Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Regionális politika 2007-2013.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Regionális politika 2007-2013."— Előadás másolata:

1 Regionális politika

2 ISMÉTLÉS

3

4 2000-2006. Regionális politika célkitűzései
célkitűzés: az elmaradott területek fejlesztésének és strukturális alkalmazkodásának támogatása célkitűzés: Strukturális nehézségekkel küzdő régiók gazdasági és társadalmi átalakulásának támogatása célkitűzés: Oktatási, szakképzési rendszerek és politikák modernizációja, valamint adaptációs képessége javításának támogatása

5 Célkitűzések 2007-2013 1. Konvergencia célkitűzés
2. Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés 3. Európai területi együttműködés célkitűzés

6 Konvergencia célkitűzés
A konvergencia célkitűzés hasonló a os időszak 1. célkitűzéséhez. Célja a legkevésbé fejlett államok és régiók felzárkózásának elősegítése. A 27 tagállamot számláló Európai Unióban ez a célkitűzés 17 tagállamban 84 régiót érint, melynek összlakossága 154 millió fő. Támogatás mértéke: A konvergencia célkitűzés keretében milliárd euró áll rendelkezésre, ami a strukturális alapokból és a Kohéziós Alapból rendelkezésre álló teljes összeg 81,54 %.

7 Konvergencia célkitűzés
Jogosultsági feltételek: A strukturális alapok forrásaira (ERFA, ESZA), azon NUTS 2. szintű régiók jogosultak, ahol a időszakra vonatkozó adatok alapján az egy főre eső bruttó hazai termék (GDP) nem éri el az uniós átlag 75 százalékát. Ez a célkitűzésre fordítható összes forrás 70,51 százalékát jelenti (177 milliárd euró). Azon régiók (ún. „phasing out” térségek), ahol a GDP az EU bővítéssel járó statisztikai hatás következtében épphogy meghaladja a küszöbértéket, a célkitűzés forrásaiból fokozatosan csökkenő támogatásban részesülnek. E régiók a célkitűzés forrásainak 4,99 százalékára jogosultak (12,5 milliárd euró). A Kohéziós Alap támogatásaira azon tagállamok jogosultak, ahol a időszakra vonatkozó adatok alapján egy főre eső bruttó nemzeti jövedelem (GNI) nem éri el az uniós átlag 90 százalékát. Ez a célkitűzésben rendelkezésre álló forrás 23,22 százaléka. Azon régiók, ahol a GNI az EU bővítés statisztikai hatásai következtében meghaladja a 90 százalékos küszöbértéket, fokozatosan csökkenő támogatásban részesülnek. A Kohéziós Alapból 15 tagállam részesülhet.

8 Regionális versenyképesség és foglalkoztatás
Cél: a konvergencia célkitűzés hatálya alá nem tartozó régiók versenyképességének, vonzerejének erősítése, foglalkoztatási mutatóinak javítása. A célkitűzés keretében 19 tagállam 168 régiója részesülhet támogatásban. Ezek közül 13 tartozik azon régiók közé, ahol a támogatást fokozatosan vezetik be (ún. „phasing-in” területek). Ezek a régiók - a korábbi 1. célkitűzés alá tartozó egykori státuszuknál fogva - különleges pénzügyi juttatásban részesülnek. Támogatás mértéke: A célkitűzés keretében 49,13 milliárd euró áll rendelkezésre, ami a teljes összeg %. Forrás: ERFA és ESZA.

9 Európai területi együttműködés célkitűzés
Cél: a közös helyi és regionális kezdeményezések révén tovább erősíteni a határokon átnyúló együttműködést. A célkitűzés a korábbi INTERREG közösségi kezdeményezésen alapul, s az ERFA finanszírozása alá került. Jogosultsági feltételek: A Közösség NUTS 3. szintű, valamennyi belső és egyes külső szárazföldi határok mentén fekvő régiója, és a Közösség NUTS 3. szintű, a tengeri határok mentén fekvő, egymástól legfeljebb 150 km távolságra található régiója jogosult a támogatásra.

10 Európai területi együttműködés célkitűzés
Támogatás mértéke: A célkitűzésre az összes támogatás 2,52 %-a, azaz 7,75 milliárd euró áll rendelkezésre, mely az alábbiak szerint oszlik meg: Határokon átnyúló együttműködés: 73,86 % Transznacionális együttműködés: 20,95% Interregionális együttműködés: 5,19% A forrást teljes egészében az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja.

11

12

13 Strukturális Alapok működtetése

14 Strukturális Alapok működtetése

15 Strukturális Alapok működtetése

16 Strukturális Alapok működtetése

17 KOHÉZIÓS POLITIKA, 2007-2013: TÁJÉKOZTATÓ
Kohéziós alap konvergencia Phasing out Fokoz. bevez. Reg. verskép. Ter együttm. Öszesen Bulgária 2015 3873 159 6047 Ciprus 194 363 25 581 Cseh Köztárs. 7830 15149 373 34 23697 Észt ország 1019 1992 47 3058 Lengyel 19562 39486 650 59698 Lett 1363 2647 80 4090 Litvánia 2034 3965 97 6097 Magyarország 7589 12654 1865 344 22452 Málta 252 495 14 761 Románia 5769 11143 404 17317 Szlovákia 3433 6231 399 202 10267 Szlovénia 1239 2407 93 3739

18 Kohéziós és regionális politika 2007-2013
(millió Euro) Kohéziós alap konvergencia Phasing out Fokoz. bevez. Reg. verskép. Ter együttm. Összesen Új tagállamok 52299 100042 - 2228 772 2149 152804 Régi tagállamok 9259 77041 12521 8157 27970 5619 155237 61558 177083 10385 38742 7750 308041


Letölteni ppt "Regionális politika 2007-2013."

Hasonló előadás


Google Hirdetések