Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata"— Előadás másolata:

1 Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata
Szűcs Júlia Európai Együttműködési Programok Igazgatóság Központi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Budapest, október 18.

2 Társfinanszírozás 160/2009. (VIII. 3) Korm. rendelet 19. §, 23-27. §
Központi költségvetési támogatás – további pályáztatás nélkül Projektrész teljes elszámolható költségének 10 vagy 15%-a Szerződéskötés a nyertes projektek hazai partnerei és a VÁTI Nonprofit Kft. között Kifizetés: teljes összege előlegként euróban, a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül

3 A társfinanszírozási szerződés megkötésének alapvető feltételei
a közösségi támogatási szerződés megkötése; partnerségi megállapodás aláírása; a Nemzeti Hatóság részéről a hazai partner által megvalósított projektrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozat kiadása.

4 Benyújtandó dokumentumok 1.
Subsidy Contract; Partnership Agreement; Application Form; a szerződés aláíróinak aláírási címpéldányai; a szervezet létrejöttét és működését tanúsító okirat; nyilatkozat a szervezet adatairól; nyilatkozat a hazai partner magyarországi bankszámláiról; felhatalmazó levelek beszedési megbízásra (vagy más, rendeletben meghatározott biztosíték); nyilatkozat a 160/2009. (VIII.3) Kormányrendelet 19. § (12) bekezdés c) pontja alapján az önkormányzatok biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentességéről (amennyiben releváns); nyilatkozat a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 72. § (2) bekezdése alapján;

5 Benyújtandó dokumentumok 2.
ÁFA nyilatkozat; nyilatkozat a 160/2009. (VIII.3) Kormányrendelet 21. § (4) bekezdése alapján a közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések tervezéséről ; felhasználói szabályzat az IMIR Monitoring és Információs Rendszer Front Office felületének használatához, amelyen keresztül a partneri jelentések kerülnek benyújtásra ; hozzájáruló nyilatkozat személyes adat kezeléséhez; a projektrész tevékenységeinek leírása; kérelem közösségi hozzájárulás megelőlegezéséhez - a 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 27/A. szakasza értelmében jogosult szervezetek esetében.

6 ERFA támogatás megelőlegezése
160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 27/A. szakasza alapján Kérelem benyújtása szükséges, melynek feltételei: A partner nem központi költségvetési szerv ÉS A projektrész költségvetése eléri vagy meghaladja a EUR-t. VAGY A partner Megyei Intézményfenntartó Központ vagy Regionális Fejlesztési Ügynökség függetlenül a projektrész költségvetésének összegétől. A nemzeti kontrollerek által kiküldött tájékoztató tartalmazza a megelőlegezéssel kapcsolatos információkat, valamint a kérelem elektronikusan is csatolásra kerül.

7 Biztosítékok köre felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás,
biztosítási szerződés alapján kiállított, a készfizető kezességvállalását tartalmazó kötelezvény, garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, bankgarancia. Nem köteles biztosítékot nyújtani: a központi költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, az önkormányzatok egyéb társulása, ha a) a támogatás teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldását vagy önkormányzati kötelező feladat ellátását szolgálja, vagy b) a fejlesztés tárgya vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy önkormányzati törzsvagyon, vagy törzsvagyonná válik.

8 A szerződés megkötésének menete
A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok benyújtása az értesítőlevél átvételétől számított vagy az aláírt Főszerződés, Partnerségi Megállapodás kézhezvételét követő 10 napon belül. Egyeztetés a VÁTI Nonprofit Kft. kijelölt kapcsolattartójával. Dokumentumok teljességének, megfelelőségének ellenőrzése, szükség esetén hiánypótlás. Kötelezettségvállalási nyilatkozat kiállítása az NH részéről . A szerződéstervezet összeállítása, ellenőrzése. A szerződés megküldése 3 példányban a hazai partner részére aláírás céljából. A szerződés aláírása EEPI főosztályvezetője és helyettese részéről. A szerződés megkötése tényének rögzítése az IMIR ben.

9 Társfinanszírozási szerződés módosítása
1. Egyszerű módosítás pl.: - Kisebb átcsoportosítás a költségvetésben - Változás a bankszámlák adataiban (új számla bejelentése, régi megszűntetése) - Kapcsolattartó/aláíró személyében, adataiban változás 2. Társfinanszírozási támogatási szerződésmódosítással járó változás pl.: - projektrész teljes költségvetése változik (nő/csökken) - változik a projekt végrehajtás ütemezése

10 E-mail: jszucs@vati.hu
Köszönöm a figyelmet! Szűcs Júlia Programkoordinátor Telefon: (1)


Letölteni ppt "Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata"

Hasonló előadás


Google Hirdetések