Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A TERÜLETI KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKÍTÁSA Első büki terület és településfejlesztési konferencia Bük, 2013. március 22. Dr. Virág Rudolf helyettes államtitkár,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A TERÜLETI KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKÍTÁSA Első büki terület és településfejlesztési konferencia Bük, 2013. március 22. Dr. Virág Rudolf helyettes államtitkár,"— Előadás másolata:

1 A TERÜLETI KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKÍTÁSA Első büki terület és településfejlesztési konferencia Bük, 2013. március 22. Dr. Virág Rudolf helyettes államtitkár, miniszteri biztos

2 2 CÉLOK ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEK I. Nemzeti Együttműködés Programja - 2010. május közérdek védelme, egyszerű, hatékony, átlátható állami szervezetrendszer Magyary Zoltán Közigazgatás-Fejlesztési Program – 2011. június Jó Állam megteremtése három program (igazságügyi, önkormányzati, Magyary Program) központi és területi közigazgatási szervezetfejlesztés (minisztériumok, fővárosi és megyei kormányhivatalok, kormányablakok, járási rendszer) Ereky Terv (jó állam, jó gazda) eljárások egyszerűsítése és gyorsítása Magyary Program 12.0 – 2012. augusztus végrehajtás értékelése további beavatkozási területek és feladatok azonosítása

3 3 ELŐZMÉNYEK 1984 – 1996: az alsó középszint hiánya 1990: önkormányzatok: erős decentralizáció hatékonysági presszió nélkül 1990-91: területi államigazgatás: dezintegrált ágazati dekoncentráció 1996: a kistérség megjelenése 1992, 1997: sikertelen integrációs kísérletek 2002-től: evolutív regionalizáció 2010. 09. 01.: megyei közigazgatási hivatalok 2011. 01. 01.: kormányhivatalok megalakulása

4 4 A Z ÁLLAMIGAZGATÁS DEZINTEGRÁLTSÁGA A feladatok és a szervezetrendszer inkoherenciája államigazgatási feladatok/államigazgatási és önkormányzati szervek a jegyző, mint kizárólag önkormányzati szerv nagy(obb)részt államigazgatási feladatokkal felelősség és ráhatás/önkormányzat és kormányzat A dekoncentráció széttartó folyamata ágazati dominancia, költségvetési átláthatatlanság, hatékonysági gondok, erőtlen ellenkísérletek a horizontális együttműködés hiánya területi heterogenitás (többféle régió, többféle kistérség)

5 5 SZERKEZETI HATÉKONYSÁGI PROBLÉMÁK önállóság biztosítékai 1990 2011 hatékonysági kényszerek

6 6 A TERÜLETI KÖZIGAZGATÁS MEGÚJÍTÁSA Integráció: fővárosi és megyei kormányhivatalok Járás: területi alap-egység és a járási szintű államigazgatás Kormányablakok: standardokra alapuló, ügyfélbarát szolg. Eljárások korszerűsítése: Ket., egyszerűsítési programok Önkormányzati rendszer átalakítása: új Ötv. Intézményrendszer átalakítása: megyei konszolidáció, szerkezeti átalakítás Határon átnyúló együttműködés: új EU intézmény lehetőségei (ETT)

7 7 A KORMÁNYHIVATAL Kettős irányítás: funkcionális – szervezeti; szakmai - ágazati Nagyságrend 14 szerv, 253 szervezet, 23 ezer kormánytisztviselő,124,5 MdFt működési költség („0-szaldó”) Bővülés: közmunka, rehabilitáció Feladatok: hatósági, felügyeleti, koordinációs, ellenőrzési Funkcionális működési alrendszerek integrációja, törzshivatal költségvetés, személyügy, ügyvitel, telekommunikáció, biztosítás, ingatlangazdálkodás, informatika, beszerzés Szakmai önállóság, szakigazgatási szervek: hatósági jogkör; munkáltatói jogkör

8 8 MEGYEI KONSZOLIDÁCIÓ Időpont: 2012. január 1. Szerkezete: Adósságrendezés és intézmény-átvétel (forma- független);GYEMSZI/Budapest, megyék; MIK Nagyságrendek: 705 intézmény, 65 ezer alkalmazott. 400 költségvetési szerv (190 közoktatási, 117 szociális és gyermekvédelmi, 67 közművelődési és 26 egyéb intézmény), 160 (köz)alapítvány, 145 gazdasági társaság Előkészítés: Megyei Bizottság a kormánymegbízott vezetésével 1335/2011. (X. 13.) Korm. határozat a szükséges intézkedésekről tárcaközi munkacsoportok (jogi, fejlesztési, vagyongazdálkodási, költségvetési, informatikai) jogi szabályozás: 2011. évi CLIV. tv., 258/2011. (XII. 7.) Korm.r., alapító okiratok 2012. évi költségvetés vagyon átadás-átvétel, megállapodás 2011. december 31-ig

9 9 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁSA Cél: tiszta viszonyok a közigazgatásban, az önkormányzati adósságcsapda megszűntetése 5000 lakosnál kisebb települések 2012. október 27.az adósság teljes átvállalása Lebonyolítás2012. december: a 2012. december 12-ei állapot MÁK, NGM, BM közreműködés adósság: hitel, kölcsön, kötvény, váltó és azok járulékai Eredmény: 1710 db - 5000 fő alatti lakosú - települési önkormányzat/73,4 milliárd Ft átvállalása 5000 fő feletti lakosú települések 2013. jan. 22 - febr. 6. egyeztetés az érintett településekkel 2013. február 28-ig megállapodások megkötése; döntés az alapszázalék feletti (40-70 %) átvállalással érintett településekről (iparűzési adó erő függvénye) Az 5000 fő felettiekkel együtt kb. 1857 települési önkormányzatot érint az átvállalás

10 10 INTÉZMÉNYRENDSZER ÁTALAKÍTÁSA Szerkezet: ágazati; területileg differenciált; állami és önkormányzati fenntartás; EMMI irányítás: szervezeti és szakmai/szakmai (önk. fenntartás) Átadás-átvételi feladatok: MIK és önkormányzati intézmények Szociális és gyermekvédelmi intézmények Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SzGyF), 2013. 01. 01. Köznevelés Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK), 2012. 09. 01./2013. 01. 01. Múzeumok kiemelt múzeumok: az MTM, MNM, PIM, SZM, HMHIM, SZNM szervezetében működnek tovább megyei múzeumok: mszh; tagmúzeumok: szh települési önk.; 2013. január 1. Könyvtárak, közművelődés székhely települési önkormányzatok; 2013. 01. 01. Levéltárak Magyar Országos Levéltár – MNL; 2012. szeptember 30. Gazdasági társaságok, (köz)alapítványok MNV Zrt, 2013. 01. 01.

11 11 A JÁRÁS ELTŰNÉSE ÉS PÓTLÁSÁNAK KÍSÉRLETEI A járás megszűnése 1983. december 31., (hivatal és területi egység) városkörnyék – kísérletek Kísérletek a hiány pótlására Ötv. társulási szabályai kistérségi fejlesztési társulások (önkéntesen, Tftv-re) kistérségek KSH szabályozása (Eurostat) Társulási törvény (1997) kistérségek korm. r., törvényi szintű szabályozása (2003, 2004.)

12 12 A KIALAKÍTÁS ELVEI Megalapozó döntés: 1299/2011 (IX.1.) Korm hat. Alapelvek az államigazgatási szervezetrendszer része méretgazdaságosság településszerkezet, térszervező funkció államigazgatási területi egységek összhangja megyehatár metszés nélkül államigazgatási és önkormányzati feladatok szétválasztása székhely: államigazgatási infrastruktúra gyors és könnyű hozzáférés biztosítása, max. mintegy 30 km

13 13 A JÁRÁS Előkészítés tudományos és igazgatás-szakmai megalapozás Alapvető célok államigazgatási feladatok – államigazgatási szervezet területi beosztás alapegysége Szabályozás 1299/2011. (IX. 1.) Korm. határozat a kialakítás elveiről Törvény: 2012. évi XCIII. törvény (júl. 5.) Járás (szervezet, székhely, illetékesség) 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet Járási feladat- és hatáskörök 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet Ágazati illetékességek egyeztetési szakasz Miniszteri rendeleti szabályozás 2012. november 30. Megállapodások: 2012. október 31.

14 14 A JÁRÁSI HIVATAL FELADATKÖRE Államigazgatási feladatok okmányirodák gyám-és gyermekvédelem szociális igazgatás családtámogatás köznevelés menedékjog egyéni vállalkozás A jegyzőnél maradó feladatok jellege birtokvédelem, hagyaték, anyakönyv, egyes építésügyek, kereskedelemi eng.

15 15 A JÁRÁSI HIVATAL SZERVEZETE Hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes felsőfok,/jogász, közig menedzser, közgazd.; 5 év közig gyakorlat Adatok: 12 év közig. gyak., 2/3-a jogász, 52% nő, 60 ex-jegyző Szervezet, terület, létszám, eszközök törzshivatal szakigazgatási szervek differenciált illetékességi terület, járási határokkal átvett státusz: 9852, létszám: 16840 térítésmentes használat joga átadás-átvételi megállapodások

16 16 J ÁRÁSOK, JÁRÁSI KORMÁNYHIVATALOK KIALAKÍTÁSÁNAK FOLYAMATA 2011. nyara: kutatóintézeti tanulmány 1299/2011. (IX. 1.) Korm. határozat a járások kialakításáról 2012. jan. 10-29.: Járási koncepció és a járási térképek társadalmi egyeztetése (757 javaslat 338 településre vonatkozóan) 2012. márc. 30.: Járások kialakításáról szóló törvényjavaslat benyújtása az Országgyűléshez 2012. jún. 30.: Járásokkal összefüggő kormányrendeletek (jegyzői államigazgatási hatáskörök telepítése) kihirdetése 2012. júl. 1.-dec. 31.: Járások fizikai kialakításának a megvalósítása 2012. aug. 13.: Járások lehatárolásáról szóló kormányrendelet kihirdetése 2012. október 31. megállapodások megkötése az önkormányzatokkal 2012. nov. 30.: Járásokkal összefüggő miniszteri rendeletek kihirdetése 2013. jan. 1.: Járási hivatalok felállítása Ábra: Vas vármegye járásai 1888-ban

17 17

18 18 KORMÁNYABLAK Az ügyfélbarát, standardizált igazgatási szolgáltató rendszer 29 : a modell megjelenése Az integrált ügyfélszolgálati rendszer: 2013. végéig Feladatkör: államigazgatási ügyek indítása, intézése közigazgatási információ Helyszínek (mintegy 300) fővárosi kerületek megyeszékhelyek, megyei jogú városok járási székhelyek, okmányirodai települések

19 19 AZ ELJÁRÁSI RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSE Ket. módosítás: 2011. CLXXIV. törvény, 2011. dec. 14-i kihirdetés 2011. évi Ket. felülvizsgálat és miniszteri hatósági jogkörök felülvizsgálatának eredményeként Egyszerű Állam Program: 1405/2011. (XI. 25.) Korm. határozat a vállalkozásokat érintő eljárási szabályok egyszerűsítése Egyszerűsítési Program: 1304/2011. ( IX. 2.) Korm. határozat az állampolgárokat érintő eljárási szabályok egyszerűsítése 228 ügy kapcsán

20 20 EURÓPAI TERÜLETI TÁRSULÁS Szabályozás elsőként: 2007. évi XCLX. törvény, 2010. évi CXXVI. törvény 16/2010. (XII. 15.) KIM rendelet a jóváhagyási eljárásról 18/2012. (III. 22.) KIM rendelet a 2012. évi működési támogatásról Támogatás 2011: létesítés, működés – összesen: 195 millió Ft Gyakorlat nyilvántartásba vett ETT-k: 11 db jóváhagyást kapott ETT-k: 6 db feladatok

21 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !


Letölteni ppt "A TERÜLETI KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKÍTÁSA Első büki terület és településfejlesztési konferencia Bük, 2013. március 22. Dr. Virág Rudolf helyettes államtitkár,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések