Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Határon átnyúló szolgáltatások az adózás tükrében Ausztria Németország 1 2015. február 17. Veszprém.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Határon átnyúló szolgáltatások az adózás tükrében Ausztria Németország 1 2015. február 17. Veszprém."— Előadás másolata:

1 Határon átnyúló szolgáltatások az adózás tükrében Ausztria Németország 1 2015. február 17. Veszprém

2 Tudnivalók az Európai Unióról 2 Magyarország 2004. május 1-től Tagja az Európai Uniónak (2011. május 1-től szabad munkavállalás)

3 Tudnivalók az Európai Unióról Az egységes belső piac alappillérei: vámunió harmonizált adórendszerek közös fizetőeszközök 3

4 Tudnivalók az Európai Unióról Politikai és gazdasági partnerség 28 ország között, egységes belső piaccal, ahol biztosított a négy alapszabadság ÁRUK SZOLGÁLTATÁSOK SZEMÉLYEK TŐKE szabad áramlása 4

5 Mit jelent a szolgáltatás szabad áramlása? Bármely tagállam területén székhellyel rendelkező vállalkozó szabadon végezhet gazdasági tevékenységet az Európai Unió valamennyi tagállamában. 5

6 Mit nevezünk szolgáltatásnyújtásnak? Minden olyan ügylet, amely nem termékértékesítés. 6

7 Mit nevezünk közösségi szolgáltatásnyújtásnak? Minden olyan szolgáltatásnyújtás, mely a Közösségen belül és közösségi adóalanyok és nem adóalanyok között zajlik. 7

8 Mit jelent a teljesítési hely? egy ügylet adóztathatóságát határozza meg, ez befolyásolja az adófizetési kötelezettség helyét nem mindig esik egybe a tényleges teljesítési hellyel, ezért mindig az ÁFA tv. szerint kell a teljesítés helyét meghatározni 8

9 Hol van a teljesítési hely? Ha adóalany részére történik a szolgáltatásnyújtás = > => az igénybevevő letelepedettsége szerinti országban Ha nem adóalany részére történik a szolgáltatásnyújtás => => nyújtó letelepedettsége szerinti országban 9

10 Hol van a teljesítési hely? Kivételek : ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtás => => az ingatlan fekvése szerinti országban rendezvényekre szóló belépők és szolgáltatások esetén => => a rendezvény helyszíne szerinti országban STB… 10

11 Mit jelent a határon átnyúló szolgáltatás? Minden olyan szolgáltatás, amelynél a szolgáltatás nyújtójának tagállama nem azonos a szolgáltatás igénybe vevőjének tagállamával és a szolgáltatás nyújtója csak átmenetileg tevékenykedik a fogadó országban, tartósan nem telepszik le ott –> letelepedés nélküli szolgáltatásnyújtás 11

12 Mit jelent az egyenlő elbánás elve? EGYENLŐ ELBÁNÁS ELVE A szolgáltatások először az adott tevékenységre saját országában meghatározott előírásoknak kell megfelelni, a fogadó országban az újbóli megfelelést (pl. képesítések) csak bizonyos esetekben írhatja elő! 12

13 Mivel igazolom a jogosultságot? A határon átnyúló szolgáltatásnyújtáshoz szükséges dokumentációk: Aktuális, hiteles cégkivonat (megfelelő tevékenységek!) Kamarai regisztráció igazolása Kamarai kivonat (tevékenység és munkavállalók listája) Egyéb felügyeleti szerv regisztrációs igazolása Ha nincs 2 éves működés, képesítés igazolása szükséges 13

14 Keletkezik-e külföldön telephelyem? Az üzleti tevékenység tartós színtere, amelyen keresztül a vállalkozás a tevékenységét folytatja. Mindig a két ország közötti kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény szabályozza ! Építési/kivitelezés színhelye is lehet telephely, amennyiben időtartama meghaladja Ausztriában - a 24 hónapot, Németországban – a 12 hónapot ! 14

15 Milyen adószámra van szükségem? Magyar közösségi adószám ( HU….) : akkor van rá szükségem, ha a megbízóm külföldi adóalany ( azaz van külföldi közösségi adószáma) a NAV-tól kell igényelnem a T201T-es számú nyomtatványon, a közösségen belüli szolgáltatásnyújtásom megkezdése előtt a szerződő felek közösségi adószámának megléte és érvényessége az ÁFA tartalom nélküli számlázás és számlabefogadás feltétele, a megbízóm adószámának érvényességét az un. VIES rendszeren keresztül tudom ellenőrizni (www.ec.europa.eu) 15

16 Milyen adószámra van szükségem? Külföldi adószám vagy külföldi közösségi adószám : akkor van rá szükségem,ha teljesítési hely külföldön van és a megbízóm nem adóalany (azaz nincs külföldi adószáma) pl. magánszemély vagy olyan magyar társaság, aki nem regisztráltatta magát külföldön (pl. építőipari szolgáltatások,távolról nyújtható,telekommunikációs szolgáltatások) igénylése a külföldi adóhatóságnál (A-Graz, D-Nürnberg) történik, a külföldi ÁFA-t a külföldi adóhatóságnál számolom el ( ÁFA bevallás külföldön) 16

17 Hol kell fizetnem a TB járulékokat? a tagállamokban különböző társadalombiztosítási rendszerek működnek a tagállamok közötti koordináció célja, hogy kizárja a kettős járulékfizetést úgy, hogy a járulékfizetés abban a tagállamban történik, ahol a munkavállaló munkaviszonnyal rendelkezik TB fizetés igazolása : A1 nyomtatvány 17

18 Hol kell a jövedelem után adózni? Főszabály szerint a jövedelem a munkavégzés helye szerinti ország adójogszabályai szerint adózik Kivétel 183 napot meg nem haladó kiküldetésben végzett munka, HA….. 18

19 Hol kell a jövedelem után adózni? ……… a munkabért olyan munkáltató fizeti, aki nem bír illetőséggel a munkavégzés helye szerinti tagállamban a munkabért nem a munkáltató külföldi telephelye fizeti 19

20 Mikor beszélünk külföldi kiküldetésről? amikor a külföldi kiküldetésben lévő munkavállaló az egyik államban áll alkalmazásban, de az őt alkalmazó vállalkozás ideiglenesen (max. 24 hónapon keresztül) egy másik államba küldi el dolgozni a munkáltatóknak a kiküldetésben lévő munkavállalókra vonatkozóan be kell tartania a befogadó tagállam előírásait (munkaidő,minimálbér stb.) a munkavállalót ugyanabban a gazdasági ágazatban foglalkoztatni, mint itthon munkabérének számfejtése Magyarországon, a magyar jogszabályok szerint történik 20

21 Mi a teendő külföldi kiküldetés esetén? Munkaszerződések, bérfizetési jegyzékek átvizsgálása, lefordítása az adott ország nyelvére munkaszerződés kiegészítése - dolgozók kirendelése (folyamatos 30 nap biztosítási jogviszony) A1 –es nyomtatványok igénylése (www.oep.hu), számottevő gazdasági tevékenység belföldön (25%) Európai Egészségbiztosítási Kártya igénylése tájékozódás a tagállam munkavédelmi és munkajogi előírásairól (munkaidő, minimálbér, szabadságpénztárak stb.) 21

22 Megfelelő-e a vállalkozási szerződésem? rendelkezésre álljon magyar és idegen nyelven szerepeljenek rajta a megbízó pontos adatai pontos tevékenység leírást tartalmazzon fedezze a díj a külföldi munkavégzés miatti többletköltségeket (minimálbér, szabadságpénztár,szállás, útiköltség stb.) alvállalkozók informálása a teendőkről 22

23 Előkészületek összefoglalása 1.Jogosultságok igazolása / szolgáltatásnyújtás engedélyeztetése 2.Közösségi adószám vagy külföldi adószám igénylése 3.Munkavállalók A1-es nyomtatványának igénylése 4.Tájékozódás a munkavégzés helyszínén kötelező munkajogi előírásokról ( szabadságpénztári rendszer – BUAK, SOKA BAU ) 5.Megfelelő vállalkozói szerződés előkészítése 6.Keletkezik –e telephelyem külföldön? 23

24 AUSZTRIA 24

25 A – Mi a teendő? Szolgáltatásnyújtás engedélyeztetésének kérvényezése (Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft) szabályozott tevékenység esetén letölthető kérelem ( www.bmwfw.gv.at) a tevékenység pontos meghatározása, felsorolása (szabályozott tevékenységek listája) a kérelemhez csatolandó : németre fordított aktuális,hiteles cégkivonat Kereskedelmi és Iparkamara igazolása és kivonata német Építőipari tevékenység esetén felelősségbiztosítási kötvény ( 1 millió EUR) érvényessége : 12 hónap,mely folyamatosan hosszabbítható +12 hónapra ügyintézési idő : kb. 30 nap 25

26 A – Mi a teendő? Adószám igénylése (Finanzamt Graz-Stadt) letölthető formanyomtatvány a kérelemhez illetőség igazolás a NAV-tól (angol és magyar nyelven) németre fordított aktuális,hiteles cégkivonat várható forgalmi adatok megadása tevékenység kezdete és leírása osztrák belföldi és közösségi adószám egyszerre történő kérelmezése javasolt adótanácsadó keresése 26

27 A – Mi a teendő? A1 igazolás igénylése (ww.oep.hu) munkaszerződések, bérlapok lefordítása német nyelvre kiküldetési rendelvények elkészítése, fordítása német nyelvre jelenléti ívek előkészítése, fordítása német nyelvre 27

28 A – Mi a teendő? Idegenrendészeti bejelentések (ZKO3, ZKO3 N, ZKO3 V): kollektív szerződés szerinti minimálbérek/munkakörök meghatározása legkésőbb a munkakezdés előtti napon kell bejelenteni a munkavállalót tranzakciós szám / elektronikus bejelentés online felületen 28

29 A – Mi a teendő? Idegenrendészeti bejelentések (ZKO3, ZKO3 N, ZKO3 V): Változtatások bejelentése ( változás 2015.január 1-től) új munkavégzési helyszín  új ZKO3 új munkavállaló kiküldése, adatai megváltozása  ZKO3 N a kiküldetés végének meghosszabbítása  ZKO3 V ÚJ !!! – napi munkaidő megadása 29

30 A – Mi a teendő? Szabadságpénztári bejelentés – BUAK a céget és az alkalmazottakat is be kell jelenteni –> letölthető nyomtatvány a www.buak.at oldalon www.buak.at előre megfizetett szabadságmegváltás (mértéke kb. 35 %) a munkavállalónak visszajár csak kifejezetten az építőipari tevékenységekre vonatkozik (pl. víz–,gáz-, fűtés-,villany-,klíma szerelés, épületlakatos nem) havi adatszolgáltatási kötelezettség a jelenléti ívek alapján 30

31 A- Hogyan számlázzunk? Magyar közösségi adószámról osztrák közösségi adószám felé : magyar és német nyelven magyar számlázási előírások szerint ( számlasorszámozás betartása) szerepeljen rajta mindkét fél pontos neve, címe, érvényes közösségi adószáma (VIES igazolás) számla kelte, sorszáma tevékenység, projekt megnevezése, időtartama fizetési határidő, bankszámlaszám az ellenérték EUR összege ( nettó = bruttó) törvényi hivatkozások 31

32 A – Hogyan számlázzunk? PL. : Ha az ingatlan fekvése szerint a teljesítési hely Ausztria, az ÁFA területi hatályán kívüli szolgáltatásnyújtásról beszélünk és a szolgáltatás külföldi igénybevevője fizeti meg helyettünk az ÁFÁ-t a saját országában. Törvényi hivatkozás magyarul : „Fordított adózás” - korábban: „ÁFA területi hatályán kívüli szolgáltatásnyújtás” Törvényi hivatkozás németül : „Schuldner der Umsatzsteuer gemäss § 19 Abs 1 a UStG ist der Leistungsempfänger” 32

33 A- Hogyan számlázzunk? Osztrák adószámról magánszemély vagy osztrák adószám felé : német nyelven osztrák számlázási előírások szerint (szabad formátum) szerepeljen rajta mindkét fél pontos neve, címe, érvényes adószáma számla kelte, sorszáma tevékenység, projekt megnevezése, időtartama fizetési határidő, bankszámlaszám az ellenérték EUR összege törvényi hivatkozások 33

34 A – Hogyan számlázzunk? ==== > Ha az ingatlan fekvése szerint a teljesítési hely Ausztria, az ÁFA Ausztriában fizetendő. Ha vevő nem osztrák adóalany : egyenes adózás = > nettó + 20 % MWST = bruttó Ha a vevő osztrák adóalany : építőipari fordított adózás = > nettó = bruttó „Schuldner der Umsatzsteuer gemäss § 19 Abs 1 a UStG ist der Leistungsempfänger” 34

35 A - Van más adófizetési kötelezettségem? Ausztriában : nincs, csak ha 183 napot meghaladóan tartózkodnak kinn a munkavállalók (TB, SZJA) ÁFA bevallás, amennyiben van osztrák adószám (ÁFA 20% és 10 %) Magyarországon : TB, SZJA, társasági adó, iparűzési adó Könyvelés, bérszámfejtés 35

36 NÉMETORSZÁG 36

37 D – Mi a teendő? Szolgáltatásnyújtás bejelentése (Landratsamt-Gewerbeamt- GewA 1) mindig a munkavégzés helye szerint illetékes hivatalnál formanyomtatvány helyben/ interneten a tevékenység pontos meghatározása, felsorolása a kérelemhez csatolandó a németre fordított aktuális, hiteles cégkivonat 37

38 D – Mi a teendő? Kézműves kamarai engedélyeztetés (Handwerkskammer-Handwerksordnung) az engedélyköteles tevékenységek listájában szereplő tevékenységekre vonatkozik (építőipari tevékenységek) formanyomtatvány interneten keresztül (www.dihk.de) a tevékenység pontos meghatározása, felsorolása a kérelemhez csatolandó a mestervizsga igazolás hiteles német fordításban, szakmai gyakorlat igazolása (6 év) 38

39 D – Mi a teendő? Adószám igénylése (Finanzamt Nürnberg) letölthető kérelem illetőség igazolás a NAV-tól (angol és magyar nyelven) németre fordított aktuális,hiteles cégkivonat várható forgalmi adatok megadása tevékenység kezdete és leírása német belföldi és közösségi adószám egyszerre történő kérvényezése javasolt adótanácsadó keresése 39

40 D – Mi a teendő? Németországban végzett munka idejére járó minimálbér: 2015.01.01 megelőzően: bértarifa-szerződések 2015.01.01-től: bruttó 8,5 EUR / óra (minden ágazat+tranzit fuvar) Kivétel: nyers építőipar : 2015.01.01-től 10,15 EUR / óra – 14,20 EUR / óra gyakornokok, tanulók tartósan munkanélküli személy foglalkoztatása 18 év alatti személy, stb. 40

41 D – Mi a teendő? A bruttó 8,5 EUR / óra minimálbér nem tartalmazza : a külföldi kiutazási költséget szállásköltséget túlóra díjat egyéb bónuszokat 41

42 D – Mi a teendő? Idegenrendészeti bejelentések (033035) Bundesfinanzdirektion West/ Köln legkésőbb a munkakezdés előtti napon kell bejelenteni a munkavállalót postán/ faxon keresztül bejelentés letölthető formanyomtatvány - www.zoll.de változtatások bejelentése (munkavégzés helye, munkavállaló adatai, várható időtartam stb.) 3 hónapon túli tartózkodás esetén az önkormányzatnál is be kell jelentkezni (Freizügigkeitsbescheinigung) 42

43 D – Mi a teendő? Idegenrendészeti bejelentések (033037) ÚJ 2015.01.01-től Bundesfinanzdirektion West/ Köln legkésőbb a munkakezdés előtti napon kell bejelenteni a munkavállalót postán/ faxon keresztül bejelentés letölthető formanyomtatvány - www.zoll.de Mikor szükséges : ha egy napon belül több munkahelyen vagy műszakban dolgoznak („stationär”)- max. 3 hónap ha a tevékenység nem kötött foglalkozatási helyszínen zajlik vagy tranzit jellegű pl. fuvarozás,személyszállítás,levél-, csomagkézbesítés, hulladékgyűjtés,utcatakarítás („mobil”) – max. 6 hónap 43

44 D – Mi a teendő? Idegenrendészeti bejelentések – megőrzési kötelezettség 2 év jelenléti ív ( munkaidő nyilvántartás) – német nyelven bérszámfejtési fizetési jegyzék – német nyelven hivatali bejelentési nyomtatványok visszaigazolással minden egyéb feljegyzés, igazolás szerződés 44

45 D – Mi a teendő? Idegenrendészeti bejelentések – mulasztási bírság mértéke 30.000 EUR –ig bírságolható : ha valaki nem tűri az ellenőrzést, nem működik együtt, az adatokat nem előírt módon vagy nem a kellő időben nyújtja be. 500.000 EUR –ig bírságolható : ha a minimálbért nem vagy nem kellő időben fizetik meg. 45

46 D – Mi a teendő? Szabadságpénztári bejelentés – SOKA-BAU az SOKA-BAU kötelező : a nyers építőipari tevékenységet végző cégekre, ahol több, mint 50 %-ban építőipari munkavállalókat alkalmaznak előre megfizetett szabadságmegváltás (mértéke kb. 15 %, 12 naponként 1 nap szabadság) a munkavállalónak visszajár havi adatszolgáltatási kötelezettség a jelenléti ívek alapján 46

47 D- Hogyan számlázzunk? Magyar közösségi adószámról német közösségi adószám felé: magyar és német nyelven magyar számlázási előírások szerint ( számlasorszámozás betartása) szerepeljen rajta mindkét fél pontos neve, címe, érvényes közösségi adószáma (VIES igazolás) számla kelte, sorszáma tevékenység, projekt megnevezése, időtartama fizetési határidő, bankszámlaszám az ellenérték EUR összege ( nettó = bruttó) törvényi hivatkozások 47

48 D- Hogyan számlázzunk? Pl. Ha az ingatlan fekvése szerint a teljesítési hely Németország, az ÁFA területi hatályán kívüli szolgáltatásnyújtásról beszélünk és a szolgáltatás külföldi igénybevevője fizeti meg helyettünk az ÁFÁ-t a saját országában. Törvényi hivatkozás magyarul : „Fordított adózás” – korábban: „ÁFA területi hatályán kívüli szolgáltatásnyújtás” Törvényi hivatkozás németül : „Schuldner der Umsatzsteuer gemäss § 13/b UStG ist der Leistungsempfänger” 48

49 D- Hogyan számlázzunk? Német adószámról magánszemély vagy német adószám felé : német nyelven német számlázási előírások szerint (szabad formátum) szerepeljen rajta mindkét fél pontos neve, címe, érvényes adószáma számla kelte, sorszáma tevékenység, projekt megnevezése, időtartama fizetési határidő, bankszámlaszám az ellenérték EUR összege törvényi hivatkozások 49

50 D- Hogyan számlázzunk? ==== > ha az ingatlan fekvése szerint a teljesítési hely Németország, az ÁFA Németországban fizetendő. Ha vevő nem német adóalany : egyenes adózás = > nettó + 19 % MWST = bruttó Ha a vevő német adóalany : építőipari fordított adózás = > nettó = bruttó „Schuldner der Umsatzsteuer gemäss § 13/b UStG ist der Leistungsempfänger” 50

51 D- Van más adó fizetési kötelezettségem? Németországban : javasolt projektenként a „ Freistellungsbescheinigung” beszerzése,különben a megbízó 15% „Bauabzugsteuer”-t visszatart. ha 183 napot meghaladóan tartózkodnak kinn a munkavállalók (TB, SZJA) ÁFA bevallás, amennyiben van német adószám (ÁFA 19% és 7 %) Magyarországon : TB, SZJA, társasági adó, iparűzési adó Könyvelés, bérszámfejtés 51

52 Összefoglalás MINDIG TÁJÉKOZÓDJON ELŐRE! Nemzeti Adó és Vámhivatal Kereskedelmi és Iparkamara Nagykövetségek Adózási szakemberek 52

53 Sok sikert kívánok! Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Véha Edit adószakértő Vetax Adótanácsadó Kft. H-1141 Budapest, Jeszenák János utca 59. Tel / Fax: 0036 1 220 00 63 Email : office@vetax.huoffice@vetax.hu Honlap: www.vetax.huwww.vetax.hu 53


Letölteni ppt "Határon átnyúló szolgáltatások az adózás tükrében Ausztria Németország 1 2015. február 17. Veszprém."

Hasonló előadás


Google Hirdetések