Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Kovács Tibor csoportvezető Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 2005. szeptember 29. Partnerség a tervezésben az Észak-alföldi régióban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Kovács Tibor csoportvezető Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 2005. szeptember 29. Partnerség a tervezésben az Észak-alföldi régióban."— Előadás másolata:

1 Dr. Kovács Tibor csoportvezető Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 2005. szeptember 29. Partnerség a tervezésben az Észak-alföldi régióban

2 A II. NFT: a 2007-2013-as időszak feladatai és a regionális részvétel (az 1076/2004. kormányhatározat alapján) A tervezési munka 4 fő célkitűzése: 1. A társadalmi és gazdasági kohézió, összetartó társadalom kialakítása 2. Tudásvezérelt és megújuló társadalom kialakítása 3. Versenyképes gazdaság feltételeinek biztosítása 4. Fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása A kormányhatározat alapján „a tervezésben a régiók az ágazatokkal azonos súllyal vegyenek részt” elméletben egyenlő jogok, DE a tervezés finanszírozásának oldaláról a régiók jelentős hátrányban vannak!

3 A II. NFT: konszenzuson alapuló stratégia széleskörű partnerség (?) 2007-13 - több kormányzati cikluson áthúzódik. Célszerű társadalmi-politikai konszenzus kialakítása, mert három kormányzati ciklust érint (1 tervezés és 2 megvalósítás) az ország költségvetésére erőteljes hatással van az állami támogatások elosztására és annak intézményrendszerére hatással van a legfontosabb társadalmi-gazdasági partnerek bevonása célszerű az ország fejlődését meghatározó stratégiai döntések meghozatalába

4 Az önálló Regionális Operatív Programok kérdésköre Jelenlegi állás szerint minden hazai régiónak lesz önálló Regionális Operatív Programja (ROP). DE: az OP-k finanszírozása előreláthatólag monofund-típusú lesz külön ERFA- és külön ESZA-típusú ROP-ok kérdésköre, azaz: -hét ERFA-típusú ROP és egy ESZA-típusú TOP? -hét ERFA- és hét ESZA-típusú, azaz összesen 14 ROP? -vagy valami más?

5 Regionális tervezői hálózat az Észak- Alföldi Régióban A regionális tervezésre jutó források szűkösek az ÉARFÜ regionális tervezői hálózat létrehozását kezdeményezte („Virtuális Tervezői Hálózat” 120 fővel). A hálózat 2004 őszén létrejött, köszönhetően a kiemelkedően magas társadalmi, partneri aktivitásnak. Nyolc regionális tematikus munkacsoportban (TMCS) folyik a tervezői munka, TMCS-nként 8-12 szakértő részvételével.

6 A régiós tervezés szervezeti felépítése Dr. Debreczeni Ferenc igazgató, ÉARFÜ Kht. OTH Dr. Kovács Tibor Csoportvezető (+ Lakatos István, JNSZ) (Buzás László Igazgatóhelyettes) (+ Galuska Krisztina, HB) (Balogh Gabriella Igazgatóhelyettes) (+ Filepné Dr. Nagy Éva, SZSZB) Fábián Márta Sebestyén Etelka Hij Zoltán Maczik Erika Aktív társa dalo m Egészséges társadalo m Okos, művelt társadalom Dinamikus települési környezet Versenykép es gazdaság Élhető környezet Felzárkó zó vidék Információs társadalom Berki Judit REGIONÁLIS MUNKACSOPORT

7 A tervdokumentumokat legitimáló régiós (partner)szervezetek 1. Az 1076/2004. (VII.22.) kormányhatározat alapján minden régióban létre kellett hozni egy Regionális Munkacsoportot (RMCS). Ez megtörtént az Észak-Alföldi Régióban is; az RMCS létszáma 47 fő. Főbb résztvevők: -Az ágazatok képviselői -Társadalmi-gazdasági partnerek -Szakmai szervezetek (kamarák) képviselői -A tudomány, a kutatás képviselői Főbb feladatok: -Az elkészülő tervdokumentumok szakmai véleményezése, jóváhagyása, Tanács elé terjesztése -Regionális partnerség működtetése 2. A Regionális Fejlesztési Tanács, mint végső jóváhagyó

8 Egészséges Társadalom Aktív Társadalom Okos Társadalom Versenyk. Gazdaság Dinamikus Telep.rdsz. Élhető Környezet Felzárkózó Vidék Információs Társadalom Országos Ágazati Tematikus Munkacsoportok (jelenleg nem működnek) Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség: regionális képviselet a TMCS-okban REGIONÁLIS MUNKACSOPORT Egészséges Társadalom Aktív Társadalom Okos Társadalom Versenyk. Gazdaság Dinamikus Telep.rdsz. Élhető Környezet Felzárkózó Vidék Információs Társadalom Regionális Tematikus Munkacsoportok Szakértői vélemény Regionális Fejlesztési Tanács

9 A régiós tervek társadalmasítása Szakértői csoportok az Észak-Alföldön (8 tematikus munkacsoport, regionális munkacsoport – kb. 120 szakértő részvételével) Területi metszet (megyék, kistérségek): - 3 megyei fejlesztési ügynökség bevonása - 27 kistérségi egyeztetés együtt a ROP 3.1.3. programmal (partnerség-építés) Az RFT munkabizottságai Ágazati, szakmai szervezetek (gazdaság, közlekedés, agrár, turizmus, egészség-szociális, oktatás-foglalkoztatás, környezetvédelem) Eszközök: e-mail, Internet (+ TV, rádió, újság)

10 Mi hiányzik? Hiányosságok: -Információk hiánya, a „tervezés tervezetlensége” (országos szinten) -Nem folyamatos a partnerség (főleg a kistérségekkel való oda-vissza kapcsolattartás esetleges) (regionális szinten) -A gazdasági élet szereplőivel nagyon gyenge (vagy nincs) kapcsolat (regionális szinten)

11 A régió stratégiai (tematikus) céljai A régió stratégiai helyzetére és humánerőforrására építő versenyképes, piacvezérelt és innováció-orientált gazdaság továbbfejlesztése („Dinamikus-régió”) A régió természeti, környezeti rendszereinek kialakítása, megőrzése és fenntartható használata, a környezet értékként való kezelése („Öko-régió”) A régióban az egészséges élet lehetőségeinek biztosítása, a kapcsolódó endogén potenciál hasznosítása („Egészséges-régió”) A régió versenyelőnyeire alapozott piacvezérelt és innováció- orientált agrárvertikum kialakítása („Agrár-régió”) A régió területi különbségeinek mérséklése és a társadalmi kohézió erősítése, a foglalkoztatás bővítése („Esélyteremtő és Felzárkózó-régió”)

12 Magyarország és az Észak-Alföld 2015-ben unalmas jólét avagy a jólét unalma… 2050-ben pedig ökológiai mintaállam…

13 (de addig) még nem elég!!!

14 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Elérhetőségünk: Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 4028 Debrecen, Simonyi u. 14. Tel.:52/524-760 Fax.: 52/524-770 E-mail: eszak-alfold@t-online.hu www.eszakalfold.hu


Letölteni ppt "Dr. Kovács Tibor csoportvezető Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 2005. szeptember 29. Partnerség a tervezésben az Észak-alföldi régióban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések