Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kommunikáció az egyetemen – I. konferencia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kommunikáció az egyetemen – I. konferencia"— Előadás másolata:

1 Kommunikáció az egyetemen – I. konferencia
Előadó: Csányi Tünde (EHA: CSTOAAB.PTE) PTE-BTK HÖK Néhány szó a Hallgatói Önkormányzat felépítéséről, feladatairól, működéséről

2 A hallgatói önkormányzatok általánosságban
A felsőoktatási intézmény önkormányzatának részeként működik Minden hallgató a tagja Tevékenysége a hallgatókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed Működéséhez a felsőoktatási intézmény biztosítja a feltételeket, melyeknek jogszerű felhasználását jogosult ellenőrizni

3 A hallgatói önkormányzatok jogai
Legfontosabb joga (és kötelessége) a hallgatók érdekeinek képviselése Képviselők delegálása az intézményi és kari tanácsba, valamint más vezető testületekbe Az oktatók és az egyetemi infrastruktúra véleményezése (esetleg különböző javaslatokat is tehet) Közreműködés a hallgatók tanulmányi ösztöndíj, szociális és más támogatási ügyeinek intézésében Közreműködés a kollégiumok vezetésében

4 A pécsi EHÖK-ről A hallgatók egyetemi szintű szervezete
A hallgatóság egészét vagy több kar hallgatóit érintő kérdésekkel foglalkozik Összefogja és segíti a hallgatói részönkormányzatok (pl.: BTK HÖK) tevékenységét. A pécsi EHÖK-nek 10 részönkormányzata van. Körülbelül 29 ezer hallgatót képvisel

5 A pécsi EHÖK eredményeit és munkáját országszerte ismerik és elismerik
A pécsi EHÖK eredményeit és munkáját országszerte ismerik és elismerik. A Szenátusban, az egyetem legfőbb döntéshozó szervében egyharmados képviselettel van jelen. Így a PTE hazánk legdemokratikusabb felsőoktatási intézményei közé tartozik. Rendszeresen kiírt pályázatok és rendezvények (pl.: PEN) Főbb fórumai: UnivPécs, Universitas TV. Az EHÖK jelenlegi elnöke: Szabó Gábor

6 A PTE-BTK HÖK jogállása
A HÖK az EHÖK részönkormányzataként, de autonóm módon működik. A HÖK nem önálló jogi személy. A HÖK törvényességi felügyeletét a rektor látja el. Tagja a Kar minden hallgatója, függetlenül attól, hogy tanulmányait milyen képzési formában végzi.

7 A HÖK felépítése A HÖK döntéshozó testületei: Küldöttgyűlés, Ellenőrző Bizottság, Választási Bizottság A HÖK döntés-előkészítő testülete az Elnökség A HÖK tisztségviselői és munkatársai: elnök, alelnök, hallgatói képviselők, az Ellenőrző Bizottság tagjai, gazdasági referens, érdekvédelmi és tanulmányi referens, titkár, egyéb elnöki megbízottak

8 A HÖK szervezeti egységei
Diák Centrum (A HÖK tisztségviselők fogadóórái, általános problémák, pályázati űrlapok, gazdasági kérdések, infocella…stb.) Szolgáltató iroda (nyomtatás, fénymásolás, régi jegyzetek keresése, Universitas nyelviskola…stb.) Szenes Klub (bulik, előadások, szakestek, társasjáték klub, grafológiai tanácsadás…stb.) Számítástechnika termek

9 A HÖK finanszírozása, költségvetése és a DJKB
A HÖK finanszírozását az egyetem végzi az EHÖK segítségével Az állam által megítélt hallgatói normatíva 1,5%-a az EHÖK-höz kerül A karon folyó különeljárások díja (UV., utólagos indexleadás…stb) A HÖK saját belátása szerint gazdálkodik, de el kell számolnia, ha a rektor kéri A HÖK tisztségviselői és egyéb munkatársai munkájukért fizetést kapnak

10 A Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság
Nem képezi a HÖK részét, de szorosan együttműködik vele A hallgatók térítési és juttatási ügyeivel foglalkozik Dönt a kollégiumi férőhelyek elosztásáról, az igénylőkről várólistát vezetnek Két oktatói és öt hallgatói tag

11 Pályázatok Sport- és kulturális pályázatok
Pályázhatnak: hallgatók, egyesületek, szakosztályok, kulturális szervezetek Szakest pályázatok: Igénylés esetén 65 ezer Ft. Automatikusan jár minden pályázó szaknak. Szakest céljából a Szenes klub is igénybe vehető. A támogatások összege bruttó értendő, általában utófinanszírozásos formában kerülnek kifizetésre.

12 A HÖK rendszeres rendezvényei és fórumai
Rendezvények: Gólyatábor, Gólyabál, Tavaszi zsongás a Szenesben (A TTK HÖT-tel közös szervezésű program), BTK Napok Fórumok: De Facto, UnivPécs, Universitas Televízió,

13 Felhasznált források:
Kardos József: A magyar felsőoktatás évszázadai; Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000 1993-as felsőoktatási törvény 66.§ 1996-os felsőoktatási törvénymódosítás 67/A. § 2005. évi CXXXIX. Törvény a felsőoktatásról (az EHÖK alapszabálya) A BTK HÖK alapszabálya


Letölteni ppt "Kommunikáció az egyetemen – I. konferencia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések