Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

12. Munkaügyi rendszer.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "12. Munkaügyi rendszer."— Előadás másolata:

1 12. Munkaügyi rendszer

2 Az ember szerepe A vállalati folyamatok mozgatórugója
Új értéket hoz létre Legfontosabb erőforrás Belső képe, önálló, szabad akarata, döntőképessége, kreativitása van

3

4 A rendszer működésének leírása
A munkaügy analitikája A munkaviszony A munka díjazása Bér- és jövedelem-elszámolás analitikája

5 A munkaügy analitikája
Feladata szűken véve a vállalkozás céljának, feladatának, valós folyamatainak megvalósításához szükséges munkaerő biztosítása mennyiségben és minőségi jellemzőiben, összetételében egyaránt. Erőforrásról van szó, tehát nyilván kell tartani.

6 A munkaviszony a dolgozó és a vállalkozás között fennálló jogviszony.
Munkaszerződéssel jön létre – írásban. Kötelező tartalmi elemek: Munkakör Munkavégzés helye Személyi alapbér Egyéb kérdésekről is rendelkezhetnek. MT munkavállaló és munkáltató jogai és kötelességei

7 A munkavállaló beléptetése
A munkaviszony A munkavállaló beléptetése Alapja a munkaszerződés megkötése Munkaügyi nyilvántartás bázisdokumentuma Személyi törzsadatok leghitelesebb forrása Tartalma: Munkavállaló személyi adatai Foglalkozás jellege, jogviszonya Alapbér Gyermekek száma Testi fogyatékosság Beléptetés kelte Munkaviszony jellemzői Munkarend, munkavégzés körülményei Egyéb információk (igazolások…)

8 A foglalkoztatottak számbavétele Különböző létszámfogalmak:
A munkaviszony A foglalkoztatottak számbavétele Különböző létszámfogalmak: Munkajogi létszám A munkáltatóval munkaviszonyban álló dolgozók száma Állományi létszám A munkáltatónál folyamatosan munkát végzők Állományon kívüliek A munkáltatónál munkát végeznek, denem tartoznak sem a munkajogi, sem az állományi létszámba

9 A létszámadatok vonatkozhatnak
A munkaviszony A létszámadatok vonatkozhatnak Időpontra – ezek állapotadatok Időszakra – ezek átlagadatok

10 A munkaviszony A munkavégzés szabályai és bizonylatai – MT
A munkáltató köteles Biztosítani az egészséges munkavégzés körülményeit Megszervezni a dolgozó munkáját A munkavégzéshez szükséges tájékoztatást és információkat megadni Munkabért fizetni A munkavállaló köteles Az előírt helyen és időben a munkavégzés helyén megjelenni Munkaidejét munkával tölteni, munkavégzésre rendelkezésre állni Elvárható szakértelemmel dolgozni Szabályokat, utasításokat,előírásokat betartani Együttműködni Más egészségét, testi épségét nem veszélyeztetni Üzemi titkot megtartani

11 A munkaviszony A munkavégzés bizonylatai egyfelől a munkaidő nyilvántartására szolgálnak, másrészt a dolgozók munkateljesítményével kapcsolatos információkat adják. Munkaidő nyilvántartó lapok Jelenléti ív Bélyegzőkártya Műszaknapló

12 A munkaviszony Munkautalvány
A munkateljesítményre vonatkozó adatokat tartalmazza Lehet egyéni vagy csoportos

13 A munkaidő A munkaviszony Napi 8 óra
Lehet rövidebb vagy hosszabb, de max. 12 óra A munkarendet a munkáltató állapítja meg Heti munkarendet legalább egy héttel előbb köteles közölni

14 A munkaviszony A pihenőidő
A dolgozót a munkaidőn belül és a munkával töltött időszakok között illeti meg Munkaközi szünet Munkanapok közötti szünet Heti pihenőnap Munkaszüneti nap Szabadság Rendes (munkaviszonyban töltött évek után: alap + pót) Beteg- Szülési Fizetés nélküli

15 A munka díjazása A munkabér összetevői: Alapbér Bérpótlék
Kiegészítő fizetések (szabadság…) Egyéb bér (felmondási időre, megbízás…) Prémiumok, jutalmak Bruttó bér fogalma levonások: - szja - nyugdíj és egészségbiztosítási járulék - munkavállalói hozzájárulás

16 A munka díjazása Társadalombiztosítási ellátások
Táppénz Gyed Terhességi segély Családi pótlék Személyi jellegű egyébkifizetések Pl. étkezési térítés, jubileumi jutalom, munkába járással kapcsolatos költségtérítés Bérjárulékok Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Szakképzési hozzájárulás

17 A bér- és jövedelemelszámolás analitikája
A bér- és jövedelemelszámolás magában foglalja a dolgozónak kifizetendő munkabér, illetve az egyéb személyi jellegű kifizetések egyénenkénti meghatározását valamint az adatszolgáltatások teljesítését.

18 Munkaerő-forgalommal Be- és kilépéssel Jogszabályváltozással
Időszakos feladatok Munkaerő-forgalommal Be- és kilépéssel Jogszabályváltozással Évnyitással, zárással összefüggő feladatok.

19 Levonások teljesítése, címzettekhez utalása
Folyamatos feladatok Munkabérek és személyi jellegű egyéb kifizetések számfejtése, folyósítása Levonások teljesítése, címzettekhez utalása Vállalkozót terhelő járulékok meghatározása Bérfeladás,bérfelosztás készítése

20 Jövedelmek elszámolásának bizonylatai
Munkabérszámfejtés alapjául szolgáló bizonylatok Személyi jellegű egyéb kifizetések Társadalombiztosítási juttatások bizonylatai A személyi jövedelem-nyilvántartás tartalma: dolgozó adatai adószám munkahely neve alapbér, törzsbér bérpótlék kiegészítő fizetések egyéb bér prémium, jutalom egyéb kifizetések társadalombiztosítási juttatások

21 Jövedelemfolyósítás dokumentumai
Munkaidő adatok Törzsbér Pótlékok Kiegészítő fizetés Egyéb bér Prémium Jutalom Betegség, távollét miatti levonások Adózott eredmény terhére történt kifizetéseket Különféle levonások Társadalombiztosítási juttatások

22 A számítógépes rendszerszervezés módszertana
Munkaügyi rendszerrel összefüggésben, vagy attól elkülönülten is működhet. Ez utóbbi azonban nem szerencsés.

23

24 Adatok és adatkapcsolatok
Törzsadatok Önelszámoló egységek FEOR szám Bérforma típus Jogviszonytípusok Jogcímtípusok Munkarendek Dolgozótörzs Adóelszámolási paraméterek Forgalmi adatok


Letölteni ppt "12. Munkaügyi rendszer."

Hasonló előadás


Google Hirdetések