Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Strukturális Politika múltja és jelene. Fejlettség közötti különbségek az EU-ban nemzeti szinten  Egyetlen új tagállam sem éri el A 27-ek GDP-jének 90%-át.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Strukturális Politika múltja és jelene. Fejlettség közötti különbségek az EU-ban nemzeti szinten  Egyetlen új tagállam sem éri el A 27-ek GDP-jének 90%-át."— Előadás másolata:

1 Strukturális Politika múltja és jelene

2 Fejlettség közötti különbségek az EU-ban nemzeti szinten  Egyetlen új tagállam sem éri el A 27-ek GDP-jének 90%-át  Az EU25-ök GDP-jéhez mérten Lettország 41%-ával az egyik, 215%-ával Luxemburg a másik véglet

3 Célkitűzések a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásakor  intézkedések célja a kibővített Európai Unió gazdasági és társadalmi kohéziójának erősítése, hogy ezáltal támogassa a Közösség harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődését  Az alapok keretében végrehajtott intézkedéseknek – nemzeti és regionális szinten – magukban kell foglalniuk a fenntarthatófejlődést célzó közösségi prioritásokat azáltal, hogy fokozzák a növekedést, a versenyképességet és növelik a foglalkoztatást,a társadalmi befogadást, valamint védik és javítják a környezetm minőségét

4 Fejlettségi különbségek regionális szinten

5 Struktúrapolitika A TAGÁLLAMOG ÉS AZOK RÉGIÓI  Gazdasági ágazatai és  Társadalmi csoportjai  Integrációját elősegítő, azaz a leszakadását megelőző,  Szerkezeti beavatkozások

6 Gazdasági és társadalmi kohéziós politika FEJLESZTÉSI, CÉLOK INTÉZKEDÉSEK ÖSSZESSÉGE A közösségi átlagtól való elétérés csökkentése érdekében  Komplex  Eredményeiben mérhető módon  Nyújt előnyöket támogatások formájában az érintett térségeknek, közösségeknek stb.

7 Regionális politika A társadalmi- gazdasági egyenlőtlenségek térbeli lenyomatait mérsékli  közösségen belül  Régiók között  Egy- egy tagországon belül. A regionális-, térbeli dimenzió alkalmazása a különféle politikákban komplex megközelítést feltételez.

8

9 A regionális politika alapjai 1995  Elmaradott régiók gazdasági-társadalmi kohézójának erősítése  Tagállami gazdaság-, regionális politika koordinációja  Közös politikák kialakítása a kohézió érdekében  A struktúra politika szolgálja a regionális politikát  A strukturális alapok integrált használata a regionális politika érdekében  Az elmaradott tagállamok közlekedési és környezetvédelmi fejlesztéseinek támogatása (Kohéziós Alap)

10 A strukturális Alapok  Európai Regionális Fejlesztési Alap,(1975)  Európai Szociális Alap,(1960)  Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap  Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz.(1995)

11 Az Európai Szociális Alap célterületei TÁMOGATÁST NYÚJT  a munkanélküliség megelőzéséhez és csökkentéséhez,  a humán erőforrás fejlesztéshez és a társadalmi integrációhoz kapcsolódóan  az aktív munkaerőpiaci politikák támogatása,  az esélyegyenlőség ösztönzése a munkaerőpiachoz való hozzáférés tekintetében,  az oktatás, képzés, tanácsadás támogatása az élethosszig tartó tanulás ösztönzése érdekében,  az innováció, alkalmazkodó készség és a vállalkozói szellem ösztönzése,  külön intézkedések a nők munkaerőpiachoz való hozzáférésének javítására.

12 Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapnak az Orientációs Szekciója által támogatható tevékenységek a vidékfejlesztés területén :  agrárgazdaságokba történő beruházás,  mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének a javítása,  fiatal gazdálkodók indítása,  képzés,  vidéki térségek beilleszkedésének és fejlődésének az elősegítése.

13 Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatási területei  munkahely teremtő vagy megtartó termelő beruházások,  infrastrukturális beruházásokat, különös tekintettel a közlekedési, kommunikációs és  energetikai infrastruktúrára,  a városi és vidéki területek regenerációja,  helyi fejlesztési és foglalkoztatási kezdeményezések  kis- és középvállalkozások tevékenysége,  a régiók strukturális alkalmazkodását segítő oktatási és egészségügyi beruházások.

14 A regionális politika célterületei 1 1994-19992000-2006 1.A fejlődésben elmaradt térségek támogatása 6. A ritkán lakott régiók fejlődésének támogatása 1. (GDP 75%) A fejlődésben elmaradt térségek támogatása 2. Az ipari hanyatlás által súlyosan érintett régiók struktúra- váltásának elősegítése 5/aMezőgazdaság- fejlesztés 5/bStrukturális nehéz- ségekkel küzdő területek támogatása 2. Mezőgazdasági területek fejlődésének elősegítése, gazdasági és társadalmi átalakítása (ipari, vidéki, városi, halászat)

15 A regionális politika célterületei 2 1994-19992000-2006 3. Tartós munkanélkü-liség elleni küzdelem; A fiatalok és a munkaerőpiacról kiszorultak munkaerőpiaci integrációjának megkönnyítése; Férfiak és nők munkaerőpiaci esélyegyenlőségének előmozdítása 4. A munkaerő felkészítése az ipari és termelési rendszerek változásaihoz való 3. Oktatási, szakképzési és foglalkoztatási politikák,illetve rendszerek átalakítása és modernizálása

16 A strukturális alapok részvétele az egyes célkitűzések megvalósításában 2000-2006 Célkítűzések ERFAESZAEMOGAHOFE 1.Elmaradott területek XXXX 2. szerkezeti problémák XXXX 3. oktatás, munka- nélküliség X

17 A FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK ALAPELVEI  Koncentráció ( 2000-töl 3 célterület)  Partnerség (2000-töl civil szervezetek  Addicionalitás ( 1988-tól:változó)  Programozás (1998-)

18 Programozás (1988-tól) Közösségi Támogatási Keret ( Community Support Framework) 1. szakasz : Nemzeti Fejlesztési Terv elkészítése 1 Átfogó társadalmi-, gazdasági-, regionális helyzetleírás készítése, korbbi intézkedések értékelése Tagállam 2. Regionális-politikai stratégia készítése, szerkezetátalakítási prioritások kijelölése, humán-fejlesztési célok meghatározása Tagállam 3. Finanszírozási terv sarokpontjai: Saját forrás, SA, EBRD, KA Tagállam 4. Partnerségi elvek alkalmazása Tagállam

19 Programozás (1988-tól) 2. szakasz : 1 Az NFT vizsgálata, a közösségi regionális politika szempontjait figyelembe véve  Gazdaságfejlesztési stratégia  Foglalkoztatás, humán erőforrás fejlesztés  Várt eredmények értékelése (ex-ante) Bizottság 2. Közösségi Támogatási Keret megítélése  Operatív programok  Indikatív finanszírozási terv  A megvalósítás intézményrendszere  Partnerség érvényesítése Bizottság és tagállam együtt készíti

20 Programozás (1988-tól) 3. szakasz : A felhasználás (regionális) operatív programjainak elkészítése 1 Intézményi végrehajtási utasítások kidolgozása tagállam 2. Minitoring és ellenőrzés rendszerének elkészítése 3. A támogatások végső kedvezményezettjeinek meghatározása 4. Részletes finanszírozási terv készítése

21 Programozás 1 millió euró alatt  Egyszerűsített eljárás ( Single Programming Document)  A KTK készítés három szakaszát összevonják  Az operatív programokat kell elkészíteni és benyújtani

22 A regionális politika hatásai Mérési módszer: GDP és foglalkoztatás növekedése Görö g. SpanyolÍrPortugáliaNémetOlasz O. Többlet GDP4,85,13,84,43,22,0 Többlet munkahely 2,92,43,23,71,51,0


Letölteni ppt "Strukturális Politika múltja és jelene. Fejlettség közötti különbségek az EU-ban nemzeti szinten  Egyetlen új tagállam sem éri el A 27-ek GDP-jének 90%-át."

Hasonló előadás


Google Hirdetések