhetjük a versek és prózai szövegek megtanítását. Kicsi, óvodás kortól kezdve a versek és mondókák tanítása, a tanulás önkéntelen attitűdjét építi mélyen a gyerekekbe, s ezzel megalapozza az iskolai tanulást. Kicsi, óvodás kortól kezdve a versek és mondókák tanítása, a tanulás önkéntelen attitűdjét építi mélyen a gyerekekbe, s ezzel megalapozza az iskolai tanulást. Munkáltatja, kifejleszti, tágítja a memóriát a sok ismétlődő szövegmondás, modellezi a gyerekben az utánzás – bevésődés - felidézés mechanizmusát. Munkáltatja, kifejleszti, tágítja a memóriát a sok ismétlődő szövegmondás, modellezi a gyerekben az utánzás – bevésődés - felidézés mechanizmusát. Az első osztályba előnnyel érkezik az a gyerek, aki sok mondókát, verset tud. Az első osztályba előnnyel érkezik az a gyerek, aki sok mondókát, verset tud.

7 (Oroszlány Péter, 2004) A memoriterek tanításának a haszna A személyiségbe a memoriterek által beépülnek a nemes érzelmek, mély gondolatok, gazdagodik a szellem. A személyiségbe a memoriterek által beépülnek a nemes érzelmek, mély gondolatok, gazdagodik a szellem. Fejlődik a szókincs. Fejlődik a szókincs. A tudást gondozni kell – pihentetni, majd újra és újra elővenni, áttekinteni, megerősíteni -, mert ez minden igazi tudás alapja, ez a megtanulás természete. A tudást gondozni kell – pihentetni, majd újra és újra elővenni, áttekinteni, megerősíteni -, mert ez minden igazi tudás alapja, ez a megtanulás természete. A rendszeres és kemény munkát a középiskolás évek alatt kell elsajátíttatni a gyerekekkel, a jellemfejlődés és az akarati tulajdonságok ekkor hívhatók elő a legjobban. A rendszeres és kemény munkát a középiskolás évek alatt kell elsajátíttatni a gyerekekkel, a jellemfejlődés és az akarati tulajdonságok ekkor hívhatók elő a legjobban.

8 (Oroszlány Péter, 2004) A memoriterek tanításának módszerei Önkéntelen bevésődés az iskolában Használjuk ki az önkéntelen tanulást, mely nem kíván erőfeszítést a gyerekektől. Használjuk ki az önkéntelen tanulást, mely nem kíván erőfeszítést a gyerekektől. A kisgyerek jellemző tanulási formája ez: amit sokat hall, lát, csinál, az észrevétlenül ráragad, észre sem veszi, hogy megtanulta. A kisgyerek jellemző tanulási formája ez: amit sokat hall, lát, csinál, az észrevétlenül ráragad, észre sem veszi, hogy megtanulta. Ezzel kezdjük. Vagy tanári szövegmondás ismétlésével, vagy a könyvből olvasva. Ezzel kezdjük. Vagy tanári szövegmondás ismétlésével, vagy a könyvből olvasva. A hallás alapján való tanulás azért jobb, mert miközben halljuk a szöveget, egyúttal a belső képkészítést is foglalkoztatjuk, míg a szöveg látása elfoglalja a belső képek helyét. A hallás alapján való tanulás azért jobb, mert miközben halljuk a szöveget, egyúttal a belső képkészítést is foglalkoztatjuk, míg a szöveg látása elfoglalja a belső képek helyét.

9 (Oroszlány Péter, 2004) A memoriterek tanításának módszerei Önkéntelen bevésődés az iskolában A szöveget sokféleképpen mondhatjuk, egyúttal beszédtechnikai gyakorlatot is csinálva a szövegmondásból: suttogva, halkan, nagy hangerővel, hangerőfokozó gyakorlatként, különböző stílusokban: színtelenül, patetikusan, magyarázva, sejtelmesen, félénken, vészjóslóan, énekhangon, többféle hangmagasságban, hármashangzatként, kétszólamú, háromszólamú, és sokszólamú kánonban, párban egymásnak, elképzelt közönségnek, önmagunknak stb. A szöveget sokféleképpen mondhatjuk, egyúttal beszédtechnikai gyakorlatot is csinálva a szövegmondásból: suttogva, halkan, nagy hangerővel, hangerőfokozó gyakorlatként, különböző stílusokban: színtelenül, patetikusan, magyarázva, sejtelmesen, félénken, vészjóslóan, énekhangon, többféle hangmagasságban, hármashangzatként, kétszólamú, háromszólamú, és sokszólamú kánonban, párban egymásnak, elképzelt közönségnek, önmagunknak stb. Szándékos bevésés az órán: két-három percig a gyerekek önállóan tanulják a szöveget a saját módszerük szerint, majd próbát tehetünk, ki hol tart a szöveg felidézésében. Szándékos bevésés az órán: két-három percig a gyerekek önállóan tanulják a szöveget a saját módszerük szerint, majd próbát tehetünk, ki hol tart a szöveg felidézésében. A biztos szövegtudást a kánonban való elmondással ellenőrizzük. A biztos szövegtudást a kánonban való elmondással ellenőrizzük. A kánon koncentrációs gyakorlat: önmagam függetlenítésének próbája. A kánon koncentrációs gyakorlat: önmagam függetlenítésének próbája.

10 Tudatos bevésés otthon Imagináció – a hallottakat tegyék át képekké és jegyezzék meg azt Imagináció – a hallottakat tegyék át képekké és jegyezzék meg azt Minden versszakról, gondolati egységről rajzoljanak e egy-egy képet. Minden versszakról, gondolati egységről rajzoljanak e egy-egy képet. Sétálva tanulják a szöveget, a szövegmondást kísérjék mozdulatokkal, gesztikulációval. Sétálva tanulják a szöveget, a szövegmondást kísérjék mozdulatokkal, gesztikulációval. A hallás után tanuló gyerekeknek jó a párban való tanulás, egymásnak mondják a szöveget, és azt is kipróbálhatják, tudják-e felváltva mondani a sorokat A hallás után tanuló gyerekeknek jó a párban való tanulás, egymásnak mondják a szöveget, és azt is kipróbálhatják, tudják-e felváltva mondani a sorokat

11 A testi-lelki-szellemi rekreáció tanítása (Oroszlány Péter, 2004) Nem elveszett idő a tanulás előkészítése Direktebb módszerek: Tónusfokozó gyakorlatok tanítása A test fizikai állapotának karbantartását szolgálják. Ennek élettani alapja az, hogy a jó közérzethez jó vérkeringés, különösen az izmok és ízületi szalagok jó vérellátás szükséges. A mozgás fiziológiás „örömanyagokat” termel testünkben. Az első ilyen azonosított anyag a MAO, a monoamino-oxidáz volt Relaxáció tanítása Bagdy Emőke Pszichofitness. Bagdy Emőke Pszichofitness. Lazítás, nehezedés, fölmelegedés Lazítás, nehezedés, fölmelegedés Ülve való relaxálás Ülve való relaxálás

12 Önnevelés tanítása Az imaginációs és meditációs gyakorlatok az önnevelésre, önreflexióra való nevelés eszközei. Az imaginációs és meditációs gyakorlatok az önnevelésre, önreflexióra való nevelés eszközei. Ezen területen előnyben vannak azok, akik kaptak valamiféle vallási nevelést, mivel annak alapja az erkölcsiség, vagyis a magunkhoz és embertársainkhoz való viszonyulás tudatos formálása. Ezen területen előnyben vannak azok, akik kaptak valamiféle vallási nevelést, mivel annak alapja az erkölcsiség, vagyis a magunkhoz és embertársainkhoz való viszonyulás tudatos formálása. A lelkiismeret működtetése még serdülő- és ifjúkorban is hatékonyan ösztönözhető. A lelkiismeret működtetése még serdülő- és ifjúkorban is hatékonyan ösztönözhető. Népi bölcsesség: a farkast először képzeletünkben kell elfogni, utána már gyerekjáték az egész. Népi bölcsesség: a farkast először képzeletünkben kell elfogni, utána már gyerekjáték az egész. Az imaginációs gyakorlatokat végezhetjük csoportban, fontos, hogy a tapasztalatokat, a felidézés sikerességét feltétlenül beszéljük meg. Az imaginációs gyakorlatokat végezhetjük csoportban, fontos, hogy a tapasztalatokat, a felidézés sikerességét feltétlenül beszéljük meg. A meditációs gyakorlatok végzésére inkább inspiráljuk őket, ezeket jobb magányosan elkezdeni. A meditációs gyakorlatok végzésére inkább inspiráljuk őket, ezeket jobb magányosan elkezdeni.

13 (Oroszlány Péter, 2004) A TANULÁSHOZ VALÓ VISZONY JAVÍTÁSA 1. Szeresd a tanulást, szeresd az iskolát! 2. Csinálj kedvet magadnak a tanuláshoz! 3. Ülj neki a munkának, ne halogasd! 4. Teljes tudásra törekedj! 5. Csak szépen megformált munkát adj ki a kezedből! 6. Tanulj többet az iskolában, mint otthon!

14 A TANULÁSHOZ VALÓ VISZONY JAVÍTÁSA 7. Hangolódj rá az iskolai munkára! 8. Minden tanulási óráról vigyél magaddal valamit! 9. A tanév első napján kezdd meg a tanulást! 10. Ne az osztályzatokért tanulj! 11. Ha kérdezel, felélénkülsz! 12. A lustaságot győzd le

15 A TANULÁSHOZ VALÓ VISZONY JAVÍTÁSA 13. Pihenten, frissen fogj a tanuláshoz! 14. Tartsd rendben taneszközeidet! 15. Tanulás előtt tégy rendet magad körül! 16. Alakíts ki magadnak jó hangulatú tanulási teret! 17. Tekintsd át, mi vár rád! 18. Alakíts ki olyan tanulási ritmust, ami a legjobb neked! 19. Alakíts ki célszerű tanulási rendszert! 20. A tanuláshoz fény kell! 21. Tarts szüneteket tanulás közben!

16 HELYES TANULÁSI SZOKÁSOK KIALAKÍTÁSA (Oroszlány Péter, 2004) 22. Pihentesd időnként a szemedet is! 23. Tanulással készülj a feleletre, ne szorongással! 24. Érdemes fegyelmezetten viselkedni! 25. Tanulás közben ne egyél, evés közben ne olvass! 26. Oszd be jól idődet, készíts időmérleget! 27. Időtervet is készíts! 28. Ne csak a tankönyvből tanulj! 29. Fontold meg, milyen munkát adsz ki a kezedből! 30. Tanulás közben ügyelj testtartásodra is! 31. Hagyd érni az anyagot! 32. A félhangos olvasás segíti a figyelmet! 33. A kellő pillanatban kérj segítséget! 34. Gondolkozz el időnként tanulási szokásaidon, módszereid

17 (Oroszlány Péter, 2004) FIGYELMI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE! Tanulj meg figyelni! Tanulj meg figyelni! Barátkozz meg a csönddel! Barátkozz meg a csönddel! Teljes belemerüléssel tanulj! Teljes belemerüléssel tanulj! Tedd félre problémáidat a tanulás idején! Tedd félre problémáidat a tanulás idején! Ne oszd meg figyelmedet tanulás közben! Ne oszd meg figyelmedet tanulás közben! Figyelem nélkül nincs megértés! Figyelem nélkül nincs megértés! Tartsd ébren figyelmedet a tanítási órákon! Tartsd ébren figyelmedet a tanítási órákon!

18 A TISZTA ÉS HELYES BESZÉD ELSAJÁTÍTÁSA (Oroszlány Péter, 2004) A szép beszéd alapja a jó légzés! A szép beszéd alapja a jó légzés! Az érthető beszéd föltétele a határozott artikuláció! Az érthető beszéd föltétele a határozott artikuláció! Kitartóan végezd a beszédtechnikai gyakorlatokat! Kitartóan végezd a beszédtechnikai gyakorlatokat! Ha beszédhibád van, háromszor annyit gyakorolj! Ha beszédhibád van, háromszor annyit gyakorolj!

19 A SZÓKINCS GYARAPÍTÁSA Új szó - új gondolat: olvass örömmel! Új szó - új gondolat: olvass örömmel! Vadássz az ismeretlen kifejezésekre! Vadássz az ismeretlen kifejezésekre! Beszéd közben használd ki a megismert új kifejezéseket! Beszéd közben használd ki a megismert új kifejezéseket!

20 AZ ÉLŐ BESZÉD GÖRDÜLÉKENNYÉ TÉTELE (Oroszlány Péter, 2004) Beszélni csak beszéd közben tanulhatsz meg! Beszélni csak beszéd közben tanulhatsz meg! A próbafelmondás a legjobb beszédgyakorlat! A próbafelmondás a legjobb beszédgyakorlat! Váljon szokásoddá az egyperces beszéd! Váljon szokásoddá az egyperces beszéd! Gyarapítsd szókincsedet – fedezz fel új kifejezéseket! Gyarapítsd szókincsedet – fedezz fel új kifejezéseket! A felelet: alkalom a beszéd és a szereplés gyakorlására! A felelet: alkalom a beszéd és a szereplés gyakorlására! A kiselőadás: felszabadult beszéd! A kiselőadás: felszabadult beszéd! Tanulj meg csevegni is! Tanulj meg csevegni is! Kerül az idegen szavak, kifejezések használatát! Kerül az idegen szavak, kifejezések használatát!

21 A FELOLVASÁS GYAKORLÁSA (Oroszlány Péter, 2004) Barátkozz meg a hangoddal, élvezd a felolvasást! Barátkozz meg a hangoddal, élvezd a felolvasást! Készülj a felolvasásra! Készülj a felolvasásra! Gyakorold a blattoló olvasást! Gyakorold a blattoló olvasást! Saját szövegeidet is tanuld meg felolvasni! Saját szövegeidet is tanuld meg felolvasni! Olvass, mesélj a kisebbeknek! Olvass, mesélj a kisebbeknek!

22 A SZÖVEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE (Oroszlány Péter, 2004) Olvass örömmel! Olvass örömmel! Hangolódj az olvasandó témára! Hangolódj az olvasandó témára! Törekedj a szerző üzenetének mind teljesebb megértésére! Törekedj a szerző üzenetének mind teljesebb megértésére! Skimming- alkoss teljes képet az anyagról! Skimming- alkoss teljes képet az anyagról! Preparáld ki a tankönyvi szövegeket! Preparáld ki a tankönyvi szövegeket! Készíts magyar-magyar szótárt! Készíts magyar-magyar szótárt! Fogalmazz meg kérdéseket magadnak! Fogalmazz meg kérdéseket magadnak! Nézz utána, amit nem értesz! Nézz utána, amit nem értesz!

23 A SZÖVEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE (Oroszlány Péter, 2004) A képekből, ábrákból, táblázatokból is olvasni kell! A képekből, ábrákból, táblázatokból is olvasni kell! Kritikus olvasó- gondolkozik tanulás közben! Kritikus olvasó- gondolkozik tanulás közben! Készíts kivonatot az olvasottakról! Készíts kivonatot az olvasottakról! Üdvözítő módszer a megértéshez a gondolattérkép! Üdvözítő módszer a megértéshez a gondolattérkép! A hallott szöveg megértéséhez koncentrálnod kell! A hallott szöveg megértéséhez koncentrálnod kell! Szövegek tanulmányozásával az írásra is készülsz! Szövegek tanulmányozásával az írásra is készülsz! Tedd próbára időnként szövegértési képességedet! Tedd próbára időnként szövegértési képességedet!

24 AZ EMLÉKEZET ERŐSÍTÉSE (Oroszlány Péter, 2004) Ne fáraszd túl magad! Ne fáraszd túl magad! Akard megjegyezni! Akard megjegyezni! Ne magolj, érts meg! Ne magolj, érts meg! Amit megértettél, tanuld is meg! Amit megértettél, tanuld is meg! A lényeget őrizd meg! A lényeget őrizd meg! Keresd meg a téma fontos kifejezéseit! Keresd meg a téma fontos kifejezéseit! Keresd meg a tételmondatokat! Keresd meg a tételmondatokat! Jegyzetelj tanulás közben! Tollal a kezedben lesd a tanár szavát! Jegyzetelj tanulás közben! Tollal a kezedben lesd a tanár szavát! Ismétlés a tudás anyja! Ismétlés a tudás anyja! Rögzítsd magadban délután a frissen tanultakat! Rögzítsd magadban délután a frissen tanultakat! Az ismétléseket oszd el célszerűen! Az ismétléseket oszd el célszerűen!

25 AZ EMLÉKEZET ERŐSÍTÉSE (Oroszlány Péter, 2004) Tanulj félhangosan! Tanulj félhangosan! Háromszor olvasd el a tananyagot! Háromszor olvasd el a tananyagot! Ne feledkezz meg a próbafelmondásról! Ne feledkezz meg a próbafelmondásról! A vizualizáció segít a felidézésben! A vizualizáció segít a felidézésben! Taníts másokat arra, amit már tudsz! Taníts másokat arra, amit már tudsz! Az idegen nyelv szavait és szövegeit sokszor ismételd! Az idegen nyelv szavait és szövegeit sokszor ismételd! Ismerd meg tanulási típusodat! Ismerd meg tanulási típusodat!

26 AZ EMLÉKEZET ERŐSÍTÉSE (Oroszlány Péter, 2004) Dolgozz ki magadnak testreszabott rögzítési módszereket! Dolgozz ki magadnak testreszabott rögzítési módszereket! Írj emlékeztetőt! Írj emlékeztetőt! Amit írásban is megfogalmazol, azt nem felejted el! Amit írásban is megfogalmazol, azt nem felejted el! Tanulj meg legalább egy memotechnikát! Tanulj meg legalább egy memotechnikát!

27 A GONDOLKODÁS MŰVELÉSE (Oroszlány Péter, 2004) Gondolkozz tanulás közben, sőt, törd a fejed! Gondolkozz tanulás közben, sőt, törd a fejed! Tanulj meg éberen figyelni! Tanulj meg éberen figyelni! Élvezettel merülj bele a gondolkodást igénylő feladatokba! Élvezettel merülj bele a gondolkodást igénylő feladatokba! Igyekezz egyedül megbirkózni feladataiddal! Igyekezz egyedül megbirkózni feladataiddal! Tanulj meg kérdezni! Tanulj meg kérdezni! Mindig ellenőriz megoldásaid helyességét! Mindig ellenőriz megoldásaid helyességét! Törekedj elfogulatlanságra! Törekedj elfogulatlanságra! Tölts idődet fejtörőkkel, logikai játékokkal! Tölts idődet fejtörőkkel, logikai játékokkal! Engedd szabadjára képzeltedet! Engedd szabadjára képzeltedet!

28 A GONDOLKODÁS MŰVELÉSE (Oroszlány Péter, 2004) Kritikusan tekints a felmerülő megoldásokra! Kritikusan tekints a felmerülő megoldásokra! Fogalmazd meg pontosan a problémákat! Fogalmazd meg pontosan a problémákat! Becsüld meg a tényeket! Becsüld meg a tényeket! Nézz a dolgok mögé, keresd az okokat! Nézz a dolgok mögé, keresd az okokat! Készítsd elő a tudatalatti gondolkodást! Készítsd elő a tudatalatti gondolkodást! Mélyítsd, tisztítsd gondolkodásodat! Mélyítsd, tisztítsd gondolkodásodat! Dolgozz ki probléma-megoldási algoritmusokat! Dolgozz ki probléma-megoldási algoritmusokat! A vitát eszmecsereként használd! A vitát eszmecsereként használd! Evezz a mélyre, kutass a helyes válasz megtalálása érdekében! Evezz a mélyre, kutass a helyes válasz megtalálása érdekében!

29 Mire való az iskola? (Szent-Györgyi Albert) Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtanulja azt a munkát, amit szeretni fog.

30 James Deese és Ellin K. Deese : Hogyan tanuljunk? Hogyan tanuljunk? (How to study?) (How to study?)

31 A jegyzetelés öt aranyszabálya A lejegyzés A lejegyzés A rövidítés (a kurzus gerincét alkotó vázlat lehet ha megtalálod a kulcskifejezéseket és fogalmakat) A rövidítés (a kurzus gerincét alkotó vázlat lehet ha megtalálod a kulcskifejezéseket és fogalmakat) A felmondás (minél hamarabb az előadás után) A felmondás (minél hamarabb az előadás után) Az ismétlés Az ismétlés

32 Az olvasás tudománya Céltudatos olvasás Céltudatos olvasás Átolvasás Átolvasás A fő gondolat felismerése különböző szinten A fő gondolat felismerése különböző szinten ( fejezet, rész, szakasz, bekezdés) Fontos részek kivonatolása Fontos részek kivonatolása Az olvasott anyag kiértékelése ( a véleményalkotó olvasás ébren tartja a figyelmet és ösztönöz az új ismertek elsajátítására) Az olvasott anyag kiértékelése ( a véleményalkotó olvasás ébren tartja a figyelmet és ösztönöz az új ismertek elsajátítására) Az olvasott anyag kibővítése és kiterjesztése új helyzetekre Az olvasott anyag kibővítése és kiterjesztése új helyzetekre

33 A szem szerepe szakkádok szakkádok fixáció ( nyugalmi állapot) 1/4 és 1/5 másodpercig tart fixáció ( nyugalmi állapot) 1/4 és 1/5 másodpercig tart Jó olvasók szeme 3 szavanként jut nyugalmi állapotba, 900 szó percenként, átlagos diáknak 200- 300 szavas a tempója Jó olvasók szeme 3 szavanként jut nyugalmi állapotba, 900 szó percenként, átlagos diáknak 200- 300 szavas a tempója

34 Olvasási tempó fejlesztése szókincs fejlesztése szókincs fejlesztése új szavak megjegyzése új szavak megjegyzése szótárhasználat szótárhasználat szókártyák használata szókártyák használata szóelemzés szóelemzés olvasási sebesség pontos számontartása: idő / szavak száma olvasási sebesség pontos számontartása: idő / szavak száma napi legalább fél óla gyakorlása napi legalább fél óla gyakorlása szöveg átfutásának gyakorlása: kulcsszavak, kifejezések keresése, előolvasás, böngészés szöveg átfutásának gyakorlása: kulcsszavak, kifejezések keresése, előolvasás, böngészés

35 Hogyan tanuljunk tankönyvből ÁK3E: Áttekintés Áttekintés Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Elolvasás Elolvasás Elmondás Elmondás Elismétlés Elismétlés

36 Kiemelések és vázlatok Az aláhúzás ( fő gondolatok, sorok mellé a jelek első átolvasáskor, után idegen szavak, fő gondolatok, kifejezések aláhúzása) Az aláhúzás ( fő gondolatok, sorok mellé a jelek első átolvasáskor, után idegen szavak, fő gondolatok, kifejezések aláhúzása) Jegyzetelés olvasás közben ( rájönni a szerző hogyan építette fel az anyagot, csak a lényeget kiírni) Jegyzetelés olvasás közben ( rájönni a szerző hogyan építette fel az anyagot, csak a lényeget kiírni) Vázlatírás (alcímek adják a gerincét, legyen jól áttekinthető, tartalmazza a fő gondolatokat) Vázlatírás (alcímek adják a gerincét, legyen jól áttekinthető, tartalmazza a fő gondolatokat)

37 Irodalmi mű olvasása Vázlat helyett benyomásaidat jegyezd le Vázlat helyett benyomásaidat jegyezd le Tömör összefoglalásokat írj (eseménytörténet vagy jellemábrázolás) Tömör összefoglalásokat írj (eseménytörténet vagy jellemábrázolás) Saját szavaiddal elemezd a mű hangulatelemeit, olvasás közben támadt érzéseidet Saját szavaiddal elemezd a mű hangulatelemeit, olvasás közben támadt érzéseidet

38 Történelmi tárgyú szövegek olvasása Tartalom időrendi sorrendben jelenik meg Tartalom időrendi sorrendben jelenik meg Szerkezet adott szempontból egységes (történelmi korszak) Szerkezet adott szempontból egységes (történelmi korszak) Térképismeret, térképhasználat nélkülözhetetlen Térképismeret, térképhasználat nélkülözhetetlen Történelmi egység : társadalom, szellem, technika, politikatörténelem Történelmi egység : társadalom, szellem, technika, politikatörténelem

39 A vizsgázás Célja, hogy tanulj belőle, mindig keresd hol hibáztál és mit, miben Ismétlő jegyzetek részletes feljegyzéseid sűrített változata részletes feljegyzéseid sűrített változata könnyen elfelejthető, megjegyzendő anyagrészek gyűjteménye könnyen elfelejthető, megjegyzendő anyagrészek gyűjteménye

40 A vizsgázás Ismétlési terv Témazáró dolgozatra 2 -3 óra Témazáró dolgozatra 2 -3 óra Záróvizsga 5- 8 óra Záróvizsga 5- 8 óra Ismétlésre szánt periódusok max. 1- 1,5 óra Ismétlésre szánt periódusok max. 1- 1,5 óra Újra olvasásra minimum idő, lényeg a felmondás Újra olvasásra minimum idő, lényeg a felmondás

41 Objektív tesztek - azt vizsgálják, hogy felismered - e a helyes válaszokat Nézd át a feladatlapot Nézd át a feladatlapot Gondosan olvasd el az utasításokat Gondosan olvasd el az utasításokat Először a könnyű kérdésekre válaszolj Először a könnyű kérdésekre válaszolj Soha ne ragadj le egy feladatnál Soha ne ragadj le egy feladatnál Helyezd a kérdést összefüggésbe Helyezd a kérdést összefüggésbe Cél eldönteni valami mikor és milyen feltételek mellett igaz vagy hamis, kizárásos stratégia sokszor alkalmazhat Cél eldönteni valami mikor és milyen feltételek mellett igaz vagy hamis, kizárásos stratégia sokszor alkalmazhat Mielőtt beadnád olvasd el még egyszer, de csak akkor módosíts ha biztos vagy magadban, hogy hibáztál valahol Mielőtt beadnád olvasd el még egyszer, de csak akkor módosíts ha biztos vagy magadban, hogy hibáztál valahol

42 Esszé jellegű vizsgák - a tanultak felidézését, alkalmazását mérik Válaszok rendszerezése Válaszok rendszerezése Időbeosztás ( annak eldöntése, hogy egy-egy kérdésre mennyi időt tudsz szánni) Időbeosztás ( annak eldöntése, hogy egy-egy kérdésre mennyi időt tudsz szánni) Tartsd be az utasításokat Tartsd be az utasításokat Válaszok megszerkesztése ( vázlatok készítése) Válaszok megszerkesztése ( vázlatok készítése) Szavak megválasztása (pontosan azt írd amit gondolsz, mondanivalódat illusztráld és kellőképpen részletezd ) Szavak megválasztása (pontosan azt írd amit gondolsz, mondanivalódat illusztráld és kellőképpen részletezd ) Írj olvashatóan és helyesen Írj olvashatóan és helyesen

43 Házi dolgozatok - többnyire egy adott problémát kell megoldani Szakmai információgyűjtés Szakmai információgyűjtés A mondanivaló megtervezése A mondanivaló megtervezése Információk összegzése Információk összegzése Tedd félre a kész dolgozatot Tedd félre a kész dolgozatot Lehetséges alternatívák átgondolása Lehetséges alternatívák átgondolása Dolgozat újragondolása Dolgozat újragondolása

44 Dolgozatok Dolgozatok Témaválasztás Témaválasztás Anyaggyűjtés Anyaggyűjtés Vázlat készítés Vázlat készítés Első fogalmazvány Első fogalmazvány Dolgozat újraírása Dolgozat újraírása Dolgozat dokumentálása Dolgozat dokumentálása Végleges változat elkészítése ( címoldal, tartalomjegyzék, értekezés, bibliográfia) Végleges változat elkészítése ( címoldal, tartalomjegyzék, értekezés, bibliográfia)

45 Idegen nyelvek tanulása A siker alapszabályai: Ne maradj le Ne maradj le Minden egymásra épül Minden egymásra épül Lényeg az alapkészségek elsajátítása (olvasni, érteni, írni, beszélni) Lényeg az alapkészségek elsajátítása (olvasni, érteni, írni, beszélni) Tanulj hangosan (a tanulásra fordított időd 80 % ) Tanulj hangosan (a tanulásra fordított időd 80 % ) Tanuld meg a nyelvtant ( szerkezet, rendhagyó esetek, szabályok) Tanuld meg a nyelvtant ( szerkezet, rendhagyó esetek, szabályok) Probléma, ha a nem ismered a saját anyanyelvedét, nézz utána, mert így nehéz új szerkezetet elsajátítani, nincs mire építeni, mihez hasonlítani Probléma, ha a nem ismered a saját anyanyelvedét, nézz utána, mert így nehéz új szerkezetet elsajátítani, nincs mire építeni, mihez hasonlítani Próbálj idegen nyelven gondolkodni Próbálj idegen nyelven gondolkodni

46 Idegen nyelvek tanulása A siker alapszabályai Kifejezésekben és mondatokban gondolkodj Kifejezésekben és mondatokban gondolkodj A mondat fő részeit mint egységes egészet értelmezz A mondat fő részeit mint egységes egészet értelmezz Ne szótározz túl sokat, mert a szövegösszefüggés határozza meg a szavakat Ne szótározz túl sokat, mert a szövegösszefüggés határozza meg a szavakat Koncentrálj a szóelemzésre Koncentrálj a szóelemzésre Kölcsönszavak használata Kölcsönszavak használata Szókártyák használata Szókártyák használata Kerüld a kétnyelvű olvasókönyveket Kerüld a kétnyelvű olvasókönyveket

47 Beszédkészség fejlesztése Korai szakaszban írás - olvasás együtt jár Korai szakaszban írás - olvasás együtt jár Teremts kapcsolatot anyanyelvi beszélőkkel Teremts kapcsolatot anyanyelvi beszélőkkel Fontos az utánzás Fontos az utánzás Memorizálás Memorizálás Olvass hangosan Olvass hangosan Jól ütemezz : osszad az anyagot több részre, legyen időd olvasni, majd újraolvasni Jól ütemezz : osszad az anyagot több részre, legyen időd olvasni, majd újraolvasni

48 Csépe Valéria : “ Nyelvtanulás - a pszichológia szemszögéből” A beszéd - kategoriális - észlelése (10 éves korunkra bezárjuk a beszéd észlelési kapuk egy jelentős részét, érzéktelenekké válunk a finom, anyanyelvünkben nem létező kontrasztokra, kialakul artikulációs bázisunk. Csak a tiszta kiejtésű anyanyelv hallgatása vezet eredményhez.) A beszéd - kategoriális - észlelése (10 éves korunkra bezárjuk a beszéd észlelési kapuk egy jelentős részét, érzéktelenekké válunk a finom, anyanyelvünkben nem létező kontrasztokra, kialakul artikulációs bázisunk. Csak a tiszta kiejtésű anyanyelv hallgatása vezet eredményhez.)

49 Csépe Valéria : “ Nyelvtanulás - a pszichológia szemszögéből” Hangsúly, hanglejtés, tagolás (szóhatárok szempontjából nagyon fontos, felülről lefelé ható folyamat) Hangsúly, hanglejtés, tagolás (szóhatárok szempontjából nagyon fontos, felülről lefelé ható folyamat) Természetes nyelvtanulás Természetes nyelvtanulás

50 Csépe Valéria : “ Nyelvtanulás - a pszichológia szemszögéből” Nyelvtanulás a kombinációk és analógiák átvételével és rögzülésével A kudarc lényege, hogy anyanyelvünkre akarjuk ráhúzni az új nyelvet Nyelvtanulás a kombinációk és analógiák átvételével és rögzülésével A kudarc lényege, hogy anyanyelvünkre akarjuk ráhúzni az új nyelvet A nyelvtanulás során ismét fel kell építenünk egy nyelvet, amely ugyanazt egészen másként, más szerkezetekkel fejezi ki, amit anyanyelvünk A nyelvtanulás során ismét fel kell építenünk egy nyelvet, amely ugyanazt egészen másként, más szerkezetekkel fejezi ki, amit anyanyelvünk

51 Csépe Valéria : “ Nyelvtanulás - a pszichológia szemszögéből” Nagyobb egységeket, összetartozó szavakat kell elsajátítani Nagyobb egységeket, összetartozó szavakat kell elsajátítani A használt szófordulatokhoz rendeljük a szabályt A használt szófordulatokhoz rendeljük a szabályt Az idegen nyelvet minta - szerűen beszélő, jól hangsúlyozó személynek kell közvetíteni Az idegen nyelvet minta - szerűen beszélő, jól hangsúlyozó személynek kell közvetíteni A nyelvtanár beszélő partner és korrigáló mama. A nyelvtanár beszélő partner és korrigáló mama.

52 A természettudományok tanulása Tudomány - problémák megoldása a tudás növelése és ismereteinek tökéletesítése céljából Tudomány - problémák megoldása a tudás növelése és ismereteinek tökéletesítése céljából Anyaggyűjtés - elméletek felállítása Anyaggyűjtés - elméletek felállítása Elmélet felállítása - anyaggyűjtés Elmélet felállítása - anyaggyűjtés Tényanyag gyűjtéséhez mindig megfelelő módszerekre van szükség Tényanyag gyűjtéséhez mindig megfelelő módszerekre van szükség

53 A természettudományok tanulása Elméletek felállítása, újraértékelése, kipróbálása, szintén problémák megoldását jelenti. Elméletek felállítása, újraértékelése, kipróbálása, szintén problémák megoldását jelenti. Megértés sokkal fontosabb mint a tényanyag megtanulása, vagy bizonyos képletek bevésése Megértés sokkal fontosabb mint a tényanyag megtanulása, vagy bizonyos képletek bevésése

54 A természettudományok tanulása Minden tudomány önálló szaknyelvet használ, ami sokkal precízebb mint a köznyelv Minden tudomány önálló szaknyelvet használ, ami sokkal precízebb mint a köznyelv A fogalmakat mindig értsd meg A fogalmakat mindig értsd meg A laboratóriumi munka célja, hogy megismerkedj a kutatómunka alapjaival A laboratóriumi munka célja, hogy megismerkedj a kutatómunka alapjaival Tudományos szövegek olvasásánál végezd el a feladatokat, a szerző útmutatásai alapján Tudományos szövegek olvasásánál végezd el a feladatokat, a szerző útmutatásai alapján Minden grafikont és diagramot tanulmányozz és érts meg Minden grafikont és diagramot tanulmányozz és érts meg A szakkönyvekben található összes anyagot tekintsd megtanulásra méltónak. A szakkönyvekben található összes anyagot tekintsd megtanulásra méltónak. Magad is készíts vázlatos ábrát, táblázatot stb. Magad is készíts vázlatos ábrát, táblázatot stb.

55 Pólya György: Hogyan oldjunk meg feladatot ? Először (I.) Értsd meg a faladatot Másodszor (II.) Keress összefüggéseket az adatok és az ismeretlen között Keress összefüggéseket az adatok és az ismeretlen között Ha nem találsz közvetlen összefüggést, nézz segédfeladatok után. Ha nem találsz közvetlen összefüggést, nézz segédfeladatok után. Végül készítsd el a megoldás tervét Végül készítsd el a megoldás tervét Harmadszor (III.) Hajtsd végre a tervedet Negyedszer (IV.) Vizsgáld meg a megoldást

56 I. A feladat megértése Mit keresünk? Mi van Adva? Mit kötünk ki? Kielégíthető-e a kikötés? Elegendő-e a kikötés az ismeretlen meghatározásához? Vagy nem elegendő? Vagy kevesebb is elég volna? Vagy ellentmondás van benne? Kielégíthető-e a kikötés? Elegendő-e a kikötés az ismeretlen meghatározásához? Vagy nem elegendő? Vagy kevesebb is elég volna? Vagy ellentmondás van benne? Rajzolj ábrát. Vezess be alkalmas jelölést. Rajzolj ábrát. Vezess be alkalmas jelölést. Válaszd szét a kikötés egyes részeit. Fel tudod írni őket? Válaszd szét a kikötés egyes részeit. Fel tudod írni őket?

57 II: Tervkészítés  Nem találkoztál már a feladattal? Esetleg mostanitól kissé eltérő formában?  Nem ismersz valami rokon feladatot? Vagy olyan tételt aminek hasznát veheted?  Nézzük csak az ismeretlent! Próbálj visszaemlékezni valami ismert feladatra, amelyben ugyanez – vagy ehhez hasonló- az ismeretlen.  Itt van egy már megoldott rokon feladat. Nem tudnád hasznosítani? Nem tudnád felhasználni az eredményt? Nem tudnád felhasználni a módszerét? Nem tudnád esetleg valami segédelem bevezetésével felhasználhatóvá tenni?  Nem tudnád átfogalmazni a feladatot? Nem tudnád másképpen is átfogalmazni? Idézd fel a definíciót?

58 II: Tervkészítés (Folytatás)  Ha nem boldogulsz a kitűzött feladattal, próbálkozzál először egy rokon feladattal. Nem tudnál kigondolni egy könnyebben megközelíthető rokon feladatot? Egy általánosabb feladatot? Vagy egy speciálisabbat? Vagy egy analóg feladatot? Tartsd meg a kikötés egyik részét?, a többit ejtsd el. Mennyire van így meghatározva az ismeretlen, mennyiben változhat még? Nem tudnád megoldani legalább a feladat egy részét? Nem tudnál az adatokból valami hasznosat levezetni? Nem tudnál mondani más adatokat, amelyek alkalmasak az ismeretlen meghatározására?  Felhasználtál minden adatot? Számításba vetted az egész kikötést? Számbavetted a feladatban előforduló összes lényeges fogalmat!

59 II: Tervkészítés (Folytatás)  Ha nem boldogulsz a kitűzött feladattal, próbálkozzál először egy rokon feladattal. Nem tudnál kigondolni egy könnyebben megközelíthető rokon feladatot? Egy általánosabb feladatot? Vagy egy speciálisabbat? Vagy egy analóg feladatot? Tartsd meg a kikötés egyik részét?, a többit ejtsd el. Mennyire van így meghatározva az ismeretlen, mennyiben változhat még? Nem tudnád megoldani legalább a feladat egy részét? Nem tudnál az adatokból valami hasznosat levezetni? Nem tudnál mondani más adatokat, amelyek alkalmasak az ismeretlen meghatározására?  Felhasználtál minden adatot? Számításba vetted az egész kikötést? Számbavetted a feladatban előforduló összes lényeges fogalmat!

60 III. Tervünk végrehajtása Ellenőrizz minden lépést, amikor végrehajtod a tervedet. Ellenőrizz minden lépést, amikor végrehajtod a tervedet. Bizonyos vagy benne, hogy a lépés helyes? Bizonyos vagy benne, hogy a lépés helyes? Be is tudnád bizonyítani, hogy helyes? Be is tudnád bizonyítani, hogy helyes?

61 IV. A megfoldás vizsgálata  Nem tudnád ellenőrizni az eredményt? Nem tudnád ellenőrizni a bizonyítást?  Nem tudnád másaképpen is levezetni az eredményt? Nem tudnád az eredményt egyetlen pillantásra belátni?  Nem tudnád alkalmazni az eredményt vagy a módszert valami más feladat megoldására?

62 Egyenlő, egyforma tudományos eredmény az emberiség alkotásaiból a különböző idő- intervallumokban 0- 1750többezer év 0- 1750többezer év 1750-1900 150 év 1750-1900 150 év 1900-1950 50 év 1900-1950 50 év 1950-1960 10 év 1950-1960 10 év 1960- 1965 5 év 1960- 1965 5 év

63 Sok sikert a tanuláshoz! Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "Pedagógia Didaktika Tanulási technikák Orosz Ildikó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések