Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Universitas Program A magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességének programja 2004. június 15.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Universitas Program A magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességének programja 2004. június 15."— Előadás másolata:

1 Magyar Universitas Program A magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességének programja 2004. június 15.

2 2 A magyar felsőoktatás alapvető problémái  A felsőoktatási expanziót nem kísérte minőségi fejlesztés  Merev képzési szerkezet, mobilitás hiánya  Irracionális finanszírozási szerkezet és mechanizmus  Leromlott felsőoktatási intézményi infrastruktúra  Motiváció hiánya az oktatói bérrendszerben, az utánpótlás hiánya  A kutatás-fejlesztésre fordított támogatások messze az uniós átlag alatt

3 3 A Magyar Universitas Program céljai  Minőségi képzés, nemzetközi szinten is versenyképes tudás biztosítása  A hallgatók támogatása, szabadság, mobilitás  Egyenlő esélyek megteremtése  A teljesítmény többszintű honorálása, erősen differenciált bérezés  Színvonalas oktatói-kutatói munkához szükséges feltételek megteremtése  A felsőoktatás és a gazdaság kapcsolatainak erősítése

4 4 A Magyar Universitas Program pillérei I. Csatlakozás az Európai Felsőoktatási Térhez II. Hallgatói jogok, támogatások bővülése III. Az intézményi irányítási és finanszírozási rendszer reformja IV. Infrastruktúra Program magántőke bevonásával V. Kutatásfejlesztési expanzió VI. A Nemzeti Fejlesztési Terv szerepe a kitűzött célok elérésében

5 5 Támogatók A Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról készült előterjesztést támogatták az alábbi szakmai testületek:  Magyar Rektori Konferencia  Főiskolai Rektori Konferencia  Felsőoktatási és Tudományos Tanács  Egyetemi Gazdasági Főigazgatói Kollégium

6 6 Az új felsőoktatási törvény koncepciója  A képzési szerkezet átalakítása  Irányítási reform  Új finanszírozási rendszer bevezetése Az intézményi teljesítmények, valamint a szolgáltatások színvonalának elismerésén alapuló háromcsatornás (képzés, fenntartás, kutatás) normatív költségvetési finanszírozási rendszer kialakítása.

7 7 6 szemeszter/ 180 kredit Doktori képzés (PhD) Osztatlan képzés 4 szemeszter/ 120 kredit Mesterképzés (Master) 6 szemeszter/ 180 (+30) kredit Felsőfokú Alapképzés (Bachelor) 4 szemeszter/ 120 kredit Felsőfokú Szakképzés A képzési szerkezet átalakítása

8 8 Irányító Testület Tagjai: az oktatási miniszter által javasolt tagok menedzseri/akadémiai kompetenciákkal, a szenátus által delegált tagok (amelyből egy főt a hallgatók delegálhatnak) Elnöke: maga választja Funkciói: stratégiai döntéshozatal Szenátus Tagjai: oktatók, hallgatók, egyéb tagok Elnöke: maga választja Funkciói: akadémiai döntések, IT anyagok véleményezése Rektor Választja, megbízza az IT Kompetenciái: akadémiai és menedzseri Funkciói: felelős operatív felsőoktatási intézményvezető Irányítási reform – állami felsőoktatási intézmény vezetése

9 9 A hallgatók támogatása  Államilag támogatott tanulmányok – egy ingyenes diploma  Emelkedő ösztöndíjak, támogatások, a diákhitel konstrukció új lehetőségei, a diákmunka kedvezményei, kollégiumfejlesztés, intelligens kártya  Szabad egyetemválasztás, magyar hallgatók európai egyetemeken  Hátrányos helyzetű fiatalok segítése, tehetséggondozás  Hallgatói jogok kiterjesztése, hallgatói képviselet a stratégiai döntéshozatalban  SULINET EXPRESSZ, digitális tananyagfejlesztés

10 10 BeruházásIdőszakBefektetési összeg Oktatási épületek bővítése, új korszerű épületek megvalósítása 2000 – 2010. között 200 milliárd Ft Kollégiumi férőhelyek bővítése, új korszerű diákotthonok 18 intézmény 200-1200 férőhellyel 2004 – 2006. között 30 milliárd Ft Összesen:230 milliárd Ft A Felsőoktatási Infrastruktúra-fejlesztési Program

11 11 Európa Terv 1.A felsőoktatás képzési rendszerének szerkezeti és tartalmi fejlesztése 6,784 Mrd Ft 2.Tanárképzés 500 millió Ft 3.Felsőoktatási intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása 12,997 Mrd Ft 4.Felsőoktatási intézmények és a helyi szereplők együttműködésének erősítése 2,876 Mrd Ft 5.Kutatás-fejlesztés és innováció 15 Mrd Ft

12 12 A Magyar Universitas Program megvalósításának várható hatásai  Minőségi oktatás, verseny a hallgatókért a felsőoktatási intézmények között, javuló infrastruktúra  Nemzetközileg piacképes tudás és diploma, mobilitás, a felső- oktatási képzés munkaerő-piaci igényekhez történő igazítása  Az oktatók/kutatók számára jogszabályban rögzített irányelve- ken alapuló, egységes oktatói követelményrendszer biztosítása, a teljesítmény honorálása, EU alapelveken nyugvó verseny- pályázati rendszer  Professzionális menedzsment, mely megteremti az oktatói- kutatói munka nyugodt végzéséhez szükséges hátteret


Letölteni ppt "Magyar Universitas Program A magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességének programja 2004. június 15."

Hasonló előadás


Google Hirdetések