Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Család-, gyermek-, ifjúságvédelmi jog II.. A jegyző feladat és hatásköre Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel Teljes hatályú apai elismerő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Család-, gyermek-, ifjúságvédelmi jog II.. A jegyző feladat és hatásköre Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel Teljes hatályú apai elismerő."— Előadás másolata:

1 Család-, gyermek-, ifjúságvédelmi jog II.

2 A jegyző feladat és hatásköre Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel Ügygondnokot, eseti gondnokot rendel ki Ügygondnokot, eseti gondnokot rendel ki Gyámsági gondnoksági ügyekben leltározási feladatokat végez, környezettanulmányt készít Gyámsági gondnoksági ügyekben leltározási feladatokat végez, környezettanulmányt készít Felveszi a szülő nyilatkozatát gyermeke titkos örökbefogadásához Felveszi a szülő nyilatkozatát gyermeke titkos örökbefogadásához Dönt a gyermek védelembe vételéről, annak megszüntetéséről Dönt a gyermek védelembe vételéről, annak megszüntetéséről Azonnali intézkedést érdemlő esetekben elhelyezi a gyermeket Azonnali intézkedést érdemlő esetekben elhelyezi a gyermeket Szakértőt rendel ki Szakértőt rendel ki Közreműködik gyermektartásdíj iránti igény érvényesítésében, valamint gondozási díj, megelőlegezett gyermektartásdíj behajtásában Közreműködik gyermektartásdíj iránti igény érvényesítésében, valamint gondozási díj, megelőlegezett gyermektartásdíj behajtásában Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység működésének engedélyezése Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység működésének engedélyezése

3 A városi gyámhivatal feladat és hatásköre Ideiglenes hatályú elhelyezés Ideiglenes hatályú elhelyezés Átmeneti nevelésbe vétel, tartós nevelésbe vétel Átmeneti nevelésbe vétel, tartós nevelésbe vétel NÁ, NT gyermek kapcsolattartása NÁ, NT gyermek kapcsolattartása Utógondozás, utógondozói ellátás Utógondozás, utógondozói ellátás Dönt a nevelési felügyeletről Dönt a nevelési felügyeletről Pénzbeli támogatásokkal kapcsolatos feladatok Pénzbeli támogatásokkal kapcsolatos feladatok A családi jogállás rendezése érdekében végzett feladatok A családi jogállás rendezése érdekében végzett feladatok Örökbefogadással kapcsolatos feladatok Örökbefogadással kapcsolatos feladatok Perindítás, kezdeményezés Perindítás, kezdeményezés Feljelentést tesz a gyermek sérelmére elkövetett bcs. és a gyermek veszélyeztetése, vagy tartás elmulasztása esetén Feljelentést tesz a gyermek sérelmére elkövetett bcs. és a gyermek veszélyeztetése, vagy tartás elmulasztása esetén Szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatos feladatok Szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatos feladatok A gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatos feladatok A gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatos feladatok Vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok Vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok

4 A megyei gyámhivatal feladat és hatásköre Szakmai irányítás, felügyelet, ellenőrzés Szakmai irányítás, felügyelet, ellenőrzés Másodfokú hatósági jogkör Másodfokú hatósági jogkör Kijelöli a szakmai módszertani feladatokat ellátó intézményeket Kijelöli a szakmai módszertani feladatokat ellátó intézményeket Közreműködik az ágazati képzések, továbbképzések szervezésében Közreműködik az ágazati képzések, továbbképzések szervezésében Elősegíti és koordinálja bűnmegelőzési programok indítását Elősegíti és koordinálja bűnmegelőzési programok indítását Éves jelentésben elemzi a bűnelkövetés helyzetét, bűnmegelőzési tevékenységet, megyei egyeztető tanácskozást tart Éves jelentésben elemzi a bűnelkövetés helyzetét, bűnmegelőzési tevékenységet, megyei egyeztető tanácskozást tart

5 Hatósági gyermekvédelmi intézkedések Jegyzői hatáskör (Gyámhatóság) Védelembe vétel Védelembe vétel Ideiglenes hatályú elhelyezés Ideiglenes hatályú elhelyezés Gyámhivatali hatáskör Ideiglenes hatályú elhelyezés Ideiglenes hatályú elhelyezés Családba fogadás Családba fogadás Átmeneti nevelésbe vétel Átmeneti nevelésbe vétel Tartós nevelésbe vétel Tartós nevelésbe vétel Nevelési felügyelet Nevelési felügyelet Utógondozás elrendelése Utógondozás elrendelése Utógondozói ellátás elrendelése Utógondozói ellátás elrendelése Örökbefogadás Örökbefogadás

6 Védelembe vétel Ha a gyermek veszélyeztetettsége az alapellátások önkéntes igénybevételével nem szüntethető meg, de feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családban biztosítható Ha a gyermek veszélyeztetettsége az alapellátások önkéntes igénybevételével nem szüntethető meg, de feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családban biztosítható A jegyző védelembe veheti a szabálysértést elkövetett fiatalkorút; a 14. életévét be nem töltött, bűncselekményt elkövetett gyermeket, a bűncselekményt elkövetett fiatalkorút; A jegyző védelembe veheti a szabálysértést elkövetett fiatalkorút; a 14. életévét be nem töltött, bűncselekményt elkövetett gyermeket, a bűncselekményt elkövetett fiatalkorút; A jegyző a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját jelöli ki, aki egyéni gondozási-nevelési tervet készít A jegyző a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját jelöli ki, aki egyéni gondozási-nevelési tervet készít Kötelezettségeket írhat elő a szülőnek, magatartási szabályokat a gyermeknek Kötelezettségeket írhat elő a szülőnek, magatartási szabályokat a gyermeknek Évente felülvizsgálják (kérelemre bármikor) Évente felülvizsgálják (kérelemre bármikor) A szülő szülői felügyeleti jogát nem érinti A szülő szülői felügyeleti jogát nem érinti

7 Ideiglenes hatályú elhelyezés Ha a gyermek felügyelet nélkül marad; fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti (a gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat), s e miatt azonnali elhelyezés szükséges Ha a gyermek felügyelet nélkül marad; fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti (a gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat), s e miatt azonnali elhelyezés szükséges Elhelyezheti a jegyző, gyámhivatal, rendőrség, határőrség, ügyészség, bíróság, bv. intézet parancsnoksága Elhelyezheti a jegyző, gyámhivatal, rendőrség, határőrség, ügyészség, bíróság, bv. intézet parancsnoksága Hozzátartozónál, nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban helyezhető el a gyermek Hozzátartozónál, nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban helyezhető el a gyermek A szülő gondozási, nevelési joga szünetel A szülő gondozási, nevelési joga szünetel Időtartama 30, illetve 60 nap Időtartama 30, illetve 60 nap

8 Családba fogadás Szülő kérelmére (egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más családi ok miatt) a gyámhivatal hozzájárulhat ahhoz, hogy a szükséges ideig más, általa megnevezett család befogadja Szülő kérelmére (egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más családi ok miatt) a gyámhivatal hozzájárulhat ahhoz, hogy a szükséges ideig más, általa megnevezett család befogadja A szülő felügyeleti joga szünetel, a családba fogadó szülő lesz a gyám A szülő felügyeleti joga szünetel, a családba fogadó szülő lesz a gyám A családba fogadó szülőnek személyiségében és körülményeiben alkalmasnak kell lennie, s vállalnia kell e feladatok ellátását A családba fogadó szülőnek személyiségében és körülményeiben alkalmasnak kell lennie, s vállalnia kell e feladatok ellátását Ideje a családbafogadást megalapozó ok fennállásáig tart Ideje a családbafogadást megalapozó ok fennállásáig tart A gyámhivatal évente felülvizsgálja (meg kell szüntetni a szülő, vagy a családba fogadó szülő kérelmére) A gyámhivatal évente felülvizsgálja (meg kell szüntetni a szülő, vagy a családba fogadó szülő kérelmére) A szülőt megilleti a kapcsolattartás és az együttes döntés joga A szülőt megilleti a kapcsolattartás és az együttes döntés joga

9 Átmeneti nevelésbe vétel Ha a gyermek fejlődését családi környezete veszélyezteti és ez alapellátás keretében nem szüntethető meg, vagy attól eredmény nem várható, továbbá ha a gyermek megfelelő gondozása a családon belül nem biztosítható Ha a gyermek fejlődését családi környezete veszélyezteti és ez alapellátás keretében nem szüntethető meg, vagy attól eredmény nem várható, továbbá ha a gyermek megfelelő gondozása a családon belül nem biztosítható Ezzel egyidejűleg a gyámhivatal a gyermeket nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban helyezi el és gyámot rendel Ezzel egyidejűleg a gyámhivatal a gyermeket nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban helyezi el és gyámot rendel A szülő szülői felügyeleti joga szünetel A szülő szülői felügyeleti joga szünetel Addig tart, míg a gyermek családja képessé válik a gyermek visszafogadására; megszűnik a gyermek tartós nevelésbe vételével, örökbefogadásával, nagykorúvá válásával Addig tart, míg a gyermek családja képessé válik a gyermek visszafogadására; megszűnik a gyermek tartós nevelésbe vételével, örökbefogadásával, nagykorúvá válásával Folyamatosan figyelemmel kíséri a kapcsolattartás alakulását, a szülő együttműködését, a szülő életében beálló változásokat Folyamatosan figyelemmel kíséri a kapcsolattartás alakulását, a szülő együttműködését, a szülő életében beálló változásokat A gyámhivatal a kapcsolattartási jogot megvonhatja, korlátozhatja; pert indíthat a szülői felügyeleti jog megszüntetéséért A gyámhivatal a kapcsolattartási jogot megvonhatja, korlátozhatja; pert indíthat a szülői felügyeleti jog megszüntetéséért Évente felülvizsgálják Évente felülvizsgálják

10 Tartós nevelésbe vétel Ha a szülő felügyeleti jogát a bíróság megszüntette; ha a szülő elhalálozott; a gyermek ismeretlen szülőtől származik és gyám útján nem lehet róla gondoskodni Ha a szülő felügyeleti jogát a bíróság megszüntette; ha a szülő elhalálozott; a gyermek ismeretlen szülőtől származik és gyám útján nem lehet róla gondoskodni Ha a szülő gyermeke titkos örökbefogadásához hozzájárult Ha a szülő gyermeke titkos örökbefogadásához hozzájárult Ezzel egyidejűleg a gyámhivatal a gyermeket nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban helyezi el és gyámot rendel Ezzel egyidejűleg a gyámhivatal a gyermeket nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban helyezi el és gyámot rendel Felkészíti a gyermeket az örökbefogadásra, illetve az önálló életvitelre Felkészíti a gyermeket az örökbefogadásra, illetve az önálló életvitelre Évente felülvizsgálják Évente felülvizsgálják

11 Gyermekvédelmi gyámság NÁ, NT gyermek (bizonyos esetben IHE esetén) részére rendeli a gyámhivatal NÁ, NT gyermek (bizonyos esetben IHE esetén) részére rendeli a gyámhivatal Gyám lehet a nevelőszülő, gyermekotthon vezetője (Minisztériumi GYO vezetője nem lehet) Gyám lehet a nevelőszülő, gyermekotthon vezetője (Minisztériumi GYO vezetője nem lehet) Hivatásos gyámot (max. 40 gyerek) rendel, ha a gyereket fogyatékosok és pszichiátriai betegek otthonába helyezte el; nevelőszülő nem vállalta; titkos örökbefogadásánál a gyermeket a leendő örökbefogadónál helyezték el Hivatásos gyámot (max. 40 gyerek) rendel, ha a gyereket fogyatékosok és pszichiátriai betegek otthonába helyezte el; nevelőszülő nem vállalta; titkos örökbefogadásánál a gyermeket a leendő örökbefogadónál helyezték el A gyám a gyermek gondozója, nevelője, törvényes képviselője, vagyonának kezelője A gyám a gyermek gondozója, nevelője, törvényes képviselője, vagyonának kezelője Félévente írásban köteles tájékoztatást adni a gyámhivatalnak Félévente írásban köteles tájékoztatást adni a gyámhivatalnak

12 Nevelési felügyelet Ha a NÁ vagy NT gyermek egészségi vagy pszichés állapota következtében saját vagy mások életét, egészségét közvetlenül veszélyeztető magatartást tanúsít és ez csak azonnali, zárt körülmények közötti felügyeletével hárítható el, a gyermekotthon vezetője a gyermeket személyes szabadságában korlátozhatja Ha a NÁ vagy NT gyermek egészségi vagy pszichés állapota következtében saját vagy mások életét, egészségét közvetlenül veszélyeztető magatartást tanúsít és ez csak azonnali, zárt körülmények közötti felügyeletével hárítható el, a gyermekotthon vezetője a gyermeket személyes szabadságában korlátozhatja A gyermek a speciális gyermekotthon területét nem hagyhatja el, illetve köteles a kijelölt helyiségekben tartózkodni A gyermek a speciális gyermekotthon területét nem hagyhatja el, illetve köteles a kijelölt helyiségekben tartózkodni A gyermekotthon vezetője haladéktalanul, de legkésőbb 36 órán belül értesíti a gyj-i képviselőt, a MSZB-t gyámhivatalt, s kezdeményezi a nevelési felügyelet elrendelését (ha 48 órát meghaladóan is szükséges a korlátozás) A gyermekotthon vezetője haladéktalanul, de legkésőbb 36 órán belül értesíti a gyj-i képviselőt, a MSZB-t gyámhivatalt, s kezdeményezi a nevelési felügyelet elrendelését (ha 48 órát meghaladóan is szükséges a korlátozás) Kivizsgálásra,veszélyeztető magatartás megszüntetésére, gyors állapotromlás megelőzésére kell törekedni Kivizsgálásra,veszélyeztető magatartás megszüntetésére, gyors állapotromlás megelőzésére kell törekedni Időtartama nem haladhatja meg a két hónapot Időtartama nem haladhatja meg a két hónapot A gyámhivatal 8 napon belül határoz, havonta felülvizsgálja (ill. sz.e) A gyámhivatal határozatát felülvizsgálat végett megküldi a bíróságbak A gyámhivatal 8 napon belül határoz, havonta felülvizsgálja (ill. sz.e) A gyámhivatal határozatát felülvizsgálat végett megküldi a bíróságbak

13 Utógondozás elrendelése Az átmeneti vagy tartós nevelés megszűnése után, a gyámhivatal legalább 1 éves időtartamra rendeli el, feltéve ha a fiatal felnőtt maga is kéri Az átmeneti vagy tartós nevelés megszűnése után, a gyámhivatal legalább 1 éves időtartamra rendeli el, feltéve ha a fiatal felnőtt maga is kéri Célja, hogy elősegítse a gyermek, ill. fiatal felnőtt családi környezetbe való visszailleszkedését, önálló életének megkezdését Célja, hogy elősegítse a gyermek, ill. fiatal felnőtt családi környezetbe való visszailleszkedését, önálló életének megkezdését Gyermek utógondozását a Gyjsz, fiatal felnőttét a gyermekotthon, nevelőszülői hálózatot működtető, a TEGYESZ látja el Gyermek utógondozását a Gyjsz, fiatal felnőttét a gyermekotthon, nevelőszülői hálózatot működtető, a TEGYESZ látja el Az otthonteremtési támogatás iránti kérelem előterjesztésekor ismételten elrendeli a gyámhivatal az utógondozást Az otthonteremtési támogatás iránti kérelem előterjesztésekor ismételten elrendeli a gyámhivatal az utógondozást

14 Utógondozói ellátás elrendelése Fiatal felnőtt kérelmére, ha átmeneti vagy tartós nevelésbe vétele nagykorúságával szűnt meg és Fiatal felnőtt kérelmére, ha átmeneti vagy tartós nevelésbe vétele nagykorúságával szűnt meg és Létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja Létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja Tanulmányokat folytat Tanulmányokat folytat Szociális bentlakásos intézménybe várja felvételét Szociális bentlakásos intézménybe várja felvételét 24. életévének betöltéséig kérheti (illetve addig ismételten elrendelhető) 24. életévének betöltéséig kérheti (illetve addig ismételten elrendelhető) Megszűnik a meghatározott idő leteltével; 24. év betöltésével; megszüntethető a házirend többszöri súlyos megsértéséért, a együttélés szabályait súlyosan sértő magatartásért Megszűnik a meghatározott idő leteltével; 24. év betöltésével; megszüntethető a házirend többszöri súlyos megsértéséért, a együttélés szabályait súlyosan sértő magatartásért

15 Gyermekvédelmi szakellátás Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Otthont nyújtó ellátások Nevelőszülő Hivatásos nevelőszülő Speciális hivatásos nevelőszülő Gyermekotthon Speciális gyermekotthon Különleges gyermekotthon Lakásotthon Utógondozó otthon

16 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság Gyermek mindenre kiterjedő vizsgálata Gyermek mindenre kiterjedő vizsgálata Elhelyezési javaslat Elhelyezési javaslat Elhelyezési értekezlet – egyéni elhelyezési terv Elhelyezési értekezlet – egyéni elhelyezési terv Nevelőszülői hálózat működtetése Nevelőszülői hálózat működtetése Örökbefogadással kapcsolatos feladatok Örökbefogadással kapcsolatos feladatok Nyilvántartás vezetése Nyilvántartás vezetése Hivatásos gyámi tevékenység Hivatásos gyámi tevékenység Család- és utógondozás Család- és utógondozás Gyámi, gondozói tanácsadás Gyámi, gondozói tanácsadás Szolgáltatási, szervezési, tanácsadói és gondozási feladatokat végez Szolgáltatási, szervezési, tanácsadói és gondozási feladatokat végez

17 Otthont nyújtó ellátások Teljes körű ellátás (lakhatás, nevelés-gondozás, étkezés, ruházat, tisztálkodási szerek, iskolai felszerelés, kultúrához, szabadidőhöz szükséges eszközök, zsebpénz, kapcsolattartás segítése, stb) Teljes körű ellátás (lakhatás, nevelés-gondozás, étkezés, ruházat, tisztálkodási szerek, iskolai felszerelés, kultúrához, szabadidőhöz szükséges eszközök, zsebpénz, kapcsolattartás segítése, stb) Családgondozás vagy örökbefogadás elősegítése Családgondozás vagy örökbefogadás elősegítése Utógondozás Utógondozás Különleges ellátást kell biztosítani a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermeknek; kora miatt sajátos szükségletekkel bíró 3 év alatti gyermeknek Különleges ellátást kell biztosítani a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermeknek; kora miatt sajátos szükségletekkel bíró 3 év alatti gyermeknek Speciális ellátást kell biztosítani a súlyos pszichés tüneteket mutató, súlyos disszociális tüneteket mutató, pszichoaktív szerekkel küzdő gyermeknek Speciális ellátást kell biztosítani a súlyos pszichés tüneteket mutató, súlyos disszociális tüneteket mutató, pszichoaktív szerekkel küzdő gyermeknek

18 Nevelőszülő 24. életévét betöltött, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy lehet, aki 24. életévét betöltött, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy lehet, aki Aki a gyermeknél legalább 18, legfeljebb 45 évvel idősebb Aki a gyermeknél legalább 18, legfeljebb 45 évvel idősebb Személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas Személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas Felkészítő tanfolyamon eredménnyel részt vett (FIKSZ-tréning) Felkészítő tanfolyamon eredménnyel részt vett (FIKSZ-tréning) Egyéni gondozási-nevelési terv alapján saját háztartásában nyújt teljes körű ellátást Egyéni gondozási-nevelési terv alapján saját háztartásában nyújt teljes körű ellátást

19 Nevelőszülő Nevelőszülő – saját gyermekeit is beleszámítva – legfeljebb 5 gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosíthatja Nevelőszülő – saját gyermekeit is beleszámítva – legfeljebb 5 gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosíthatja Hivatásos nevelőszülő– saját gyermekeit is beleszámítva – legalább 3, legfeljebb 8 gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosíthatja Hivatásos nevelőszülő– saját gyermekeit is beleszámítva – legalább 3, legfeljebb 8 gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosíthatja Speciális hivatásos nevelőszülő – saját gyermekeit is beleszámítva – legfeljebb 5 gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosíthatja Speciális hivatásos nevelőszülő – saját gyermekeit is beleszámítva – legfeljebb 5 gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosíthatja A nevelőszülőt nevelési díj (ÖNY 120%-a, speciális gyermeknél 150%-a, tartós betegnél 140%-a) és ellátmány (az éves nevelési díj 25%-a) illeti meg, melyeket kizárólag a gyermek megfelelő ellátására fordíthatja. A nevelőszülőt nevelési díj (ÖNY 120%-a, speciális gyermeknél 150%-a, tartós betegnél 140%-a) és ellátmány (az éves nevelési díj 25%-a) illeti meg, melyeket kizárólag a gyermek megfelelő ellátására fordíthatja. Nevelőszülői díj: a nevelőszülői tevékenységért jár legalacsonyabb összegét a mindenkori éves költségvetési törvény határozza meg Nevelőszülői díj: a nevelőszülői tevékenységért jár legalacsonyabb összegét a mindenkori éves költségvetési törvény határozza meg

20 Gyermekotthon Gyermekotthon: legalább 12, de legfeljebb 40 fő ellátására Gyermekotthon: legalább 12, de legfeljebb 40 fő ellátására Lakásotthon: legfeljebb 12 fő ellátására Lakásotthon: legfeljebb 12 fő ellátására Speciális gyermekotthon – max. 40 fő – vagy gyermekotthon speciális csoportja, legfeljebb 8 azonos nemű gyermek helyezhető egy csoportban, problémacsoportok szerint elkülönítetten Speciális gyermekotthon – max. 40 fő – vagy gyermekotthon speciális csoportja, legfeljebb 8 azonos nemű gyermek helyezhető egy csoportban, problémacsoportok szerint elkülönítetten Különleges gyermekotthon: 3 év alatti gyermekből legfeljebb 8 helyezhető el egy csoportban; 8 tartósan beteg; 8 közép-és súlyosan fogyatékos, 10 enyhén fogyatékos gyermek Különleges gyermekotthon: 3 év alatti gyermekből legfeljebb 8 helyezhető el egy csoportban; 8 tartósan beteg; 8 közép-és súlyosan fogyatékos, 10 enyhén fogyatékos gyermek Utógondozói otthon Utógondozói otthon Minisztérium gyermekotthona Minisztérium gyermekotthona

21 Utógondozói ellátás Teljes körű ellátás (szükség esetén) Teljes körű ellátás (szükség esetén) Személyre szóló tanácsadás, segítségnyújtás = utógondozás Személyre szóló tanácsadás, segítségnyújtás = utógondozás Biztosíthatja nevelőszülő, gyermekotthon, utógondozó otthon, külső férőhely Biztosíthatja nevelőszülő, gyermekotthon, utógondozó otthon, külső férőhely Az ellátást nyújtó és a fiatal felnőtt írásbeli megállapodást köt Az ellátást nyújtó és a fiatal felnőtt írásbeli megállapodást köt A fiatal felnőtt térítési díjat fizet A fiatal felnőtt térítési díjat fizet

22 A gyermekvédelem állami és önkormányzati feladatai Ifjúsági Családügyi Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Minisztériumi fenntartású speciális gyermekotthonok Család- és Gyermekvédelmi Tanács Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék Megyei Önkormányzatok gyermekvédelmi feladatai Települési Önkormányzatok gyermekvédelmi feladatai

23 Finanszírozás Központi költségvetés és az önkormányzat hozzájárulása biztosítja, amit az igénylő által fizetendő térítési díj egészít ki Központi költségvetés és az önkormányzat hozzájárulása biztosítja, amit az igénylő által fizetendő térítési díj egészít ki Az állam az önkormányzatoknak ad: Az állam az önkormányzatoknak ad: Szociális és gyermekjóléti normatíva Szociális és gyermekjóléti normatíva Normatív állami hozzájárulás (intézményben ellátott gyermekek után) Normatív állami hozzájárulás (intézményben ellátott gyermekek után) Kötött felhasználású támogatás Kötött felhasználású támogatás Térítési díj: gyermekek napközbeni ellátásáért, átmeneti gondozásáért, utógondozói ellátásért fizetendő Térítési díj: gyermekek napközbeni ellátásáért, átmeneti gondozásáért, utógondozói ellátásért fizetendő Gondozási díj: átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyerek, valamint felsőfokú nappali tanulmányait folytató ug. ellátott gondozási költségeihez az járul hozzá, aki a gyermek tartására köteles. Gondozási díj: átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyerek, valamint felsőfokú nappali tanulmányait folytató ug. ellátott gondozási költségeihez az járul hozzá, aki a gyermek tartására köteles.

24 Fiatalkorú bűnelkövetők Fiatalkorú az, aki a bűncselekmény elkövetésekor a 14. életévét betöltötte, de a 18-at még nem Fiatalkorú az, aki a bűncselekmény elkövetésekor a 14. életévét betöltötte, de a 18-at még nem Felnőttekhez képest eltérő szabályozás Felnőttekhez képest eltérő szabályozás A nevelés a szankciók tekintetében is elsődleges A nevelés a szankciók tekintetében is elsődleges Vádelhalasztás – ügyészi hatáskör Vádelhalasztás – ügyészi hatáskör Intézkedések: próbára bocsátás, javítóintézeti nevelés, pártfogó felügyelet Intézkedések: próbára bocsátás, javítóintézeti nevelés, pártfogó felügyelet Büntetések: szabadságvesztés, pénzbüntetés, közügyektől eltiltás, kitiltás Büntetések: szabadságvesztés, pénzbüntetés, közügyektől eltiltás, kitiltás

25 Pártfogó szolgálat A pártfogó a pártfogó felügyeletet az ügyész, a bíróság, a bv. bíró határozata alapján látja el A pártfogó a pártfogó felügyeletet az ügyész, a bíróság, a bv. bíró határozata alapján látja el Feladata: segítség nyújtása a társadalomba illeszkedéshez, a bűnismétlés elkerüléséhez; ellenőrzés, rendszeres figyelemmel kísérés, beszámoltatás Feladata: segítség nyújtása a társadalomba illeszkedéshez, a bűnismétlés elkerüléséhez; ellenőrzés, rendszeres figyelemmel kísérés, beszámoltatás Egyéni pártfogó felügyelői terv Egyéni pártfogó felügyelői terv Vádelhalasztás, próbára bocsátás, javítóintézetből ideiglenes elbocsátás, felfüggesztett szabadságvesztés, feltételes szabadságra bocsátás esetén Vádelhalasztás, próbára bocsátás, javítóintézetből ideiglenes elbocsátás, felfüggesztett szabadságvesztés, feltételes szabadságra bocsátás esetén A pártfogó felügyelő együttműködik a pártfogolt lakóhelye szerinti gyermekjóléti szolgálattal A pártfogó felügyelő együttműködik a pártfogolt lakóhelye szerinti gyermekjóléti szolgálattal

26 Javítóintézeti nevelés Javítóintézeti nevelést a bíróság akkor rendel el, ha a fiatalkorú eredményes nevelése érdekében intézeti elhelyezése szükséges Javítóintézeti nevelést a bíróság akkor rendel el, ha a fiatalkorú eredményes nevelése érdekében intézeti elhelyezése szükséges Bármilyen bűncselekmény elkövetése esetén alkalmazható Bármilyen bűncselekmény elkövetése esetén alkalmazható Időtartama 1-3 év lehet Időtartama 1-3 év lehet A javítóintézeti nevelés során a fiúkat a lányoktól el kell különíteni A javítóintézeti nevelés során a fiúkat a lányoktól el kell különíteni Bp. Rákospalota (lányoknak), Bp. Szőlő utca (előzetes letartóztatásban lévő fiúknak), Aszód, Debrecen (fiúknak) Bp. Rákospalota (lányoknak), Bp. Szőlő utca (előzetes letartóztatásban lévő fiúknak), Aszód, Debrecen (fiúknak) A javítóintézet teljes ellátás keretében biztosítja a gondozást, nevelést, felügyeletet; oktatást, képzést, munkafoglalkozást; adminisztrációs feladatokat; elbocsátás előkészítését; életút figyelemmel kísérését. A javítóintézet teljes ellátás keretében biztosítja a gondozást, nevelést, felügyeletet; oktatást, képzést, munkafoglalkozást; adminisztrációs feladatokat; elbocsátás előkészítését; életút figyelemmel kísérését.


Letölteni ppt "Család-, gyermek-, ifjúságvédelmi jog II.. A jegyző feladat és hatásköre Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel Teljes hatályú apai elismerő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések