Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 Szociális alapú ösztöndíj kifizetésére: Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Rendkívüli Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás, Szakmai Gyakorlati Ösztöndíj,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " Szociális alapú ösztöndíj kifizetésére: Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Rendkívüli Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás, Szakmai Gyakorlati Ösztöndíj,"— Előadás másolata:

1

2  Szociális alapú ösztöndíj kifizetésére: Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Rendkívüli Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás, Szakmai Gyakorlati Ösztöndíj, Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi része, a külföldi hallgatók minisztériumi ösztöndíja.  Teljesítmény alapú ösztöndíj kifizetésére: Tanulmányi Ösztöndíj, Köztársasági Ösztöndíj, Intézményi, szakmai tudományos és közéleti ösztöndíj, doktorandusz ösztöndíj.  Egyéb.

3

4  Szociális alapon elbírált, egy szemeszter idejére, havonta folyósított juttatás.  A pályázat kiírása: őszi szemeszterben szeptember elején, tavaszi szemeszterben február elején.  Jogosult hallgatók: nappali, államilag támogatott képzésben résztvevő hallgatók.  Az Ösztöndíj összege: kb. havi 6 000-23 800 Ft.

5  Szociális alapon elbírált, egy féléven keresztül folyósított juttatás, amit a hallgatók tanulmányaik megkezdésekor, az első félévben pályázhatnak meg.  A pályázathoz a Rendszeres Szociális Ösztöndíj űrlapjának benyújtása, és a szükséges igazolások csatolása szükséges.  Jogosult hallgatók: nappali, államilag támogatott, az 51/2007. Kormányrendelet kategóriáiba tartozó, a mindenkori Rendszeres Szociális Ösztöndíj minimum ponthatárát elérő hallgatók.  Az Ösztöndíj összege: FSZ, alapképzés, egységes osztatlan képzés esetén: a hallgatói normatíva 50%-a (2011-ben: 59 500 Ft./félév); mesterképzés esetén: a hallgatói normatíva 75%-a (2011-ben: 89250 Ft.).

6  A hallgató szociális helyzetének váratlan romlásának kiegyenlítésére folyósított egyszeri juttatás (pl.: lopás, betegség, haláleset, házasságkötés, gyermekszületés).  Jogosult hallgatók: államilag támogatott, nappali képzésben résztvevő hallgatók  Az ösztöndíj összege: kb. 5 000 – 50 000 Ft.

7  A képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb féléves összefüggő szakmai gyakorlaton résztvevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre folyósítható juttatás (pl.: mesterképzés: tanári szakok).  Jogosult hallgatók: államilag támogatott, nappali képzésben résztvevő hallgatók  Az Ösztöndíj összege: kb. 6 000 – 11 900 Ft.

8

9  Az államilag támogatott, nappali képzésben résztvevő hallgatóknak legfeljebb a fele részesülhet, tanulmányaik második félévétől.  Nem kell megpályázni, automatikusan megkapják a hallgatók.  A különböző képzésekben más feltételekkel lehet jó eredményt elérni, így a szükséges tanulmányi teljesítmény különböző (további információ a Térítési és Juttatási Szabályzatban található).

10  A különösen kiemelkedő teljesítményű, legalább két félévre bejelentkezett, és legalább 55 kreditet teljesített hallgatók pályázhatják meg.  Az Ösztöndíj egy tanév időtartamára, a felsőoktatási intézmény előterjesztésére az oktatási és kulturális miniszter által adományozható ösztöndíj.  A pályázatot a Pályázati és Ösztöndíj Bizottság írja ki, és bírálja el.

11  A Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság írja ki, és bírálja el.  A tantervi követelményeken túlmutató, kiemelkedő tudományos, művészeti vagy sporttevékenységet végző hallgatók részére, pályázat alapján, egy szemeszter idejére, havonta folyósított juttatás.  Jogosult hallgatók: államilag támogatott és költségtérítéses, nappali képzésben résztvevő hallgatók.  Az Ösztöndíj összege: kb. 6 000 – 33 000 Ft.

12

13  A pályázatot a Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság írja ki, és bírálja el.  Az elsőéves hallgatók augusztus elején, a felsőéves hallgatók pedig a tavaszi szemeszter végén nyújthatják be pályázataikat tanulmányi eredmény vagy szociális helyzet alapján.  Jelenlegi kollégiumok: Jakabhegyi Kollégium, Szántó Kollégium, Boszorkány Kollégium, Damjanich Kollégium.  Kollégiumi díjak 2011-ben: 13 000 – 18 000 Ft. / hó.  2011-ben kb. 500 bölcsész hallgató lakik a tanév ideje alatt kollégiumokban.

14  A pályázat célkitűzése, hogy minél több szociálisan rászoruló hallgató kollégiumi díját átvállalja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat.  A pályázatokat a Kari DJKB-hoz kell benyújtani, és az EHÖK tisztségviselője bírálja el a Térítési és Juttatási Szabályzat 2. sz. melléklete alapján.  A pályázatra jogosult minden hallgató, akinek a kollégiumi pályázata pozitív elbírálásban részesült, továbbá hátrányos helyzetű, árva, családfenntartó, vagy akinek a gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg.

15


Letölteni ppt " Szociális alapú ösztöndíj kifizetésére: Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Rendkívüli Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás, Szakmai Gyakorlati Ösztöndíj,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések