Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az egyszerűsített foglalkoztatás legfontosabb szabályai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az egyszerűsített foglalkoztatás legfontosabb szabályai"— Előadás másolata:

1 Az egyszerűsített foglalkoztatás legfontosabb szabályai

2 Jogszabályi háttér 2009. évi CLII. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról 88/2010. (III. 26.) Korm. rendelet a évi CLII. törvény növénytermesztési idénymunkára vonatkozó egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 87/2010. (III. 26.) Korm. rendelet az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos adatok telefonon történő bejelentéséről

3 Alkalmazási kör háztartási munka
kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő munkáltatónál végzett munka mezőgazdasági idénymunka idegenforgalmi idénymunka alkalmi munka

4 Háztartási munka

5 A háztartási munka fogalma
a természetes személy munkáltató által létesített, kizárólag a maga és háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítására irányuló munkaviszony

6 A foglalkoztatás időtartama
a háztartási munka keretében történő foglalkoztatás időtartama nincs korlátozva !! de a foglalkoztatás ideje a fizetendő közteher mértékét befolyásolja

7 A munkaviszony létesítése
főszabály: a törvény 1. számú melléklete szerinti tartalmú blanketta-munkaszerződés megkötésével DE!: öt naptári napnál rövidebb határozott időre szóló munkaviszony létesítése esetén a munkaszerződés írásbeli megkötése nem kötelező

8 Jelenléti ív főszabály: ha a munkaszerződést nem kell írásba foglalni, akkor a törvény 2. számú melléklete szerinti jelenléti ívet kell vezetni ezzel szemben háztartási munka esetén még akkor sem kötelező ilyen tartalmú jelenléti ívet vezetni, ha a munkaszerződés nincs írásba foglalva

9 A bejelentés szabályai
a munkavégzés megkezdése előtt elektronikus úton telefonon keresztül 2010. július 1-jétől mobil rádiótelefonon internet szolgáltatás nélkül is futtatható külön alkalmazással is

10 Közteherfizetés 1. legfeljebb harmincegy napra kötött munkaszerződés alapján történő foglalkoztatása esetén, feltéve, hogy a tárgyhónapban ledolgozott napok száma a tíz munkanapot nem haladja meg, a munkáltató a munkavállalónak kifizetett (nettó) munkabér 30 százalékával megegyező összegű közterhet köteles fizetni a 30 százalékos közteher megfizetésén túl további személyi jövedelemadó vagy járulékfizetési kötelezettség sem a munkáltatót, sem pedig a munkavállalót nem terheli

11 Közteherfizetés 2. egyéb esetben a személyi jövedelemadó- és járulékfizetési kötelezettségre az Szja. törvény, illetve a Tbj. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni havonta, a tárgyhót követő hó 12-éig kell az adó/járulék, illetve a 30 százalékos közteherfizetési kötelezettségnek eleget tenni

12 Bevallás főszabály: 08-as bevalláson havonta, elektronikus úton
ha a jogviszony 31 napnál rövidebb és a munkavállaló legfeljebb 10 napot dolgozott és a munkáltató nem elektronikus bevalló, akkor elektronikusan vagy papír alapon a tárgyévet követő év január 12-éig

13 Kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő munkáltató által létesített jogviszony

14 Fogalma, a foglalkoztatás időtartama
fogalma: a törvény nem határozza meg → bármilyen jellegű munka beletartozhat a foglalkoztatás időtartama: a törvény által nincs korlátozva

15 A munkaviszony létesítése
főszabály: a törvény 1. számú melléklete szerinti tartalmú blanketta-munkaszerződés megkötésével DE!: öt naptári napnál rövidebb határozott időre szóló munkaviszony létesítése esetén a munkaszerződés írásbeli megkötése nem kötelező

16 Jelenléti ív ha a munkaszerződést nem kell írásba foglalni, akkor a törvény 2. számú melléklete szerinti jelenléti ívet kell vezetni szigorú számadású nyomtatvány

17 A bejelentés szabályai
a munkavégzés megkezdése előtt elektronikus úton 2010. július 1-jétől mobil rádiótelefonon internet szolgáltatás nélkül is futtatható külön alkalmazással is

18 Közteherfizetés és bevallás
közteherfizetés: általános szabályok szerint havonta, a tárgyhót követő hó 12-éig bevallás: 08-as bevalláson havonta elektronikus úton

19 Mezőgazdasági idénymunka

20 A mezőgazdasági idénymunka fogalma
a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati ágazatba tartozó olyan munkavégzés, amely az előállított áru vagy a nyújtott szolgáltatás természete miatt - a munkaszervezés körülményeitől függetlenül - évszakhoz, az év adott valamely időszakához vagy időpontjához kötődik

21 A foglalkoztatás időtartama
azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony egybefüggő időtartama nem haladhatja meg a harmincegy napot, egy naptári éven belül pedig a kilencven napot

22 A munkaviszony létesítése
főszabály: a törvény 1. számú melléklete szerinti tartalmú blanketta-munkaszerződés megkötésével DE!: öt naptári napnál rövidebb határozott időre szóló munkaviszony létesítése esetén a munkaszerződés írásbeli megkötése nem kötelező

23 Jelenléti ív ha a munkaszerződést nem kell írásba foglalni, akkor a törvény 2. számú melléklete szerinti jelenléti ívet kell vezetni szigorú számadású nyomtatvány

24 A bejelentés szabályai
a munkavégzés megkezdése előtt elektronikus úton 2010. július 1-jétől mobil rádiótelefonon internet szolgáltatás nélkül is futtatható külön alkalmazással is

25 Közteherfizetés a munkáltató a munkavállalónak kifizetett (nettó) munkabér harminc százalékával megegyező összegű közterhet fizet a közteherfizetési kötelezettséget az APEH által rendszeresített elkülönített számlaszámokra kell teljesíteni havonta, a tárgyhót követő hó 12-éig

26 Bevallás főszabály: 08-as bevalláson havonta, elektronikus úton
ha nem kötelezett elektronikus bevallásra, akkor elektronikusan vagy papír alapon a tárgyévet követő év január 12-éig

27 A növénytermesztési idénymunka specialitásai

28 A növénytermesztési idénymunka fogalma 1.
külön jogszabályban meghatározott egyes növénytermesztési termékek termelésével összefüggő mezőgazdasági idénymunka és a megtermelt növénytermesztési terméknek a munkáltató saját gazdasága területén történő anyagmozgatása, csomagolása

29 A növénytermesztési idénymunka fogalma 2.
a növénytermesztési idénymunkára vonatkozó szabályozás hatálya alá tartozó növénytermesztési termékek körét a 88/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 1. számú melléklete tartalmazza

30 A foglalkoztatás időtartama és a munkaszerződés megkötése
a foglalkoztatás időtartama: évente maximum 90 nap, azon belül nincs korlátozás a munkaszerződés megkötése: a munkaszerződést csak akkor kötelező írásba foglalni, ha a munkavállaló azt kéri, vagy ha a foglalkoztatás egybefüggő időtartama a harminc napot meghaladja

31 Jelenléti ív ha a munkaszerződést nem kell írásba foglalni, akkor a törvény 2. számú melléklete szerinti jelenléti ív vezetése kötelező az Eftv.-ben rögzítetteken túl a jelenléti íven fel kell tüntetni az állami adóhatóság által engedélyezett sorszámtartománynak megfelelő sorszámot, valamint azt, hogy a munkavállaló magánnyugdíjpénztári tag-e szigorú számadású nyomtatvány

32 A bejelentés szabályai
elektronikus úton telefonon keresztül 2010. július 1-jétől mobil rádiótelefonon internet szolgáltatás nélkül is futtatható külön alkalmazással is a tárgyhónapot követő hónap 12-éig

33 Közteherfizetés 1. főszabály: közterherfizetés havonta, a tárgyhót követő hó 12-éig ha a munkáltató legfeljebb évi munkaórában növénytermesztési idénymunka keretében alkalmaz munkavállalókat, akkor választhatja azt is, hogy a tárgyév július 12-éig egy összegben közteherelőleget fizet

34 Közteherfizetés 2. a közteherelőleg megfizetése az APEH által rendszeresített elkülönített számlaszámra történik a befizetett közteherelőleg és a ténylegesen fizetendő közteher különbözetét a munkáltatónak a bevallással egyidejűleg kell megfizetnie

35 A közteherelőleg választása 1.
bejelentés: a foglalkoztatás megkezdése előtt, de legkésőbb a tárgyév május 15-éig (idén július 12-éig) → a lakóhely vagy székhely szerint illetékes első fokú állami adóhatóságnál papír alapon vagy elektronikus úton, az APEH által rendszeresített és a honlapon közzétett formanyomtatványon (10EKB)

36 A közteherelőleg választása 2.
a közteherelőleg alapja: a 88/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti fajlagos munkaidő-szükséglet és a kötelező legkisebb munkabér vagy a garantált bérminimum egy órára eső összegének a szorzata mértéke: 12 százalék

37 Idegenforgalmi idénymunka

38 Az idegenforgalmi idénymunka fogalma
a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységnek számít az idegenvezetői tevékenység, a lovas szolgáltató tevékenység, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység, a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, valamint az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység

39 A foglalkoztatás időtartama és a munkaviszony létesítése
a foglalkoztatás időtartama: a törvény által nincs korlátozva a munkaviszony létesítése: főszabály: a törvény 1. számú melléklete szerinti tartalmú blanketta-munkaszerződés megkötésével DE!: öt naptári napnál rövidebb határozott időre szóló munkaviszony létesítése esetén a munkaszerződés írásbeli megkötése nem kötelező

40 Jelenléti ív ha a munkaszerződést nem kell írásba foglalni, akkor a törvény 2. számú melléklete szerinti jelenléti ívet kell vezetni szigorú számadású nyomtatvány

41 A bejelentés szabályai
a munkavégzés megkezdése előtt elektronikus úton 2010. július 1-jétől mobil rádiótelefonon internet szolgáltatás nélkül is futtatható külön alkalmazással is

42 Közteherfizetés a munkáltató a munkavállalónak kifizetett (nettó) munkabér harminc százalékával megegyező összegű közterhet fizet a közteherfizetési kötelezettséget az APEH által rendszeresített elkülönített számlaszámokra kell teljesíteni havonta, a tárgyhót követő hó 12-éig

43 Bevallás főszabály: 08-as bevalláson havonta, elektronikus úton
ha nem kötelezett elektronikus bevallásra, akkor elektronikusan vagy papír alapon a tárgyévet követő év január 12-éig

44 Alkalmi munka

45 Az alkalmi munka fogalma
a munkáltató és a munkavállaló között legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és egy naptári hónapon belül legfeljebb tizenöt naptári napig, és egy naptári éven belül legfeljebb kilencven naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony

46 Munkaszerződés, jelenléti ív
a törvény 1. számú melléklete szerinti blanketta-szerződést kötelező írásba foglalni, kivéve, ha a felek öt naptári napnál rövidebb határozott időre szóló munkaviszonyt létesítenek → ez utóbbi esetben jelenléti ívet kell vezetni

47 A bejelentés szabályai
a munkavégzés megkezdése előtt elektronikus úton 2010. július 1-jétől mobil rádiótelefonon internet szolgáltatás nélkül is futtatható külön alkalmazással is

48 Közteherfizetés, bevallás
közteherfizetés: általános szabályok szerint havonta, a tárgyhót követő hó 12-éig bevallás: 08-as bevalláson havonta elektronikus úton

49 Az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentése, és a bevallás szabályai

50 A bejelentés időpontja
főszabály: legkésőbb a munkavégzés megkezdéséig növénytermesztési idénymunka esetén: a tárgyhónapot követő hónap 12-éig változás: a bekövetkezésétől számított 15 napon belül

51 A bejelentés módja elektronikus úton
2010. július 1-jétől mobil rádiótelefonon internet szolgáltatás nélkül is futtatható külön alkalmazással háztartási munka/növénytermesztési idénymunka esetén telefonon is

52 Elektronikus úton történő bejelentés
ügyfélkapu-regisztráció 10T1041E számú elektronikus adatlap ( 2 lapból áll: főlap 22. számú pótlap

53 10T1041E-Főlap

54

55 10T1041E-22. pótlap

56

57

58 Az adatbejelentés jellege 1.
új bejelentés: új munkaviszony első ízben történő bejelentése esetén változás-bejelentés: amennyiben egy már korábban létrejött és bejelentett jogviszonyban valamilyen változás következik be ha egy korábbi bejelentés hibás adatát kívánja az adózó javítani (helyesbíteni) !!! Nem minden hiba javítható változás-bejelentéssel

59 Az adatbejelentés jellege 2.
törlés: amennyiben a bejelentett biztosítási jogviszony nem jött létre, vagy a bejelentés téves volt, és azt az adózó teljes mértékben vissza kívánja vonni ha az adózó a munkaviszony kezdetére vagy az egyszerűsített foglalkoztatás jellegére vonatkozó adatot rontotta el, illetve, ha a munkáltató vagy a munkavállaló adatait kell javítani (pl. hibás adószám, adóazonosító jel, TAJ szám)

60 A munkavégzés helye a munkaszerződésben megadottal egyezően kell kitölteni ha a munkavállaló a munkáját - a munka természetéből eredően - szokásosan telephelyen kívül végzi, akkor munkavégzési helyként a munkáltató azon telephelyét kell megjelölni, ahonnan a munkavállaló az utasítást kapja változó munkavégzési hely esetén pedig azt a telephelyet kell, amelyre a munkáltató munkavégzés céljából beosztotta

61 A munkaviszony vége a határozott idejű munkaviszonyok, vagyis
mezőgazdasági idénymunka, növénytermesztési idénymunka, alkalmi munka esetén a jogviszony első bejelentésekor kötelezően meg kell adni a munkaviszony végét is       

62 Telefonos bejelentés természetes személynél folytatott háztartási munka növénytermesztési idénymunka Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ (KÜK) 185-ös, országon belül helyi tarifával hívható hívószám minden bejelentés egyedi regisztrációs számot kap

63 Kötelező adatok 1. Bejelentőre vonatkozó kötelező adatok:
név születési idő adóazonosító jel TAJ szám Munkáltatóra vonatkozó kötelező adatok: adószám (magánszemély munkáltató kivételével) adóazonosító jel (szervezetek kivételével)

64 Kötelező adatok 2. Munkavállalóra vonatkozó kötelező adatok: TAJ szám
adóazonosító jel TAJ szám név születési hely születési idő változás vagy törlés esetén a korábbi bejelentés regisztrációs száma

65 Kötelező adatok 3. Munkaviszonyra vonatkozó kötelező adatok:
munkaviszony kezdete az egyszerűsített foglalkoztatás jellege munkaidő munkavégzés helye

66 Bevallás 1. főszabály: 08-as bevalláson havonta, elektronikus úton
a különböző idénymunkák esetén, ha nem elektronikus bevalló, akkor elektronikusan vagy papír alapon a tárgyévet követő év január 12-éig háztartási munka esetén, ha a jogviszony 31 napnál rövidebb és a munkavállaló legfeljebb 10 napot dolgozott és a munkáltató nem elektronikus bevalló, akkor elektronikusan vagy papír alapon a tárgyévet követő év január 12-éig

67 Bevallás 2. 30 százalékos egységes közteher esetén 1008M 16-os lapja
általános szabályok szerinti adófizetés esetén levezetés a normál munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint, azzal, hogy a 9-es és a 10-es lapokból annyi pótlapot kell kérni egy meghatározott foglalkoztatottra, ahány jogviszony közte és a foglalkoztató között a hónapban létrejött

68 Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "Az egyszerűsített foglalkoztatás legfontosabb szabályai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések