Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egészségvédelem a munkahelyen I.Az egészségmegőrző programok hatása a munkahelyen Dr. Galgóczy Gábor.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egészségvédelem a munkahelyen I.Az egészségmegőrző programok hatása a munkahelyen Dr. Galgóczy Gábor."— Előadás másolata:

1 Egészségvédelem a munkahelyen I.Az egészségmegőrző programok hatása a munkahelyen Dr. Galgóczy Gábor

2 Egészségfejlesztés a munkahelyen I.Az egészségfejlesztő programok hatása a munkahelyen Dr. Galgóczy Gábor

3 . 1999. évi XCVI. tv az 1991. évi az ÁNTSZ-ről szóló XI. tv. módosításáról 1. § (1) A közegészségügyi ( különösen a környezet- és település-, élelmezés és táplálkozás-, gyermek- és ifjúság-, munka- és sugárzásegészségügyi, kémiai biztonsági), a járványügyi, az egészségfejlesztési ( egészségvédelmi, egészségnevelési és egészségmegőrzési ) az egészségügyi igazgatási tevékenységek irányítása, koordinálása és felügyelete, valamint az egészségügyi ellátás felügyelete (a továbbiakban együtt: népegészségügy) állami feladat..

4 Egészségfejlesztés angolul: health promotion németül: Gesundheitsförderung

5 Az egészséget befolyásoló tényezők

6 Ottawa Charter (WHO, 1986) Az egészségfejlesztésnek olyan folyamatnak kell lennie, amely képessé teszi az embereket arra, hogy növekvő mértékben ellenőrizhessék saját egészségüket és javíthassák, fejleszthessék azt.

7 Egészségtér (Paul Baart, 2003) 1 12 3 1.Gyógyító ellátás (egyedi reaktív betegségközpontú) 2.Megelőzés (rizikócsoportra irányul, aktív, betegségorientált) 3.Egészségfejlesztés (népességre irányul, proaktív, egészségközpontú)

8 Hangsúlyeltolódások Beavatkozás: dolgozó védelme – munkakörnyezet átalakítása – „munkaélet” – élet Cél: betegség – egészség – jól-lét - növekedés

9 Az egészségfejlesztés beavatkozási szintjei és főbb területei helyi egészségügyi regionális szociális nemzeti gazdasági európai társadalmi

10 Egészségfejlesztés a mindennapi élet színterein települések kistérségek oktatási intézmények munkahelyek egészségügyi intézmények közigazgatás Cél: valósuljon meg az egészséget támogató politikai gyakorlat, hatékonyan érvényesüljenek az egészségfejlesztés betegségmegelőzés módszerei. Forrás: népegészségügyi program

11 A munkahelyi egészségfejlesztés definíciója A munkahelyi egészségfejlesztés a munkaadók, a munkavállalók és a társadalom valamennyi olyan együttes tevékenységét jelenti, amely a munkahe- lyi egészség és jól-lét javítására irányul. A cél eléréséhez szükséges lépések és eszközök a munkaszervezet javítása, a dolgozói részvétel biz- tosítása és a személyi kompetencia fejlesztése. A Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai Hálózatának Luxemburgi Deklarációja

12 EU álláspont 2000: Lisszaboni Európa Tanács Csúcsértekezlet 2001: Európa Bizottság Zöld Könyve „A fenntartható egyetemleges felelősségről” Szociálisan felelősnek lenni nemcsak azt jelenti, hogy megfelelünk a jogi előírásoknak, hanem azt is, hogy túlteljesítjük azokat, többet fektetünk be az emberi erőforrásokba, a környezetbe és az érdekeltekkel való együttműködésbe. Egyetemleges szociális felelősség áll fenn az élet- és munkakörülmények terén.

13 Így ti is, miután megtettetek mindent, amire parancsot kaptatok, mondjátok: haszontalan szolgák vagyunk, nem tettünk többet, mint ami kötelességünk. ( Lukács 17, 10 )

14 Társadalomelméleti alapelvek Szolidaritás: összetartás, összefogás Szubszidiaritás: „… alapelv … : amit az egyes egyének saját erejükből és képességeik révén meg tudnak valósítani, azt hatáskörükből kivonni és a közösségre bízni tilos; … amit egy kisebb és alacsonyabb szinten szerveződött közösség képes végrehajtani és ellátni, egy nagyobb és magasabb szinten szerveződött társulásra áthárítíni jogszerűtlen és egyúttal súlyos igazságtalanság; …a társadalmi tevékenység lényegénél és benne rejlő erejénél fogva segíteni – szubszidiálni – köteles a társadalmi egész egyes részeit, ellenben sohasem szabad bomlasztani, bekebelezni azokat.” (XI. Pius: Quadragesimo Anno, 1931.)

15 Munkaegészségügy és munkahelyi egészségfejlesztés kapcsolata Nem azonos fogalmak, nem azonos a cél és a módszer! kiegészítik egymást új dimenzió a munkahelyi egészségvédelem magasabb szintje kibővült célpopuláció: minden munkavállaló + család tágabb eszköztár és beavatkozási kör

16 A kibővült munkahelyi egészségvédelem feladatai: kockázatértékelés szükségletfelmérés javaslatkészítés tervezés megvalósítás ellenőrzés módosítás szereplői: munkahelyi vezetők üzemi tanács moderátorok munkavállalók munkavédelmi szakértők egészségfejlesztők családtagok

17 Érvrendszer a hasznosság mellett Hatások a gazdálkodó szervezetekre Vállalati célok Vállalati kép Egészségfejlesztés Hatások az egyénre

18 A munkahelyi egészségfejlesztés főbb indikátor paraméterei munkahelyi elégedettség a munka minősége hiba/tévesztés/selejt gyakoriság termelékenység, állásidő távollét (betegség, sztrájk) fluktuáció konfliktus gyakoriság baleset gyakoriság hasznossági érvei a munkával töltött idő magas részvételi arány kisugárzás a családra kisugárzás lakókörnyezetre növekvő produktivitás érdekképviseleti jelenlét erősödő kollektíva javuló vállalati kép csökkenő e.ü. kiadások

19 Veszteségek foglalkozási betegségek és balesetek miatt ország év GDP % Nagy-Britannia 1995-1996 1,2-1,4 Dánia 1990 2,5 Finnország 1992 3,6 Norvégia 1990 5,6-6,2 Svédország 1990 5,1 Ausztrália 1992-1993 3,9 Hollandia 1995 2,6

20 Foglalkozási betegségek megelőzése munkahelyi egészségfejlesztéssel vibráció: felvilágosítás, sport hepatotoxikus anyagok: alkohol, táplálkozás neurotoxikus anyagok: alkohol, táplálkozás, drog légúti irritánsok: dohányzás azbeszt: dohányzás biológiai kóroki tényezők: immunrendszer erősítése ergonómiai kóroki tényezők: sport, „hátiskola”

21 Foglalkozással összefüggő és egyéb betegségek megelőzése munkahelyi egészségfejlesztéssel valamennyi eszközt be kell vetni annak a betegségnek a megelőzésére, amelyik a szükségletfelmérésnél felmerült

22 A munkahelyi egészségfejlesztés elméleti vonulatai viselkedés-orientáltkörnyezet-orientált Filozófia az egyén meggyőzése az egészséges életmód előnyeiről olyan munkakörnyezet kialakítása, amely támogatja az egészséges életmódot PéldákDohányzás: szórólap, leszoktató program Táplálkozás: tanfolyamok „Légy óvatos!” mozgalom Dohányzás: árusítási tilalom, füstölési tilalom Táplálkozás: korszerű étlap az étkezdében virágos környezet Együttes alkalmazás, nagyobb siker!

23

24

25

26

27 A munkahelyi balesetek költségfája kivizsgálás termelés rossz hírnév vezetők munkaidejetermeléskiesésbiztosítási malusz belső szakértők díjahatáridőcsúszásbizalomvesztés külső szakértők díjahelyettesítésszerződési gondok büntetésekbetanításellenkampány költsége rendőrség, perekminőségi problémákfokozott ellenőrzés egyéb

28 A DUNAFERR dolgozóinak szürése Egészséges, rizikófaktora nincs 650 fő Egészséges, rizikófaktora van 3.100 fő Gondozásba vették 1.050 fő Nem egészséges, teendő nincs 300 fő Nem egészséges, helyi ellátás 950 fő Nem egészséges, továbbküldendő 100 fő Nem jelent meg 1.000 fő (tájékoztató adatok)

29 Acroplastica Az ISO minőségirányítás keretében, családtagokra kiterjedően vezették be. A munkavédelemre épült rá. Komplexitás: életmód (étkezés, dohányzás, testmozgás), stresszmenedzselés, környezetszépítés,egészségi állapot feltárása, gondozás. Haszon:Az ágazatban átlagos 10 %-kal szemben a távolléti arány 2,7 %-ra csökkent. A termelékenység 6,7 %-kal nőtt. A vállalatnál megszűntek a kilépések, válogathattak a minőségi munkaerőben a felvételeknél. A társadalmi elismertség nőtt. Költségek: az összkiadás 3 %-a. (Olaszország, 1997.)

30 Egyesült királyság Hátfájás: 106 millió munkanap/év kiesés, 5,2 milliárd font veszteség. Stressz: 90 millió munkanap/év kiesés. Koszorúér betegség: 35 millió munkanap/év kiesés, 3,7 milliárd font veszteség. Átlagos munkanap/év kiesés: a közszférában 10,l nap/fő, a versenyszférában 7,1 nap/fő.

31 Svédország Kis- és közepes méretű vállalkozásoknál kevesebb a távollét, mert a munkavállalók nem szeretnek betegállományba menni.

32 Magyarország Kérdőíves felmérés DUNAFERR-ben A dolgozók 66,2 %-a nyilatkozta, hogy az elmúlt évben betegnek érezte magát, mégis bement dolgozni. Indokaik: csökkenő bér (47 %), helyettes hiánya (12 %), állásféltés (9 %), az orvos nem írta ki (2 %), egyéb (30 %).

33

34 Kanada 1. Vállalat Program Haszon Algoma Steelmunkavállalói részvény 300-ról 30-40-re csökkent kártérítés BC Hydrowelnessa 8 programvezető bérének 3-szorosa Canada Lifefitness6,85-szörös megtérülés Canadian Wheat Bordwelness3,8 nap/fő/év távollét csökkenés City of Edmontonátfogó program1.4 nap/fő/év távollét csökkenés, 3-szoros megtérülés, jelentős cholesterin- és RR csökkenés

35 Kanada 2. vállalatmegtérülési arány Bank of America 5,96 PacBell 3,10 Wisconsin School District Insurance Group 4,47 Prudential Insurance 2,90 Bank of America 4,73 General Mills 3,50

36 További információk European Network for Workplace Health Promotion A Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai Hálózata 27 esettanulmány: www.enwhp.org


Letölteni ppt "Egészségvédelem a munkahelyen I.Az egészségmegőrző programok hatása a munkahelyen Dr. Galgóczy Gábor."

Hasonló előadás


Google Hirdetések