Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az EFOP köznevelést érintő beavatkozásai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az EFOP köznevelést érintő beavatkozásai"— Előadás másolata:

1 Az EFOP köznevelést érintő beavatkozásai
Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Az EFOP köznevelést érintő beavatkozásai Európai Uniós források a köznevelés fejlesztésének szolgálatában Sipos Imre Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkár

2 A köznevelés minőségének fejlesztése kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás csökkentésére
EU 2020 stratégiai célkitűzés Országspecifikus ajánlás Európai Bizottság pozíciós papír A korai iskolaelhagyók arányának 10%-ra történő csökkentése 2020-ig „Hajtson végre a korai iskolaelhagyókra vonatkozó nemzeti stratégiát, és gondoskodjon arról, hogy az oktatási rendszer minden fiatalnak biztosítsa a munkaerőpiacra jutáshoz szükséges készségeket, szaktudást és képesítéseket.” 10. tematikus cél: Beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program köznevelést érintő beavatkozása: - A köznevelés minőségének fejlesztése kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás csökkentésére Emberi Erőforrások Minisztériuma

3 Az EFOP alapját képező hazai stratégiák
Köznevelési stratégia A korai iskolaelhagyás csökkentésére vonatkozó stratégia A korai iskolaelhagyás problémájának kezelése c. tanulmány Stratégia (november) Általános célkitűzések 1. Minden gyermek optimális fejlődését biztosítani képes, minőségi, fenntartható és költséghatékony köznevelés 2. Minden gyermek sikeres felnőtté válásának feltételeit elősegítő, méltányos köznevelés Köznevelési stratégia : Ezen vezérelvek mentén az alábbi célok megvalósítását tartalmazza a stratégia: Általános célkitűzések: A minden gyermek optimális fejlődését biztosítani képes, minőségi, fenntartható és költséghatékony köznevelés Minden gyermek sikeres felnőtté válásának feltételeit elősegítő, méltányos köznevelés Specifikus célok: Köznevelési rendszer ágazati és fenntartói irányításához kapcsolódó fejlesztések támogatása Tartalmi szabályozókban szereplő követelmények megvalósításának támogatása A pedagógus hivatás vonzóbbá tétele A köznevelési rendszer esélyteremtő, tehetségsegítő szerepének erősítése, a képzettségi szint javítása Emberi Erőforrások Minisztériuma

4 EFOP köznevelési prioritások
3. Prioritás: Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében 4. Gyarapodó tudástőke Köznevelési beruházások intézménykorszerűsítés új intézmények (tornatermek, sportpályák, uszodák) építése 7 évre 134, 7 md Ft a teljes prioritásra Köznevelési fejlesztések pedagógus továbbképzések tartalmi, módszertani fejlesztések, a szakszolgálatok és a szakmai szolgáltatások fejlesztése, komplex intézményi programok támogatása 7 évre 191 milliárd Ft a teljes prioritásra A keretösszegek még nem véglegesek, az Európai Bizottsággal és a Minisztériumon belül is zajlanak az egyeztetések. EFOP keret összesen: 747 md Ft (teljesítménytartalékkal együtt: 799, 06 md Ft) Prioritás: 119, 9 md Prioritás: 268, 4 md Prioritás: 124, 9 md ->134,7 md (teljesítménytartalékkal együtt) ezen belül köznevelésre: md Ft Prioritás: 178 md ->191 md (teljesítménytartalékkal együtt) ezen belül köznevelésre: md Ft Prioritás: 28, 6 md Prioritás: 10, 9 md Prioritás: 16, 3 md A teljesítménytartalékról: Az EFOP teljes kerete 7%-os teljesítménytartalék kerettel bővül, mely összegszerűen 52,3 milliárd forint nagyságú forrásbővülés csak 2019-et követően lesz felhasználható, ha az adott tartalékhoz kapcsolódó 2 indikátor 2018-as célértéke teljesül. Emberi Erőforrások Minisztériuma

5 Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében prioritás
A köznevelés átalakításának fő céljai Beruházási prioritás - intézkedés Az oktatás, nevelés eredményességének javítása (versenyképes tudás, oktatási egyenlőtlenségek mérséklése) A köznevelés minőségének (hatékony és befogadó köznevelési rendszer) és struktúrájának megújítása A minőségi közneveléshez való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése Beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével A gyarapodó tudástőke célját segítő szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Emberi Erőforrások Minisztériuma

