Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A munkaviszony jogellenes megszüntetése 2010. december Dudás Katalin.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A munkaviszony jogellenes megszüntetése 2010. december Dudás Katalin."— Előadás másolata:

1 A munkaviszony jogellenes megszüntetése 2010. december Dudás Katalin

2 A munkaviszony megszűnési / megszüntetési módjai Megszűnés Munkavállaló halála Munkavállaló halála Munkáltató jogutód nélküli megszűnése Munkáltató jogutód nélküli megszűnése Határozott idő lejárta Határozott idő lejárta Kjt. vagy Ktv. hatálya alá tartozó munkáltatónak való átadás – 86/B. § (1) Kjt. vagy Ktv. hatálya alá tartozó munkáltatónak való átadás – 86/B. § (1) Megszüntetés Közös megegyezés Közös megegyezés Rendes felmondás Rendes felmondás Rendkívüli felmondás Rendkívüli felmondás Próbaidő alatt azonnali hatállyal Próbaidő alatt azonnali hatállyal Határozott idő lejárta előtti egyoldalú munkáltatói megszüntetés - 88. § (2) Határozott idő lejárta előtti egyoldalú munkáltatói megszüntetés - 88. § (2)

3 A munkáltatói jogellenes megszüntetés szankciói Az Mt. 100. §-ban meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni, ha a munkaviszony megszüntetésére irányuló jogi aktus jogellenes, a jognyilatkozat alapvető hibában szenved Az Mt. 100. §-ban meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni, ha a munkaviszony megszüntetésére irányuló jogi aktus jogellenes, a jognyilatkozat alapvető hibában szenved Ha csak kisebb hibában szenved a megszüntető jognyilatkozat, akkor más szankciót kell alkalmazni (pl. kamatfizetési kötelezettség keletkezik a késedelem után ) Ha csak kisebb hibában szenved a megszüntető jognyilatkozat, akkor más szankciót kell alkalmazni (pl. kamatfizetési kötelezettség keletkezik a késedelem után )

4 Példák a 100. § alkalmazásához vezető tényállásokra A munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozat nem volt írásba foglalva, nem volt írásba foglalva, nem a munkáltatói jogkör gyakorlója tette a megszüntető jognyilatkozatot nem a munkáltatói jogkör gyakorlója tette a megszüntető jognyilatkozatot a felmondásban feltüntetett indokolás nem valós, nem világos vagy nem okszerű a felmondásban feltüntetett indokolás nem valós, nem világos vagy nem okszerű rendkívüli felmondás esetén az indokolás nem felel meg a törvényi feltételeknek, vagy a jogvesztő határidőt lekésték rendkívüli felmondás esetén az indokolás nem felel meg a törvényi feltételeknek, vagy a jogvesztő határidőt lekésték

5 Példák a 100. § alkalmazásához nem vezető jogellenes tényállásokra A munkáltató nem biztosított felmondási / felmentési időt A munkáltató nem biztosított felmondási / felmentési időt Tévesen számolta ki a végkielégítés mértékét, felmentési időre járó átlagkeresetet Tévesen számolta ki a végkielégítés mértékét, felmentési időre járó átlagkeresetet Nem adta ki az igazolásokat határidőben Nem adta ki az igazolásokat határidőben

6 A munkaviszony munkáltató általi jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei - Mt. 100. § a munkavállaló eredeti munkakörében való továbbfoglalkoztatása, VAGY a munkavállaló eredeti munkakörében való továbbfoglalkoztatása, VAGY a munkaviszony jogellenes megszüntetésének megállapítása és 2-12 havi átlagkereset megfizetése a munkaviszony jogellenes megszüntetésének megállapítása és 2-12 havi átlagkereset megfizetése ÉS MINDKÉT ESETBEN az elmaradt munkabér, illetve a jogellenes munkaviszony megszüntetéssel okozott kár megtérítése ÉS MINDKÉT ESETBEN az elmaradt munkabér, illetve a jogellenes munkaviszony megszüntetéssel okozott kár megtérítése ÉS MINDKÉT ESETBEN, ha a munkaviszony nem rendes felmondással szűnt meg, meg kell fizetni a felmentési időre járó átlagkeresetet és a végkielégítést ÉS MINDKÉT ESETBEN, ha a munkaviszony nem rendes felmondással szűnt meg, meg kell fizetni a felmentési időre járó átlagkeresetet és a végkielégítést

7 Az eredeti munkakörbe történő visszahelyezés, mint a jogellenes munkaviszony megszüntetés szankciója A munkavállaló erre irányuló keresete alapján A munkavállaló erre irányuló keresete alapján A munkáltató kérelmére a bíróság mellőzi a visszahelyezést, ha a továbbfoglalkoztatás a munkáltatótól nem várható el. A munkáltató kérelmére a bíróság mellőzi a visszahelyezést, ha a továbbfoglalkoztatás a munkáltatótól nem várható el. Nem mellőzhető a visszahelyezés, ha Nem mellőzhető a visszahelyezés, ha –A munkáltató intézkedése a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményébe, –A egyenlő bánásmód követelményébe, –Felmondási védelembe ütközik, vagy ha –A választott szakszervezeti tisztségviselő munkaviszonyát a munkáltató a munkajogi védelem megsértésével, vagy jogellenes rendkívüli felmondással szüntette meg.

8 Az eredeti munkakörbe való visszahelyezés A munkaviszony megszüntető jognyilatkozat érvénytelen, a jogviszony folyamatosan fennállónak minősül A munkaviszony megszüntető jognyilatkozat érvénytelen, a jogviszony folyamatosan fennállónak minősül A munkáltató köteles a munkavállaló elmaradt munkabérét megfizetni (átlagkeresetben) A munkáltató köteles a munkavállaló elmaradt munkabérét megfizetni (átlagkeresetben) Ha a munkaviszony jogellenes megszüntetése további kárt okozott, annak megtérítésére is köteles a munkáltató Ha a munkaviszony jogellenes megszüntetése további kárt okozott, annak megtérítésére is köteles a munkáltató

9 Az eredeti munkakörbe történő visszahelyezés mellőzése, a munkaviszony megszüntetés jogellenességének megállapítása A munkavállaló keresetében nem kéri a visszahelyezést, vagy a visszahelyezést a bíróság a munkáltató kérelmére mellőzi A munkavállaló keresetében nem kéri a visszahelyezést, vagy a visszahelyezést a bíróság a munkáltató kérelmére mellőzi A munkaviszony a jogellenességet megállapító határozat jogerőre emelkedése napján szűnik meg A munkaviszony a jogellenességet megállapító határozat jogerőre emelkedése napján szűnik meg A jogerő beállta napjáig terjedő időre a munkáltató köteles az elmaradt munkabért megfizetni, valamint a jogellenes megszüntetésből származó kárt megfizetni A jogerő beállta napjáig terjedő időre a munkáltató köteles az elmaradt munkabért megfizetni, valamint a jogellenes megszüntetésből származó kárt megfizetni 2-12 havi átlagkeresetet megfizetni 2-12 havi átlagkeresetet megfizetni

10 2 – 12 havi átlagkereset megfizetésének kötelezettsége Ha a bíróság megállapítja a megszüntetés jogellenességét, de nem helyezi vissza a munkavállalót a munkakörébe Ha a bíróság megállapítja a megszüntetés jogellenességét, de nem helyezi vissza a munkavállalót a munkakörébe A munkaviszony elvesztésének ellentételezése A munkaviszony elvesztésének ellentételezése Összege a bíróság mérlegelésétől függ Összege a bíróság mérlegelésétől függ –Az eset összes körülményeit kell mérlegelni, de különösen a jogsértés súlyát, a jogsértés súlyát, a jogsértés következményeit a jogsértés következményeit –A bírói gyakorlatban két megoldás alakult ki: a bíróság kiindulhat a középső mértékből, vagy az alsó mértékből

11 Az elmaradt munkabér megfizetésének kötelezettsége Átlagkeresetben fizeti meg a munkáltató Átlagkeresetben fizeti meg a munkáltató Nem kell megtéríteni azt, ami máshonnan megtérült Nem kell megtéríteni azt, ami máshonnan megtérült –Levonandó az elmaradt munkabérből a munkavállaló által máshol megszerzett jövedelmet (munkaviszony, vállalkozás), álláskeresési (munkanélküli) ellátás –Nem levonandó a munkaviszony mellett folyósítható nyugellátás –Általában nem kell levonni azt az összeget, amelyet a munkaviszonya mellett korábban is kapott

12 A határozott idejű munkaviszony jogellenes megszüntetésének szankciói A munkavállaló a keresetében kérheti a 88. § (2) bekezdése vagy a 100. § -ba foglalt jogkövetkezmények alkalmazását A munkavállaló a keresetében kérheti a 88. § (2) bekezdése vagy a 100. § -ba foglalt jogkövetkezmények alkalmazását – Az eredeti munkakörbe való visszahelyezés időtartama nem haladhatja meg a munkaszerződésben kikötött határozott idő mértékét

13 A munkaviszony munkavállaló általi jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei - Mt. 101. § A munkáltató köteles a felmondási időre járó átlagkeresetét megfizetni, ha A munkáltató köteles a felmondási időre járó átlagkeresetét megfizetni, ha –a munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatát nem foglalta írásba –felmondási idejét nem töltötte le –jogellenesen élt rendkívüli felmondással –munkakörét nem adta át vagy nem számolt el a munkáltatóval

14 A munkaviszony munkavállaló általi jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei - Mt. 101. § (2) Irányadó a határozott idejű jogviszonyra is, de legfeljebb a még hátralévő időre járó átlagkereset erejéig. Irányadó a határozott idejű jogviszonyra is, de legfeljebb a még hátralévő időre járó átlagkereset erejéig. Ezt meghaladó kárt is érvényesítheti a munkáltató. Ezt meghaladó kárt is érvényesítheti a munkáltató. Az igényt a munkáltató munkaügyi perben, vagy a 173. § alapján érvényesítheti: Az igényt a munkáltató munkaügyi perben, vagy a 173. § alapján érvényesítheti: –A kollektív szerződés felhatalmazása alapján munkáltatói határozattal – rendelkezni kell az eljárásról és az érvényesíthető maximális igényről

15 A csoportos létszámleépítés szabályai megszegésének szankciói A konzultációs kötelezettség megszegésének szankciója: a jogsértés megállapítása A konzultációs kötelezettség megszegésének szankciója: a jogsértés megállapítása A 100. § jogkövetkezményeit kell alkalmazni a rendes felmondásra, ha A 100. § jogkövetkezményeit kell alkalmazni a rendes felmondásra, ha –Előzetesen nem tájékoztatták az állami foglalkoztatási szervet vagy a munkavállalót –A tájékoztatás és a felmondás közlése között kevesebb mint 30 nap telt el –Ha a rendes felmondás a munkavállalók képviselőivel kötött megállapodásba ütközik


Letölteni ppt "A munkaviszony jogellenes megszüntetése 2010. december Dudás Katalin."

Hasonló előadás


Google Hirdetések