Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ALKALMI MUNKAVÁLLALÓI KÖNYVVEL TÖRTÉNŐ FOGLALKOZTATÁS GYAKORLATA 2008. március 26.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ALKALMI MUNKAVÁLLALÓI KÖNYVVEL TÖRTÉNŐ FOGLALKOZTATÁS GYAKORLATA 2008. március 26."— Előadás másolata:

1 AZ ALKALMI MUNKAVÁLLALÓI KÖNYVVEL TÖRTÉNŐ FOGLALKOZTATÁS GYAKORLATA 2008. március 26.

2 CÉL A megélhetésüket rendszeresen alkalmi munkavállalás révén biztosító munkavállalók szociális biztonsága szélesebb körben legyen megteremtve.

3 Jogszabályi háttér   Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvény (Alk.tv.)   A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.)   A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.)   Az alkalmi munkavállalói könyv formájáról, kitöltéséről, elkészítéséről és elosztásáról szóló 10/2005. (VII. 25.) FMM rendelet   A külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 8/1999. (XI.10.) SzCsM rendelet   Ptk., Btk., Kjt., Ktv., ….

4 Az AM könyvvel való foglalkoztatás alanyai I. Munkáltató   az, aki jogképes (Mt. 73. §): jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, természetes személy,   a Ktv. 1. § (1) bekezdésében meghatározott munkáltatók, azaz az állami szervek, és a helyi önkormányzatok,   a Kjt. 1. §-ában meghatározott munkáltatók, azaz azok a nevelési-oktatási, szociális és egészségügyi, közművelődési, sport és művészeti, közgyűjteményi és tudományos stb. intézmények tartoznak,

5 Az AM könyvvel való foglalkoztatás alanyai II. Munkavállaló I. a) a) az a természetes személy, aki az Mt. 72. §-a alapján munkavállaló lehet, illetve b) b) a Magyarországon működő szakiskolával, középiskolával, alapfokú művészetoktatási intézménnyel, felsőoktatási intézménnyel nappali tagozatos tanulói, illetve hallgatói jogviszonyban álló külföldi, c) c) az a külföldi személy, aki az Flt. 7. §-ának (2) bekezdése szerint engedély nélkül foglalkoztatható,

6 Az AM könyvvel való foglalkoztatás alanyai II. Munkavállaló II. d) d) az a külföldi személy, aki magyar állampolgárral Magyarországon együtt élő házastárs, továbbá a magyar állampolgár olyan özvegye, aki az elhunyt házastárssal annak halála előtt legalább egy évig Magyarországon együtt élt, a)-d) pontig „Kék könyv” birtokában e) e) c)-d) pontok hatálya alá nem tartozó külföldi személy mezőgazdasági idénymunka [Alk.tv. 2/B. § (2)] keretében. e) pontban „Zöld könyv” birtokában.

7 vagy ‘KÉKZÖLD’

8 „ZÖLD” AM könyvvel foglalkoztatható munkavállaló  főszabályként az engedélyköteles külföldi személy  kizárólag mezőgazdasági idénymunka keretében  legfeljebb 5 egymást követő naptári napig és  egy naptári éven belül legfeljebb 60 naptári napig munkaviszonyt létesít

9 Egyes országok állampolgárainak AM könyves foglalkoztatása  Ausztria, Belgium, Dánia, Franciaország, Németország,  Lichtenstein, Norvégia, Svájc  Bulgária, Románia  Engedélymentességről szóló igazolás.  Harmadik országok állampolgárainak (Ukrajna, Törökország…) munkavállalási vízum szükséges.

10 Az AM könyv adattartalma  A munkavállaló adatai  A kiállító adatai  Az alkalmi munkavállalással kapcsolatos tájékoztatás  Kitöltési útmutató  Közteherjegy helyeit tartalmazó sorszámozott lapok  Hivatalos bejegyzések lapjai

11 Az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő jogviszony létrejötte, tartalma  A munkáltató a munkavállaló munkába lépésekor az AM könyvben kitölti: a munkáltató neve és székhelye, adószáma vagy adóazonosító jele a munkáltató neve és székhelye, adószáma vagy adóazonosító jele a munkavégzés helye és napja a munkavégzés helye és napja a munkakör a munkakör kifizetendő munkadíj kifizetendő munkadíj A munkavállaló aláírásával igazolja a munkavállalás tényét. Ezzel a munkaszerződést megkötöttnek, a munkaviszonyt létrejöttnek kell tekinteni. A munkaadó köteles nyilvántartást vezetni! www.afsz.hu www.afsz.hu

12 Fehér-Kék-Zöld ?  Ha vállalkozó a munkáltató → a fehér színű ‘A’ oldalakat kell kitölteni  Ha a munkáltató magánszemély vagy közhasznú szervezet → a kék színű ‘B’ oldalakat kell kitölteni  Mezőgazdasági idénymunka esetén → a zöld színű ‘C’ oldalakat tölti ki a munkáltató

13 AZ ALKALMI FOGLALKOZTATÁS IDŐTARTAMA „az AM könyv fehér színű oldalainak kitöltése esetén”  legfeljebb 5 egymást követő naptári napig és  egy naptári hónapon belül legfeljebb 15 naptári napig és  egy naptári éven belül legfeljebb 90 naptári napig munkaviszonyt létesít.  A főszabálytól eltérően egymást követő 5 munkanapig egyidejűleg is létesíthető munkaviszony.  A munkavállaló egy naptári évben több munkáltatónál összesen 120 napot tölthet az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő jogviszonyban.

14 AZ ALKALMI FOGLALKOZTATÁS IDŐTARTAMA „az AM könyv kék színű oldalainak kitöltése esetén”  legfeljebb 5 egymást követő naptári napig és  egy naptári hónapon belül legfeljebb 15 naptári napig és  egy naptári éven belül legfeljebb 90 naptári napig munkaviszonyt létesít.  A főszabálytól eltérően egymást követő 5 munkanapig egyidejűleg is létesíthető munkaviszony.  A munkavállaló egy naptári évben több munkáltatónál összesen 200 napot tölthet az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő jogviszonyban.

15 AZ ALKALMI FOGLALKOZTATÁS IDŐTARTAMA „az AM könyv zöld színű oldalainak kitöltése esetén”  legfeljebb 5 egymást követő naptári napig és  egy naptári éven belül legfeljebb 90 naptári napig munkaviszonyt létesít.  A főszabálytól eltérően egymást követő 5 munkanapig egyidejűleg is létesíthető munkaviszony.  A munkavállaló egy naptári évben több munkáltatónál összesen 120 napot tölthet az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő jogviszonyban.  Itt nem alkalmazható a havi 15 napos korlátozás.

16 Az összeszámítás szabályai „Kék oldalak” 1-2mu=90 nap 3mu.=/<200 nap „Zöld oldalak” 1mu.=90 nap 2mu.=/<120 nap „Fehér oldalak” 1mu.=90 nap 2mu.=/<120 nap

17 Közteherjegy  A munkáltató közteherjeggyel teljesíti pénzbeli egészségbiztosítási járulék (!), nyugdíjbiztosítási járulék, a nyugdíjjárulék, az egészségügyi hozzájárulás, továbbá a munkaadói és munkavállalói járulék, ill. a levonási és a kifizetőre vonatkozó SZJA kötelezettségét.  A munkavállalónak kifizetett munkabér egy munkában töltött naptári napra eső összege a közteherjegy táblázatban megjelölt első jövedelemsáv alsó határánál nem kevesebb és az utolsó jövedelemsáv felső határánál nem több.  A közteherjegyet a Posta Hivatalokban lehet beszerezni.

18 A közteherjegy értéke A kifizetett munkadíj (Ft/nap) A közteherjegy értéke (Ft/nap) Az ellátási alap (Ft/nap) 1.1800-23994002700 2.2400-29997003600 3.3000-35999004500 4.3600-460011005400

19 A kiváltáshoz szükséges dokumentumok  Személyi igazolvány  Lakcímkártya  TAJ kártya  Adókártya  Az AM könyvet a lakó-/tartózkodási hely szerint illetékes munkaügyi kirendeltség adja ki.  Külföldiek számára a fővárosban a Baross utcai kirendeltség állítja azt ki (1085 Bp. Baross u. 22-26.)

20 Az AM könyv érvényessége A 2005. augusztus 1-jét követően kiváltott AM könyvek több évig használhatóak, annak érvénytelenítésére csak a kitöltési rovatok betelte vagy a könyv megrongálódása esetén kell, hogy sor kerüljön. A 2005. augusztus 1-jét követően kiváltott AM könyvek több évig használhatóak, annak érvénytelenítésére csak a kitöltési rovatok betelte vagy a könyv megrongálódása esetén kell, hogy sor kerüljön. Az AM könyv kiállítható függetlenül attól, hogy a kérelmező munkaviszonyban áll vagy egyéb kereső tevékenységet folytat. A jogszabály nem zárja ki az alkalmi foglalkoztatásban történő részvételt, ha az második vagy további jogviszonynak minősül. Regisztrált álláskereső!

21 Bemutatási kötelezettség  A munkavállalónak az AM könyvet a tárgyévet követő január 15-éig a kiállítónál be kell mutatnia.  A hibásan, hiányosan kitöltött adatokat a kirendeltségeknek nem áll módjában rögzíteni.

22 Pályakezdők figyelmébe  Pályakezdő és Diplomás Álláskeresők Közvetítő Irodája (1062 Bp. Andrássy út 10. H-Sz: 08.30-15.00, (1062 Bp. Andrássy út 10. H-Sz: 08.30-15.00, P:8.30-13.00) P:8.30-13.00)  Magán-nyugdíjpénztári tagság  START kártya

23 Fő foglalkoztatási területek  Mezőgazdaság  Kereskedelem  Őrző-védő szolgálat  Hirdetési lapok terjesztése  Építőipar  Vendéglátóipar  Takarítás

24 A kiadott AM könyvek mennyiségének alakulása

25 Esetlegesen felmerülő problémák!  Hogyan számolom ki a 200 napot, miért érdekes a 200 nap (ÁKS)?  Az összeszámítás szabályai  Feleség-férj → egy munkáltató (Ptk. 685. §)  Egyéni vállalkozó vs. természetes személy munkáltató (szakács-bejárónő)  ‘Pénztáros-takarító’ eset  Adatrögzítés, hibás kitöltés  Egészségügyi ellátás (1997. évi LXXX. tv. 29.§)

26 Gyakran feltett kérdések  Nyilvántartás!  Hol lehet beszerezni a közteherjegyet?  Hol/hogyan lehet kiváltani az AM könyvet?  Pályakezdők/nyugdíjasok AM könyves foglalkoztatása?  Hogyan lehet kiváltani?  Már meglévő munkaviszony mellett kiváltható-e?  Egészségügyi ellátás?  Mennyi ideig lehet AM könyvvel dolgozni?

27 Köszönöm a figyelmet! Király Emese Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ


Letölteni ppt "AZ ALKALMI MUNKAVÁLLALÓI KÖNYVVEL TÖRTÉNŐ FOGLALKOZTATÁS GYAKORLATA 2008. március 26."

Hasonló előadás


Google Hirdetések