Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mivel foglalkozunk?  Reklám – és média jog  Fogyasztóvédelem  Szellemi alkotások joga  Társasági jog, cégjog  Ingatlanjog  Pénzügyjog  Követeléskezelés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mivel foglalkozunk?  Reklám – és média jog  Fogyasztóvédelem  Szellemi alkotások joga  Társasági jog, cégjog  Ingatlanjog  Pénzügyjog  Követeléskezelés."— Előadás másolata:

1

2 Mivel foglalkozunk?  Reklám – és média jog  Fogyasztóvédelem  Szellemi alkotások joga  Társasági jog, cégjog  Ingatlanjog  Pénzügyjog  Követeléskezelés  Versenyjog  M&A  Munkajog  Adatvédelem  Direkt Marketing  Telekommunikáció  Elektronikus kereskedelmi jog  Promóciók, Facebook

3 Ú J É V – Ú J S ZABÁLYOK Piac & Profit Kkv Akadémia 2013. Január 23.

4 MUNKAJOG Munkáltatói teendők az új törvény tükrében

5 Munkavállalókkal kapcsolatos kérdések  Új Munka törvénykönyve! (2012. július 1.)  sok bizonytalanság, új részletszabályok!  egyes szabályok csak 2013. január 1-től

6 2013. január 1-jétől hatályos  munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás  szabadság kiadása  távolléti díj számítása

7 Munkaviszony Megbízási jogviszony Munkaszerződés vs. megbízási szerződés Csak munkaszerződéssel!

8 Munkaviszony megszüntetése  Mire figyeljünk felmondás esetén?  csak írásban  indokolás  felmondási idő  felmondási védelem  iratok kiadása  versenytilalmi megállapodás  megtámadási jog

9 Munkaügyi ellenőrzés  Mire terjed ki?  munkaviszony létesítése, megszűnése  nyilvántartási kötelezettség  munkaidő, pihenő idő  nők, fiatalkorúak, megváltozott munkaképességűek  munkabér mértéke  stb.

10 Vezető állású munkavállalók  speciális szabályok  felmondási védelem nem illeti meg  munkaidejét maga osztja be  összeférhetetlenségi szabályok  változások az új törvényben

11 Munkavállaló kártérítési felelőssége  Korábbinál szigorúbb felelősségi szabályok  Gondatlan károkozás esetén legfeljebb 4 havi távolléti díjnak megfelelő összeg erejéig;  Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén a teljes kár megtérítését lehet követelni.  Egyéb szankciók a munkavállalóval szemben  Pénzbírság (legfeljebb egyhavi alapbér)  Munkaviszony feltételeinek hátrányos módosítása határozott időre  Arányosság

12 TÁRSASÁGI JOG Aktuális kérdések, feladatok, tudnivalók

13 Ú J CÉGJOGI SZABÁLYOK  Egyszerűsített (egy órás) eljárás csak „mintás” cégalapítás esetén (változásbejegyzésnél nincs)  Bejelentési kötelezettség  Bővülnek az ügyvezetői összeférhetetlenség esetei  Új kényszertörlési eljárás

14 Bejelentési kötelezettség A társasági szerződés tartalma tartalmaznia kell valamennyi tevékenységi kört – a NAV részére bejelentettekkel egyező módon kötelező eleme a természetes személy tagok, tisztviselők azonosító adatai (név, anyja születési neve, lakcím, születési hely és idő) Ezeket a társasági szerződés első módosításakor kell rögzíteni, amennyiben szükséges (itt nincs határidő).

15 Bejelentési kötelezettség  Határidő: 2013. február 1. – tagok adóazonosító jele, születési ideje – ügyvezető adóazonosító jele, születési ideje – székhely, telephely, fióktelep használat jogának igazolása – külföldi tag, tisztségviselő esetén kézbesítési megbízott megjelölése Ha csak a fenti pontok módosulnak, az eljárás illeték-, és költségtérítés-mentes.

16 C ÉG N EVE  „Állami” vagy „Nemzeti” jelzők csak kivételes esetben használhatóak a cég nevében  Tilos a XX. századi önkényuralmi rendszerekkel összefüggésbe hozható személy vagy elnevezés használata  „Magyar” jelző alapvetően használható  Cégkizárólagosság elve

17 Ü GYVEZETŐI ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG Ki nem lehet ügyvezető?  Régi esetek  bűncselekmény elkövetése (szabadságvesztés büntetéssel)  foglalkozástól eltiltás (amely a cég főtevékenysége)  ügyvezetéstől eltiltás  Új esetek  kényszertörlési eljárást követően (5 évig)  felszámolási eljárásban ügyvezető felelősségét megállapítják a ki nem elégített követelésekért  törvényességi felügyeleti eljárásban pénzbírságot szabtak ki, és nem teljesítette

18 Ü GYVEZETŐK FELELŐSSÉGE Felelősség a társasággal szemben Felelősség 3. személyekkel (hitelezőkkel) szemben Fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet esetén hitelezői érdekek szem előtt tartása! Mindig a társaság érdekei az elsődlegesek! kivéve:

19 Büntető jogi felelősség  Csődbűncselekmény  Tagok megtévesztése  Saját tőke csorbítása  Hűtlen kezelés (sikkasztás)  Számvitel rendjének megsértése  Költségvetési csalás (adócsalás)

20 T AGOK FELELŐSSÉGE Mikor felel a tag?  a társaság megszűnése esetén  felszámolási eljárás során  rosszhiszemű üzletrész átruházás

21


Letölteni ppt "Mivel foglalkozunk?  Reklám – és média jog  Fogyasztóvédelem  Szellemi alkotások joga  Társasági jog, cégjog  Ingatlanjog  Pénzügyjog  Követeléskezelés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések