Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Az erdő legyen veled” Erdészeti, vadászati, természetvédelmi napok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Az erdő legyen veled” Erdészeti, vadászati, természetvédelmi napok"— Előadás másolata:

1 „Az erdő legyen veled” Erdészeti, vadászati, természetvédelmi napok
Szentgál, augusztus 31. Lőrincz Leó főosztályvezető Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály

2 Közfoglalkoztatás Mit jelent a közfoglalkoztatás?
Megszűnt a közhasznú munkavégzés, a közcélú munka és közmunkaprogram, helyette egységes közfoglalkoztatás jött létre. Az állam átmeneti munkalehetőséget biztosít azok számára, akik a munkaerőpiacon egészségi állapotuk, képzetlenségük, életkoruk, vagy bármely más okból hátrányban vannak, és ezért az önálló álláskeresésük eredménytelen. A közfoglalkoztatás több célcsoport számára, az ország minden területén, a szezonalitást is figyelembe véve teszi lehetővé a munkavégzést. A közfoglalkoztatással megvalósuló tevékenység értéket teremt, hasznos mind az egyén, mind a köz számára. A közfoglalkoztatási jogviszony az Mt. hatálya alá tartozó speciális jogviszony, bizonyos elemeiben azonban eltérően szabályozott. Közfoglalkoztatott lehet aki, a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.évi IV. törvény szerinti álláskereső, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesül.

3 Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztató lehet:
helyi és nemzetiségi önkormányzat, ezek jogi személyiséggel rendelkező társulása, költségvetési szerv, egyház, civil szervezet, közhasznú szervezet, állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet, vízgazdálkodási társulat, erdőgazdálkodó (magán erdőgazdálkodó is), szociális szövetkezet közhasznú tevékenysége körében, vasúti pályahálózat-működtető szervezet, vasúti üzemi létesítmények fenntartója

4 Közfoglalkoztatási jogviszony
Miben tér el a munkaviszonytól: csak határozott időre létesíthető, a határozott idő nem lehet hosszabb, mint a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás időtartama, nem hosszabbítható, nem köthető ki próbaidő, stb. Közfoglalkoztatási jogviszony olyan munkára létesíthető, amely törvény által előírt állami feladat, helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott kötelező vagy önként vállalt feladat, nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott kötelező vagy önként vállalt feladat, közhasznú szervezetekről szóló törvényben meghatározott közhasznú tevékenység körébe tartozó feladat, melyek ellátására törvény nem ír elő közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormánytisztviselői jogviszonyt.

5 Közfoglalkoztatottak bérezése
a közfoglalkoztatottat megillető munkabér összege megegyezik a közfoglalkoztatási bérrel, illetve a közfoglalkoztatási garantált bérrel (közfoglalkoztatási bér havi összege szakképzettség nélküliek esetén bruttó Ft, nettó Ft a közfoglalkoztatási garantált bér havi összege szakképzettség esetén pedig bruttó 92 000 Ft, nettó Ft) részmunkaidő esetén az egy hónapra eső közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér nettó összege nem lehet kevesebb a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegénél (jelenleg Ft) A közfoglalkoztatási bér kifizetése heti bér-részletekben történik.

6 Heti bérkifizetés A közfoglalkoztatási bér heti bér-részletekben történő kifizetésétől eltérni nem lehet. (a 170/2011. (VIII.24.) Kormányrendelet szabályozza) Amennyiben a közfoglalkoztatás törthéten kezdődik, úgy a törtheti időszakra vonatkozóan a heti bér-részlet kifizetést csak a munkakezdést követő második teljes héttől kezdődően kell alkalmazni. Az egyes részletek a tényleges munkateljesítés alapján, a távollétek figyelembevételével fizethetők ki.

7 Magánerdő-gazdálkodás
Magánerdő-gazdálkodó lehet: Adószámmal rendelkező magánerdő-gazdálkodó, aki tevékenységét: gazdasági társaságként, egyéni vállalkozóként, őstermelőként, családi gazdálkodóként végzi.

8 Magánerdő-gazdálkodás
Magánerdő-gazdálkodó közfoglalkoztató lehet, ha a következő tevékenységeket kívánja végezni: A évi XXXVII. tv. alapján: az erdő közjóléti céljainak megvalósítása érdekében végzett feladatok ellátása; a természeti károkat szenvedett erdőterületetek rehabilitációja; erdészeti sétautak, turistautak és tanösvények kijelölése, karbantartása; határjelek és környezetének karbantartása; tűzpászták készítését és tűzmegelőzést szolgáló feladatok ellátása; kommunális hulladék gyűjtése és elszállítása; az erdőterület kommunális szennyeződéstől való megtisztítása.

9 Magánerdő - gazdálkodók 2011. évi közfoglalkoztatási adatai
Megye/Főváros Támogatott gazdálkodó szervezetek száma Megítélt támogatás összege (Ft) Kifizetett támogatás összege (Ft) Belépett közfoglal-koztatottak száma (fő) Főváros 1 7 Baranya 2 24 Bács-Kiskun 98 Békés 14 Borsod-Abaúj-Zemplén 25 329 Csongrád 27 Fejér 10 Győr-Moson-Sopron 52 Hajdú-Bihar 30 Heves 3 50 Komárom-Esztergom Nógrád Pest 4 78 Somogy 5 91 Szabolcs-Szatmár-Bereg 16 296 Jász-Nagykun-Szolnok 68 Tolna 75 Vas 12 Veszprém 55 Zala Összesen 84 1 346

10 Magánerdő - gazdálkodók 2012. évi közfoglalkoztatási adatai
Megye/Főváros Támogatott gazdálkodó szervezetek száma Megítélt támogatás összege (Ft) Kifizetett támogatás összege (Ft) Belépett közfoglal-koztatottak száma (fő) Főváros 1 5 Baranya 7 54 Bács-Kiskun 44 Békés 10 Borsod-Abaúj-Zemplén 27 245 Csongrád Fejér 2 18 Győr-Moson-Sopron 25 Hajdú-Bihar 4 50 Heves 32 Komárom-Esztergom Nógrád 3 30 Pest 6 52 Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg 15 252 Jász-Nagykun-Szolnok 40 Tolna 38 Vas Veszprém Zala Összesen 94 996

11 Az országos közfoglalkoztatási program támogatásának feltételei
A kérelmezőnek a támogatás időszakára a közfoglalkoztatási program indulását megelőző hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest a 375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a statisztikai állományi létszámán felüli többletfoglalkoztatását kell vállalnia. A kérelmezőnek vállalnia kell, hogy a támogatás időtartama alatt a támogatással érintett azonos és/vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát működési okból rendes felmondással nem szünteti meg. A kérelemnek tartalmaznia kell a közfoglalkoztatottak által elvégzendő tevékenységre készített munkaprogramot és az ennek megvalósításához szükséges munkaidő tervet, valamint a feladatokhoz kapcsolódó, a program egészét átfogó költségvetési tervet. Ezen elemek bármelyikének hiánya esetén a kérelem nem támogatható. A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek meg kell felelni. A közfoglalkoztatási program megvalósításához más központi költségvetési előirányzatból nem vehető igénybe támogatás.

12 A támogatás mértéke A 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet szerinti közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér, valamint az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó együttes összegének (azaz a bérköltségnek) maximum a 100%-a. A közfoglalkoztatottak foglalkoztatásából eredő közvetlen költségek a bérköltség támogatás összegének 20%-a erejéig. Legalább 100 fő közfoglalkoztatása esetén a szervezési költségek legfeljebb a bérköltség támogatás összegének 3%-a erejéig.

13 Kérelem A kérelmet a tervezett közfoglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központhoz, több munkaügyi központ illetékességi területén megvalósuló közfoglalkoztatás esetén a közfoglalkoztató székhelye szerint illetékes munkaügyi központhoz kell benyújtani. A kérelem kötelező mellékletei: munkaerőigény bejelentőlap, foglalkoztató adatlap (új közfoglalkoztató esetén), cégkivonat, aláírási címpéldány, a számlavezető pénzintézet(ek) nyilatkozata a kérelemben vállalt, készpénzben szükséges saját források meglétéről (amennyiben saját forrást megjelölt a kérelemben), a megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek másolata, ha a tevékenység ezt igényli, a program műszaki megalapozottságát, alátámasztó számítások, leírások, átnézeti és helyszínrajzok, NAV által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat, a Knyt. alapján előírt Nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a Közzétételi kérelem.

14 Szerződéskötés A munkaügyi központ javára szóló, a támogatott valamennyi bankszámlájára vonatkozó határidős beszedési megbízásról (inkasszó) szóló felhatalmazó nyilatkozat benyújtása a munkaügyi központhoz. Hatósági szerződés megkötése. Regisztrált álláskeresők közvetítése a munkaügyi kirendeltségeken. A kiközvetített FHT-ra jogosult, valamint álláskereső személyek alkalmazása velük közfoglalkoztatási jogviszony létesítése legfeljebb 12 hónapra. A hatósági szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül, legkésőbb az első elszámolás benyújtásával egyidejűleg a közfoglalkoztató elektronikusan és nyomtatott formában a munkaügyi központ részére megküldi a támogatottak névsorát tartalmazó táblázatot. A támogatási összeg szerződésszerű felhasználásáról naprakész nyilvántartás vezetése.

15 Közfoglalkoztatási jogviszonyra irányuló szerződés
A közfoglalkoztatási szerződés tartalma: A közfoglalkoztatási szerződés tartalmi elemeiben nem különbözik a munkaszerződéstől, azt az Mt. alapján szükséges elkészíteni az alábbi eltérésekkel: a közfoglalkoztatási szerződés a közfoglalkoztató és a közfoglalkoztatott között jön létre, a közfoglalkoztatottat közfoglalkoztatási bér (bruttó Ft), vagy közfoglalkoztatási garantált bér (bruttó Ft) illeti meg, a szerződésből egyértelműen ki kell derüljön, hogy azt közfoglalkoztatási jogviszonyra hozták létre és nem munkaviszonyra, határozott időtartamra szól, próbaidő nem köthető ki, legkésőbb a hatósági szerződésben foglalt támogatási időtartam végéig szólhat.

16 Előlegre vonatkozó szabályok
A bérköltség támogatás előlegének mértéke a 375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet alapján legfeljebb a hatósági szerződésben meghatározott bérköltség támogatás 2 hónapra vetített átlaga lehet. A közvetlen- és szervezési költségekre vonatkozó előleg mértéke legfeljebb a hatósági szerződésben szerepelő közvetlen- és szervezési költségek összértékének 70%-a erejéig terjedhet. Iránymutatás a hatósági szerződésben foglaltak szerint. A kapott előleggel legkésőbb az utolsó elszámolással egyidejűleg, de legkésőbb a tárgyév december 15. napjáig kell a közfoglalkoztatónak elszámolnia.

17 Támogatható költségek
A munkaruha és egyéni védőeszköz (védőoltás, kalcium tabletta, védőital, mentődoboz, stb.) költségei, munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló jogszabály szerint a munkaadót terhelő utazási költségek (pl.: kerékpárral történő munkába járás 9 Ft/km összeggel, maximum 1000 Ft/fő/hó erejéig), munkásszállítás költségei (közfoglalkoztatottak szállítási költsége), foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költségei, a munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök (tárgyi eszközök) költsége, kézi- és gépi eszközök beszerzése, gépi eszközök fenntartásának költsége (üzemanyag, kenőanyagok, alkatrészek), tisztítóeszközök, stb., szervezési költségek, számítógépek, szoftverek, fénymásolók bérlésének költsége, nyomtatók, nyomtatópatronok beszerzésének, bérlésének költsége, ellenőrzéshez, munkaszervezéshez kapcsolódó üzemanyagköltségek.

18 Nem támogatható költségek
Közüzemi díjak költsége, cégautó, számítógépek, szoftverek, fénymásolók vásárlása, telephelyek, irodák, raktárak bérlése, szakképzési hozzájárulás, táppénz, saját könyvelő, vagy külső cég általi könyvelés költsége, banki átutalás költsége, telefonok vásárlása, beszélgetések költsége, fényképezőgép vásárlása, közbeszerzési eljárás díjai, elsősegélynyújtó képzés költségei, balesetvédelmi oktatás költségei.

19 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET !


Letölteni ppt "„Az erdő legyen veled” Erdészeti, vadászati, természetvédelmi napok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések