Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Sági Zsolt Főosztályvezető EU Koordinációs és Tervezési Főosztály

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Sági Zsolt Főosztályvezető EU Koordinációs és Tervezési Főosztály"— Előadás másolata:

1 Dr. Sági Zsolt Főosztályvezető EU Koordinációs és Tervezési Főosztály
A magyar felsőoktatás fejlesztésének stratégiai kérdései a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Dr. Sági Zsolt Főosztályvezető EU Koordinációs és Tervezési Főosztály 2005. október 20. Budapest

2 Felsőoktatás az európai térben
Célok: Európai Felsőoktatási Térség Európai Kutatási Térség Bolognai folyamat céljai Források: Oktatási közösségi programok (LLL program 2007-től) Strukturális Alapok (ESZA, ERFA) Hazai források (költségvetés, magánforrások pl. PPP) Eljárások: Nyitott koordináció Kohéziós politika

3 II. Nemzeti Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
Magyarország évekre szóló legfontosabb stratégiai dokumentuma Összesen mintegy 8,7 ezer Mrd forintnyi fejlesztési forrás prognosztizálható A jelenlegi tervek szerint 20 operatív program

4 Külső stratégiai tervezési környezet
Megújult lisszaboni stratégia (integrált irányvonalak, Nemzeti akcióprogram ) Kohéziós politika Közösségi Stratégiai Irányvonalak Pénzügyi perspektíva Strukturális Alapok rendeletei (ESZA, ERFA)

5 A megújított lisszaboni stratégia céljai
Célok: Európának vonzóbbá kell válnia a befektetés és a munka számára A tudás és az újítókészség (innováció) az európai működés motorja a vállalkozásoknak lehetőségük nyíljon több és jobb munkahely megteremtésére Prioritások (oktatási szempontból jelentős) A kutatásra és a fejlesztésre fordított befektetés növelése és minőségének javítása Az innováció, az információs technológiák használatának és a források fenntartható kihasználásának előmozdítása A munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességének és a munkaerőpiac rugalmasságának javítása A humántőkébe való beruházás növelése az oktatás és a képességek fejlesztésén keresztül

6 Lisszaboni Stratégia Integrált Irányelvei
A humántőke fejlesztés tekintetében a Irányelvek három prioritást fogalmaznak meg: még több ember bevonása a foglalkoztatásba és a szociális védelmi rendszerek korszerűsítése a munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességének, valamint a munkaerőpiac rugalmasságának javítása a humántőkébe történő befektetések növelése jobb oktatás és képzés révén

7 A kohéziós politika céljai
Konvergencia – az elmaradott régiók támogatása Regionális versenyképesség és foglalkoztatás Európai területi együttműködés

8 Közösségi Stratégiai Irányelvek
II. prioritás: A tudás és az innováció legyen az európai növekedés mozgatórugója A K+F befektetések növelése és javítása Az innovációk előmozdítása és a vállalkozási kedv ösztönzése Az információs társadalom kiterjesztése mindenkire Finanszírozási forrásokhoz való hozzájutás lehetőségeinek szélesítése

9 Közösségi Stratégiai Irányelvek
III. prioritás: A munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességének, valamint a munkaerő- piac rugalmasságának javítása A humántőkébe történő beruházások növelése jobb oktatás és képzés révén

10 Támogatható területek
az oktatáshoz és képzéshez való hozzáférés, különös tekintettel a munkaerőpiaci lehetőségek növelésére az egész életen át tartó tanulás intézményi kereteinek kiépítése az oktatási szolgáltatások egyenlőtlenségeinek csökkentése a régiók és az állampolgárok között, különösen a szakképzéshez és a felsőoktatáshoz való hozzájutás terén értékelési rendszerek és a minőségbiztosítás támogatása az oktatási információs, vezetési, pályaorientációs és tanácsadási rendszerek fejlesztése új képzési formák fejlesztése (távoktatás, e-learning) a kutatás-fejlesztés humán erőforrásainak fejlesztése az oktatási és képzési infrastruktúra beruházásai a fenti célok szolgálatában, az IKT infrastruktúra fejlesztései

11 A II. NFT elkészítésének ütemezése
Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció – elkészült és társadalmi vitára került Nemzeti Stratégiai Referenciakeret elkészítése Operatív programok rendszerének kialakítása Operatív programok forrásainak meghatározása Végrehajtási intézményrendszer kialakítása

12 Hazai tervezési környezet Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció
A fejlesztéspolitika átfogó céljai 2020-ig: Versenyképes Magyarország Igazságos Magyarország Biztonságos Magyarország A stratégiai célok megvalósítása 3 területen történik Befektetés az emberbe Befektetés a gazdaságba Befektetés a környezetbe

13 Befektetés az emberbe (oktatási vonatkozású prioritások)
Az oktatási és képzési rendszerek tartalmi és szervezeti fejlesztése, folyamatos összehangolása munkaerő-piac igényeivel A munkavállalók és a szervezetek alkalmazkodóképességének javítása az egész életen át tartó tanulás révén Az oktatáshoz-képzéshez, műveltséghez és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés, az esélyegyenlőség feltételeinek javítása A társadalmi és a kulturális tőke erősítése

14 Országos Területfejlesztési Koncepció
Területi célok 2015-ig Regionális innovációs pólusok fejlesztése Felsőoktatási intézmények képzési palettájának teljes vertikummá alakítása Kutatás-fejlesztési kapacitás bővítése Fejlesztési prioritások sajátos adottságú vidéki térségekre Az óvodai és általános iskolai ellátás minőségi és mennyiségi követelményekhez történő igazítása Az alapfokú oktatásban roma származású pedagógusok részvételének erősítése

15 Versenyképességi pólusok
Budapest és 5 regionális központ komplex fejlesztése Pl. Miskolc Technopolisz, Szeged Biopolisz, Pécs Ritmusváltó város Az oktatás-képzés fejlesztését integrálni szükséges a pólusok fejlesztési terveibe

16 Az oktatás önálló stratégiai cél és operatív program - jelenleg
Az oktatás a jelenlegi struktúrában önálló operatív programként jelenik meg – Versenyképes Tudás és a Műveltség Növelése OP Önálló OP tartalmazza jelenleg a humán fejlesztéseket támogató infrastruktúra beruházásokat – Humán Infra OP Önálló regionális operatív programok (ROP) készülhetnek: az OM több programot, így a közoktatási intézmények felújítását és felsőoktatási beruházások egy részét a ROP-okba tervezi A költségkalkulációk alapján az oktatás között minimum 800 Mrd Ft forrásban részesülhet a különböző OP-kban (Versenyképes Tudás, Humán infra, ROP-ok).

17 A felsőoktatási fejlesztések forrásai
Kutatási és Fejlesztési Innovációs Alap Költségvetési források Magántőke PPP konstrukciókban Strukturális Alapok – NFT II. Versenyképes Tudás OP Humán Infrastruktúra fejlesztési OP Közép-Magyarországi Régió OP, további 6 régió OP-ja Oktatási közösségi programok (Socrates, 2007-től LLL program), 6-os és 7-es K+F keretprogram

18 Fejlesztések tervek a felsőoktatás területén
Az NFT I. fejlesztéseinek folytatása A kétciklusú rendszer bevezetésének folytatása – Master programok Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése ICT-fejlesztések A felsőoktatás kutatás-fejlesztési tevékenységének erősítése, a K+F humán erőforrásának fejlesztése

19 Az egész életen át tartó alkotásra felkészítő egyetem
A felsőoktatási intézmények menedzsment kapacitásának fejlesztése (vezetésirányítási/válság és változás menedzsment kompetenciák fejlesztése) A felsőoktatási intézmények programjainak, képzéseinek összehangolása a kialakuló európai képesítési keretrendszerrel Piaci igényeknek megfelelő kompetenciák és képzettségek megszerzésének támogatása Modern alumni rendszerek működtetése A képzéshez illeszkedő, azt segítő szaktanácsadási rendszer kialakítása Mentori és szakkollégiumi rendszer a hátrányos helyzetű és kiemelkedően tehetséges hallgatók támogatására, távoktatás módszertani – felhasználási hátterének fejlesztése

20 Az egész életen át tartó alkotásra felkészítő egyetem II.
Pedagógusképzési reform A felsőoktatásban oktatóknak az oktatói minősítést is befolyásoló képzése Diplomás szakirányú továbbképzések fejlesztése Ösztöndíjak és minőség díjak a felsőoktatásban nyújtott kiváló, kiemelkedő teljesítményért. Az EU-s irányelvekhez és a nemzetközi szabványokhoz illeszkedő minőségirányítási rendszerek kialakításának és hatékony működésének megteremtése Műszaki és természettudományos szakcsoportok és kutatások támogatása A felsőoktatási intézmények kulturális, szolgáltató és tudásközpont szerepének erősítése a régiókban Infrastruktúra, beruházások támogatása a felsőoktatási szektorban

21 Modern Szolgáltató Egyetem
A felsőoktatási reform korszerű eszközökkel és infrastruktúrával történő szakmai-informatikai támogatása Központi szolgáltató intézmény létrehozása - kompetencia központ IT-val támogatott modern egyetemi adminisztráció Elektronikus diákkártya és hozzá kapcsolódó szolgáltatások bevezetése Elektronikus erőforrás-menedzsment, eszköznyilvántartás és IT szolgáltatásirányítás támogatása Wireless technológiával támogatott intelligens tanulási környezet, intelligens könyvtárak, kísérleti vizsgaközpontok kialakításaElektronikus tartalomfejlesztés - Digitális tartalmak fejlesztése és azok piacának megteremtése Munkaerőpiaci-igény visszajelző rendszer kiterjesztése

22 A felsőoktatás K+F tevékenységének erősítése
A felsőoktatás szerepének erősítése a kutatás-fejlesztési alaptevékenységekben (kutató egyetemek, alapkutatások, doktori és posztdoktori álláshelyek) Vállalkozások és a felsőoktatási kutatóhelyek együttműködésének ösztönzése (kutatói mobilitás, spin off cégek létrehozása, közös programok, kutatási szolgáltatások) A tudományos eredmények társadalmi ismertségének és elismerésének erősítése

23 A felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése
A Modern Szolgáltató Egyetem infrastruktúrájának fejlesztése (pl. ICT eszközök, wireless rendszerek, könyvtárak, kollégiumok stb.) A Kutató Egyetemek kutatás-fejlesztési infrastrukturális kapacitásának fejlesztése Műemléki védettségű épületpark felújítása

24 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Dr. Sági Zsolt Főosztályvezető EU Koordinációs és Tervezési Főosztály"

Hasonló előadás


Google Hirdetések