6 Emberi Erőforrások Minisztériuma
A gyarapodó tudástőke célját segítő szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése a legtöbb problémával küzdő, legalacsonyabb teljesítményt nyújtó intézmények felzárkóztatása érdekében azok infrastrukturális feltételeinek javítása a nevelést segítő szolgáltatások lebonyolításához szükséges infrastrukturális fejlesztések egész napos iskolai nevelés és a mindennapi testnevelés feltételeinek megteremtése minőségi oktatási környezet kialakítása (elsősorban a természettudományi, nyelvi és a műszaki területen) a nem formális és informális képzések, szolgáltatások lebonyolításához szükséges eszközök beszerzése, infrastrukturális fejlesztése Beruházási prioritás: Beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével (10.a) Speciális célkitűzés: Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés infrastrukturális fejlesztése a gyarapodó tudástőke érdekében Az intézkedés célja az oktatási rendszert átfogó fejlesztések infrastrukturális megalapozása, támogatása az közneveléstől a felsőoktatásig bezárólag, beleértve a nem formális és informális tanulási terek oktatási-képzési infrastruktúrával, eszközökkel való felszerelését. Továbbá fokozni az adott intézmény eredményességét és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát. A minőségi és méltányos oktatás megteremtése érdekében a legtöbb problémával küzdő, legalacsonyabb teljesítményt nyújtó intézmények felzárkóztatása érdekében azok infrastrukturális feltételeinek javítása: elsősorban a demográfiailag növekvő, vagy stagnáló népességű településeken lévő intézmények, továbbá a befogadó-elvű oktatás-szervezési gyakorlaton alapuló, méltányosságot, hatékonyságot és eredményességet javító fejlesztések valósulhatnak meg. A nevelést segítő szolgáltatások lebonyolításához szükséges infrastrukturális fejlesztések: - nevelést segítő, nem formális többlet szolgáltatások nyújtása, amelyek javítják a diákok motivációját, művészeti kompetenciáit, tanulási kedvét és erősítik a közösségi aktivitásukat, a tanár-diák közötti együttműködést, közös munkát. Emberi Erőforrások Minisztériuma

7 Emberi Erőforrások Minisztériuma
A minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, korai iskolaelhagyás csökkentése Alintézkedések Korai iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint növelése a köznevelés eszközeivel, a köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének javítása A pedagógusi életpálya és a pedagógusok folyamatos szakmai fejlesztése Tartalmi, módszertani fejlesztések A köznevelés ágazati és intézményi irányításának fejlesztése az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása és az egyenlőtlenségek csökkentése érdekében Beruházási prioritás: A korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés ösztönzése mind a koragyermekkori nevelésben, mind a közoktatásban (10.b) Speciális célkitűzés: A köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése Korai iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint növelése a köznevelés eszközeivel, a köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének javítása alintézkedés: A köznevelési stratégia beavatkozásaival összhangban – az alábbi műveleteken keresztül valósítja meg a feladatokat: - a korai iskolaelhagyás arányának csökkentése, - a befogadó nevelés támogatása Beavatkozások: a korai iskolaelhagyás jelenségének országos, regionális és helyi szintű azonosításának, nyomon követhetőségének a biztosítása, intervenciós módszerek fejlesztése és minél nagyobb területi hatókörben történő terjesztése a lemorzsolódás szempontjából veszélyeztetett csoportok iskolai sikerességének elősegítését célzó beavatkozások támogatása a pedagógiai módszertani kultúra megújítása (új képzési tartalmak kifejlesztése) Az SNI gyermekek fejlesztését szolgáló eszközök (eljárások, módszerek) fejlesztése, minőségbiztosításának és hozzáférhetővé tételének támogatása 2. A pedagógusi életpálya és a pedagógusok folyamatos szakmai fejlesztése alintézkedés: - a pedagógusokkal szemben támasztott követelmények folyamatos hozzáigazítása a megújuló köznevelési rendszer és a társadalom igényeihez és a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődését biztosító életpálya modell fejlesztése 3. Tartalmi, módszertani fejlesztések alintézkedés: - a tanulói ismeretek, készségek, képességek, kompetenciák, fejlesztése; - a pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos fejlesztése összhangban az új tantervi-tartalmi szabályozókban megjelenő követelményekkel; - az új tantervi-tartalmi szabályozóknak megfelelő hagyományos és digitális taneszközök fejlesztése, bevezetése, elterjesztése; továbbá - a pedagógiai kreativitás és újítás, valamint a tehetség támogatása a köznevelés minden szintjén, illetve a hálózati tudásmegosztás fejlesztése 4. A köznevelés ágazati és intézményi irányításának fejlesztése az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása és az egyenlőtlenségek csökkentése érdekében alintézkedés: - tényeken alapuló szakpolitika és gyakorlat révén fenntartható, költséghatékony köznevelés és ágazatirányítás fejlesztése; - a köznevelés ágazat teljes standard irányítási, minőség értékelési rendszerének kialakítása; - a pedagógiai szakmai szolgáltatások és a pedagógiai szakszolgálatok által nyújtott szolgáltatások színvonalának emelése és egységesítése. Emberi Erőforrások Minisztériuma

8 Emberi Erőforrások Minisztériuma
A neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a nem formális és informális tanulási formákon keresztül Alintézkedések A korai iskolaelhagyás csökkentése kompetencia- és személyiségfejlesztő programokkal A köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése a nem formális és informális tanulási alkalmakkal Alapkompetenciák fejlesztése érdekében az egész életen át tartó tanulásban való részvétel növelése a nem formális és informális tanulás eszközeivel Az intézkedés a kora-gyermekkortól a felnőttkorig biztosítja a nemformális és informális tanulási alkalmakat, nagy hangsúlyt fektetve azon hátrányok mérséklésére, amelyeket a köznevelés vagy a formális felnőttképzés önmagában nem tud kompenzálni (pl. a szociokulturális hátrányok kompenzálását), továbbá esélyt kínál a formális oktatásba való visszatéréshez szükséges tudás, készségek és képességek elsajításához. 1. A korai iskolaelhagyás csökkentése kompetencia- és személyiségfejlesztő programokkal alintézkedés: Cél: A kompetencia- és személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, készségfejlesztő, a kulturális intézményekben lévő tudásvagyon megismerését elősegítő, valamint a kreatív iparokat is támogató kompetenciafejlesztés, illetve a pályaorientációt támogató foglalkozások kialakítása a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű célcsoportnak a köznevelési intézményekkel együttműködve. 2. A köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése a nem formális és informális tanulási alkalmakkal alintézkedés: Nem formális és informális tanulási alkalmak biztosítása a könyvtárak, muzeális intézmények, levéltárak és közművelődési intézmények, kulturális, egyházi és ismeretterjesztő, valamint egyéb civil szervezetek részvételével a minőségi és hatékony oktatás támogatása érdekében a köznevelés intézményrendszerével együttműködve 3. Alapkompetenciák fejlesztése érdekében az egész életen át tartó tanulásban való részvétel növelése a nem formális és informális tanulás eszközeivel: Továbbtanulási és képzési utak támogatása az általános iskolától az érettségi megszerzéséig nem formális és informális képzési formák és szolgáltatások (pl. távoktatás, e-learning, termelő iskola) kiterjesztése a munkaerő-piaci be- illetve visszalépést segítő alapkompetenciák fejlesztésére a formális oktatásba való bekapcsolódást megalapozó képzések A nyelvi kompetenciák fejlesztésére irányuló tematikus nevelő és fejlesztő programok indítása anyanyelvi kommunikáció, tanulás tanulása, állampolgári kompetencia, kulturális kifejezőkészség és természettudományi magyarázatok alkalmazásának képessége új innovatív tanulási lehetőségek és formák elterjesztése a felnőttek számára is További cél az egész életen át tartó tanulást támogató, részvételt ösztönző rendszerépítő intézkedések megvalósítása, úgymint nem formális, informális tanulás elismerése és validáció. Emberi Erőforrások Minisztériuma

9 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Letölteni ppt "Az EFOP köznevelést érintő beavatkozásai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések