Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkajogi alapismeretek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkajogi alapismeretek"— Előadás másolata:

1 Munkajogi alapismeretek
Gazdálkodási ismeretek 10.osztály

2 A Munka Törvénykönyve A munkajog: a munkaszerződés alapján
létrejövő munkaviszonyt és az azzal közvetlenül összefüggő életviszonyokat rendező jogszabályok összessége. A Munka törvénykönyve: 2012. évi I. törvény – hatályos július 1-től Kiegészítő törvények: egyes foglalkozási ágak speciális szabályai ( pl. közalkalmazottak, fegyveres testületek, kormányhivatalnokok)

3 A Munka törvénykönyv tartalma
Első rész: általános rendelkezések (fogalmak, értelmezések) Második rész: a munkaviszony (a munkaviszony létrejötte, megszűnése…) Harmadik rész: munkaügyi kapcsolatok (üzemi tanács, szakszervezetek, kártérítési felelősség) Negyedik rész: a munkaügyi vita Ötödik rész: záró rendelkezések

4 A Munka Törvénykönyve Első rész
1. §. E törvény a tisztességes foglalkoztatás alapvető szabályait állapítja meg a vállalkozás és a munkavállalás szabadságának elve szerint, tekintettel a munkáltató és a munkavállaló gazdasági, valamint szociális érdekeire. 2. §. (1) E törvény hatálya a) a munkáltatóra, b) a munkavállalóra, c) a munkáltatói érdek-képviseleti szervezetre, d) az üzemi tanácsra, valamint e) a szakszervezetre terjed ki.

5 A Munka Törvénykönyve Második rész A munkaviszony
32. §. A munkaviszony alanyai a munkáltató és a munkavállaló. 33. §. Munkáltató az a jogképes személy, aki munkaszerződés alapján munkavállalót foglalkoztat. 34. §. (1) Munkavállaló az a természetes személy, aki munkaszerződés alapján munkát végez. (2) Munkavállaló az lehet, aki a tizenhatodik életévét betöltötte. Ettől eltérően munkavállaló lehet - az iskolai szünet alatt - az a tizenötödik életévét betöltött tanuló, aki nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytat. (3) A gyámhatóság engedélye alapján a jogszabályban meghatározott kulturális, művészeti, sport-, hirdetési tevékenység keretében a tizenhatodik életévét be nem töltött személy is foglalkoztatható.

6 A munkaviszony létesítése
42. §. (1) A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre. (2) A munkaszerződés alapján a) a munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint munkát végezni, b) a munkáltató köteles a munkavállalót foglalkoztatni és munkabért fizetni. 44. §. A munkaszerződést írásba kell foglalni. Az írásba foglalás elmulasztása miatt a munkaszerződés érvénytelenségére csak a munkavállaló - a munkába lépést követő harminc napon belül - hivatkozhat.


Letölteni ppt "Munkajogi alapismeretek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések