Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai"— Előadás másolata:

1 Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai
AM könyv helyett egyszerűsített foglalkoztatás?!

2 Az egyszerűsített foglalkoztatás esetei
2010. augusztus 1-től lépett hatályba a évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglakoztatásról Az egyszerűsített foglalkoztatás esetei mezőgazdasági Idénymunka: turisztikai Alkalmi munka

3 Idénymunka mezőgazdasági idénymunka: a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati ágazatba tartozó olyan munkavégzés, amely az előállított áru vagy a nyújtott szolgáltatás természete miatt - a munkaszervezés körülményeitől függetlenül - évszakhoz, az év adott valamely időszakához vagy időpontjához kötődik, illetve a megtermelt mezőgazdasági termékeknek a munkáltató saját gazdasága területén történő anyagmozgatása, csomagolása, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a 120 napot, turisztikai idénymunka: a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka, kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenység: az idegenvezetői tevékenység, a lovas szolgáltató tevékenység, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység, a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, az utazásszervezői tevékenység, és az utazásközvetítői tevékenység.

4 Alkalmi munka munkáltató és a munkavállaló között:
a) összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napig, és b) 1 naptári hónapon belül legfeljebb 15 naptári napig, c) 1 naptári éven belül összesen legfeljebb 90 naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony.

5 A munkaviszonyok együttes időtartama
Ha a munkáltató és munkavállaló idénymunkára, vagy idénymunkára és alkalmi munkára létesít egymással több ízben munkaviszonyt, akkor ezek a munkaviszonyok együttes időtartama nem haladhatja meg a naptári évben a 120 napot.

6 A foglalkoztathatók létszáma
Idénymunka: nincs korlát Alkalmi munka: létszámkorlát van! Az a munkáltató, aki az Mt. Alapján: - főállású személyt nem foglalkoztat, legfeljebb 1 főt, - 1-5 fő között foglalkoztat munkavállalót, legfeljebb 2 főt, fő között foglalkoztat munkavállalót, legfeljebb 4 főt, - 20 fő munkavállalónál többet foglalkoztat, legfeljebb a munkavállalói létszám 20 % -át foglalkoztathatja.

7 Egyszerűsített foglakoztatás létesítése
E munkaviszony a felek megállapodása alapján, a munkáltató bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik! Minden munkavállalóról napi szinten jelenléti ívet kell vezetni a munkáltatónak. Felek megállapodása alapján munkaszerződés kétféle módon jöhet létre a) szóban írásban: - ha munkavállaló kéri, - ha a foglalkoztatás egybefüggő időtartama eléri, vagy meghaladja az öt napot, - ha a munkáltató nem elektronikus úton bevallásra kötelezett. Ez esetben munkaviszonyt, az egyszerűsített munkaszerződés megkötésével kell létesíteni, és azt legkésőbb a munka megkezdéséig írásba kell foglalni.

8 Egyszerűsített munkaszerződés

9 Bejelentés Az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony esetében minden munkavállalót a munka megkezdése előtt be kell jelenteni az állami adóhatósághoz! A bejelentésben közölni kell: a munkáltató adószámát, a munkavállaló adóazonosító jelet és TAJ-számot, az egyszerűsített foglalkoztatás jellegét, a munkaviszony napjainak számát (az SMS útján történő bejelentés kivételével), külföldi személy esetében, aki másik államban biztosított és ezt a munkáltató előtt igazolta, ezt a körülményt is be kell jelenteni.

10 Bejelentés módjai A bejelentés megtételéhez a munkáltatónak az Ügyfélkapun regisztráltatnia kell – a természetes személy munkáltató kivételével – és adóhatósági (180-as) regisztrációval is rendelkeznie kell! Az egyszerűsített foglalkoztatás jellege Elektronikusan, Ügyfélkapun keresztül 10T1042E Telefonon 185-ös számon azonosító jel SMS-ben ( től) Mezőgazdasági idénymunka bejelenthető naponta Turisztikai idénymunka Alkalmi munka

11 Változás bejelentés: visszavonás, módosítás
A foglalkoztatás jellegének megváltozása, illetve a munkavégzés idejének módosulása, meghiúsulása esetén lehetőség van a változás bejelentésére! Ha a munkavállalót csak aznapra, a bejelentés napjára alkalmazzák, akkor a bejelentés után két órán belül van erre mód, Ha a tervezett munka egy napnál hosszabb vagy, másnap, a bejelentést követő napon kezdődik, akkor az adott nap reggel 8 óráig lehet módosítani. Ezt követő bejelentés esetén a közteher fizetési kötelezettségnek eleget kell tenni! A változás-bejelentése bármelyik módon történhet, függetlenül az eredeti bejelentés módjától!

12 Közteherfizetés A személyi jövedelemadó és járulékfizetési kötelezettségre az SZJA tv. és a TBJ rendelkezéseit kell alkalmazni az alábbi kivételekkel: Idénymunka (mezőgazdasági és turisztikai) esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 500 Ft, Alkalmi munka esetén a közteher 1000 Ft. A közteher megfizetésével nem terheli: - a munkáltatót: tb járulék, szakképzési hozzájárulás, eü. hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás, Szja-ban adóelőleg-levonási kötelezettség, - a munkavállalót: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékfizetési, eho fizetési és Szja előleg fizetési kötelezettség. Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelemnek a kifizetett (nettó) munkabér száz százalékát kell tekinteni.

13 Ellátásra való jogosultság
Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállaló nem minősül a Tbj. szerint biztosítottnak, jogosultságot szerez nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra. A nyugellátás számításának alapja napi - 500 Ft közteher esetén 1370 Ft/nap, Ft közteher esetén 2740 Ft/nap. Baleseti egészségügyi szolgáltatásra - csak a foglakoztatás napján jogosult

14 Álláskeresési ellátásra való jogosultság
Az álláskeresési járadék ideje alatt nem kell szüneteltetni a járadék folyósítását azokra a napokra, melyeken egyszerűsített foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony jön létre. Az álláskeresési járadék folyósítása alatt folytatott egyszerűsített foglalkoztatás időtartama nem vehető figyelembe az ismételt álláskeresési járadék megállapításakor. Az egyszerűsített foglalkoztatásnak minősülő munkaviszonyt minden más esetben figyelembe kell venni az álláskeresési ellátás megállapításánál.

15 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Kőrösi Regina kirendeltség-vezető


Letölteni ppt "Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések