Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az NFT II. (2007-2013) végrehajtásának ütemezése és a felsőoktatási programok finanszírozása Kilátások, Kihívások Budapest, 2007. április 16.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az NFT II. (2007-2013) végrehajtásának ütemezése és a felsőoktatási programok finanszírozása Kilátások, Kihívások Budapest, 2007. április 16."— Előadás másolata:

1 Az NFT II. (2007-2013) végrehajtásának ütemezése és a felsőoktatási programok finanszírozása Kilátások, Kihívások Budapest, 2007. április 16.

2 A tervezés menete és várható ütemezése ÚMFT megküldése Brüsszelnek 2006. november Operatív Programok: - OP- Brüsszel általi befogadási 2006. december 22. - első hivatalos vélemény Brüsszelből 2007. március - jelenleg a tárgyalások folynak a EU. Bizottsággal - várható jóváhagyás 2007. június Akciótervek - 2 évre, prioritásonként, konkrét pályázati- és projektcélok, pénzügyi keretek, évente felülvizsgálva - Brüsszeli jóváhagyás nem szükséges - Kormány jóváhagyása folyamatos, a pályázatok tervezett indításától függően - Kiemelt (központi) programok indítása: közvetlenül az OP-k Brüsszeli jóváhagyását követően - pályázatok indítása: kb. fél évvel a központi programok után, azok eredményeire támaszkodva 2007. IV. negyedév

3 Források Az ÚMFT keretében a fejlesztésekre: összesen 7 000 Mrd Ft (önrésszel együtt) - Emberi erőforrások fejlesztésére (Az oktatási és képzési ágazat részesedése a fenti összegből 8-10 % -os:) 600 -700 Mrd Ft. - A felsőoktatási fejlesztésekre közvetlen ill. közvetett úton előreláthatólag: kb. 250 Mrd Ft várható.

4 2007- 2013 programozási időszak forrásai TÁMOP TIOP ROP+ KMOP GOP Felsőoktatási tartalmi fejlesztések Összesen: 104, 9 Mrd Ft Felsőoktatási infrastruktúra Összesen : 88, 4 Mrd Ft Helyi FO. infrastruktúra fejlesztések Kb. 30 Mrd Ft Az első prioritásra összesen:K+F+I a versenyképességért 220 Mrd Ft

5 A TAMOP főbb programjai a felsőoktatás és K+F területén 3. 4. Az emberi erőforrások fejlesztése a minőségi képzés, a kutatás és innováció területén - A prioritási tengely keretében megvalósuló fejlesztések célja a felsőoktatás intézményi szerkezetének és képzési tartalmának reformja, valamint a gazdasági szférával kapcsolatos viszony új alapokra helyezése. - A K+F tevékenységbe befektetők számára tervezhető, kiszámítható üzleti-fejlesztési környezetet kívánunk biztosítani, amely megteremti a felsőoktatás és a magánszféra együttműködéséhez szükséges feltételeket. - A felsőoktatás kutatási tevékenységének hosszú távú céljai feltételezik az intézmények rendelkezésére álló humán potenciál számában és minőségében bekövetkező növekedését. 3.4.1. A felsőoktatás minőségi fejlesztése 3.4.2. Nemzeti Kiválóság Program indítása A képzés és a kutatás-fejlesztése együttműködésének erősítése a felsőoktatásban

6 A TAMOP főbb programjai a felsőoktatás és K+F területén konstrukció száma konstrukció neve forrás 2007- 2013 KMR % KMR Mrd HUF 3.4. Az emberi erőforrások fejlesztése a minőségi képzés, a kutatás és innováció területén 104,95028,27634,980 3.4.1. A felsőoktatás minőségi fejlesztése 34,9509,42511,66 3.4.2. Nemzeti Kiválóság program indítása 359,42511,66 3.4.2. A felsőoktatás szerepének erősítése a kutatás- fejlesztés területén 359,42511,66

7 TIOP- infrastruktúra fejlesztések I. TIOP konstrukció száma konstrukció neve forrás 2007- 2013 ESZA/ER FA arány 20073.1. 133,44 19,5 3.1.2. A Modern Szolgáltató és Kutató Egyetem infrastruktúrájának fejlesztése 88,4410/9013 konstrukció 1 A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése 1210/901,5 konstrukció 2 Műszaki és természettudományi szakokon tanuló hallgatók számának emeléséhez szükséges infrastrukturális és technológiai fejlesztések 5410/908 konstrukció 3 Korszerű intézményi és intézményközi irányítás, információáramlás és menedzsment informatikai hátterének kiépítése 21,610/903,5

8 TIOP II. TIOP 3.1.3. A fejlesztési pólusok egyetemi központjaihoz kapcsolódó innovatív kulturális infrastruktúra-fejlesztések Komponensek: - Agóra PoLUS - Egyetemi tudástárak fejlesztése ( egyetemi és megyei nagykönyvtárak integrált fejlesztése várhatóan öt helyszínen)

9 Közép –Magyarországi OP A KMR-ben működő felsőoktatási intézmények fejlesztési lehetőségei -1 prioritás tengely – A tudásalapú gazdaság innováció és vállalkozásorientált fejlesztése keretében: ( 15 Mrd Ft) A K+ F és innováció fejlesztése, eredményeinek elterjesztése intézkedés Kiemelt feladat: egyetemek, kutatóintézetek és a vállalkozások közötti innovációs, piacorientált kutatási és technológiai együttműködések ösztönzése (konzorciumi együttműködések keretében, megvalósuló kutatási projektekre) - 4 prioritástengely- A humán közszolgáltatások intézmény-rendszerének fejlesztése (Közép Magyarországi Régió felsőoktatási infrastruktúra fejlesztéseire a tárgyalási jelenlegi szakasza alapján - 15 Mrd Ft)

10 Mire kell odafigyelni? - Pályázatok megjelenése - Az egyetemek felkészülése: az egyetemek fejlesztési terveit a források lehívásának feltételeihez igazítani - Hol fognak a pályázatok megjelenni: NFÜ, OKM, GKM, KMR, HEPIH, régiók honlapjain - Partnerek keresése (gazdálkodó szervezetek)

11 A TÁMOP és a TIOP brüsszeli véleményezés utáni első változata

12 3.4.1. A felsőoktatás minőségének javítása a munkaerő-piaci kapcsolatainak erősítésével a felsőoktatási intézményirányítás és menedzsment korszerűsí- tésével, valamint az LLL követelményeinek a figyelembe vételével Két művelet: 3.4.1. A felsőoktatás minőségének javítása a munkaerő-piaci kapcsolatainak erősítésével a felsőoktatási intézményirányítás és menedzsment korszerűsítésével, valamint az egész életen át tartó tanulás követelményeinek a figyelembe vételével Cél: Az intézmények irányítási és menedzsment rendszereinek informatikai alapú hatékonyságát, korszerű szolgáltatások egységes bevezetését célzó fejlesztések, valamint a magasan kvalifikált szakemberek képzéséhez szükséges szervezeti, tartalmi, módszertani feltételek, megteremtése 3.4.2 A felsőoktatás kutatás-fejlesztési kapacitásainak bővítéséhez szükséges humán és szervezeti feltételek megteremtése a vállalkozásokkal való intézményi együttműködés erősítése érdekében Cél: Azoknak a szervezeti, képzési és K+F jellegű tevékenységek támogatása, amelyek a vállalkozásokkal való szervezett együttműködés révén bővítik a felsőoktatási intézmények kapacitásait, továbbá a felsőoktatási alapkutatás humán színvonalának emelése, a kutatói munka és életpálya vonzerejének növelése, a kutatási eredmények társadalmi megismerése TÁMOP

13 3.4.1. A felsőoktatás minőségének javítása a munkaerő-piaci kapcsolatainak erősítésével a felsőoktatási intézményirányítás és menedzsment korszerűsí- tésével, valamint az LLL követelményeinek a figyelembe vételével 3.4.1.1. Felsőoktatási Szolgáltatások fejlesztése Minőségirányítási rendszerek fejlesztése Validációs központok – A formális, nem-formális és informális tanulással szerzett kompetenciák értékelési és elismerési módszereinek folyamatait lebonyolító központok kiépítése Menedzsment szolgáltatások - Az intézményi irányítást, adminisztrációt, stratégiát, gazdálkodást támogató korszerű menedzsment rendszerek kiépítése Pályakövetés, alumni szolgáltatás, karrier-tanácsadás 3.4.1.2. Oktatásfejlesztés a felsőoktatásban Tananyagfejlesztés - A felsőoktatás szakember kibocsátásának a munkaerőpiac igényeivel való összehangolása érdekében a felsőoktatási tantervek korszerűsítése Képzők képzése - Felsőoktatásban dolgozók kapacitásfejlesztése A pedagógusképzést támogató hálózatok létrehozása Korszerű matematikai és természettudományos végzettséggel rendelkezők számarányának növeléséhez szükséges tartalmi és képzési kapacitások kialakítása TÁMOP

14 3.4.2 A felsőoktatás kutatás-fejlesztési kapacitásainak bővítéséhez szükséges humán és szervezeti feltételek megteremtése a vállalkozásokkal való intézményi együttműködés erősítése érdekében A menedzseri kompetenciák fejlesztését segítő képzések, a helyi igények kielégítését szolgáló kínálat bővítése A menedzseri kompetenciák fejlesztését segítő képzések, a helyi igények kielégítését szolgáló kínálat bővítése A kutatási potenciál bővítéséhez szükséges felsőoktatási intézményi szolgáltatói- és ügyfélkapacitás bővítése, a tudás- és technológiatranszferrel összefüggő tevékenységek támogatása A kutatási potenciál bővítéséhez szükséges felsőoktatási intézményi szolgáltatói- és ügyfélkapacitás bővítése, a tudás- és technológiatranszferrel összefüggő tevékenységek támogatása A tudományos kutatások eredményeinek hasznosulását bemutató ismeretterjesztő dokumentumok kiadása, terjesztése A tudományos kutatások eredményeinek hasznosulását bemutató ismeretterjesztő dokumentumok kiadása, terjesztése Innovatív kutatói teamek projektjeinek támogatása Innovatív kutatói teamek projektjeinek támogatása A tudományos eredmények társadalmi ismertségének és elismerésének erősítése érdekében kutatói és innovációs díjak alapítása A tudományos eredmények társadalmi ismertségének és elismerésének erősítése érdekében kutatói és innovációs díjak alapítása Kiválósági központok kialakítása, tudományos iskolák támogatása, graduate school-ok létrehozása Kiválósági központok kialakítása, tudományos iskolák támogatása, graduate school-ok létrehozása Nemzeti Kiválóság Program, olyan átfogó pályázati rendszer megvalósítása, ami lehetővé teszi az oktatói-kutatói életpálya tervezhetőségét Nemzeti Kiválóság Program, olyan átfogó pályázati rendszer megvalósítása, ami lehetővé teszi az oktatói-kutatói életpálya tervezhetőségét TÁMOP

15 3.1.2. A modern szolgáltató és kutató felsőoktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése 1. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése A hallgatók, tanárok és kutatók munkáját és mobilitását hatékonyan támogató versenyképes képzési, kutatói és szolgáltatási környezet megteremtése A hallgatók, tanárok és kutatók munkáját és mobilitását hatékonyan támogató versenyképes képzési, kutatói és szolgáltatási környezet megteremtése Nemzetközi mobilitást támogató infrastruktúra-fejlesztések Nemzetközi mobilitást támogató infrastruktúra-fejlesztések Hallgatói szolgáltatásokhoz kapcsolódó, a munkaerő-piaccal való hatékonyabb együttműködés megteremtése érdekében szükséges infrastruktúra-fejlesztés Hallgatói szolgáltatásokhoz kapcsolódó, a munkaerő-piaccal való hatékonyabb együttműködés megteremtése érdekében szükséges infrastruktúra-fejlesztés Pedagógusképzési hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése Pedagógusképzési hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése Akadálymentesítés, hozzáférhetőségek megteremtése, a nők esélyegyenlősége Akadálymentesítés, hozzáférhetőségek megteremtése, a nők esélyegyenlősége 2. Műszaki és természettudományi szakokon tanuló hallgatók számának emeléséhez szükséges infrastrukturális és technológiai fejlesztések A műszaki és természettudományi képzésben elvárt modern infrastrukturális környezet kialakítása A műszaki és természettudományi képzésben elvárt modern infrastrukturális környezet kialakítása A műszaki és természettudományos oktatást, kutatást, innovációt és a tanulást közvetlenül szolgáló, az új technológiák fogadására alkalmas épületek, laboratóriumok, komplex terek kialakítása A műszaki és természettudományos oktatást, kutatást, innovációt és a tanulást közvetlenül szolgáló, az új technológiák fogadására alkalmas épületek, laboratóriumok, komplex terek kialakítása Akadálymentesítés, hozzáférhetőségek megteremtése, a nők esélyegyenlősége Akadálymentesítés, hozzáférhetőségek megteremtése, a nők esélyegyenlősége 3. A korszerű intézményi irányítási, szolgáltatási, továbbá az oktatást-kutatást és az intézményközi információáramlást támogató informatikai és infrastrukturális háttér kiépítése, fejlesztése Intézményi irányítás és menedzsment informatikai, technológiai és infrastrukturális hátterének kiépítése Intézményi irányítás és menedzsment informatikai, technológiai és infrastrukturális hátterének kiépítése Az intézményi gazdálkodási, adminisztrációs, nyilvántartási rendszerek infrastrukturális fejlesztése Az intézményi gazdálkodási, adminisztrációs, nyilvántartási rendszerek infrastrukturális fejlesztése Oktatási, kutatási tevékenységeket támogató informatikai és infrastrukturális háttér kiépítése Oktatási, kutatási tevékenységeket támogató informatikai és infrastrukturális háttér kiépítése Az intézmények közötti hálózati együttműködések bővítése Az intézmények közötti hálózati együttműködések bővítése Felsőoktatási intézményi és ágazati szolgáltatások informatikai és infrastrukturális hátterének kiépítése Felsőoktatási intézményi és ágazati szolgáltatások informatikai és infrastrukturális hátterének kiépítése A K+F+O-hoz való egyenlő hozzáférés informatikai, technológiai és infrastrukturális hátterének kiépítése A K+F+O-hoz való egyenlő hozzáférés informatikai, technológiai és infrastrukturális hátterének kiépítése TIOP

16 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Dr. Mesterházy Balázs Főosztályvezető Oktatási és Kulturális Minisztérium mesterhazy.balazs@okm.gov.hu


Letölteni ppt "Az NFT II. (2007-2013) végrehajtásának ütemezése és a felsőoktatási programok finanszírozása Kilátások, Kihívások Budapest, 2007. április 16."

Hasonló előadás


Google Hirdetések