Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató a Karrier Híd programról Dr. Nagy Ágnes igazgató 2012. március 22. Békéscsaba.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató a Karrier Híd programról Dr. Nagy Ágnes igazgató 2012. március 22. Békéscsaba."— Előadás másolata:

1 Tájékoztató a Karrier Híd programról Dr. Nagy Ágnes igazgató 2012. március 22. Békéscsaba

2  A Program fő célja: a létszámleépítéssel érintettek részére segítség nyújtása a mielőbbi, újbóli elhelyezkedés érdekében.  Ez a cél az elbocsátásra került alkalmazottak magánszférában történő foglalkoztatásának támogatásával, és személyre szabott munkaerő- piaci szolgáltatások biztosításával kerül megvalósításra. A szolgáltatások igénybevétele önkéntes és ingyenes. Karrier Híd program

3 A Program eredményes végrehajtása érdekében a Nemzeti Közigazgatási Intézetben működik a Karrier Híd Programiroda (a továbbiakban: Programiroda), amely a Karrier Híd információs portál működtetésével, az információáramlás elősegítésével, módszertani központként kíván hozzájárulni az érintett szakemberek mielőbbi elhelyezkedéséhez.

4 A Program szakmai végrehajtó szervezete a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (továbbiakban: NFSZ), amely a Nemzeti Munkaügyi Hivatal irányításával a munkaügyi szervezet keretén belül, a munkaügyi központok kirendeltségein teremti meg a lehetőséget ahhoz, hogy az elbocsátott alkalmazottak kiemelt, személyre szabott szolgáltatásokban részesüljenek. A kirendeltségek:  elsősorban állásközvetítéssel segítik az érintettek újbóli munkába állását;  lehetőség nyílik álláskeresési ismeretek elsajátítására, valamint  pályakorrekcióra vonatkozó tanácsadás igénybevételére is. Karrier Híd program

5  A Programhoz legkésőbb 2012. március 30-ig lehet csatlakozni.  A személyes adatokat a Program teljes időtartamában a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelik az érintett szervezetek. Az adatkezelésre vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat része a Programba kerüléshez szükséges Belépési Nyilatkozatnak.  A Program szolgáltatásait a Belépési Nyilatkozat kitöltését követően lehet igénybe venni. A nyilatkozat letölthető a Karrier Híd információs portálon. (www.karrierhid.kormany.hu)www.karrierhid.kormany.hu  A kitöltött nyilatkozat leadása a lakóhely szerint illetékes munkaügyi kirendeltségen történhet meg, vagy – internet elérési lehetőség hiányában – a nyomtatvány kitölthető a helyszínen.

6 Karrier Híd program  A Karrier Híd programban a felmentését (felmondását) közvetlenül megelőzően  kormánytisztviselői jogviszonyban  közalkalmazotti jogviszonyban,  hivatásos szolgálati jogviszonyban,  igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban vagy  költségvetési szervnél munkaviszonyban foglalkoztatott személy vehet részt.  A részvétel feltétele, hogy a jogosult a lakóhelye szerint illetékes munkaügyi központ kirendeltségén közvetítést kérőként, vagy – amennyiben a fenti jogviszonya megszűnt, és az 1991. évi IV. törvényben (Flt.) foglalt feltételeknek megfelel – álláskeresőként nyilvántartásba vetesse magát.

7 Karrier Híd program  A Karrier Híd Program megvalósítása érdekében a  hatósági bizonyítvánnyal rendelkező természetes személyt adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban foglalkoztató,  költségvetési szervnek nem minősülő kifizető az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő  adóból adókedvezményt vehet igénybe. Adókedvezmény = munkavállalót a hatósági bizonyítványa érvényességi idején belül eső adómegállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabérnek, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének a 13,5 %- a. (Tehát a 27 % helyett csak 13,5 %-ot kell fizetni.)  Feltétele: munkavállaló legkésőbb a munkába lépését megelőző napon rendelkezzen a kérelmére a kiállított hatósági bizonyítvánnyal, és hogy annak eredeti példányát átadja a kifizető részére.

8 Karrier Híd program  A hatósági bizonyítványt az állami foglalkoztatási szerv a Karrier Híd Programban való részvételre jogosult természetes személy által 2012. október 31-éig benyújtott kérelem alapján állítja ki. Az állami foglalkoztatási szerv jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a hatósági bizonyítványt ugyanazon ügyfél kérelmére egy alkalommal állítja ki, valamint annak egyetlen eredeti példányát adja át az ügyfél részére.  A hatósági bizonyítvány a kiállításának napjától a kiállításának hónapját követő 12. hónap utolsó napjáig érvényes.  Az állami foglalkoztatási szerv a hatósági bizonyítványon feltünteti érvényességi idejének kezdő és utolsó napját.

9 Karrier Híd program A Programról további információk szerezhetők a Karrier Híd portálon, (www.karrierhid.kormany.hu) vagy személyesen a munkaügyi központ kirendeltségein.www.karrierhid.kormany.hu Érdeklődni lehet telefonon is, a telefonszámok megtalálhatóak az információs portálon és a munkaügyi központ illetékes kirendeltségein, ahol munkatársaink egyénre szabott személyes tanácsadás keretében segítik az érdeklődőket.

10 Gyakorlati tapasztalataink  Csoportos szakmai tájékoztatót és ezt követően egyéni tanácsadást tartottunk a létszámleépítéssel érintettek részére 2012. január 23. napján.  A belépési nyilatkozatot kitöltők száma: 44  A hatósági bizonyítványt kiváltók száma: 7  Elhelyezkedők száma: 6 fő elhelyezkedett 4 főnek folyamatban van az elhelyezkedése  A versenyszférában elhelyezkedett: 5 fő (vállalkozás, őstermelői jogviszony, kulturális tevékenység, egyéb alkalmazotti viszony); 2 főnek folyamatban van az elhelyezkedése.  Közszférában elhelyezkedett: 1 fő; 2 főnek folyamatban van az elhelyezkedése.

11 Gyakorlati tapasztalataink  Békés megyében összesen 28 fő a humán szolgáltatási programba bekapcsolódók száma. A szolgáltatások közötti megoszlás (átfedésekkel) :  - kirendeltségi csoportos tájékoztatás: 11  - munkatanácsadás: 17  - munkaerő-piaci információ nyújtás: 2  - álláskeresési technikák oktatás: 7  - önéletrajz-készítés: 8  - DIMI: 10

12 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Tájékoztató a Karrier Híd programról Dr. Nagy Ágnes igazgató 2012. március 22. Békéscsaba."

Hasonló előadás


Google Hirdetések