Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSA"— Előadás másolata:

1 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSA
KÜLFÖLDIEK MAGYARORSZÁGI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSA

2 KÜLFÖLDIEK MAGYARORSZÁGI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSA
Soltész Lászlóné Külföldi és belföldi jogállás meghatározó. Belföldinek minősül a Magyar Tb. jogszabályokban: A Magyar Köztársaság területén élő magyar állampolgár, a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként elismert személy. Külföldön élő magyar állampolgár: - aki külföldre letelepedés szándékával hagyja el az országot, - akinek adatai külföldre távozás miatt az évi LXVI. tv . nyilvántartásában passzív állományban szerepel. Állandó lakóhellyel rendelkező szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy. A hontalan személy. Aki nem belföldi, az külföldinek minősül . 2

3 KÜLFÖLDIEK MAGYARORSZÁGI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSA
Soltész Lászlóné A Magyar Köztársaság területén munkát végző külföldiek is részeseivé válhatnak a magyar társadalombiztosítási rendszernek. Nem terjed ki a biztosítás: A magyar jogszabályok szerint be nem jegyzett külföldi munkáltató áltat a Magyar Köztársaság területén foglalkoztatott külföldi személyre. Harmadik állam polgárára, ha kiküldetés, vagy munkaerő kölcsönzés keretében végez munkát Magyarországon. A külföldi állam Magyarországra akkreditált diplomáciai, konzuli képviselete személyzetének külföldi tagjára, a külföldi háztartási alkalmazottjára, a képviselet tagjának családtagjára, feltéve, ha az alkalmazott, illetve a családtag a küldő államban biztosított. A nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező, nemzetközi szervezet tisztségviselőjére, családtagjára, aki a nemzetközi szervezetnél biztosított. 3

4 KÜLFÖLDIEK MAGYARORSZÁGI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSA Nemzetközi egyezmények.
Soltész Lászlóné Nemzetközi egyezmények. EGT tagállamok állampolgáraira vonatkozó szabályok [ 1408/71. ( EGK ). és az 574/72. ( EGK )] tanácsi rendeletek. Kétoldalú nemzetközi egyezmények: - szociálpolitikai egyezmények Szovjet - Magyar ( évi 16. tv. ) Jugoszláv - Magyar ( évi 20. tv. ) Új: Montenegróval kötött egyezmény. - szociális biztonságról szóló egyezmények Magyar - Kanadai ( évi LXIX. tv. ) Magyar - Quebec megállapodás ( évi XVII. tv. ) Magyar - Koreai ( évi LXXIX. tv. ) Horvát - Magyar (2005. évi CXXV. tv. ) 4

5 KÜLFÖLDIEK MAGYARORSZÁGI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSA
Soltész Lászlóné EGT tagállamok közösségi jogalkalmazása. Fő szabály: a munkavállaló abban az államban biztosított, ahol a keresőtevékenységét végzi. Több tagállamban történő foglalkoztatás esetében, abban a tagállamban lesz biztosított, amelynek területén lakóhellyel rendelkezik, feltéve, ha abban a tagállamban is végez munkát. Pld. : Magyarországon és Szlovákiában is dolgozó, lakóhellyel Magyarországon rendelkező informatikus Magyarországon biztosított. Több tagállamban történő foglalkoztatás esetén, ha lakóhellyel egyik tagállamban sem rendelkezik, abban a tagállamban lesz biztosított, ahol a munkáltató székhelye van. Pld. : Német székhelyű cég Magyarországon lakó munkavállalót alkalmaz Ausztriában. A munkavállaló a német biztosítás alá tartozik. 5

6 KÜLFÖLDIEK MAGYARORSZÁGI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSA
Soltész Lászlóné EGT tagállamok közösségi jogalkalmazása. Aki egyidejűleg egyik tagállamban munkavállalóként, egy másik tagállamban önálló vállalkozóként dolgozik, ott lesz biztosított ahol munkavállalóként dolgozik. Pld. : Magyarországon egyéni vállalkozó, ezzel egyidejűleg Ausztriában munkavállalóként dolgozik, akkor Ausztriában biztosított, így nem terjed ki rá Magyarországon a biztosítás egyéni vállalkozóként. Önálló vállalkozás több tagállamban: - Ott lesz biztosított, ahol a lakóhelye van, feltéve ha abban a tagállamban is vállalkozó. - Ha egyik tagállamban sem lakik, ott lesz biztosított, ahol a fő tevékenységét végzi. Pld. : Angliában lakóhellyel rendelkező angol állampolgár ott önálló vállalkozó, ezzel egyidejűleg Magyarországon bejegyzett K.F.T. személyesen közreműködő tagja. Biztosítása Angliában áll fenn, Magyarországon nem biztosított. 6

7 KÜLFÖLDIEK MAGYARORSZÁGI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSA
Soltész Lászlóné Kiküldetés. Amennyiben egy tagállam területén működő munkáltató egy másik tagállam területére küldi ki munkavállalóját, abból a célból, hogy számára munkát végezzen, akkor a munkavállaló továbbra is a küldő állam társadalombiztosításának hatálya alá tartozik. Amennyiben valamely személy nem a munkavégzés helye szerinti ország jogszabályainak hatálya alá tartozik, akkor annak az államnak a teherviselője , amelynek jogszabályai érvényesek rá, és az E 101 – es jelű nyomtatványon igazolja a biztosítását. E nyomtatvánnyal igazolja a biztosítási kötelezettség alóli mentességet az ideiglenesen egy másik tagállamba kiküldött, továbbá egyidőben, párhuzamosan, párhuzamosan több tagállam területén keresőtevékenységet végző személy. 7

8 KÜLFÖLDIEK MAGYARORSZÁGI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSA
Soltész Lászlóné Szociálpolitikai egyezmények. Magyar - Szovjet egyezmény tárgyi hatálya az összes társadalombiztosítási ellátásra, személyi hatálya csak a munkaviszonyban állókra terjed ki. Pld. : az Ukrán állampolgár egy B.T. személyesen közreműködő tagja, Ukrajnában lakik, a biztosítását a Tbj. társas vállalkozókra vonatkozóan kell elbírálni. Megbízási jogviszonynál a nemzetközi magánjogról szóló ( évi 13. tv.) – t kell alkalmazni. Magyar - Jugoszláv egyezmény tárgyi hatálya minden foglalkoztatási jogviszonyra kiterjed. ( munkaviszony, tagi jogviszony, megbízás ) Kivétel: kiküldetés, érintett országban főfoglalkozást folytató személy, diplomáciai mentességet élvező szervek alkalmazottjai, közlekedési és szállítási vállalat dolgozói. 8

9 KÜLFÖLDIEK MAGYARORSZÁGI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSA
Soltész Lászlóné Szociális biztonsági egyezmények. Magyar – Kanadai egyezmény kiterjed a magyarországi összes jövedelemszerző tevékenységre. Ott biztosított, ahol keresőtevékenységet folytat. Ha az önálló vállalkozó Magyarországon folytatja tevékenységét, akkor a Magyar jogszabályok hatálya alá tartozik, ha azonban Kanadában lakik, a kanadai jogszabályok hatálya alatt marad biztosított. Kivételek: kiküldetés, állami alkalmazottak. Magyar – Quebec megállapodás a Kanadával kötött egyezmény kiterjesztésére. Biztosítja a magyar és kanadai nyugdíjbiztosításra jogosultságot szerzett személyeknél a szerzett jogaik megőrzését, ha lakóhelyüket az egyik szerződő állam területéről a másik államba helyezik át ( biztosítási idők összeszámítása ). 9

10 KÜLFÖLDIEK MAGYARORSZÁGI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSA
Soltész Lászlóné Szociális biztonsági egyezmények. Magyar – Horvát egyezmény. Önálló tevékenységet folytató személy ott biztosított, ahol a keresőtevékenységét végzi. Ez a nem önálló tevékenység gyakorlása esetén akkor is érvényes, ha a munkavállaló lakóhelye, vagy a munkáltató székhelye a másik szerződő fél területén található. Kivételek: - kiküldetés, - légi, - közúti, - vasúti közlekedésnél a munkáltató székhelye határozza meg a biztosítást, - állami alkalmazottak és családtagjai a küldő országban biztosítottak. Magyar – Koreai egyezmény. Egészségbiztosítást érintő kérdésekről nem rendelkezik . Az egyezmény társadalombiztosítási járulék fizetésére, munkanélküliek ellátásához kapcsolódó rendelkezésekre vonatkozik. A munkavállalóként alkalmazott személy a munkavégzés helye szerinti államban biztosított. 10

11 KÜLFÖLDIEK MAGYARORSZÁGI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSA
Soltész Lászlóné Keresőképtelenség. A keresőképtelenséget a kiküldetés helye szerinti tagállam orvosa, a rá vonatkozó tagállami szabályok szerint állapítja meg és a tartózkodási hely szerinti biztosító igazolja az E 115 – ös jelű nyomtatványon. Az EGT tagállam jogszabályai szerint bekövetkezett keresőképtelenséget a biztosítás szerinti tagállamban is keresőképtelenségként kell figyelembe venni. Amennyiben a magyar biztosított egy másik EGT tagállamban való tartózkodása alatt fekvőbeteg – gyógyintézeti ( kórházi ), vagy járóbeteg – szakellátásban részesül és keresőképtelen, akkor az erről szóló értesítést az E 115 – ös és az E 118 –as jelű formanyomtatványokon küldi meg a tartózkodási helye szerinti biztosító az illetékes MEP részére. 11

12 KÜLFÖLDIEK MAGYARORSZÁGI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSA
Soltész Lászlóné Magyarországon tartózkodó, de nem itt biztosított EGT tagállam állampolgára keresőképtelenségének igazolása. Ahhoz, hogy egy más tagállamban biztosított személy pénzbeli ellátást kapjon, három munkanapon belül, a tartózkodási hely szerinti MEP – hez kell fordulnia, ahová benyújtja a kezelőorvos igazolását a keresőképtelenségről, továbbá meg kell adnia tartózkodási helyét, más tagállami biztosítójának megnevezését és címét. Más tagállamban biztosított személy részére pénzbeli ellátás a magyar jogszabályok szerint nem jár. 12

13 KÜLFÖLDIEK MAGYARORSZÁGI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSA
Soltész Lászlóné Külföldi biztosítási idők beszámítása. Az egészségbiztosítási pénzellátásra jogosultságot, annak időtartamát, mértékét és összegét az Eb. tv. szabályozza. A jogszabályi előírásokat minden biztosítottra alkalmazni kell, kivételek nincsenek. Pld. : a táppénzt igénylő biztosított külföldi ( EGT tagállam ) állampolgár akkor a pénzbeli ellátás megállapításához szükséges biztosítási idő megállapításánál a külföldi biztosítási időket is figyelembe kell venni. Ilyen esetben a kifizetőhely az illetékes MEP közreműködésével kérheti a külföldi biztosítási idők igazolását. A külföldi biztosítót a MEP az E 104 – es jelű nyomtatvány segítségével keresheti meg. A pénzbeli ellátások összegének számítása kizárólag az egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelem figyelembe vételével történik , az általános szabályok előírásai szerint ( kizárólag a magyarországi egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmet lehet figyelembe venni ). 13

14 KÜLFÖLDIEK MAGYARORSZÁGI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSA
Soltész Lászlóné Magyarországon biztosított magyar állampolgár „ egyezményes ” országban bekövetkező keresőképtelensége. A Magyarországon biztosított személynek keresőképtelensége esetén egészségügyi szolgáltatás és pénzbeli ellátás jár, függetlenül attól, hogy melyik állam orvosa állapítja meg a keresőképtelenséget. Az Eb. tv. 11. § ( 2 ) bekezdésében előírtak alapján biztosított az ellátásokat a választott háziorvosánál veheti igénybe. Amennyiben nem tudja felkeresni a háziorvosát, az egészségügyi szolgáltatások annál a finanszírozott, szolgáltató háziorvosnál vehetők igénybe, amelynek területén a biztosított tartózkodási helye van. Abban az esetben, ha a keresőképtelenség olyan állam területén következik be, melynek hazánkkal érvényes szociálpolitikai egyezmény van ( Pld. : Bulgária, Oroszország és a szovjet utódállamok ) akkor az egyezményes jogszabályok szerinti, orvos által kiállított orvosi igazolás elfogadható a keresőképtelenség igazolására. 14

15 TANULÓK, HALLGATÓK BIZTOSÍTÁSA
Soltész Lászlóné Szakképző iskolai tanulóknál a tanulószerződés határozza meg a biztosítási jogviszonyt. Felsőoktatásban hallgatói jogviszonyban álló akkor biztosított, ha hallgatói munkaszerződést kötnek vele. A szakmai gyakorlat alatt folyósított hallgatói munkadíj nem keletkeztet biztosítási jogviszonyt. A tanulói, hallgatói jogviszonyban állók egészségügyi szolgáltatásra jogosultak, ha nappali képzés keretében végzik tanulmányaikat. Tanulók, hallgatók egyidejű munkaviszony, megbízási jogviszony, stb. létesítése esetén az általános szabályok szerint biztosítottak. 15

16 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET.
Soltész Lászlóné 16


Letölteni ppt "TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések