Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közötti időszak fejlesztési tervezésének megalapozása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közötti időszak fejlesztési tervezésének megalapozása"— Előadás másolata:

1 A 2007-13 közötti időszak fejlesztési tervezésének megalapozása
Magyari Donát NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL

2 FEJLESZTÉSI FORRÁSOK Magyarország GDP-jének négy százaléka
2007 és 2013 között összesen 24,6 milliárd euró fejlesztési forrás a kohéziós politika keretében Magyarország GDP-jének négy százaléka A magyar politikai és gazdasági elit között érdekazonosság jöhet létre A második Európa Terv a magyar államháztartás egytizedét fogja át közvetlenül (az EU-támogatásokat, az igénybevételükhöz szükséges magyarországi közületi forrásokat) A magyar politikai és gazdasági elit között érdekazonosság jöhet létre: az előbbit a politikai siker, az utóbbit a hazai piacok fejlődéséhez kötődő érdekei teszik az államgépezet megreformálásának támogatójává.

3 FEJLESZTÉSPOLITIKA JÖVŐKÉPE
Jövőkép: Növekvő jólét Elemei: - magasabb bérek, - több munkahely, - az otthonteremtés biztonsága, - hosszabb, egészségben eltöltött élet.

4 ÁTFOGÓ CÉLOK (1) Versenyképes, (2) Igazságos, (3) Biztonságos
Magyarország megteremtése

5 STRATÉGIAI CÉLOK ( ) A magyar gazdaság versenyképességének tartós növelése; A foglalkoztatás bővítése és a képzettség növelése A népesség egészségi állapotának javítása A társadalmi összetartozás erősítése A fizikai elérhetőség és a virtuális hozzáférés javítása A természeti erőforrások és a környezeti értékek védelme és fenntartható hasznosítsa

6 HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK
esélyegyenlőség érvényesülése (roma népesség, fogyatékossággal élők, nők és férfiak) fenntarthatóság modern infokommunikációs eszközök alkalmazása területiség érvényesítése foglalkoztatás bővítése

7 PEREMFELTÉTELEK makrogazdasági stabilitás közigazgatás modernizálása
szabályozó rendszer összhangja a fejlesztéspolitikával

8 ESZKÖZCSOPORTOK (2007-2013) Befektetés az Emberbe
Befektetés a Gazdaságba Befektetés a Környezetbe

9 A siker érdekében szükséges lépések I.
Meg kell erősíteni a tervezés intézmény-rendszerét. Ki kell alakítani a nyitott tervezés (partnerség) kereteit. Meg kell kezdeni a végrehajtás előkészítését az államháztartás és az államigazgatás területén. Meg kell kezdeni a terv nagyprojektjeinek előkészítését.

10 A siker érdekében szükséges lépések II.
Ki kell alakítani a regionális, kistérségi, települési részvétel intézményes kereteit. Meg kell teremteni a hosszú távú fejlesztéspolitika stabilitását biztosító politikai feltételeket. Aktív fellépésre van szükség a terv kereteit meghatározó közösségi (EU) politikák alakításában. Szoros együttműködést kell kialakítani a szomszéd országokkal a fejlesztésekben.

11 Az 1076/2004. Kormányhatározat az Európa Terv (2007-2013
Az 1076/2004. Kormányhatározat az Európa Terv ( ) kidolgozásának tartalmi és szervezeti kereteiről Gondoskodni kell a társadalmi-gazdasági és a szakmai partnerek, valamint a tudomány képviselőinek bevonásáról A és közötti időszakra történő felkészülésről - a partnerség elvének megfelelően - a Nemzeti Fejlesztési Hivatal honlapján részletes közleményt kell közzétenni A tervezésben a régiók az ágazatokkal azonos súllyal vegyenek részt

12 MENETREND Négypárti egyezetések Társadalmi-gazdasági partnerek
Fejlesztéspolitikai Koncepció Feladatok Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Operatív Programok márc szept Egyeztetések Négypárti egyezetések Társadalmi-gazdasági partnerek Európai Bizottság

13 MÉRSÉKELTEN SIKERES PÉLDA
EU tagállami modellek SIKERES GAZDASÁGI FELZÁRKÓZÁS Kulcsa: társadalmi-politikai konszenzus Írország „Kelta tigris” az irigyelt példa oktatás  innováció vezérelt növekedés Portugália „Európa atlanti kapuja” infrastruktúra fejlesztés  perifériából a centrumba MÉRSÉKELTEN SIKERES PÉLDA Görögország erőtlen koordináció fejlesztési források elaprózása

14 Köszönöm figyelmüket! www.nfh.hu 06-40-2004-94


Letölteni ppt "A közötti időszak fejlesztési tervezésének megalapozása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések