Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PÉNZÜGYI ELEMZÉS 3. előadás PhDr. Antalík Imre SJE GTK 2015. október 5.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PÉNZÜGYI ELEMZÉS 3. előadás PhDr. Antalík Imre SJE GTK 2015. október 5."— Előadás másolata:

1 PÉNZÜGYI ELEMZÉS 3. előadás PhDr. Antalík Imre SJE GTK 2015. október 5.

2 Az előadás tartalma Mire jó a pénzügyi-számviteli mutatószámokkal történő elemzés? A pénzügyi-számviteli mutatószámok korlátai és sajátosságai Likviditási helyzet elemzése Eladósodottsági helyzet elemzése

3 Mire jó a pénzügyi-számviteli mutatószámokkal történő elemzés? -Gazdálkodásunk trendjeinek vizsgálata -Összehasonlítás a versenytársakkal -Szektorelemzések készítése -Problémák beazonosítása -Célok kijelölése

4 A pénzügyi számviteli-mutatószámok korlátai és sajátosságai 1)A számviteli politika torzító hatásai 2)Egyes pénzügyi kimutatások statikus jellege 3)Eltérő készletértékelési módszerek megnehezíthetik az esetleges összehasonlítást 4)Az infláció és az amortizációs politika hatása 5)A vállalkozás stratégiájában bekövetkezett változásokat a mutatók értelmezésénél figyelembe kell venni 6) A mutatók számítási módja befolyásolhatja értéküket 7) A pénz időértékét nem kezelik 8) Nem szabad kiragadott mutatószámok alapján következtetést levonni 9) Nem szabad a mutatószámokat mechanisztikusan értékelni 10) Megbízhatóság

5 Mutatószámcsoportok Likviditási mutatók (ukazovatele likvidity) Adósságmutatók (ukazovatele zadĺženosti) Hatékonysági mutatók (ukazovatele efektivity) Jövedelmezőségi mutatók (ukazovatele rentability Piaci mutatók (trhové ukazovatele)

6 A likviditási helyzet elemzése - Likviditási mérleggel történő elemzés Likviditási probléma keletkezése: a vállalkozás a tőkét tartós időtartamra különféle vagyontárgyakban leköti, ezen felül is kötelezettséget vállal, de nem tud határidőre fizetni, mert lekötött eszközeit nem tudja pénzzé tenni. Likviditási probléma elkerülése: a mérleg aranyszabályának betartása Minden egyes eszközünket jellemez valamekkora MOBILITÁS (dologi formából pénzeszközzé való átláthatóság). Minden eszköz esetében meg kell vizsgálni, mennyire likvid. A túl magas likviditás is csökkentheti a jövedelmezőséget! A tőkehiány is csökkentheti a jövedelmezőséget! Vigyázat! Veszteséges vállalat is lehet likvid és nyereséges vállalat is lehet illikvid!

7 A likviditási helyzet elemzése - Likviditási mérleggel történő elemzés Eltérő likviditású eszközcsoportok 1.Likvid eszközök – azonnal rendelkezésre álló pénzeszközök 2.Mobil eszközök – rövid időn belül pénzzé tehetőek (követelések, értékpapírok) 3.Mobilizálható eszközök – hosszabb ideig tart felszabadításuk (készletek) 4.Immobil eszközök – befektetett eszközök, elfekvő készletek, időbeli elhatárolások, halasztott ráfordítások Eltérő esedékességű kötelezettségcsoportok 1.Azonnal esedékes kötelezettségek (10 napon belül esedékes) 2.Rövid határidőn belül esedékes kötelezettségek – rendszeresen ismétlődő, éven belül esedékes kötelezettségek, céltartalékok 3.Később esedékes kötelezettségek - éven túli, rendszeresen ismétlődő, céltartalékok, időbeli elhatárolások 4.Vissza nem fizetendő források ESZKÖZÖKFORRÁSOK Az egyes fokozatokat egymással szembe kell állítani! I-II. fokozat – rövidtávú fizetőképesség vizsgálata I-III. fokozat – hosszú távú fizetőképesség vizsgálata

8 A likviditási helyzet elemzése - Mutatószámok 1. Nettó forgótőke (working capital, čistý prevádzkový kapitál) Minél magasabb az értéke, annál valószínűbb, hogy a vállalat eleget tud tenni kötelezettségeinek. 2. Forgótőke ellátottság Megmutatja a forgótőke mérlegfőösszeghez viszonyított arányát. A likviditási mutatókat jellemzi:

9 A likviditási helyzet elemzése - Mutatószámok Értelmezés: a) Fizetésképtelenségi zavar: ha az értéke <1 b) Átlagos érték: kb. 1,5 c) Ágazatoként változhat d) A magas érték rossz eszközkezelésre utalhat 3. Likviditási ráta (likviditás III. foka, celková likvidita) 4. Likviditási gyorsráta (likviditás II. foka, bežná likvidita) Fontos kiszámítani, ha készleteink lassan forognak, mert likviditási problémák akadhatnak, ha nem tudjuk értékesíteni készleteinket!

10 A likviditási helyzet elemzése - Mutatószámok 5) Pénzhányadmutató (likviditás I. foka, pohotová likvidita) a) 1 feletti érték teljes biztonságot jelent b) Magas érték azt mutathatja, hogy pénzünk áll a vállalkozásban 6) Időtartam mutató (trvanie likvidity) a) Megmutatja hány napig tudjuk fedezni működésünket forgóeszközeinkből b) A nevezőben a működésre fordított napi átlagos működési költségeinket és ráfordításainkat írjuk

11 A likviditási helyzet elemzése - Mutatószámok 7) Dinamikus likviditás a)megmutatja, hogy a vállalkozás üzemi tevékenységének eredménye milyen mértékben egyenlíthetőek ki a rövid lejáratú kötelezettségek. b)Nem csak a vagyon nagysága alakítja fizetőképességet, hanem a vállalkozás eredmény is. c)minimálisan elvárt értéke 50% körül van 8) Szállítók fedezettsége a)A vevőköveteléseket a szállítói kötelezettségekhez viszonyítja b)Optimális, ha értéke 100% körül van, mert a vállalat a szállítóit a befolyt vevőkövetelésekből elégíti ki c)A piaci alkuerőről is képet nyújt d)Ha jelentős az eltérés, forgási sebesség mutatókat kell vizsgálni a pontos diagnóziishoz

12 Az eladósodottsági helyzet elemzése - Célunk, hogy a vállalat forrásszerkezetéről kapjunk képet - A mutatószámok vizsgálatával megtudjuk, mennyire van eladósodva a vállalat 1) Általános fizetőképesség (%) a) megmutatja, hogy egységnyi kötelezettséghez mennyi éven belül mobilizálható eszköz áll rendelekzésre b) MInél magasabb értéket kapunk, annál jobb, főképp ha a rövid lejáratú kötelezettségek aránya magas.

13 2) Eladósodottság mértéke (%) a) Megmutatja a külső források saját forrásokhoz viszonyított arányát Az eladósodottsági helyzet elemzése 2) Eladósodottság mértéke (%) a) Megmutatja a külső források saját forrásokhoz viszonyított arányát 2) Eladósodottság mértéke (%) a)Megmutatja az idegen források arányát a vállalaton belül b)Megmutatja, hogy az eszközállomány milyen mértékben terhelt kötelezettségekkel 3) Eladósodottság foka (%) a)Megmutatja, hogy nettó kötelezettségeink a saját tőke mekkora hányadát kötik le b) Kedvező, ha értéke minél alacsonyabb, vagy csökkenő trendet mutat 4) Nettó eladósodottság foka (%)

14 Az eladósodottsági helyzet elemzése a)Megmutatja, hogy a vállalat hosszú távon mennyire van eladósodva b) Kedvező, ha értéke minél alacsonyabb, vagy csökkenő trendet mutat 5) Adósságállomány aránya (%) a) Megmutatja, hogy a tulajdonosi források mennyiben fedezik a hosszú lejáratú kötelezettségeket b) Kedvező, ha értéke minél magasabb, vagy növekvő trendet mutat 6) Adósságállomány fedezettsége (%) 7) Árbevételre vetített eladósodottság (%) a) Kedvező, ha értéke 100%-nál jóval alacsonyabb

15 Az eladósodottsági helyzet elemzése 8) Kamatfedezeti mutató a)Megmutatja, a vállalkozás alaptevkenységéből mennyire képes törleszteni a kamatterheket b)Kedvező, ha minél nagyobb és növekvő tendenciájú értékeket kapunk 8) Kamatfedezeti mutató a)Megmutatja, a vállalkozás alaptevkenységéből mennyire képes törleszteni a kamatterheket b)Kedvező, ha minél nagyobb és növekvő tendenciájú értékeket kapunk 9) Cash flow fedezet a)Megmutatja, hogy a vállalkozás az üzletmenetből képes-e kamatterheit törleszteni b)Kedvező, ha minél nagyobb és növekvő tendenciájú értékeket kapunk

16


Letölteni ppt "PÉNZÜGYI ELEMZÉS 3. előadás PhDr. Antalík Imre SJE GTK 2015. október 5."

Hasonló előadás


Google Hirdetések